Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Júl - preventívna starostlivosť pre nasledujúci rok

V júli, keď sa už blíži koniec sezóny, je na čase sa pripraviť na nasledujúcu sezónu. Včelár musí pretriediť rodiny, ktoré po znáške zruší a ktoré bude naďalej chovať. Do včelstiev, ktoré nenaplnili očakávania, je zbytočné naďalej investovať čas a prostriedky. Ale o rodiny, ktoré majú v nasledujúcej sezóne priniesť úžitok, sa treba náležite postarať a k tomu neodlučiteľne patrí vyriešiť problém s klieštikom včelím.


Už pri prehliadke včelstviev v lete sa včelár rozhoduje, ktoré rodiny si ponechá do nasledujúcej sezóny. Bodavé rodiny zrušiť, alebo im vymeniť matku. Tiež si treba všímať, či plodisko je pekné a rovnomerné - ktorá rodina v tomto nie je presvedčivá, bude zrušená.
V júli je vytáčam posledný letný alebo lesný med. Od polovice júla robím sedemdňovú kontrolu spádu klieštika včelieho a spád zo 7 dní potom prepočítam na denný spád. V júli, skôr než začnú včelstvá odochovávať zimné včely, môžu ešte zniesť pomerne silné napadnutie klieštikov (až do 10000 roztočov), bez toho, aby boli vážne poškodené. Dôležité je pred odchovom zimných včiel zredukovať stav klieštika na únosnú hranicu. Ale čo je únosná hranica? Keď je 10% plodu napadnutého klieštikom, to už môže byť pre zimné včely nebezpečné. Kritický okamih nastane, keď od júla/augusta klesá plodovanie včiel a populácia klieštika smeruje k svojmu vrcholu - tým prudko stúpa relatívne napadnutie včelieho plodu. U produkčných rodín nastáva tento okamih skorej ako u mladých rodín - toto je spôsobené rozdielnym priebehom plodovania. Produkčné rodiny znižujú rozsah plodovania spravidla (pri dobrej letnej znáške) v auguste, zatiaľ čo mladé rodiny až v septembri. Keď je vysoké relatívne napadnutie plodu klieštikom, tak že sa viaceré dospelé samičky klieštika votrú do jednej bunky k včeliemu plodu, dochádza k jeho poškodeniu (zoslabená včela, skrátený zadoček, zdeformované krídla, atď). Ak vidíme takéto zdeformované včely v úli, už je neskoro a táto rodina zanikne. Zoslabené, popr. zdeformované včely nenaplnia plnohodnotne, alebo vôbec svoje poslanie a zakrátko je takáto rodina bez včiel.

Sledovať stupeň napadnutia klieštikom

Prirodzený spád klieštika je ukazovateľ napadnutia včelstva. Vzniká najmä vtedy, keď sa liahne napadnutý včelí plod. Na podložke nájdeme dospelé roztoče a predovšetkým mladé, ešte neúplne vyvinuté roztoče. Existuje úzka súvislosť medzi prirodzeným spádom klieštika a jeho počtom vo včelstve.
Rôznymi výskumami bol stanovený pre plodujúce včelstvá prepočítavací koeficient od 100 do 300 - to znamená, že na jedneho padnutého klieštika za deň sa nachádza vo včelstve 100-300 živých klieštikov. Presný koeficient závisí od plochy plodu a počtu padnutých klieštikov. Pri väčšom počte padnutých klieštikov sa prepočítava koeficientom smerom k 100, pri nižšom sa prepočítava koeficientom smerom k 300. Pri veľkej ploche včelieho plodu v lete sa volí k prepočtu nižší koeficient, v jeseni, keď má včelstvo malú plochu plodu zase vyšší. Počas štúdia v rámci mojej diplomovej práce boli tieto závislosti potvrdené.

