Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Klieštik včelí ekologicky pod kontrolou

Zachovanie prirodzenej čistoty včelých produktov bez reziduí je rozhodujúce kritérium pre zachovanie si dôvery zákazníkov a tým aj pre konkurencieschopnosť na trhu. Preto by sa mali na ošetrenie včiel voliť také prostriedky, ktoré nespôsobujú problémy s rezíduami. To platí najmä pre vosk, lebo v tuku rozpustné látky sa ukladajú vo vosku a predstavujú trvale riziko pre čistotu medu.
Boj proti klieštikovi nie je len chemické ošetrenie na konci znášky, ale treba si do chovu včiel integrovať zásahy, ktoré redukujú populáciu klieštika po celý rok. Každý včelár by si mal stanoviť celoročný koncept boja proti klieštikovi včeliemu, ktorý je prisbôsobený jeho vlastným podmienkam (podnebie, čas znášky, počet rodín, spôsob chovu atď.) a systematicky ho dodržiavať.

Škody spôsobené klieštikom závisia od stupňa napadnutia
Už len jeden parazitujúci roztoč na plode včely spôsobí, že sa vyliahne poškodená včela, ktorá nie je potom schopná úplne naplniť svoje poslanie v úli. Keď sa pri plode nachádza viac roztočov, môže sa vyliahnúť zdegenerovaná včela, ktorá zakrátko uhynie. Na jar je populácia klieštika vo včelstve relatívne nízka, ale počas plodovania exponenciálne narastá a v neskorom lete dosahuje svoj vrchol. Keď v neskorom lete ustáva plodovanie a včiel z úľa ubúda, tak stúpa, vzhľadom na počet včiel, relatívna populácia klieštika. Pritom sa môžu vyskytnúť veľké rozdiely medzi jednotlivými rodinami jedného stanovišťa. Neskoré leto je kritické obdobie pre včely, lebo je ohrozený odchov zdravých zimných včiel.
V auguste sa často javí, že napadnutie klieštikom je nízke, ale do konca septembra populácia klieštika vyslovene exploduje. Niet sa čo čudovať, roztoče robia len to, čo sa im najviac páči: zo všetkých síl sa rozmnožovať. Keď začiatkom augusta nájdeme na podložke 5 padnutých klieštikov za deň, to znamená že v tomto období je vo včelstve približne 1000 žijúcich samičiek roztočov, ktoré sa celý august a september votierajú do buniek ku včeliemu plodu, kde sa "ako králici" rozmnožujú. Počas tých 12 dní, čo je bunka s plodom zaviečkovaná, "vyprodukuje" jedna samička roztoča v priemere 1,4 životaschopných dcér. Klieštik parazituje približne v troch bunkách s plodom po sebe, až kým neuhynie prirodzenou smrťou. Takto jedna samička klieštika včelieho, ktorá nebola v polovici augusta usmrtená vhodným ošetrením, privedie na svet do konca septebmra okolo 14 životaschopných dcér.


Plodovanie včelstva dosahuje v strede roka svoje maximum. Potom stúpa relatívne napadnutie klieštikom, ak sa včas nezakročí.


Klieštik včelí (Varroa destructor)
Načasovanie vývoja klieštika včelieho s vývojom včelieho plodu

Nepodceniť reinváziu
Rabovkou a zalietavaním sa môže prenášať klieštik včelí zo včelstva do včelstva (reinvázia). Predovšetkých dochádza k najväčšej reinvázii na sklonku leta a v jeseni, práve v čase, keď je potrebné mať kvôli odchovu zimných včiel čo najmenšie napadnutie klieštikom.

Bojovať proti klieštikovi počas celého roka
Boj proti klieštikovi nie je len chemické ošetrenie po znáške, ale treba si stanoviť celoročný koncept, ktorý treba systematicky dodržiavať. Vhodný celoročný konzept boja proti klieštikovi sa nedá stanoviť všeobecne, ale každý včelár si ho musí prisôsobiť vzhladom na svoju polohu a spôsob chovu včiel a pritom zohľadniť 3 periódy:

 • Počas znášky.
  Chemické ošetrenie produkčných včelstiev nepripadá do úvahy! Nasadenie biotechnických postupov, ako vyrezávanie trúdieho plodu, lapacie plodové plásty, tvorba mladých rodín tiež redukujú populáciu klieštika. Biotechnická likvidácia klieštika je dôležitá najmä pre oblasti s neskorou letnou znáškou, kde chemické ošetrenie nastupuje v neskorom čase, kedy už môže klieštik spôsobiť vo včelstve veľké škody. Pre oblasti, kde nie je neskorá znáška, čiastočné alebo úplné odobranie plodu pred koncom sezóny (kedy sa väčšia časť klieštika nachádza pri plode) tiež výrazne zredukuje jeho populáciu a pri tom nie je ohrozená znáška, lebo v úli je ešte dostatok lietaviek.
 • Po znáške.
  Bezprostredne po poslednom vytáčaní medu, to je v čase, kedy je väčšina klieštikov pri plode, sa ošetrí prostriedkami, ktoré účinkujú aj na roztoče v zaviečkovanej bunke, alebo sa použije dlhodobé ošetrenie, tak aby boli zasiahnuté roztoče pri liahnutí sa mladých včiel. V súčastnosti sa odporúča v tomto období použiť kyselinu mravčiu, alebo prostriedky na báze tymolu. Kvôli reinvázii sa v jeseni počas vhodného počasia môže aplikovať dlhodobé ošetrnie (85% kyselina mravčia, tymol).
 • Zima.
  V zime, keď včelstvá neplodujú možno ošetriť včelstvá kyselinou štavelovou, alebo kyselinou mliečnou.


 • Cieľom celoročného konceptu boja proti klieštikovi použitím biotechnických zásahov a organických kyselín je tlmiť rozvoj populácie klieštika tak, aby
 • sa produkčné včelstvá udržali vo svojom plnom výkone až do konca poslednej znášky,
 • sa mladé rodiny rozvinuli do prezimovania schopnej sily,
 • populácia klieštika v čase odchovu zimných včiel bola čo najmenšia.
 • 1. Diagnóza populácie klieštika

  Správne odhadnutie populácie klieštika, najmä ku koncu leta a koncom jesene/začiatkom zimy, je pre včelára nevyhnutnosťou. Okrem toho zisťovanie stavu populácie klieštika je dôležité, aby sa zistila účinnosť ošetrenia a tým vylúčilo nasledovné zbytočné ošetrenie, alebo naopak, aby sa ošetrenie opakovalo, ak je to potrebné. Pre odhadnutie stupňa napadnutia klieštikom sa používa sledovanie prirodzeného spádu na plodložke, alebo zistenie relatívneho napadnutia klieštikom omytím malej vzorky včiel.

  1.1. Sledovanie prirodzeného spádu klieštika na podložke
 • Mriežkou chránená podložka sa vsunie pod včely na 2-3 týždne.
 • Každý týždeň sa zistí počet klieštikov na podložke a prepočíta, koľko ich denne spadlo (priemerný denný spád).
 • Diagnóza meliva na podložke je potrebá najmä pred letným ošetrením a na sklonku jesene/v zime.
  Na základe prirodzeného spádu klieštika sa dá odhadnúť jeho populácia vo včelstve. Čím je viacej klieštikov vo včelstve, tým vyšší je prirodzený spád klieštika. Priemerný počet spadnutých klieštikov za jeden deň sa vynásobí koeficientom. Tento koeficient nie je pevná konštanta, ale sa volí podľa rozlohy plodu od stupňa napadnutia klieštikom. Prirodzený spád klieštika vzniká predovšetkým, keď včelstvá plodujú a pri liahnutí včelieho plodu padajú na podložku najmä klieštiky, ktoré nie sú schopné prežiť.
 • Keď včelstvá neplodujú, tak padá podstatne menej klieštikov a vtedy sa používa hodnota koeficientu 500.
 • Keď včelstvá plodujú, prepočítava sa koeficientom 100-300. Hodnota smerom k 300 sa používa, keď je málo plodu a/alebo keď je nízky prirodzený spád. Hodnota smerom k 100 vtedy, keď včelstvá veľa plodujú a/alebo na podložku spadlo veľa klieštikov.


