Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Rozmnožovanie včelstiev - kráľovský dorast bez konca

Kto si prečítal článok "Rozmnožovanie včelstiev - stručný prehlad", kde sú popísané rôzne metódy, môže si k tomu doplniť: v odložencoch s plodom sa dá ľahko odchovať väčší počet mladých matiek.


Jeden odloženec s plodom dokáže bez problémov odchovať až 20 matiek.
Tvorbou odložencov s plodom sa dá účinne rožširovať počet včelstiev. Ale dá sa to ešte efektívnejšie: s postupom, ktorý je tu popísaný sa môže vytvoriť veľa mladých rodín a včelstvá omladiť bez toho, aby sa znížil výnos medu produkčných rodín. Ak sa odoberie (odsaje) plod a včely z 6-9 produkčných rodín, aby sme mohli odchovať vlastné matky, je potreba, matematicky vyjadrené, len jedna polovica plástu s plodom pre každú novú rodinu. Tento postup sa volá "Rozmnožovanie včelstiev v 4 krokoch".

Odsávať pred 10. májom

1. krok - Tvorba odloženca s plodom
Aby sa všetky oplodňovacie jednotky (tzv.oplodniačiky), tvorené s jedným plástom, vyvinuly na rodinu, schopnú prezimovať, musia sa tak skoro založiť, aby sa ich prvý plod vyliahol už v júni. Preto tento 1. krok, tvorba odložencov, by sa mal bezpodmienečne spraviť pred 10. májom. Odporúčam obdobie medzi 20. aprílom a 10. májom, kedy normálne silné produkčné rodiny sú spravidla na maxime plochy plodu, alebo sú zakrátko na tomto maxime. V tom prípade na odsatie plodu a včiel reagujú väčším rozvojom a nie nečinnosťou. Tento postup je v pricípe normálny obloženec s plodom.

Jedno chovné včelstvo na jedno stanovište

Chovné včelstvo je včelstvo, ktoré vychová mladé matky; musí mať dostatok glycidovej a bielkovinovej potravy, dostatok lietaviek a veľa plodovej plochy. Musí byť bezpodmienečne zdravé.
Veľkosť odloženca závisí od počtu rodín, z ktorých odsávame (oboberáme plod a včely). V normálnom prípade jedno stanovište s 12 rodinami poskytuje dostatok materiálu pre dostatočne silné chovné včelstvo, aj keď z najslabších rodín sa nebude odsávať. Takéto stanovište by malo poskytnúť 6-10 plástov s plodom - to stačí na jednonádstavkový odloženec. Ak sa zozbiera viac ako 10 plástov, usadíme odloženec do dvoch nádstavkov. Ak sa zozbiera viac ako 16 plástov, je ekonomickejšie vytvoriť dva odložence. Novovytvorené odložence sa musia premiestniť na iné stanovište, inak sa lietavky vrátia do svojho pôvodného úľa - to by zbytočne oslabilo odloženec. Zásoby pre začiatok nájde odloženec na plástoch okolo plodu (medové vence). Starostlivosť o plod sa realizuje v nasledujúcom kroku.

Včely na novom pracovisku

2. krok - Chovný rámik:

V krátkom čase sa vyliahne desaťtisíce mladých včiel - dojičiek.
9 dní po 1. kroku premiestnime zásobné plásty do nového nádstavku, ktorý umiestnime ako spodný nádstavok. Tento nádstavok doplníme vystavanými plástami. Potom starostlivo prezrieme všetky ostatné plásty a vylámeme všetky materské bunky. Vyberáme plást za plástom, strasieme z nich včely do toho nového spodného nádstavku, aby sa hneď zoznámily so svojím novým pracoviskom. Pridaním nádstavku dostane chovné včelstvo viac miesta, inak by mohli pri dobrej znáške zastavať chovný rámik.
V chovnom rámiku bude 26 vajíčok, z ktorých sa spravidla vyliahne viac ako 20 matiek. Väčšinou sa vyliahne viac matiek, ako sa dá vytvoriť oplodňovacích jednotiek. Počet vyliahnutých matiek závisí od kvality prelarvovania. Preto treba dbať na čistotu materských misiek a prelarvujeme plod starý maximálne jeden deň. Pritom nám dobre poslúži lupa (napr. upevnená na hlave).
Chovné rámiky vkladáme do horného nádstavku, miesto získame tak, že niektoré plásty s plodom premiestnime do spodného nádstavku. Predpokladom pre odchov hodnotných matiek je, aby chovné včelstvo malo chuť starať sa o plod - to je, keď v chovnom včelstve je dostatok mladých včiel.
9 dní po 1. kroku sa v chovnom včelstve nenachádza otvorený plod a nachádzajú sa v ňom mladé (maximálne 9 dní staré) včely. Uličky medzi rámikmi sú obsadené včelami, nad dnom sa tvorí výrazný strapec. Medzi dva plodové plásty, ktoré majú veľa zaviečkovaného plodu, zavesíme chovné rámiky - tieto budú hneď obsadené mladými včelami - ošetrovateľkami.