Starostlivosť o včely v neskorom lete a ošetrenie proti klieštikovi


Plodové plásty čo naskôr roztopiť, aby moľa nedostala žiadnu šancu. Dobrú službu v lete poskytne slnečné tavidlo.
V mojej oblasti sa už od polovice júla nedá očakávať znáška, preto po vytočení medu odoberiem materskú mriežku a tým sa presunie plodisko do horného nádstavku. Približne po 3 týždňoch (v polovici augusta) je spodný plodiskový nádstavok bez plodu. Počas týchto 3 týždňov robím kontrolu prirodzeného spádu klieštika, aby som mal celkový obraz o napadnutí včelstiev.
Na tomto mieste Vám chcem popísať ošetrenie proti klieštikovi včeliemu s 85% kyselinou mravčou (KM), lebo ošetrenie 60% KM nie vždy dosiahne potrebnú účinnosť.
Zo všetkých strán počujeme o záhadných úhynoch včiel; ja si myslím, že je to často len chyba včelára - včelstvá sú kvôli chýbajúcej letnej znáške priskoro zazimované a ponechané osudu, alebo neskoro ošetrené proti klieštikovi.

Ošetrenie kyselinou mravčou (KM)

Ja ošetrujem liekovkou (fľaška na lieky), lebo ňou môžem bez rizika aplikovať vysokokoncentrovanú 85% KM. Odparovanie KM nezačína náhle, takže si včely postupne zvykajú na stúpajúcu koncentráciu KM v úli a nezačnú panikáriť. Včely dobre znášajú 85% KM aj pri veľmi teplom počasí a použitím odparovača z liekovky sa dosiahne potrebný účinok aj pri nižších teplotách.
Ošetrenie možno kedykoľvek prerušiť, tým že sa liekovka vyberie, uzavrie a zvyšok KM možno inokedy použiť. Odparené množstvo KM počas ošetrenia možno jednoducho posúdiť - pohľadom na liekovku vidieť chybajúce množstvo KM. Odparovač z liekovky používam výlučne z hora (umiestnený na horných rámikoch) a nasadím prázdny nádstavok. Zasieťované dno musí byť počas ošetrenia zavreté, letáč na široko otvorený!

Čo sa deje pri aplikácii KM?

KM je jediný varroazid, ktorý účinkuje aj na roztoče v zaviečkovanej bunke. Účinnok KM na roztoče v zaviečkovanej bunke možno nepriamo zistiť diagnózou podložky po ošetrení (prečítajte si Účinkuje kyselina mravčia aj v zaviečkovanej bunke?):
1. Spád klieštika je po ošetrení KM nasledujúcich 12 dní zvýšený. To zodpovedá dobe, kedy je plod robotnice zaviečkovaný. Po 12 dňoch od ukončenia ošetrenia KM začína opäť prirodzený spád klieštika, ktorý je ale menší ako pred ošetrením - ak tak nie je, niekde pri ošetrení sa stala chyba.
2. Počet padnutých svetlých (=mladých) roztočov klieštika včelieho na podložke od skončenia ošetrenia každým dňom klesá už k nule. Samičky klieštika, ktoré sa votreli k plodu krátko pred ošetrením, boli usmrtené, skôr ako sa stihli z vajíčok vyliahnúť mladé roztoče, preto po vyliahnutí plodu padajú na podložku len dospelé tmavé roztoče.

Ošetrenie s KM je veľmi vhodné na zníženie populácie klieštika včelieho v neskorom lete, alebo začiatkom jesene. Stav klieštika je treba redukovať ešte pred tým, ako začnú včelstvá odochovávať zimné včely, aby sa tieto vyliahli zdravé a nezoslabené. Ak je napadnutý plod letnej včely a táto sa vyliahne trocha zoslabená, to nie je až tak dôležité, lebo aj tak žije krátko. Ale u zimných včiel je to veľmi dôležité, lebo je potrebné, aby sa do jari dožil dostatočný počeť zimných včiel, ktoré potom odchovajú nasledujúcu generáciu.