 • Napríklad: ak v auguste bol zistený z celého týždňa priemerný denný spád 80 klieštikov, tak je pravdepodobnejší prepočet 80 x 100 až 150 = 8000 až 12000 roztočov vo včelstve, ako 80 x 300 = 24000. Väčšinou včelstvo zahynie skôr, ako dosiahne také astronimické číslo. Keď včelstvo, ktoré ploduje, má prirodzený denný spád 1-2 roztoče, tak sa počíta s vyšším koeficientom, teda 1 až 2 x 300 = 300 až 600 roztočov.

  Ak už v skorej jari je denný prirodzený spád klieštika viac ako 10, tak je nevyhnutné dôsledne aplikovať biotechnické opatrenia, ako vyrezávanie trúdieho plodu, tvorba odložencov.
  Ak v júli spadlo za deň viac ako 5-10 klieštikov, musí sa včelstvo neodkladne ošetriť, aby mohli včely vychovať vitálne zimné včely. Kritický bod sa dosiahol, ak je denný prirodzený spád viac ako 30 klieštikov - takejto rodine už nieto pomoci. Po skončení plodovania v októbri/novembri by mal byť denný spád menej ako 0,5 klieštika (vypočítané zo spádu počas viacerých dní). V opačnom prípade je nevyhnutné zimné ošetrenie.

  Sledovanie prirodzeného spádu klieštika na podložke je spoľahlivý nástroj na zistenie stavu populácie klieštika, diagnostikovanie účinnosti ošetrena, ako aj na zistenie neočakávaných zmien.

  Zasunutie podložky pod zasieťované dno na 2-3 týždne. Podložka by nemala byť prístupná včelám a keď je bielej farby, uľahčí to hľadanie a spočítavanie klieštikov.

  V melive sa spočítajú do hneda sfarbené oválne roztoče.
  Napadnutie klieštikom odhadnúť z podložky


  1.2. Zistenie napadnutia klieštikom na vzorke včiel
 • Zo stredu medníka striasť včely na fóliu a asi 30g včiel (t.j. asi 300 včiel) nasypať do pohárika.
 • Včely usrmtiť (v mrazničke) a zistiť hmotnosť včiel.
 • Vzorku zaliať mydlovým roztokom, intezívne potriať a na min. 15 minút nechať odstáť.
 • Vzorku vyliať do dvojitého sita a prúdom vody oddeliť včely od roztočov. Včely ostanú v hornom site a roztoče v spodnom. Spočíť počeť klieštikov.
 • Počet roztočov / hmotnosť včiel v gramoch x 10 = napadnutie včelstva v %. Pretože 100 včiel má hmotnosť asi 10 gramov, predstavuje vypočítaná hodnota (klieštikov/10g včiel) percentuálne napadnutie klieštikom. Teda 1% je vlastne 1 roztoč na 10 gramov včiel.

 • Posúdenie stupňa napadnutia klieštikom závisí od rozsahu plodovania a od ročného obdobia. Ak sa zistí, že v júli napadnutie klieštikom presiahlo 1%, musí sa v nasledujúcich týždňoch ošetriť, aby sa zabezpečil odchov zdravých zimných včiel. Na konci plodovania v októbri/novembri by malo byť napadnutie klieštikom pod 2%. V opačnom prípade je nevyhnutné zimné ošetrenie.

  Odobranie vzorky zo stredu medníka.

  Skôr ako sa včely zalejú mydlovým roztokom, treba zistiť brutto hmotnosť (pohárik so včelami) a na konci tara hmotnosť (prázdy pohárik). Brutto - Tara = Netto hmotnosť včiel.

  Prúdom vody v dvojitom site prefiltrovať včely od klieštikov.

  V spodnom site ostanú klieštiky, ktoré sa spočítajú.
  Rýchlo a ľahko posúdiť napadnutie klieštikom včelím

  2. Biotechnické opatrenia

  2.1. Vyrezávanie trúdieho plodu

  Trúdi plod musí mať bezprostredný kontakt s plodiskoma vyre-
  závaný v odstupoch 7-14 dní, keď je prevažne zaviečkovaný.
  Vyrezané plásty hneď roztaviť.
  Klieštik včelí napáda trúdi plod 5-10x viac ako plod robotníc, lebo pri trúdiom plode má väčší reprodukčný úspech, v priemere sa vyliahnú 2-3 dospelé samičky klieštika. Pri plode včely robotince je to jedna, zriedkavo 2 samičky. Rozvoj klieštika v priebehu roka podstatne závisí od množstva vyliahnutých trúdov vo včelstve. Keď sa nevyrezáva zaviečkovaný trúdi plod, samičky klieštika sa stihnú pri trúdiom plode do neskorého leta viacnásobne rozmnožiť.
  Trúdi plást vyrezávať po celý čas, kedy včelstvá chovajú trúdov (apríl-júl). Do úľa na kraj plodiska vložiť stavebný(= prázdny) rámik. Umiestnenie rámika je dôležité. Ak sa umiesňuje ďalej od plodiska, je trúdi plod menej napadnutý klieštikom a vyrezávanie zaviečkovaného plodu nemá potom želaný účinok. Tak isto je nesprávne ho umiestňovať do stredu plodiska, lebo tam môžu včely vystavať robotníčie bunky. 2-3 týždne po vložení stavebného rámika, keď má rozsiahlu plochu zaviečkovaného trúdieho plodu, sa vyberie a roztaví. Nesmie sa vyliahnúť žiaden trúd zo stavebného rámika! Týždeň po vložení prvého rámika vložiť na opačný kraj plodiska druhý rámik. Takto možno striedavo vyrezávať zaviečkovaný trúdi plod každých 7-10 dní. V každej rodine za sezónu vyrezať a roztaviť minimálne 3 stavebné rámiky, tým sa môže napadnutie klieštikom v auguste zredukovať viac ako o polovicu. Znižuje sa tým riziko, že zimné včely budú poškodené klieštikom a získava sa časový priestor pre prvé chemické ošetrenie, čo je dôležité najmä pre oblasti s neskorou znáškou. Vyrezávanie trúdieho plodu pôsobí utlmujúco na rojovú náladu.
  Vkladanie prázdneho stavebného rámika má lepšiu účinnosť na redukovanie klieštika, ako vkladanie vystavaných trúdich plástov. Netreba sa obávať, že včelstvo bude mať málo trúdov, lebo trúdi plod je vychovávaný aj iných plástoch. Vkladanie prázdnych stavebných rámikov a ich pravidelné vyrezávanie súčastne poskytuje včelárovi vosk.

  Vyrezávanie trúdieho plodu - efektívne proti klieštikovi včeliemu
  Stavebný rámik a vyrezávanie trúdieho plodu


  2.2. Lapací plást s nezaviečkovaným trúdim plodom
  je veľmi účinný v mladých rodinách (odložence, preletáče, umelé roje) ktoré ešte neplodujú. Z produkčnej rodiny sa vyberie vystavaný a zakladený trúdi plást (bez včiel) a vloží sa do mladej rodiny, ktorá ešte neploduje. Odložencom, ktoré sú vytvorené s plástami s plodom, vkladať trúdi plást, až keď sa vyliahne všetok plod. Po zaviečkovaní tento plást vybrať a roztaviť. Týmto spôsobom sa dá z mladej rodiny odstrániť zhruba 80% klieštikov.


