Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Klieštik včelí (Varroa destructor)
Počas dlhého vývoja včiel sa zhruba 30 rôznych druhov roztočov prispôsobilo životu so včelami. Väčšinou to boli Saprophyten ("požierajúce odpad") alebo Cleptobioten ("kradnúce malé možstvá zásob"), osem druhov sa stalo parazitmi na včelách v juhovýchodných azijských oblastiach, medzi nimi aj Klieštik včelí na východnej včele (Apis cerana). Tam žije s východnou včelou (Apis cerana) v súlade (v rovnováhe), táto včela sa prispôsobila životu s týmto parazitom.

Klieštik včelí bol do Európy dovlečený z Ázie nemeckými vedcami zo Včelárskeho výskumného ústavu (Bieneninstitut Oberursel) v roku 1977 za účelom skúmania, odvtedy sa nezadržateľne šíry takmer po celom svete. Anderson a Trueman ho v roku 2000 pomenovali Varroa destructor (klieštik ničiteľ), predtým bol omylom označený ako Varroa jacobsoni (Oudemans 1984).

V Európe sa naša domáca včela tomuto parazitu nevie brániť. Napadnutie včelstiev týmto roztočom je v chovaných včelstvách už tak rozsiahle, že boj proti tomuto sa stal medzi včelármi nadiskutovanejšou témou. Tento roztoč je oválneho tvaru, veľkosťou 1,1x1,7mm v pomere k veľkosti svojho hostiteľa patrí medzi najväčšie známe vonkajšie parazity. Ak sa raz dostane na včelu, aj napriek jeho veľkosti sa ho už včela nezbaví.
Diagnóza: Exitus klieštikom včelím
V silných včelstvách nie je problém s premnoženým klieštikom hneď viditeľný. Silná rodina usilovne zbiera, rýchlo odoberá podávané zásoby a všetko vyzerá v najlepšom poriadku. Keď včelár zrazu stojí pred prázdnym úľom, nechce si pripustiť, že na vine je si sám spolu s klieštikom včelím.

Úplné odobratie plodu - starostlivosť o odložence
Ako zredukovať populáciu klieštika včelieho v produkčných rodinách kompletným odobraním plodu popísal Dr. R. Bühler v "Úplným odobratím plodu k vitálnym včelstvám" a v "Úplné odobratie plodu". Z tohto zásahu vznikajú v pomerne neskorom čase odložence, ktoré majú vysokú populáciu klieštika. Aby sa úspešne vyvinuli, prezimovali a boli z nich osožné produkčné rodiny, sa im treba povenovať.

Úplné odobratie plodu
Jednorázovým odobraním všetkého plodu produkčným rodinám sa citeľne zredukuje počet klieštikov a tým sa pribrzdí rozvoj jeho populácie. Menšia populácia klieštika ku koncu leta opätovne umožnuje znížiť možstvo potrebnej chémie.
Dr. R. Büchler popísal odobranie plodu na účelom zníženia populácie klieštika v článku "Úplným odobratím plodu k vitálnym včelstvám" a teraz uvádza k tomu ešte niekoľko postrehov.

Stavebný rámik a vyrezávanie trúdieho plodu
Kto vyrezáva a odstraňuje zaviečkovaný trúdi plod, tak tým efektívne tlmí rozvoj populácie klieštika včelieho vo svojich včelstvách. Účinok možno označit ako enormný: už 2-3 vyrezané plásty so zaviečkovaným trúdim plodom, ktoré sú rozsiahlo zaplodované, zníži napadnutie klieštikom jednej rodinu takmer o polovicu. Ale ako najlepšie postupovať? S jedným, alebo dvoma stavebnými rámikmi? V spodnom, alebo hornom plodisku? Rámik na ktorej pozícií? Ponechaváť stavebný rámik opätovne vystavať, alebo ušanovať už raz vystavaný trúdi plást? Odpovede a názory na tieto otázky sa medzi včelármi dosť rozchádzajú.

Kočovať a pritom redukovať populáciu klieštika včelieho
Včelári sa v boji proti klieštikovi včeliemu (Varroa destructor) často spoliehajú len na chemické prostriedky. V neskorom lete a jeseni, v čase bežného ošetrenia proti klieštikovi, už môže byť včelstvo značne klieštikom poškodené. Preto by mali včelári myslieť na klieštika po celý rok a vhodnými zásahmi redukovať jeho populáciu.