Účinnok KM závisí od jej koncentrácie v úli, čo je v praxi ťažko merateľné. Koncentrácia KM v úli je ovplyvňovaná viacerými faktormi. K vonkajším faktorom patrí teplota a vlhkosť okolia úľa. Pri nízkej vonkajšej teplote (pod 12°C) KM neúčinkuje, pre dosiahnutie dostatočnej účinnosti ošetrenia by mala byť vonkajšia teplota nad 15°C. Vysoká vlhosť vzduchu takisto znižuje účinok KM, čo sa musí korigovať vyššou dávkou (veľkosťou odparovacej plochy).
K dôležitým vnútorným faktorom patrí, aká silná koncentrácia KM sa aplikuje. Čím silnejšia KM, tým ľahšie sa dosiahne vo vnútri úľa pre klieštika smrteľná koncentrácia výparov. Preto je 85% KM vhodnejšia ako 60%. Pri aplikácii 85% KM liekovkou sa začína odpar pozvoľne, koncentrácia výparov v úli stúpa pomaly a včely majú dostatok času si na KM zvyknúť. Včely sa snažia úľ vyvetrať, čím vlastne napomáhajú rozširovaniu výparov po úli. Dlhodobým odparovaním sú klieštiky vystavené smrteľnej koncentrácií KM počas niekoľkých dní.
Nezaviečkované zásoby majú vysokú afinitu (schopnosť látky zlučovať sa s inými látkami) pre KM, čo môže zapríčiniť že koncentrácia KM vo vzduchu v úli klesá. Preto sa nemajú podávať zásoby krátko pred a počas aplikácie KM. Takisto má vplyv na odparovanie KM aj pomer sila včelstva k úľovému priestoru. U rodín v jednom nádstavku je potrebná odparená dávka 8g KM za deň, aby sa dosiahla potrebná účinnosť. U rodín v dvoch nádstavkoch je potrebný opdar 20g za deň - preto sa musí u týchto rodín použiť väčší odparovací knôt. Plocha plodu nemá žiaden vplyv na odparovanie KM. Niekto sa môže domnievať, že keď rodina viac ploduje, vyvíja v úli viacej tepla a tým podporuje odparovanie KM - ale to nie je tak, táto domienka sa nepotvrdila.

Použitie liekovky podľa Dr. G. Liebiga.

Na čo si treba dať pozor?


Pri použití odbarovača z liekovky bez taniera (ObT) treba dbať, aby liekovka mala stále kontakt s odparovacím knôtom. Nesmie sa stať, že drevenný držiak fľašky sa nasaje tekutinou a zväčší svoj objem tak, že pridvihne fľašku od knôtu. Keď je liekovka stále položená na odparovacom knôte, knôt si potiahne toľko KM, koľko sa vyparí. KM nesmie voľne vytiecť.
Pri aplikácii KM liekovkou bez taniera (odparovač bez taniera - ObT) sa musí dávať pozor na niekoľko vecí:
 • Pred ošetrením s ObT sa musí sledovať predpoveď počasia. Teplota nesmie klesnúť pod 15°C.
 • ObT vložiť do úľa pred obedom, aby sa KM odparovala počas dňa - tým sa dosiahne potrebné odparovanie KM.
 • Použitie ObT nedosahuje na chladných a vlhkých stanovištiach potrebnú účinnosť. Na takýchto miestach je lepšie aplikovať liekovku s tanierom (tanierový odparovač), alebo Liebigov odparovač.

 • Mladé rodiny, ktoré sú v jednom nádstavku, ošetrujeme KM až po podaní zásob. Hrubé zásobné vence chránia plod pre poškodením počas aplikácie KM, tým že zabezpečujú bezpečný odstup plodu od odparovača. Mladé rodiny sa ošetria ObT s 30ml 85% KM.

  Ošetrenie tymolom

  Iná alternatíva ošetrenia proti klieštikovi sú prostriedky na báze tymolu. Aj pri nich platí, že potrebná účinnosť sa dosiahne, keď včelstvá sú v jednom nádstavku a je teplé počasie. Pri vyšších teplotách je účinnosť vyššia. Preto je ošetrenie tymolom vhodnejšie tam, kde prevláda teplé počasie. Držať sa návodu výrobcu.

  Starostlivosť o mladé rodiny v júli

  Mladým rodinám vybrať prázdne rámiky, ktoré nevystavali, vložiť im medzistienky, alebo panenské (vystavané, ešte nezaplodované) plásty. Dbať na dostatočný prísun krmiva. Aj keď niektoré mladé rodiny obsadzujú všetky rámiky, neodporúčam ich rozširovať o ďalší nádstavok. Prezimovávať mladé rodiny v dvoch nádstavkoch odporúčam len v chladných oblastiach, kde je väčšia spotreba zásob. Ošetrenie s KM je u jednonástavkových rodín učinejšie.

  Klaus Hampel, Deutsches Bienen-Journal 07/2006

  Klaus Hampel, zamestnanec Včelárskeho výskumného ústavu v Hohenheime (Nemecko), kde sa stará o 160 rodín. Súkromne má doma 26 rodín. Vo svojom bydlisku je poradca krajského včelárskeho zväzu v otázkach okolo klieštika včelieho.


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768