  2.3. Tvorba odložencov

  Ošetrenie mladej rodiny kyselinou mliečnou. Postrek vykonať ráno alebo večer, keď včely nelietajú a sú všetky v úli. Ošetriť 2x.
  Odobraním zaviečkovaného robotníčieho plodu pri tvorbe odložencov sa znižuje populácia klieštika v produkčnej rodine. Okrem toho, že sa produkčná rodina odľahčí od klieštika, je to súčastne aj účinné protirojové opatrenie. Pozor, pri väčšom množstve odobraného plodu zhruba po 3 týždňoch budú v produkčnej rodine chýbať lietavky a klesne jej medný výnos.

  Roztoče, ktoré sa vybrali z produkčnej rodiny do odloženca, je teraz možno v odloženci chemicky zlikvidovať, zatiaľ čo v produkčnej rodine chemické ošetrenie v tomto čase nepripadá do úvahy. Odloženec pred pridaním novej matky ošetriť kyselinou mravčou (KM). Pokiaľ je v odloženci ešte plod, tak včely počas ošetrenia s KM úľ neopustia. Ak je odloženiec už bez plodu, alebo nová matka kladie a plod ešte nie je zaviečkovaný, ošetriť kyselinou mliečnou. Ošetrenie kyselinou štavelovou (pokvapkaním) je málo účinné, lebo včely sedia voľne na plástoch.

  Rozmnožovanie včelstiev v 4 krokoch
  Rozmnožovanie včelstiev - kráľovský dorast bez konca
  Jednoduchý multitalent: odloženec


  2.4. Umelý roj
  Z produkčnej rodiny (v odbobí rojových nálad, alebo pri vytáčaní medu po repke) sa odoberie asi 1,5kg včiel, ktorá sa ometú do rojnice. Z každej produkčnej rodiny sa vytvorí jeden umelý roj. Umelý roj v rojnici uložiť do tmavej a chladnej miestnosti. Počas tohto pobytu ošetriť kyselinou štavelou (pokvapkaním, 30-50ml). Ošetrenie umelého roja kyselinou štavelovou je najvhodnejšie, lebo:
 • Kyselina mravčia by mohla spôsobiť veľký nepokoj včiel v umelom roji a mohla by zapríčiniť rozsiahly úhyn včiel. Kyselina mravčia sa používa až keď včely plodujú, vtedy zvyčajne neopustia úľ.
 • Kyselina mliečna je najúčinnejšia, keď včely voľne sedia na plástoch a nie, keď sedia tesne v rojovom strapci.
 • Preparáty na báze tymolu sa nedporúča použiť na ošetrenie rojov, ale až keď včely plodujú a už sa liahne prvá generácia. Negatívum: odber krmiva sa spomalí a okrem toho sú tieto preparáty efektívne pri konštantnej teplote!

 • Ak sa z nejakého dôvodu neošetrilo v rojnici, tak potom mladú rodinu ošetriť až keď je "zabývaná" v úli 2x postrekom kyselinou mliečnou, ale toto urobiť ešte pre tým, ako bude v mladej rodine prvý zaviečkovaný plod. Ak sa nestihlo ani to a mladá rodina má už zaviečkovaný plod, potom ošetriť kyselinou mravčou. Ale najednoduchšie a najúčinnejšie sa ukazuje ošetrenie umelého roja v rojnici kyselinou štavelovou.

  U rotačného chovu včiel sa na jeseň zrušia produkčné rodiny, tak že sa ometú do rojnice (bez matky), ošetria proti klieštikovi a včelami sa posilnia mladé rodiny. Keďže tento spôsob chovu sa praktizuje v oblastiach s neskorou znáškou, kde sa nedá kvôli znáške vykonať letné ošetrenie produkčných včelstiev, sú tieto rodiny už dosť postihnuté klieštikom, najmä ak sa podcenilo vyrezávanie stavebného rámika. Preto je tvorba mladých rodím základným kameňom nasledujúcej sezóny.

  Umelý roj je základným kameňom Chovu včiel v rotácii podľa Celle. Z umelého roja sa vyvinie silná mladá rodina, ktorá bude ešte v jeseni posilnená o včely z produkčnej rodiny. Tento spôsob chobu včiel bol vyvinutý pre oblasti s neskorou znáškou.


  Absolútne čistý nový začiatok: umelý roj
  Roje - prospešné pre zdravotný stav včiel
  Chov včiel v rotácii


  2.5. Odobranie plodu
  V oblastiach, kde je len jarná a letná znáška je účinné biotechnické opatrenie úplné/čiastočné odobranie plodu produkčným včelstvám, ktoré sa vykoná pred koncom znášky - 1-2 týždne pred plánovaným odobraním medníkov (t.j. začiatkom júla). V tomto období sa napadnutie klieštikom blíži k svojmu vrcholu, včelstvá ešte stále aktívne plodujú a väčšia časť populácie klieštika je pri zaviečkovanom plode. Znáška nebude ohrozená, lebo nedostatok lietaviek sa prejaví zhruba o 2-3 týždne. Vitálne včelstvá bez problémov stihnú do zazimovania nahradiť stratu včiel. Pri úplnom odobraní plodu sa zo včelstva vyberie všetok plod, pri čiastnočnom sa povyberajú len plásty s najväčšou plochou zaviečkovaného plodu, ich počet závisí od veľkosti rodiny. Čím viacej zaviečkovaného plodu sa vyberie, tým viac sa odľahčí produkčná rodina od klieštika.
  Povyberané plásty s plodom roztaviť. Ak sa medzi povyberanými plástami nachádzajú svetlé plásty a včelár by ich nutne potreboval, tieto možno vytriediť, vytvoriť odloženec (postačuje len trocha včiel) a keď sa plod vyliahne, tieto plásty povyberať a použiť. V tomto odloženci sa bude po vyliahnutí všetkého plodu náchádzať veľa včiel, ale aj silné napadnutie klieštikom. Keď sa tento odloženec ošetrí a porovná sa spád klieštika s ostatnými ošetrenými včelstvami, ukáže sa o koľko roztočov sa odľahčili produkčné včelstvá. Tento odloženec pre istotu umiestniť mimo dosahu ostatných včelstiev, aby sa zabranilo reinvázii. Ak sa bude tento odloženec ošetrovať kyselinou mravčou, treba mu vložiť jeden plást s plodom, aby včely neopustili úľ.
  Pre oblasti, kde sa vyskytuje neskorá znáška, nie je toto opatrenie vhodné, lebo odobraním plodu v júli sa zníži medný výnos z neskorej znášky. Odoberanie plodu v neskoršom termíne nemá už taký efekt, včely sú už značne zaťažené klieštikom a včelstvo by sa nemuselo dostať do dostatočnej sily k zazimovaniu.