Vplyv menších buniek na vývoj klieštika včelieho
Včelári a vedci experimentujú s alternatívnymi postupmi pre boj proti klieštikovi včeliemu. K tomu patria aj pokusy s menšími bunkami. Jedna nová štúdia z USA však nezistila nejaký, pre včelárov pozitívny, vplyv menších buniek na vývoj klieštika včelieho.

Klieštik včelí ekologicky pod kontrolou
Zachovanie prirodzenej čistoty včelých produktov bez reziduí je rozhodujúce kritérium pre zachovanie si dôvery zákazníkov a tým aj pre konkurencieschopnosť na trhu. Preto by sa mali na ošetrenie včiel voliť také prostriedky, ktoré nespôsobujú problémy s rezíduami. To platí najmä pre vosk, lebo v tuku rozpustné látky sa ukladajú vo vosku a predstavujú trvale riziko pre čistotu medu.

Napadnutie klieštikom odhadnúť z podložky
Diagnóza prirodzeného spádu klieštika včelieho je dôležitým bodom v koncepte boja proti klieštikovi, ale bohužiaľ len zriedkavo je dôsledne dodržiavaná. Sledovaním prirodzeného spádu napr. v júli, teda pred letným ošetrením, sa dá odhadnúť, či je možno kľudne využiť neskorú letnú znášku (alebo ísť na dovolenku), alebo je nutné okamžité ošetrenie.

Ošetrenie proti klieštikovi včeliemu skoro na jar
Usmrtením už len jedného roztoča klieštika včelieho v skorej jari sa do začínajúcej sezóny ušetrí včelstvo od stoviek jeho potomkov. Do akej miery a akými prostriedkami je prípustné jarné ošetrenie proti klieštikovi včeliemu, aby tým neutrpela kvalita medu?

Júl - preventívna starostlivosť pre nasledujúci rok
V júli, keď sa už blíži koniec sezóny, je na čase sa pripraviť na nasledujúcu sezónu. K tomu neodlučiteľne patrí aj vyriešiť problém s klieštikom včelím.

Účinkuje kyselina mravčia aj v zaviečkovanej bunke?
Veľa včelárov pochybuje o účinku kyseliny mravčej na klieštika včelieho, ktorý sa nachádza pri zaviečkovanom plode. Účinok kyseliny mravčej je závislý od viacerých faktorov: typu odparovača, vonkajšej teploty, vlhkosti vzduchu, spôsobu aplikácie. Je to jediný prostriedok, ktorý pri správnej aplikácii pôsobí nielen na roztoče sediace na včelách, ale aj na 95% na roztoče pri zaviečkovanom plode.

Ošetrenie kyselinou štavelovou pokvapkaním - na čo si treba dať pozor?
Kto neošetrí zavčasu proti klieštikovi, ešte pred tým, ako včely začnú odochovávať zimné včely, už v jeseni stojí pred oslabenými, alebo vyhynutými včelstvami.

Rýchlo a ľahko posúdiť napadnutie klieštikom včelím
Správne odhadnúť stav populácie klieštika včelieho (Varroa destructor) hrá v boji proti tomuto parazitovi dôležitú úlohu, aby sa včasne rozpoznala veľkosť napadnutia a tak isto aj správne odhadla účinnosť ošetrenia. Aka sa to dá jednoducho a rýchlo zistiť, je popísané v nasledujúcom článku.

85% kyselina mravčia a kyselina štavelová - alternatívy pre ošetrenie proti klieštikovi včeliemu?
Výsledky pokusov nemeckých včelárskych ústavov v Kirchhaine a Veitshöchheime, ktorý nezávisle od seba testovali rôzne spôsoby ošetrenia včiel proti klieštikovi včeliemu použitím prírodných látok. Výsledkom je, že jednoznačne odporúčajú 85% kyselinu mravčiu.

Starostlivosť o včely v neskorom lete - menej je viac
Ošetrenie včelstiev kyselinou mravčou pomocou liekovky (fľaška na lieky) na sklonku leta počas podávania zásob podľa Dr. Gerharda Liebiga.

Vyrezávanie trúdieho plodu - efektívne proti klieštikovi včeliemu
Ako sa dá znižovať počet klieštikov vyrezávaním trúdieho plodu? Výskumy ukazovali doposiaľ protichodné výsledky. Vo Včelárskom ústave Hohen Neundorf (Nemecko) bol tento problén opäť skúmaný - s povzbudzujúcim výsledkom.

