Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Rozmnožovanie včelstiev v 4 krokoch

Tvorba mladých rodín s integrovaným chovom matiek.

Mladé rodiny sú chrbticou včelárstva. Každý rok sú potrebné, aby sa omladzovali včelstvá, dorovnávali straty po zime, zvyšoval počet rodín. Mladé rodiny sa tvoria z produkčných včelstiev, tak aby ich medný výnos nebol príliš oslabený. Tu popísaný postup napĺňa tieto požiadavky a vedie v 4 krokoch bez veľkej námahy k úspešnému omladzovaniu včelstiev a chovu mladých matiek. Podmienkou úspechu tohto postupu je dôsledné dodržanie časového plánu.

Metóda "Rozmnožovanie včelstiev v 4 krokoch" je od roku 1995 súčasť výskumného projektu "Populačná dynamika včely medonosnej" v Hohenheime, kde sa touto metódou každoročne vytvorí viac ako 100 mladých rodín, ktorých vývoj je až do konca prezimovania sledovaný a vyhodnocovaný . Pritom sú sledované aj potrebné včelárske zásahy, ako vytvorenie novej rodiny, kŕmenie, rozširovanie, ošetrenie proti klieštikovi, atď.

Prečítajte si: Úvod do chovu matiek.

1. krok: Deň X (medzi 20. aprílom a 10. májom)

Vytvorenie odloženca vybratím plástov s plodom z viacerých produkčných rodín. Z každej produkčnej rodiny sa odoberú 1-2 plásty aj so včelami, ktoré na nich sedia - odloženec sa vytvorí zozbieraním 8-10 takýchto plástov. Do odloženca vložiť aj zásobné plásty, aby mal dostatok zásob. Takéto plásty s plodom sa odoberú: Na každom odobratom pláste s plodom sa nachádza približne 500 včiel a 5000 buniek s plodom robotníc.

2. krok: Deň X + 9

Odloženec vyťahal materské bunky. Tieto sa musia zrušiť. Do odloženca sa vloží chovný rámik. Dostatočne silný odloženec sa stará o viacej materských buniek.

3. krok: Deň X + (14-)19

Ešte nevyliahnuté matky zaklietkujeme (škôlkovanie), aby sa po vyliahnutí nemohli stretnúť. Odloženec rozšírime o nádstavok zo zásobnými plástmi.

4. krok: Deň X + 21: Tvorba oplodňovacích jednotiek

Oplodňovacie jednotky (tzv. oplodniačiky) zakladáme tak, že z odloženca vyberieme jeden plást zo spodného nádstavku a jeden zásobný plást z horného nádstavku aj so sediacimi včelami, vložíme do pripraveného nádstavku a pridáme mladú neoplodnenú matku. Nádstavok doplniť prádzdnymi vydrátovanými rámikmi. Oplodňovacie jednotky sa musia umiestniť mimo letového dosahu odloženca. Dbať na to, aby bol dostatočný prísun krmiva. Bez krmiva nebudú včely stavať plásty. Letačový otvor zúžiť. Prázdny vydrátovaný rámik medzi obidvoma plástami bude rýchlo vystavaný. Od plovice augusta do polovice septembra dostane každý odloženec 2 x 10l sirupu 3:2 (3kg cukru a 2l teplej vody). Po zakŕmení (v polovici septembra) nasleduje ošetrenie kyselinou mravčou proti klieštikovi.
Po dvoch týždňoch zo 17 mladých rodín má 16 plod.

Čo je potrebné dodržať
Ak sa má oplodňovacia jednotka, ktorá bola vytvorená s jedným plástom, vyvinúť na prezimovanie schopnú rodinu, musí sa vytvoriť pokiaľ možno čo najskôr, aby sa prvý plod vyliahol už júni, teda dodržať termín medzi 20. aprílom a 10. májom! V tomto čase produkčné včelstvá maximálne plodujú. Čím neskoršie začneme, tým stúpa počet mladých rodín, ktoré nestihnú do zazimovania tak zosilnieť, aby prezimovali. V jednom pokuse sa začínalo 2. júna, prvý plod sa liahol 23. júla a len polovica mladých rodín dosiahla potrebnú veľkosť k prezimovaniu (viac ako 5000 včiel).
Alternatívne môžme začať s tvorbou v neskoršom termíne, pokiaľ si potrebujeme vychovať mladé oplodnené matky na výmenu za staré.