  Úplným odobratím plodu k vitálnym včelstvám
  Úplné odobratie plodu v oblastiach s neskorou znáškou

  3. Chemické ošetrenie

  Akékoľvek chemické ošetrenie produkčnej rodiny pred skončením znáškového obdobia je neprístupné. Ak sa z nejakých dôvodov musí včelstvo chemicky ošetriť, med získaný z toho včelstva v tom roku ošetrenia sa nesmie daľej predávať. Aj keď nižšie popísané prostriedky na boj proti klieštikovi sú organického pôvodu a nachádzajú sa v mede, ich aplikáciou počas, alebo krátko pred medovaním, sa zvyšuje ich poddiel v mede nad prirodzenú hranicu (tzn. reziduá) a/alebo môže zapríčiniť sfalšovanie chuti medu. Výskumy v nemeckých včelárskych ústavoch ukázali, že jedno jarné ošetrenie kyselinou mravčou, alebo mliečnou zapríčiní ich vysoký poddiel v mede zo znášky, ktorá nasledovala o 5 týždňov po aplikácií (Boecking a Kubersky, 2008). Takisto aj teoretický očakávané zriedenie reziduí z týchto kyselín v nasledujúcich znáškach sa nepotvrdil a problém reziduí po skorom jarnom preliečení pretrvával až do neskorej znášky. Tieto reziduá z kyseliny mravčej a mliečnej neboli zdraviu škodlivé, ale dochádzalo k zmene chuti medu (kyselina mravčia viac ovplyvňuje chuť medu ako kys. mliečna).

  Rozhranie prirodzeného a chuťovo rozpoznateľného obsahu oranických kyselín v repkovom a lesnom mede.


  Reziduá organických kyselín sú v mede pri dlhodobom skladovaní stabilné, t.z. že ich poddiel ani časom neklesá. Vzorkám rôznych druhových medov boli v jednom výskume umelo pridané organické kyseliny a ani po viac ako 40 týždňoch neklesol ich poddiel (Boecking a Kubersky, 2008). Spôsob skladovania (studený/teplý) to neovplyvnil.


  3.1. Kyselina mravčia (KM)

  účinkuje aj na rotzoče pri zaviečkovanom plode. Jej včasné nasadenie je dôležité, aby boli zimné včely ušetrené od klieštika. Kyselina mravčia, ako aj ostatné chemické prostriedky na ošetrenie proti klieštikovi sa používa, až keď skončilo medovanie! Nepoužívať technickú kyselinu mravčiu! Technická kyselina obsahuje tažké kovy. Doteraz nebola zistená rezistencia klieštika proti KM a je to aj veľmi nepravdepodobné. Pri správnom použití a aplikácii až po skončení znáškového obdobia nehrozí problém reziduí v mede, alebo vosku.
  Na ošetrenie proti klieštikovi včeliemu sa aplikuje KM rôznymi spôsobmi 60% alebo 85%. Akú % KM a ako aplikovať sa rozhoduje podľa miestnych podmienok (dĺžka trvania znášky, podnebie, spôsobu chovu včiel, momentálne počasie, predpoveď počasia), podľa stavu včelstiev (napadnutie klieštikom, produkčné včelstvo, mladá rodina), atď. Všeobecne platí, že 60% KM sa používa na krátkodobé ošetrenie v lete, za priaznivých podmienok (teplé a suché počasie), 85% v jeseni na dlhodobé ošetrenie. To ale nevylučuje 60% KM na dlhodobé ošetrenie a tak isto 85% na krátkodobé ošetrenie.

  Krátkodobé ošetrenie trvá 1-7 dní, dĺžka je závislá od formy aplikácie. Použitím kuchynskej penovej utierky je dĺžka ošetrenia 24 hod, niektoré iné odparovače potrebujú viac hodín, kým dosiahnú efektívny účinnok. Krákdobým ošetrením sa rozvoj klieštika silne pribrzdí, a tak sa získa čas pre zakŕmenie. Dlhodobé ošetrenie trvá spravidla 10-14 dní.
  Pri ošetrení KM treba dbať na počasie. KM pri telotách nižších ako 12°C neúčinkuje, optimálny účinok sa dosiahne pri teplote nad 15°C. Vysoká vlhkosť nepriaznivo ovplyvňuje účinnosť, preto je potrebné si pred aplikáciou KM všímať predpoveď počasia.
  Pri ošetrení KM býva plod v blízkosti odparovača poškodený, ale táto strata je pre vitálne včelstvo bezvýznamná. Pri KM je možná strata matky (najmä pri 85%), toto riziko možno minimalizovať tým, že včely vytlačíme dymom z blízkosti odparovača, dáme matke trochu času, aby sa stiahla. Odparovač naplniť dobre vychladenou KM, tým odpar začne pozvolne, včely majú čas si zvyknúť na KM a nedostanú sa do paniky. Poprípade aplikovať KM v podvečer. Pri prekročení teploty nad 30°C ošetrenie prerušiť.

  Pri riedení KM vodou, sa musí kyselina liať do vody, nie naopak! 1000ml 85% KM + 417 ml vody (môže byť aj z vodovodu) dá 1417ml 60% KM.
  Na ošetrenie včelstiev sa používa vysokoncentrovaná KM, preto je potrebné dbať na bezpečnosť práce a pri manipulácii s KM sa chrániť (gumenné rukavice, dlhé rukavy, ochranné okuliare). V žiadnom prípade nepoceňovať KM, keď prskne na kožu, to nie je také dramatické, ale keď sa dostane neštastnou náhodou do oka, s veľkou pravdepodobnosťou ho nenapraviteľne poškodí. Preto treba mať stále po ruke vodu.

  Ako sa presvedčiť, že KM účinkuje aj na klieštika včelieho v zaviečkovanej bunke


  Nassenheiderov odparovač

  Nassenheiderov odparovač v rámiku. Nassenheiderov odparovač horizontálny
  Nassenheiderov horizontálny odparo-
  vač.
  3.1.1. Nassenheiderov odparovač
  sa používa na dlhodobé ošetrenie 10-14 dní (popr. 21) kyselinou mravčou (60% KM počas teplého počasia; 85% KM v jeseni, alebo za nepriaznivých podmienok). Ošetruje sa 2x :
 • 1. aplikácia po skončení znáškového obdobia, 80-100ml KM na každý obsadený nádstavok; odparovací knôt nastaviť tak, aby sa denne odparovalo 15-20ml KM počas (približne) 5 dní (dávka odporúčaná pre zanderovu mieru; pre dadant 25ml).
 • 2. aplikácia po zakŕmení: denný odpar 6-10ml počas (približne) 10 dní.


 • Nassenheiderov odparovač sa upevňuje do prázdneho rámika a tento sa vloží na kraj plodiska a do každého nádstavku jeden (diagonálne, nie nad seba). Alebo pomocou prídavného zariadenia sa môže použiť ako horizontálny odparovač, ktorý sa položí na rámiky. U horizontálneho je knôt tvaru "U", ktorý vedie KM na odparovací knôt s väčšou plochou.

  Denné teploty počas ošetrenia by nemali byť vyššie ako 30°C a nižšie ako 12°C. Zasieťované dno uzavrieť! Minimálna dĺžka ošetrenia 5 dní!
  Pri použití odparovača v rámiku sa musí kontrolovať odparené množstvo a ak treba, nastaviť veľkosť odparovacie knôtu. Toto u horizontálneho nie je potrebné.
  Aplikácia 85% KM Nassenheiderovým odparovačom je aj za teplého počasia pomerne pre včely znesiteľná a bezpečná (včely dymom vytlačiť, vychladená KM, poprípade aplikovať v podvečer).