THYMOVAR správne aplikovať - praktické tipy výrobcu
Ohlasy od včelárov poukazujú, že k aplikácii THYMOVARU proti klieštikovi včeliemu, ktorý je v Nemecku povolený od novembra 2007, sú stále otázky. Firma Andermatt BioVet AG zozbierala tieto otázky a vypracovala k tomu zodpovedajúce odporúčania. Tieto majú napomôcť k optimalizácii účinnosti tohoto produktu na báze tymolu.

Úplným odobratím plodu k vitálnym včelstvám
Odobratie plodu v správnom čase pôsobí ako živí prameň, lebo sa tým z včelstva odoberú aj zárodky chorôb a predovšetkým zníži sa populácia klieštika včelieho. Dr. Ralph Büchler popisuje ako integrovať odobratie plodu do chovu včiel a zároveň znížiť spotrebu prostriedkov na boj proti klieštikovi.

S kyselinou mravčou a tymolom
Dr. Stefan Berg a Friedrich Schürzinger v neme- ckom časopise Imkerfreund 12/2008 zverejnili výsledok svojho pokusu o kombinovanom použití kyseliny mravčej a tymolu v boji proti varroe.

Konzept boja proti klieštikovi varroa destructor pomocou kyseliny mravčej podľa Bruna Beckera
Nasenheiderov odparovač zhotovil hobby včelár od Berlína, pán Bruno Becker, z ktorého sa predalo vyše pol milióna kusov. V tomto článku predstavuje svoj náhľad na boj proti varroatóze.

Načasovanie vývoja klieštika včelieho s vývojom včelieho plodu
Rozmnožovanie klieštika včelieho (varroa destructor) je načasované s vývojom včely v zaviečkovanej bunke. V tomto článku sa venuje pozornosť vzťahu klieštika a včely-robotnice, a poukáže, ako rast populácie klieštika včelieho závisí od dostupného počtu buniek s plodom.

Ako sa vyvarovať stratám včelstiev
Hlavnou príčinou úhynu včelstien je naďalej klieštik včelí. Dôsledné opatrenia proti klieštikovi počas celého roka sú v súčastnosti nevyhnutné. Nasledujúci článok popíše potrebné zásahy a opatrenia.


Klieštik včelí je vyzbrojený na ôsmich nohách háčikmi, ktoré ho spoľahlivo držia na včele, aby z nej nespadol. Jeho tvrdý panzier má tmavo hnedú farbu a tiež "maskovanie pachom" mu napomáha, aby bol čistiacimi včelami tažko odhalený.
Klieštik včelí sa hryzadlami dýkovitého tvaru napichne do mäkkej časti včely, časti ktoré spájajú jednotlivé segmenty zadočku a živí sa ich hemolymfou ("krvou"). Včely majú otvorený krvný obeh, t.z. že krv (hemolymfa) neprúdi cievami, ale voľne v tele, kde omýva vnútorné orgány. Trubicovité srdce zabezbečuje, že krv v tele koluje, takže sa môže hovorit o krvnom obehu. [1]
Až deväť mesiacov bez prerušenia dokáže stráviť na dospelej včele. Bez hostiteľa za optimálnych podmienok uhynie zhruba po týždni. [2]
Rozmnožuje sa výlučne pri zaviečkovanom plode. V porovnaní s ostatnými roztočmi je vyzretie vajíčok a vývoj veľmi urýchlené, párenie je presne načasované. Väčšinou prestupujú do bunky s larvou zo včiel, ktoré sa starajú o plod, do robotníčej približne 20 hodín pred zaviečkovaním a 50 hodín do trúdej bunky. Klieštik včelí to rozpozná podľa typického pachu, pravdepodobne výber hostiteľa ovplyvňuje aj teplota, pohyby a tvorba CO2 larvou. Na ústom ústroji a na prvom páre chodidiel má klieštik k tomu príslušné zmyslové orgány. Keď si klieštik nie je istý, ostáva na včele, prechod na primladú larvu, alebo prechádzka po pláste by bola preňho životne nebezpečná.
Gérard Donzé z Liebefeldu pozoroval priebeh rozmnožovania klieštika v priehľadných bunkách. Keď prestúpi samička klieštika do bunky k larve, pretlačí sa na dno a ponorí sa do kŕmnej kašičky, vystrčená dýchacia trubica ju ochráni pred utopením. Približne 6 hodín po zaviečkovaní bunky nastáva pre klieštika nebezpečná situácia: larva spotrebovala kŕmnu kašičku a prudko sa pokyvuje aby sa zakuklila. Aby klieštik nebol pripučený, drží sa na larve a saje pri tom je krv (hemolymfu) - z toho získaná bielkovina je použitá na tvorbu vajíčok.