Aké veľké chovné včelstvo
Chovné včelstvo je včelstvo, ktoré vychová budúce matky. V normálnom prípade 12 rodín poskytuje dostatok materiálu (8-10 plástov s plodom) pre založenie silného odloženca. Slabším rodinám sa neodoberie žiaden plást s plodom, silnejším sa môžu odobrať dva. Ak sa nepodarilo zozbierať viac ako 10 plástov s plodom, vytvorí sa jeden odloženec v dvoch nádstavkoch. Ak sa zozbieralo viac ako 16 plástvo s plodom, je ekonomickejšie založiť dva jednonádstavkové odložence.
Z 9-10 plástov s plodom sa k dátumu pridania chovného rámika (9 dní po založení odloženca) vyliahne dostatok mladých včiel, ktoré sa postarajú o odchov budúcich matiek. Všetky uličky sú zaplnené včelami a pri dne sa tvorí pôsobivý strapec včiel. Včely sú "chovnej nálade" a vytiahnú aj 50 materských buniek. V chovnom rámiku dostanú 26 lariev, z ktorých sa vyliahne viac ako 20 matiek. Väčšinou sa vyliahne viac matiek, ako sa môže vytvoriť oplodňovacích jednotiek. 4 mladé rodiny do jedného úľa

Kto má málo úľov, nechce si pridávať robotu s malými chovnými úlikmi pre oplodňovacie jednotky, alebo tvorí odložence na predaj, môže do jedného bežného úľa osadiť štyri oplodňovacie jednotky. Stačí nádstavok predeliť 3 prepážkami na 4 časti tak, aby včely z jednotlivých častí nemali k sebe prístup. Každá rodina má svoj letáč.
Keď sa úspešne oplodnené matky rozkladú, bude potom v takomto úli tesno. Buď sa mladé rodiny premiestnia každá do nového úľa, alebo sa odoberú matky tak, aby tam ostala iba jedna a včely sa spoja tým, že sa vyberú prepážky. Odobrané matky sa môžu použiť na výmenu starých matiek, alebo na predaj.


Zásobné plásty
V 2. alebo 3. kroku sa podloží, alebo nadloží nádstavok s plástami, ktoré sú viac, alebo menej plné zásob. Tým sa aj "uvoľní napätie" v preplnených uličkách. Pri prehliadke plástov, keď sa hľadajú materské bunky, ten nádstavok zo zásobnými plástami sa podloží dole. Toto opatrenie predchádza zastavaniu chovných rámikov, ktorý sa potom náchádza v hornom nádstavku. Zastavaniu chovného rámika zabráni aj včasné zaškôlkovanie materských buniek.

Odchov matiek
Pred vložením chovného rámika sa musia prehľadať všetky plásty a vylámať všetky materské bunky. Koľko materských buniek včely vytiahnu na chovnom rámiku závisí aj od kvality prelarvovania. Preto treba dbať na čistotu materskej misky a prelarvovať larvy staré 0-1 deň. Prelarvovaný chovný rámik sa vkladá medzi dva plásty, ktoré majú ešte veľa zaviečkovaného plodu - tým bude ihneď obsadenený včelami, ktoré sa starajú o plod. Chovné včelstvo prikrmovať len za účelom vystavania a doplnenia zásobných plástov, ktoré bude treba pri tvorbe oplodňovacích jednotiek.

Tvorba oplodňovacích jednotiek
V 4. kroku sa vytvárajú z chovného včelstva oplodňovacie jednotky (tzv. oplodniačiky). Tieto sú vytvárané s rámikmi toho istého rozmeru ako u produkčných včelstiev. Každá oplodňovacia jednotka sa vytvorí z jedného zásobného plástu, jedného plástu so včelami a 8 prázdnych vydrátovaných stavebných rámikov. Z toho jeden stavebný rámik sa umiestni medzi tie dva vystavané plásty - tento bude vystavaný ako prvý a keď sa mladá matka vráti z oplodňovacieho letu, bude mať k dispozícii 3 plásty na zaplodovanie.
Pri tvorbe oplodňovacích jednotiek môžme matku kľudne vypustiť z klietočky, včely jej nič nespravia. Síce včely v oplodňovacej jednotke sú si geneticky rozdielne, ale vďaka pobytu v chovnom včelstve nie sú si cudzie.
Oplodňovacie jednotky umiestniť na nové miesto min. vzdialené 3km - nesmie dôjsť odletom lietaviek k oslabeniu oplodňovacej jednotke! Dá sa to aj jednoduchšie

Komu sa zdá cielený chov matiek komplikovaný, alebo z iných dôvodov nepotrebuje odchovávať matky, môže mladé rodiny namiesto 4 krokov zakladať v 1 kroku: podľa ročného obdobia sa z produkčnej rodiny odoberú 2-3 plásty s plodom a na nich sediacimi včelami (ale bez matky!). Plásty s plodom by mali mať veľa zaviečko- vaného a trochu otvoreného plodu. Tieto sa vložia spolu s jedným zásobným plástom a jedným prázdnym rámikom do úľa, ktorý sa umiestni mimo pôvodného letového dosahu včiel. Letáč zúžiť tak na veľkosť pre 2 včely a prenechá sa mladá rodiny osudu.
Odloženec si z otvoreného plodu vytiahne materské bunky a keď všetko vyjde, tak asi po 4 týždňoch bude nová matka klásť plod. Nezabudnúť na prikrmovanie a ošetrenie proti klieštikovi!