  Odparovač Nassenheider - Konštrukcia a princíp
  Návod na použitie prídavného zariadenia pre horizontálny Nassenheiderov odparovač
  Odparovač Nassenheider - Návod na použitie
  Horizontálny odparovač Nassenheider - Návod na použitie

  Ošetrenie kyselinou mravčou podľa vynálezcu Nassenhederového odparovača
  Video-klip ako zložiť Nassenheiderov horizolnálny odparovač (komentár síce po nemecky, ale jasne zobrazený postup)
  85% kyselina mravčia a kyselina štavelová - alternatívy pre ošetrenie proti klieštikovi včeliemu?  Liekovka, kvapátko a derevenná kocka (6 x 6 x 3cm, s otvorom podľa hrdla liekovky), ktorá slúži ako držiak. Po vložení liekovky do držiaka musí hrdlo fľašky trochu pretŕčať, aby mala fľaška neustále kontakt s odparovacím knôtom.
  3.1.2. Liekovka (fľaška na lieky)
  Odparovač KM sa dá jednoducho a lacno spraviť z liekovky, v ktorej je osadené kvapátko. Liekovku možno použiť na krátkodobé a dlhodobé ošetrenie, denný odpar možno veľmi jednoducho zistiť pohľadom na flašku. Aplikácia 85% KM od konca júla do konca septembra: prvá pred a druhá po podaní zásob.
  Používa sa liekovka (najvhodnejšie 200ml) so širším hrdlom (v Nemecku Aponorm Medizin-Flasche, číslo artiklu 32324) s kvapátkom (č. artiklu 32334). Pozor, nepoužívať kvapátko na ojelové roztoky, to má veľký otvor. Ako odparovací knôt poslúži obyčajná papierová kuchynská utierka, alebo mäkká vláknitá doska.

  Liekovka je všestranne použiteľná, bežne sa používajú dve varianty:
 • Tanierový odparovač (TO):
  pozostáva z misky (napr. pod kvetináč, priemer 12-14cm), odparovacieho knôtu a držiaka flašky. Ako odparovací knôt poslúži obyčajná papierová kuchynská utierka, alebo servítka. Držiak fľašky musí zabezpečiť, aby sa fľaška neprevrátila a mala neustále kontakt s odparovacím knôtom. Pred ošetrením sa liekovka naplní riadne vychladenou KM (aby sa KM začala pozvoľne odparovať). Po otvorení úľa vytlačiť včely dymom z horných latiek rámikov, položiť do stredu na rámiky misku. Do misky vložiť 2x preloženú papierovú kuchynskú utierku tak, aby trochu pretŕčala z misky, ale aby nemala kontakt s rámikmi (po nasatí tekutinou sa prehne). Potom umiestniť liekovku s držiakom na odparovací knôt. Dbať na to aby hrdlo fľašky ležalo na knôte. Nadstaviť jeden prázdny nádstavok a úľ zavrieť. Letáče ostávajú zúžené, tak, ako je to v tomto období zvyklé. Zasieťované dno uzavrieť! Na dosiahnutie potrebnej účinnosti sa musí denne odpariť 20g KM v rodinách v dvoch nádstavkoch, 8g v rodinách v jednom nádstavku. Odparené možstvo sa reguluje veľkosťou odparovacej plochy.
 • Odparovač bez taniera (ObT):
  sa používa na krátkodobé ošetrenie. Ako odparovací knôt poslúži mäkká vláknitá doska. Aplikuje sa doobeda, aby kyselina pôsobila cez deň. Liekovku naplniť riadne vychladenou KM. Po otvorení úľa dymom vytlačiť včely včely z horných latiek rámikov, na rámiky položiť mäkkú vláknitú dosku a na ňu liekovku s držiakom. Nadstaviť prázdny nádstavok a úľ zavrieť. Zasieťované dno uzavrieť a letáč otvoriť! Ošetrovať všetky rodiny jedného stanovišťa naraz. Netreba mať obavy, že cez otvorený letáč vniknú do úľa cudzie včely a vznikne rabovka, lebo včelám KM tak smrdí, že sa do takého úľa nebudú hrnúť. O 24 hodín sa môže odparovač vybrať a letáč zúžiť. Odparovač bez taniera (ObT) nie je vhodné používať na chladných a vlhkých stanovištiach, lebo tam nedosahuje potrebú účinnosť.


 • Varianta Materiál Rodina v 1 nádstavku Rodina v 2 nádstavkoch Kedy?
  TO krátkodobé ošetrenie KM 85%,
  liekovka,
  miska,
  kuch. papierová utierka
  50ml KM,
  priemer misky 12cm,
  papierovú utierku zložiť na 14x14cm
  100ml KM,
  priemer misky 14cm,
  papierovú utierku zložiť na 16x16cm
  v auguste, pred zakŕmením
  TO dlhodobé ošetrenie KM 85%,
  liekovka,
  miska,
  kuch. papierovú utierka
  150ml KM,
  priemer misky 12cm,
  papierovú utierku zložiť na 14x14cm
  200ml KM,
  priemer misky 14cm,
  papierovú utierku zložiť na 16x16cm
  v septembri, po zakŕmení
  ObT KM 85%,
  liekovka,
  mäkká vláknitá doska (odparovací knôt)
  25-30ml KM,
  veľkosť knôtu 10x15cm
  50-60ml KM,
  veľkosť knôtu 10x15cm
  v auguste a v septemri
  Varianty ošetrenie s liekovkou: KM=kyselina mravčia, TO=tanierový odparovač, ObT=liekovka bez taniera

   

  Tanierový odparovač (TO) pozostáva z misky pod kvetináč, dva krát zloženej kuchynskej papierovej utierky, drevennej kocky a liekovky s kapátkom a uzáverom.
   
  Použitie liekovky bez taniera (ObT). Ako odparovací knôt je použitá mäkká vláknitá doska, rozmerov 10x15cm.

  Na obrázku vľavo je v liekovke nasadené nesprávne kvapátko, pravý obrázok zobrazuje správne kvapátko.

  1.krok: Ošetrenie
  sledovanie spádu klieštika na podložke
  1x TO krátkodobé s 100ml KM 85%
  alebo
  1x ObT s 50ml KM 85%
    2.krok: Dodanie zásob
  1x 20 litrov sirupu, alebo
  2x 15 litrov cukrovej vody (3:2) v týždňovom odstupe
  sledovanie spádu klieštika na podložke
    3.krok: Ošetrenie
  1x TO dlhodobé s 200ml KM 85%
  alebo
  1-2x ObT s 50ml KM 85%
  Integrovanie ošetrenia proti klieštikovi včeliemu použitím liekovky do chovu včiel v neskorom lete.


  Použitie liekovky podľa Dr. G. Liebiga
  Júl - preventívna starostlivosť pre nasledujúci rok  Penová kuchynská utierka, ako lacný a jednoduchý odparovací knôt na krátko- dobé ošetrenie kyselinou mravčou.


  Aplikácia utierky z dola v úli s vysokým dnom, ktorý má pod mriežkou vyberateľnú zásuvku.
  3.1.3. Penová kuchynská utierka
  sa používa na krátkodobé nárazové letné ošetrenie produkčných včelstiev po ukočení znášky. Je to veľmi jednoduché a lacné riešenie, použiteľné takmer v každom úľovom systéme. Ako odparovací knôt poslúži bežná penová kuchynská utierka (20x20x0,5cm). Aplikuje sa 60% KM, počas suchého a teplého počasia. V prípade dlhodobého nepriaznivého vývoja počasia sa môže aplikovať aj 85% KM.
  Ošetruje sa 3-4 krát v 4-7 dňových odstupoch (niektorý autori udávajú 2-3 dňové odstupy) medzi ošetreniami.
  Vokajšia teplota nesmie klesnúť pod 12°C. Ak je denná teplota nad 25°C, tak ošetrenie aplikovať v podvečer, keď už slnko neprehrieva úľe, ale nie veľmi neskoro, aby nebol slabý odpar. Vhodné sú teplé a suché noci. Počas dní so studenými nocami aplikovať doobeda. Čas aplikácie prispôsobiť momentálnemu počasiu. Tento spôsob ošetrenia je citlivý na počasie, preto treba sledovať predpoveď.
  Ošetrenie je možné aplikovať z hora (utierka položená na rámikoch), alebo z dola (utierka na dne pod rámikmi). Pri aplikácii zdola je potrebné nejakou mriežkou chrániť včely. Pokiaľ je to možné, tak uprednostniť ošetrenie z hora, lebo pary KM sú ťažšie ako vzduch a padajú smerom nadol.
  Pri krátkodobom nárazovom ošetrení sa odparuje malé množstvo KM relatívne nekontrolovateľne v priebehu 6-10 hodín. Na začiatku prudko stúpa koncentácia pár v úli. Po 6 hodinách je väčšia čast KM odparená.