Rodinka klieštika včelieho.[2]
Hore z ľava do prava: ešte nevyfarbená dcéra,dve mladé samičky.
Dole z ľava do prava: samček, matka, vyvinutá dcéra
Po zaviečkovaní bunky ostáva samičke klieštika 12 dní (v trúdej bunke 14 dní) na rozmnožovanie. Aby sa získal čas, aktivuje sa samičke zrenie vajíčok už pri vniknutí do plodovej bunky. Toto aktivuje pach včelej larvy. Už 70 hodín po zaviečkovaní kladie samička prvé vajíčko v blízksti viečka bunky - tam je nabezpečnejšie miesto. Z tohoto vajíčka sa vyliahne samček. V odstupe 30 hodín nasledujú ďalšie 4 - 5 vajíčok, z ktorých sa vyhliahnu samičky. Vajíčka sú pozoruhodne veľké, potomstvo klieštika je v nich už v pokročilom štádiu vývoja. Po 36 hodinách sa z vajíčka vyliahne "protonymfa". V priebehu 6 dní sa vyvynie dospelý samček, jeden a pol dňa po ňom sa liahnu prvé dospelé samičky. Celá rodina klieštikov sa kŕmi na bruchu včelej larvy, zväčša z jedného miesta, lebo mladé roztoče nemôžu bez pomoci matky príjmať potravu.
Párenie, hore je samček.[2]
Samček klieštika včelieho má jemné telo. Je do žlta sfarbený, veľkosťou 0,85x0,8 menší ako samička, ústny aparát má prispôsobený na prenos spermií [3]. Mimo bunky neprežije, preto párenie prebieha už v zaviečkovanej bunke, pri slabom napadnutí včelstva klieštikom, keď sa v bunke vyskytuje len jedna samička, sa pári brat so setrami. Vyzerá to tak, že príbuzenské párenie nespôsobuje u klieštika žiadny problém. Akonáhle mladá samička roztoča dospeje, príde k miestu kde sa roztoče vykalujú a tam prebieha párenie. Samček sa prekĺzne na jej brušnú stranu, vyberie zo svojho pohlavného otvoru balíček semena a svojím ústnym ústrojenstvom rúrkovitého tvaru ho zaviedie samičke do pohlavného otvoru. Jedna samička sa pári viac krát, aby mala dostatok spermií pre viacnásobné rozmnožovanie. Len čo dospeje dalšia samička, samček sa potom zaoberá len s ňou, aby bolo pred vyliahnutím včely čo najviac oplodnených samičiek.
Veľa faktorov ovplyvňuje počet úspešne oplodnených samičiek do otvorenia bunky - dĺžka včelej sezóny (plodovania) a tým dostupnosť vhodného včelieho plodu, rasy včiel a pohlavia včelieho plodu. Pri plode trúda je väčší reprodukčný úspech, v priemere 2,6 dospelej samičky klieštika. Pri plode včely robotince je to asi 1,4. Ako keby si toto klieštik uvedomoval a preto uprednostňuje k rozmožovaniu trúdi plod. Trúdi plod býva napadnutý klieštikom až 8x viac ako plod robotnice. Za to sú "zodpovedné" predovšetkým chemické látky z povrchu larvy. Pravdepodobne ale toto uprednosťovanie trúdej bunky vzniká skôr pasívne vďaka dlhšiemu času liahnutia sa trúda oproti včele robotnici, alebo častejším kŕmením trúdieho plodu a tým teda častejším kontaktom robotnice so značne väčšou larvou trúda. Keď sa mladá včela vyliahne, opúšťajú dospelé samičky roztoča na nej bunku a v priebehe niekoľko hodín prestúpia na iné včely. Uprednostňujú včely, ktoré sa starajú o plod, čím sa im zvyšuje šanca opäť sa dostať do bunky ku včelej larve. Mladé oplodnené samičky sa v priebehu nasledujúcich 4-14 dní votrú do bunky s plodom a rozmnožujú sa [3].