3. krok - Škôlkovanie:
O 5-10 dní neskoršie, teda 14-19 dní po vytvorení odloženca, sa na materské bunky nasadia klietky (škôlkovanie). Čím skoršie sa to spraví, tým lepšie, inak môžu včely zastavať celý chovný rámik. Chovný rámik zostane v chovnom včelstve do vyliahnutia matiek, 21.dní od prelarovania. Keď sa vo 4. kroku budú z chovného včelstva zakladať oplodňovacie jednotky (tzv. oplodniačiky), nie je potrebné viac matky držať v klietke. Aj keď včely a matky pochádzajú z rôznych včelstiev, sú si len geneticky cudzie, nič viac. Nejaké dodatočné klietky, alebo navykacie obdobie pri tvorbe oplodňovacích jednotiek nie je potrebné. Každá matka sa potom može kľudne vypustiť rovno z klietky do oplodňovacej jednotky.

4. krok - Rozdelenie odloženca na oplodňovacie jednotky (tzv. oplodniačiky):
Teraz po 21. dňoch sa chovné včelstvo rozdelí na malé rodiny - oplodňovacie jednotky. Na všetkých plástoch, aj na zásobných, sedí po 1000-2000 včiel. Teoreticky sa dá z každého plástu vytvoriť nová rodina. Sú dve alternatívy:
 • Každá nová rodina sa preloží do jedného úľa - tetno pozostáva z jedného plástu so včelami, stavebného vydrátovaného rámika a jedného plástu so zásobami. Na tom prázdnom rámiku vystavajú nové robotníčie dielo. Zvyšok úľa sa môže vyplniť vydrátovanými rámikmi ako poistka pri transporte. Tieto prázdne rámiky sa potom budú pri zakrmovaní vymieňať za medzistienky.
 • Jeden úľ rozdelíme na štyri časti troma prepážkami, tak aby sa včely nemohli premiestňovať medzi jednotlivými časťami. Každá táto časť úľa má svoj vlastný letáč. Takto môžu byť v jednom bežnom úli 4 malé rodiny. Každá s týchto 4 rodín pozostáva z plástu so včelami a plástu so zásobami. Táto alternatíva je vhodná, keď sa chovajú matky na predaj, zásobné matky, alebo matky na výmenu starých matiek v produkčných rodinách, ktorá sa vykoná v skorej jeseni. Pri tejto alternatíve je trochu problematické ošetrenie proti klieštikovi postrekom kyselinou mliečnou. Daľšie ošetrenie proti klieštikovi je potom potrebné až po zakŕmení.
 • Preč z letového dosahu!

  K oplodneniu matiek sa musia tieto novovytvorené oplodňovacie jednotky umiestniť mimo letového dosahu pôvodného chovného včelstva - min. 3km, len tak je zaručené, že sa žiadne včely nevrátia na svoje pôvodné miesto. Každá strata včiel zbytočne zoslabuje oplodňovaciu jednotky, čo sa negatívne prejaví, keď začne mladá oplodnená matka klásť vajíčka. Rozsah plodovania je závislý od dostupného počtu mladých včiel - dojičiek.
  Úspešnosť oplodnenia pri tomto postupe je v dlhoročnom priemere okolo 80% - táto kvóta nie ja takmer závislá od počasia, aj keď počasie určuje, kedy neoplodnené mladé matky a trúdi vylietajú na svadobný let. Na svadobný let vylietajú len za pekného počasia, v máji - júni je na počasie vlastne vždy spoľahnutie. Dôležité je aj dostatočná hustota trúdov. V letovom dosahu oplodňovacích jednotiek by sa mali nachádzať aj produkčné rodiny, môžu by aj vlastné - príbuzenskej plemenitby sa nemusíte obávať.
  Pri umietnení oplodňovacích jednotiek nie je dôležité, či sú umietnené v tieni, alebo na slnku, na ktorú svetovú stranu je umietnený letáč. Nie je ani dôležité, či sú umiestnené roztrúsene, alebo v rade. Ale ak sú umiestnené v rade tak, že medezera medzi nimi je menej ako šírka dlane, tak by mali byť letáče umiestnetné striedavo do predu a do zadu. Farebné označovanie je takisto nedôležité. Ak majú úle, kde sú chovné jednotky zasieťované dno, toto je lepšie zavrieť, aby si ho včely a matka nemýlili s letáčom.
  V oplodňovacích jednotkách, do ktorých sa matka nevrátila zo svadobného letu, zakrátko začne klásť trúdnica (robotnica, ktorá kladie neoplodnené vajíčka). Tieto už tažko prijmu novú matku a môžu byť ohrozené aj matky v susedných oplodňovacích jednotkách. Preto včely z neúspešných oplodňovacéch jednotiek nezmetáme na mieste, ale mimo letového dosahu včiel.