  Dávkovanie:
 • Ošetrenie zhora: 2ml na rámik v zanderovej miere, 3 ml na rámik rozmeru dadant.
 • Ošetrnie zdola: rodine v jednom nádstavku 4ml na rámik (zander), rodine v viacerých nádstavkoch 3ml na rámik (zander).


 • Postup:
 • Penovú kuchynskú utierku pred prvým použitím dôkladne preprať, lebo zvyčajne sú výrobcom napustené saponátom.
 • Otvoriť letáč na plno, otvoriť úľ a včely dymom vytlačiť z horných latiek rámikov dole do uličiek medzi rámiky. Zadymenie nepodceniť, tým že sa matka dymom stlačí dole ku dnu sa zmenšuje riziko jej straty.
 • Ak nebola utierka už vopred navlhčená, tak teraz navlhčiť, ale nie premočiť - dôkladne výžmýkať, tak že z nej už nevyteká ani kvapka vody, inak voda zriedi KM. Na navlhčenie dobre poslúži rozprašovač vody.
 • Utierku položiť na rámiky a naniesť potrebnú dávky KM, pokiaľ možno čo najviac vychladenú - tým začína odpar pomalšie a včely nezačnú panikáriť. Na jednu bežnú penovú kuchynskú utierku sa neodporúča dávať viac ako 50ml KM - nesmie byť premočená, inak KM stečie.
 • Úľ zavrieť. Niektorý autori uvádzajú, že nad utierkou by mala byť kvôli cirkulácii vzduchu medzera aspoň 1cm, iný zase, že nie je vhodné nádstavkom zbytočne zväčšovať úľový priestor. Ak sa nasadí prázdny nádstavok, buď fóliou zmenšiť úľový priestor, alebo prispôsobiť dávkovanie KM.
 • Zavrieť zasieťované dno! Nezabudnúť na letáč!
 • Na druhý deň utierku z úľa vybrať. Ak ostane v úli dlhšie, včely na ňu nanesú propolis, čím sa zmenšuje jej odparovacia plocha a znižuje životnosť.


 • Aplikácia KM penovou kuchynskou utierkou krok za krokom v obrazoch:
  Letáč otvoriť na plnú šírku! Rabovky sa netreba obávať, včelám KM veľmi smrdí, cudzie včely do tohto úľa nebudú tlačiť. Otvoriť úľ a včely dymom vytlačiť z horných latiek rámikov. Zadymiť aj do uličiek, aby sa včely stiahli aj s matkou dole. Matka potrebuje trochu času kým zíde do bezpečnej vzdialenosti. Penovú kuchynskú utierku navlhčiť, ale nie premočiť. Rozprašovačom to ide rýchlo a jednoducho. Odparovací knôt (penová kuchynská utierka) položiť na rámiky, lepšie je viac smerom do zadu, ako k letáču. KM rovnomerne naniesť na utierku. Za čas, potrebný na navlhčenie utierky a nabratie KM mala matka dostatok času sa stiahnuť dole. Úľ na obrázku má úľové veko riešené tak, že z jednej strany je výška 7mm a z druhej okolo 20mm. V tej hlbšej časti je tepelná izolácia, ktorá sa počas ošetrenia KM vyberie a veko sa nasadí opačne. Tým je zabezpečená dostatočná medzera nad odparovacím knôtom pre cirkuláciu vzduchu. Na druhý deň sa utierka vyberie a veko sa nasadí normálne (7mm stranou dole). Zasieťované dno uzavrieť!  3.1.4. FAM Dispenser
  na krátkodobé (7 dní) alebo dlhodobé letné ošetrenie (14 dní) s KM. Penová utierka je umiestnená v púzdre s otáčacím diskom, ktorým sa reguluje veľkosť otvorov a tým odparovanie KM. Odparovač sa položí z hora na rámiky. Vonkajšia teplota počas aplikácie 15°C-25°C(30°C). Aplikuje sa 1x krátkodobé ošetrenie pred podaním zásob a 1x dlhodobé po podaní zásob. Pri krátkodobom a aj dlhodobom ošetrení je dávka 130ml 70% KM (vo Švajčiarsku sa ošetruje 70% KM, v Nemecku nie je povolená).

  Postup:
 • FAM Dispenser na stanovišti naplniť (napr. pomocou injekčnej striekačky) riadne vychladenou KM.
 • Otvoriť úľ, vytlačiť včely dymom do uličiek medzi rámikmi a na rámiky položiť dve drevenné lišty, ktoré sú vysoké približne 1 cm. Na odparovači otáčacím diskom nastaviť veľkosť otvorov (podľa návodu na použitie). Odparovač položiť na tie drevenné lišty, otvormi smerom dole.
 • Úľ zavrieť. Ak je potrebné nadložiť nádstavok, tak na odparovač položiť fóliu, aby sa zbytočne nezväčšoval úľový priestor.
 • Zasieťované dno uzavrieť.

 • Výrobca: Andermatt BioVet AG  3.1.5. Liebigov odparovač
  na krátkodobé (3-4 dni) alebo dlhodobé letné ošetrenie (7-14 dní) s 85% KM. Pozostáva z plastovej nádoby (250ml) s kapátkom a držiaka, na ktorý sa kladie odparovací knôt. Vonkajšia teplota počas aplikácie 15°C-30°C. Odparovač sa umiestňuje hore na rámiky a nadloží sa jeden prázdny nádstavok. Je to vlastne to isté, ako tanierový odparovač z liekovky, ale u Liebigovho odparovača nehrozí nekontrolovateľné vytečenie KM.
  Aplikuje sa 1x krátkodobé ošetrenie pred podaním zásob a 1x dlhodobé po podaní zásob.

  Dávkovanie:
 • pre rodiny v jednom nádstavku 50ml pre kráktodobé a 100ml pre dlhodobé ošetrenie.
 • pre rodiny v dvoch nádstavkoch 70ml pre kráktodobé a 200ml pre dlhodobé ošetrenie.
 • pre úle Dadant 100ml pre kráktodobé a 200ml pre dlhodobé ošetrenie.


 • Postup:
 • Nádobu odparovača naplniť vychladenou 85% KM. Pretože nádoba sa dá uzavrieť, možno ju vopred naplniť, aby na včelnici odpadla robota s prelievaním KM.
 • Veľkosť odparovacieho knôtu prispôsobiť podľa vonkajšej teploty (predpovedi počasia) a veľkosti úľa - držať sa návodu na použitie.
 • Otvoriť úľ, včely dymom vytlačiť z horných latiek rámikov do uličiek. Na rámiky položiť Liebigov odparovač, nadložiť prázdny nádstavok a úľ zavrieť.
 • Zasieťované dno uzavrieť.