Rozvoj mladej rodiny
V Hohenheime sme podrobne sledovali vývoj chovného včelstva do jeho rozdelenia na oplodňovacie jednotky, ako aj nasledovný vývoj mladých rodín. Pri vytvorení chovného včelstva z 8 zaplodovaných plástov a včiel na nich sediacich má vytvorený zozbieraný odloženec na začiatku asi 5000 včiel a 40000 prevažne zaviečkovaného plodu - primetanie daľších včiel je zbytočné! Po 9 dňoch pri vkladaní chovného rámika má chovné včelstvo okolo 20000 včiel, ktoré vypĺňajú jeden nádstavok. Pretože aj potom sa ešte liahne plod, dosiahne chovné včelstvo potrebnú silu na vytvorenie 20 oplodňovacích jednotiek, z ktorých každá štartuje nie s viac ako 1000 včelami. Takéto malé jednotky sa spravidla vyvinú do prezimovania schopnej mladej rodiny.

Starostlivosť o mladé rodiny
Vytvorené oplodňovacie jednotky sú bez plodu a to treba využiť na ošetrenie proti klieštikovi včeliemu. Najvodnejšie je aplikovať kyselinu mliečnu, alebo kyselinu štavelovú. Pretože včely nesedia v tesnom chumáči, má postrek kyselinou mliečnou lepšiu účinnosť ako pokvapkanie kyselinou štavelovou. Po vhodnom ošetrené štartujú odložence takmer bez klieštika, takže nasledovné ošetrenie je potrebné až zakŕmení na zimu.
Pri prikrmovaní (je jedno či cestom, sirupom, alebo zasobnými plástami) sa môže zakažkým do plodiska zavesiť jeden prázdny vydrátovaný stavebný rámik. Až do 3 rámikov bude vystavané prirodzené dielo pre robotníči plod. Keď začne mladá rodina stavať trúdi plást, tak potom pridávať podľa potreby medzistienky, až kým nebude nádstavok plný. Rozširovanie o druhý nádstavok sa spravidla nevyplatí.
Spravidla mladé rodiny dosiahnú v októbri veľkosť okolo 10000 včiel - veľkosť rodiny k zazimovaniu nezávisí od toho, aké silné rodiny sa na začiatku vytvárajú. Mladé rodiny, ktoré sú založené s veľkým počtom včiel síce plodujú viacej (majú viac klieštikov) a zapĺňajú úľ rýchlejšie, ale nejdú do zimy silnejšie.

Dr. Gerhard Liebig, Imkerfreund 04/2006


Pozn. prekladateľa: Dr. Liebig popisuje svoje postupy vzhľadom na polohu Hohenheimu, kde sú podmienky podobné južnému Slovensku. V Hohenheime je skorý a plynulý nástup jari, vhodné poveternostné podmienky pre skorú jarnú a letnú znášku a znáškové obdobie končí druhým júlovým týždňom, neskorá letná znáška je tam veľmi zriedkavá. Preto včelári zo severu Slovenska, a včelári v oblastiach s neskorou letnou znáškou si musia časové údaje a postupy trochu prispôsobiť.


Súvisiace články:
 Rozmnožovanie včelstiev - kráľovský dorast bez konca
 Kalendár včelára od včelárky - MÁJ

Dr. sc. agr. Gerhard Liebig, včelár a bývalý dlhoročný vedecký pracovník včelárskych vied na Univerzite v Hohenheime. V súčastnosti je už na dôchodku. Okrem iného dlhé roky skúmal vývoj včelstiev, včelárske zásahy a postupy, dopodrobna rozoberal rôzne spôsoby a metodiky vedenia chovu. Intenzívne sa vedecky zaoberal aj aplikáciou organických kyselín v boji proti klieštikovi. Okrem vedeckej činnosti nikdy nezabudol na praktické včelárstvo, staral sa o nespočítateľné množstvo včiel, radil a stále radí včelárom ako efektívne chovať včely. Autor niekoľkých publikácií a veľkého počtu článkov o praktickom včelárstve. V roku 2012 vyšlo 3. upravené vydanie jeho knihy 'Einfach imkern' (Jednoduše vcelarit), kde zhrnul najnovšie poznatky a svoje dlhoročné skúsenosti.


Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768