  Keď si tetno postup rozmnožovania včelstiev a chovu matiek vyskúšate, uvidíte aké je to jednoduché zväčšovať počet včelstiev s matkami z vlastného odchovu.

  Rozmnožovanie včelstiev v 4 krokov v skratke:
  1. krok: Odloženec.

  Deň X: medzi 20. aprílom a 10. májom sa z včelstiev jemne odsaje plod a včely. Z plástov s plodom sa vytvorí odloženec. Tento poslúži ako chovné včelstvo na vychovanie matiek.
  2. krok: Chovný rámik.

  Deň X + 9: 9 dní po vytvorení odloženca sa do chovného rámika prelarvuje plod a chovný rámik sa zavesí do chovného včelstva. Práve vyliahnuté včely sa postarajú o odchovanie matiek.

  3. krok: Škôlkovanie.

  Deň X + 14 až 19: o 5 dní po pridaní chovného rámika sa na zaviečkované materské bunky nasadí klietka (škôlkovanie) - čím skorej, tým lepšie.

  4. krok: Oplodňovacie jednotky ( tzv. oplodniačiky).

  Deň X + 21: po vyliahnutí matiek sa chovné včelstvo rozdelí na bezplodé oplodňovacie jednotky - každá pozostáva z jedného plástu so 1000-1500 včelami, neoplodnenej mladej matky a jedného plástu so zásobami. (Na obrázku sú v jednom nádstavku umiestnené 4 oplodňovacie jednotky).


  Spoločný chov matiek.

  Spoločne to ide lepšie. Aj prelarvovanie sa môže spoločne zorganizovať.


  Čo robiť, keď má niekto málo rodín a predsa chce optimálne a svoje včelstvá omladzovať a chovať matky? V tejto situácii sa nachádza veľa začínajúcich včelárov. Moje odporúčanie: robte to spoločne. My to robíme v rámci našich kurzov pre začiatnočníkov, v ktorých účastníci dostanú v marci jednu produkčnú rodinu, o ktorú sa doma starajú. Spoločný chov matiek môže organizovať aj miestny včelársky spolok. Postup je nasledovný: v deň X prinesie každý ohlásený účastník jeden plást s plodom a na ňom sediacimi včelami. Skúsený včelár tento plást skontroluje, napr. či sa na pláste nenachádza matka (tú hneď dá do klietky, aby si ju majiteľ mohol odniesť na späť). Veľkosť plodiska sa zaeviduje, čo potom slúži ako podklad pre spravodlivé rozdelenie oplodňovacích jednotiek s mladou oplodnenou matkou. Tento skúsený včelár sa potom postará o prelarvovanie a školenie matiek, inak ostatnú prácu robia včelári sami pod jeho dohľadom.
  Text/foto: Gerhard Liebig

  Dr. Gerhard Liebig, Deutsches Bienenjournal 05/2009


  Pozn. prekladateľa: Dr. Liebig chová včely v podmienkach podobných južnému Slovensku, včelári zo severu Slovenska musia toto zohľadniť.

  Súvisiace články:
   Rozmnožovanie včelstiev v 4 krokoch
   Kalendár včelára od včelárky - MÁJ

  Dr. sc. agr. Gerhard Liebig, včelár a bývalý dlhoročný vedecký pracovník včelárskych vied na Univerzite v Hohenheime. V súčastnosti je už na dôchodku. Okrem iného dlhé roky skúmal vývoj včelstiev, včelárske zásahy a postupy, dopodrobna rozoberal rôzne spôsoby a metodiky vedenia chovu. Intenzívne sa vedecky zaoberal aj aplikáciou organických kyselín v boji proti klieštikovi. Okrem vedeckej činnosti nikdy nezabudol na praktické včelárstvo, staral sa o nespočítateľné množstvo včiel, radil a stále radí včelárom ako efektívne chovať včely. Autor niekoľkých publikácií a veľkého počtu článkov o praktickom včelárstve. V roku 2012 vyšlo 3. upravené vydanie jeho knihy 'Einfach imkern' (Jednoduše vcelarit), kde zhrnul najnovšie poznatky a svoje dlhoročné skúsenosti.


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768