 • Výrobca: Andermatt BioVet AG  Thymovar


  Apiguard
  3.2. Tymol

 • Ošetrenie tymolom je síce podľa EU-smernice 889/2007 pre ekologický chov včiel povolené, ale u BIO-včelárov sa prostriedky na báze tymolu kvôli riziku reziduí v mede neuchytili. Niektorý EKO-certifikátori nepovoľujú ošetrovanie včelstiev tymolom (ako napr. v Nemecku Demeter a Bioland), aby sa predišlo zmene chuti a vône medu.
 • Prostriedky na báze tymolu neúčinkujú na roztoče v zaviečkovanej bunke, ale dlhodbým ošetrením budú tieto roztoče zasiahnuté pri liahnutí sa včely.
 • Nie sú vhodné na rýchle odľahčenie od klieštika, ale určené na dlhodobé ošetrenie (6 týždňov). Preto nie sú vhodné do oblastí s neskorou znáškou (dlhšie ako do 1. augusta), kde je nutné rýchle odľahčenie včiel od klieštika.
 • Ošetrenie až po skončení medovania. Tymol može zapríčiniť napáchnutie a tvorbu reziduí vo vosku, preto plásty, ktoré boli počas ošetrenia v úli, potom nepoužívať v medníku. Po ošetrení sa reziduá z tymolu postupne strácajú, ale riziko ich vzniku v mede vzniká skoro na jar, keď včely prenášajú zásoby.
 • Prirodzený obsah tymolu v mede je okolo 700 mikrogramov/kg. Od 1200 mikrogramov/kg je senzoricky rozpoznateľný.
 • Použitie tymolu len za suchého a teplého počasia, inak sa znižuje jeho účinnosť. Denné teploty musia byť nad 15°C, optimálny účinnok sa dosiahne pri 20-25°C.
 • Včely môžu počas ošetrenia obmedziť odoberanie krmiva, preto ich treba zakŕmiť pred ošetrením.
 • Všobecne sa odporúča 2x ošetriť: 1. ošetrenie v júli/začiatkom augusta, potom rýchlo podať zásoby a začiatkom septembra nasleduje 2. ošetrenie, čo môže byť vo vyšších polohách už v tomto období problematické.
 • Ošetrovať všeky rodiny na stanovišti súčastne (aby sa predišlo rabovke). Počas ošetrenia ostáva letáč zúžený a zasieťované dno uzatvorené. Dodržiavať pokyny výrobcu.
 • V Nemecku sú povolené na ošetrenie proti klieštikovi tri prostriedky na báze tymolu: Thymovar, Apiguard a Api Live Var. Api Live Var obsahuje okrem tymolu aj iné éterické oleje (eukalyptus, gáfor, mentol).
 • Skúsensti v Nemecku za takmer 20 rokov nasadenia tymolu ukazujú učinnosť 80-95%. • 3.3. Kyselina mliečna

  je označovaná niektorými včelárskymi vedcami, čo sa týka ošetrenia proti klieštikovi, ako prostriedok budúcnosti. Pri správnom použití nevzniká riziko reziduí.
  V praxi sa kvôli prácnosti neuchytila, väčšinou len na ošetrenie mladých rodín, ktoré sú ešte bez plodu.
  Keďže nepôsobí na klieštika v zaviečkovanom plode, včely sa ošetrujú, keď už neplodujú (v prípade mladých rodín, keď ešte neplodujú). Ak sa aplikuje ako zimné ošetrenie, tak musí byť teplota nad bodom mrazu.

  Aplikuje sa 15% L(+) kyselina mliečna (L+ = pravotočivá) postrekom včiel na plástoch - rovnomerne rozprašovačom včely postriekať, ale ich nepremočiť. Včely kyselinu mliečnu dobre znášajú, matke to takisto neublíži, keď ju kyselina zasiahne.
  Ošetruje sa dva krát v krátkom odstupe, 8ml na jednu stranu plástu (zanderovej miery). Vyťahuje sa plást za plástom a každá strana sa postrieka - kvôli tomuto sa v praxi nepoužíva ako zimné ošetrenie, lebo aplikácia kyseliny štaveľovej je omnoho jednoduchšia.

  Po trojnásobnom ošetrení kyselinou mliečnou stúpa jej poddiel v zásobách z 200mg/kg na 1000-1500mg/kg, čo ale po 7-8 týždňoch sa zväčšej časti ustúpi (Stoya, 1988). V kvetovom mede je prirodzený obsah kyseliny mliečnej 40-400mg/kg (závisí od pôvodu, priemerne 200mg/kg). Na porovnanie: 180g jogurtu obsahuje 1800mg kys. mliečnej (Puhan, 1973).

  Pri ošetrení je potrebné si chrániť oči a vyvarovať sa vdýchnutiu.  Oxuvar®: dihydrát kyseliny šťavelovej sa rozpustí vo vode, primieša pribalené množstvo sacharózy a 500ml roztoku je pripravené na použitie.


  Oxalsäuredihydrat-Lösung 3,5% (m/V) ad us vet.®: pribalená sacharóza sa zmieša s kyselinou štavelovou a roztok je pripravený na použitie.
  3.3. Kyselina štaveľová

  sa aplikuje na včely, len keď neplodujú. Asi tri týždne po viacdňovej chladnej perióde sú včelstvá bez plodu. To je spravidla od konca októbra, v teplejších oblastiach až začiatkom, alebo v strede decembra. Signálom, že včelstvo ploduje je výskyt kondezovanej vody na fólii pod vrchnákom.
  Kyselina štaveľová je určená najmä na zimné ošetrenie, ale je aj vhodná na ošetrenie umelého roja.
  V prípade zimného ošetrenie aplikovať v novembri/decembri, v každom prípade ešte pred Vianocami, pri vonkajšej minimálnej teplote 3°C (G.Liebig: lepšie -5°C ako +5°C). Po novom roku už často včelstvá plodujú. Ošetruje sa 3,5% roztokom kyseliny štavelovej. V Nemecku sú povolené dva výrobky: Oxuvar® (Andermatt BioVet AG) a Oxalsäuredihydrat-Lösung 3,5% (m/V) ad us vet.® (Serumwerk Bernburg).
  Zarobený prípravok na použitie (po zmiešaní s cukrom) je možné skladovať len krátkodobo (niekoľko týždňov v chladničke). Dĺžkou skladovania a teplotou vzniká pre včely jedovatý hydroxydmethylfurfural (HMF).

  Aplikuje sa len jeden raz, kyselina štavelová veľmi zaťažuje včely, spôsobuje prekyslenie. Po viacnásobnom ošetrení by málo zimných včiel dožilo do jari a v rodine by bol nedostatok včiel na odchovanie nasledujúcej generácie.

  Postup pri zimnom ošetrení:
 • Odložiť úľové veko. Rodina v jednom nádstavku sa ošetrí zhora. Ak sedia včely cez dva nádstavky, tak horný nádstavok preklopiť. Dym nie je potrebný.
 • Do každej obsadenej uličky nakvapkať na včely približne 5ml roztoku z injekčnej striekačky. Nasadením ihly na striekačku sa docielia jemnejšie kvapky. Každú uličku 2-3x pomaly prejsť. Pokiaľ je to možné, treba sa vyvarovať postriekania rámikov a plástov.
 • Úľ zavrieť.


 • Dávkovanie:
 • slabšie rodiny, ktorá sú v jednom nádstavku: 30 ml
 • stredne silné rodiny, ktorá sú v jednom nádstavku: 40 ml
 • silné rodiny, ktorá sedia cez dva nádstavky: 50 ml


 • Po ošetrení bude na druhý deň zvýšený spád klieštika včelieho, ktorý dosiahne svoj vrchol na druhý, alebo tretí deň a trvá 2-4 týždne. Kto chce presne vedieť, koľko klieštikov bolo ošetrením usmrtených, musí nechať varroa-podložku min. 4 týždne. Po štyroch týždňoch po ošetrení by nemal priemerný denný prirodzený spád klieštika presiahnúť 0,5. Ak je väčší, tak potom musí nasledovať ošetrenie kyselinou mliečnou, v žiadnom prípade sa nesmie ešte raz aplikovať kyselina štavelová.