Počas hlavného obdobia plodovania včiel je až 80% roztočov z celkového počtu jednej včelej rodiny v plodových bunkách [2]. Každá samička klieštika sa rozmnožuje 2-3x, tak vzniká každý rok z jedného roztoča asi 100 potomkov. Tak sa rýchlo rozširuje populácia klieštika v úli a v jeseni ešte viacnásobne: viaceré roztoče sa votrú k jednej larve. Takto napadnutá larva sa liahne zoslabnutá alebo úplne zmrzačená a tým aj v úli neschopná vykonávať svoje úlohy. Okrem toho klieštik prenáša choroboplodné zárodky, čo tiež vo výraznej miere prispeje k zániku včelstva. Pri teoretickom počiatočnom stave 10 klieštikov v úli, zostáva ich počet v prvých dvoch rokoch relatívne nízky, tretí rok sa ich stav zvýši na 4000 a štvrtý rok na 10000 [3]. Ak sa neaplikuje vhodné ošetrenie proti klieštikovi, zoslabnuté zimné dlhoveké včely nedožijú do jari a rodina nemá dostatok starých včiel, ktoré by vychovali nové letné včely a včelstvo neprežije.


Zdegenerované včely vplyvom varoózy, tieto už nie sú schopné naplniť svoje poslanie.

Naša včela západna (Apis mellifera) je pre klieštika včelieho "ľahká obeť": zdá sa, že tento parazit nevsadil na dlhodobé spolužitie, ale na krátkozraký maximálny úspech. Ak nejaká rodina vplyvom silného napadnutia klieštikom skolabuje, klieštik prestúpi na včely, ktoré rabujú toto zoslabnuté včelstvo. Všetky ľudské snahy vyšľachtiť odolné včely, alebo znížiť agresivitu klieštika sú zatiaľ bez úspechu (stav k roku 2008).

Pôvodný hostiteľ klieštika Apis cerana v ázijskej oblasti a africké včely v južnej Amerike, ktoré majú s ním do činenie od roku 1972, obmedzujú jeho rozmnožovanie a udržujú jeho stav v prijateľných hraniciach. Toto pravdepodobne nie je dôsledkom menej agresívneho druhu roztoča, ale vlastnosťami včiel: čoraz viac je diskutované o čistiaciom pude voči plodu napadnutého klieštikom, alebo voči klieštikovi na dospelej včele.
V svojej pôvodnej domovine sa klieštik rozmnožuje len pri trúdiom plode. Pred nedávnom sa v južnej Amerike len polovica populácie klieštika rozmnožovala pri plode robotníc. U plodu kraňskej včely, dovezeného z Európy, na tom istom mieste to bolo cez 80%, tak ako je to v Európe. U svojho pôvodného hostiteľa Apis cerana sa do trúdej bunky votrú 2-3 roztoče a túdy tak zoslabnú, že sa vyliahne len každý štvrtý, poprípade len každý desiaty trúd. Trúdy Apis cerana sa zakuklujú do pevnejšieho kokónu ako naša európska včela, zoslabnutý trúd nemá dostatok síl sa vyliahnúť a ten pevný kokón možno tak uvezní klieštikov, že sa nedokážu preniesť na včely, ktoré vynášajú mŕtvy plod.

Rozvoj populácie klieštika ovplyvňuje aj rozsah plodovania včiel. Včely, ktoré sú označované ako odolnejšie voči klieštikovi, ponúkajú klieštikovi len nepravidelne a v malých množstvách trúdi plod. Tieto včely nevytvárajú veľké rodiny a často sa rojia. Pri silnom napadnutí parazitom, alebo chorobou, tieto včely opustia svoj domov. Robia vlastne to, čo sa všeobecne odporúča v boji proti klieštikovi:
 • nedovoliť klieštikovi úspešne sa vyliahnúť v trúdiom plode
 • vytvárať odložence a tým prerozdeliť populáciu klieštika
 • dbať na hygienu plástov, najmä tmavé plodové plásty každý rok obmieňať


 • Klieštik včelí je u našej európskej včely ako v rozprávkovej krajine blahobytu, kde sa môže za rok 7-10 mesiacov rozmnožovať v takmer 250.000 robotníčich a 10.000 trúdich bunkách, k tomu ešte je potláčané rojenie a často zanedbaná pravidelná obnova plástov.


  Klieštikovosť včiel – I.časť
  Klieštikovosť včiel – II.časť
  Choroby a škodcovia včiel

  Klieštik včelí ekologicky pod kontrolou

  Zdroje:
  [1]. Včela a včelstvo
  [2]. Kniha Varroose erkennen und erfolgreich bekämpfen - Dr. F. Pohl, Dr. P. Aumeier, Dr. E. Elke Gernersch, Dr. K. Wollner (Kosmos-Verlag, 2008)
  [3]. Kniha Veterinärmedizinische Parasitologie - J. Boch, R. Supperer, T. Schnieder, C. Bauer (Parey, 2006)

  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768