  S kyselinou štavelovou treba veľmi opatrne manipulovať, je to prudký jed, ktorý môže vniknúť do tela aj pokožkou!


  Dostatočne veľkou injekčnou striekačkou sa prejde každá obsadená ulička viac krát a kvapká sa roztok kyseliny štavelov na včely. Včely musia sedieť v tesnom zimnom chumáči.

  U rodín dvoch nádstavkoch, keď včely sedia pod zásobami, sa horný nádstavok preklopí a pokvapká sa priamo do chumáča včiel.

  Na podložke si možno prečítať, kde včely sedia, silu rodiny a napadnutie klieštikom. (Foto: G.Liebig)


  Kyselinu štavelovú možno aplikovať postrekom (ako pri kys. mliečnej), ale je to prácnejšie, lebo sa musia vyťahovať plásty a tento postup si vyžaduje masku a ochranný odev. Na trhu sú rôzne odparovače, ale pri ich použití sa musí použiť ochranný odev a dýchacia maska. (Predstavte si, že prídete k mäsiarovi a vidíte, ako tam pobehuje v protichemickom ochrannom odeve a v maske - asi Vás prejde chuť na klobásky od toho mäsiara.) Vzhľadom na veľké riziko pri manipulácii nie sú tieto postupy v Nemecku povolené. Aplikovanie pokvapkaním je jednoduchšie, bezpečnejšie a netreba k tomu investovať do nejakého zariadenia, postačuje bežná jednorázová injekčná striekačka.

  Ošetrenie kyselinou štavelovou pokvapkaním - na čo si treba dať pozor? (G. Liebig)
  Film, ako použiť Oxuvar® (síce v nemčine, ale názorný)
  Film - ošetrenie pokvapkaním

  3.4. Možné chyby pri chemickom ošetrení

  Ak počas, alebo po ošetrení sa vyskytne viacero 100 mŕtvych včiel, alebo povynášaných lariev a nestala sa žiadna chyba pri aplikácii, to sa musí akceptovať ako vedľajšie účinky ošetrenia proti klieštikovi. Aj väčšie straty včiel vitálne včelstvo bez problémov nahradí.

  Rodina uhynula priamo po ošetrení:

 • Použitie nespravnej kyseliny, napr. kys. octovú namiesto kyseliny mravčej. Alebo použitie nesprávnej koncentrácie.
 • Umelý roj ošetrený kyselinou mravčou.
 • Včely opustili úľ:

 • Vysoká koncentrácia kyseliny mravčej.
 • Letáč príliš zúžený (častá chyba u odložencov).
 • Žiaden plod v úli.
 • Včely boli priamo pred ošetrením veľmi vyrušované, alebo bol bezprostredne pred ošetrením vykonaný nejaký razantný zásah do včelstva.
 • Protiopatrenia:

 • Ošetrenie prerušiť, odparovač vybrať z úľa. Ošetrenie zopakovať až po kontrole včelstva a až o niekoľko dní.
 • Možné príčiny príliš vysokej koncetrácie KM
  Príliš vysoká koncetrácia KM zapríčiní výrazne poškodenie plodu a stratu matky.

 • Aplikovaná nesprávna koncetrácia KM. 85% namiesto 60%. 85% KM účinkuje pri vyšších vonkajších teplotách agresívne.
 • Extrémne stúpajúca vonkajšia teplota, najmä počas prvých 24-48 hodín od nasadenia krátkodobého nárazového ošetrenia (penová kuchynská utierka, FAM Dispenser).
 • Nádoba odparovača je netesná, alebo nesprávne nasadená a kyselina voľne vyteká (liekovka, Liebigov odparovač, Nassenheiderov odparovač).
 • KM nemá kontakt s odparovacím knôtom - možný problém u liekovky, keď ako držiak sa použije drevenná kocka, ktorá po nasatí tekutinou zväčší svoj objem a pridvihne fľašku.
 • Pri Nassenhedierovom odparovači nedotýkať sa knôtov, lebo kapilárnym efektom sa zvyšuje odparené množstvo KM.
 • Možné príčiny príliš nízkej koncetrácie KM
  Nízka koncentrácia KM je neúčinná a môže spôsobiť výrazné zoslabenie rodiny v jeseni klieštikom včelím.

 • Počas riedenia vysokoncetrovanej kyseliny doliate príliš veľa vody a KM je zriedená pod 60%.
 • Pri ošetrení penovou kuchynskou utierkou bolá táto moc navlhčená.
 • Začiatok krátkodobého ošetrenia večer, pred veľmi chladnou nocou - slabý odpar.
 • Odparovač je umiestnený v zbytočne veľkom nádstavku, ktorý veľmi zväčšil úľový priestor.
 • Nízka vonkajšia teplota pod 12-15°C.
 • Vysoká vlhkosť vzduchu.
 • Zasieťované dno nebolo uzavreté.
 • Možné chyby pri ošetrení kyselinou mliečnou

 • Ošetrenie rodiny, ktorá ploduje.
 • Včely boli veľmi premočené a zahynuli pri nízkej vonkajšej teplote.
 • Len jedno ošetrenie má nízku účinnosť.
 • Možné chyby pri ošetrení kyselinou štavelovou

 • Príliš vysoká koncentrácia (viac ako 3,5%) môže spôsobiť vážne škody vo včelstve.
 • Viacnásobné ošetrenie - včely sú moc zaťažené a žijú kratšie. Obzvlášť háklivé pri zimnom ošetrení.
 • Ošetrenie v čase, keď včely plodujú.
 • Kyselina štavelová nebola zmiešaná s cukrom a preto ju včely nepríjmali.
 • Ošetrenie s KM a kys. štavelovou nasledovalo v malom časovom odstupe včely boli preťažené. Nie vždy platí, že viac je lepšie.


 • Základom tohto článku je 2. vydanie nemeckej brožúry "Varroa unter Kontrolle" (Klieštik včelí pod kontrolou), ktorú v roku 2007 vydala Pracovná skupina nemeckých včelárskych výskumných ústavov.
  Ďalšie použité zdroje:
 • Varroose erkennen und erfolgreich bekämpfen (Varroatózu rozpoznať a úspešne potlačiť) - Dr. F. Pohl, Dr. P. Aumeier, Dr. E. Elke Gernersch, Dr. K. Wollner (Kosmos-Verlag, 2008)
 • Ökologisch Imkern (Ekologický chov včiel) - Dr. Claudia Bentzien (Kosmos-Verlag,2006)
 • Leitfaden zur Varroa-Bekämpfung in Öko-Imkereien (Návod na ošetrenie proti klieštikovi včeliemu v ekologickom chove včiel) - Dr. O. Boecking, Dipl.Ing. Agr. U. Kubersky (Včelársky výskumný ústav Celle, 2008)
 • Milchsäure - ein Varroabeskämpfungsmittel für den Kleinimker (Kyselina mliečna - prostriedok na ošetrenie proti klieštikovi pre malých včelárov) - A. Imdorf, V. Kilchenmann (Švajčiarke včelárke výskumné zentrum, 1990)
 • Kombination von Stossbehandlungen mit Ameisensäure und pflegerische Massnahmen (Kombinácia narázového ošetrenia a biotechnických opatrení) - A. Imdorf, J.D. Charriere (Švajčiarke včelárke výskumné zentrum, 1999)
 • Odborné články z nemeckých včelárskych časopisov od autorov: Dr. G. Liebig, Dr. P. Aumeier, Dr. F. Pohl, K. Hampel,Dr. R. Büchler, J.D. Charriere, Dr. E. Seibertz, A. Imdorf, Dr. P. Rosenkranz


 • Obsah:


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768