Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Jednoduchý multitalent: odloženec

Tvorba odložencov je najbežnejší a najjednoduchší spôsob rozmnožovania včelstiev. Je rovnoako obľúbený ako aj u začiatočníkov, tak aj u profesionálov. Pritom tu nejde len o tvorbu mladých rodín, ale dá sa pri tom viac.


Desať mladých rodín obratom ruky: z produkčných rodín sa odoberie
časť plodu a včiel, tým sa im utlmí chuť rojiť sa a vznikajú rodiny pre nasledu-
júcu sezónu.
Každý dobrý včelár vie, že s mladými rodinami sa v novej sezóne sa dá dosiahnuť dobrý úspech. Ale napriek tomu, keď sa jedná o rozmnožovanie včelstiev, je veľa včelárskych kolegov bezradných a konajú bez plánu. Nemajú žiadny cielený spôsob chovu včiel a rozmnožovanie včelstiev nechajú viac-menej na náhodu, alebo na matku prírodu. Tým ale dochádza k stratám na mednom výnose, v jeseni si vyberá klieštik svoje obete. Pritom existuje postup, ktorým sa dá stav včelnice zväčšovať, predchádzať rojeniu a redukovať klieštika: tvorba odložencov.Teraz nastala tá správna chvíľa. Na rámikoch produkčného včelstva je vidieť materskú misku s lesklým dnom.

Plásty s plodom a so včelami na nich (ale bez matky!) sa odoberú s produkčného včelstva.

Nezabudnúť na plásty so zásobami.

Ošetrenie mladej rodiny kyselinou mliečnou proti klieštikovi (môže sa ošetriť aj kyselinou mravčou).

Včelstvá opäť stavajú a zbierajú

Odloženec vzniká ako produkt protirojových opatrení odsatím plodu zo včelstva. Keď sa odoberie rodine 1-2 veľkoplošne zaplodované a zaviečkované plásty so včelami sediacimi na nich, ale bez matky, skôr než sú vajíčka v rojových materských bunkách, tak vo väčšine prípadov neprepukne rojová nálada. Rodina stále stavia a znáša nektár. Kedy je ten optimálny okamih k odsávaniu ukáže včelstvo. Ak sú materské misky na dne matné, tak je ešte skoro k odsávaniu, ale keď je na dne lesklá (materská kolíska) a ešte nie je v ňom vajíčko, tak to je ten optimálny čas. Ak je ale v materskej kolíske vajíčko, už je neskoro k miernemu odsávaniu - tu pomôže len radikálne odobratie všetkého zaviečkovaného plodu, alebo rozdelenie na odloženec s matkou a preletáč (viď článok Protirojová záchranná brzda - preletáč a odloženec). Odobratím plodu sme včelstvo aj značne odľahčili od klieštika a to bez akéhokoľvek liečiva. Kto odsáva, keď je rodina už v rojovej nálade, musí odobrať podstatne viac plodu a včiel - to ale citeľne znižuje medný výnos.

Veľký počet mladých včiel

Čo robiť s odobratým plodom a včelami? Všetky odobraté plásty aj so sediacimi včelami sa vložia do prázdneho úľa. Dodatočné pridávanie plástu s peľom nie je nutné, lebo tie odobraté plásty s plodom obsahujú dostatok peľových zásob. Základné pravidlo: tretina plástov v odloženci by mala byť z plástov so zásobami. Kŕmenie sirupom ba sa nemalo robiť - veľké nebezpečie rabovačky.
Z takto zozbieraných plástov s plodom a včelami z viacerých produkčných rodín sa môže vytvoriť jeden odloženec - hovoríme o zozbieranom odloženci s plodom. Na podiv nedôjde k bojom medzi včelami. Takto môžme plástami s plodom a zásobami vyplniť 1-2 nádstavky. Vzniká mladá rodina bez matky, ktorá má veľký počet zaviečkovaných buniek s plodom, tým aj veľa klieštikov. V nasledujúcich troch týždňoch sa tento plod vyliahne. Ošetrenie proti klieštikovi a prikrmovanie odložencov je samozrejmé, lebo inak vyhladuje, alebo podľahne varroatóze.

Mladá rodina si vychová novú matku

Včely v odloženci sú bez matky a keď sa naďalej len tak ponechajú, vytiahnú z otvoreného plodu materské bunky a vychovajú si sami novú matku. V produkčnom včelstve, z ktorého sme odobrali plod a včely, riziko prepuknutia rojovej nálady upadlo, ale odloženec musíme mať na očiach. Tým že sa v odloženci vyliahne zo zaviečkovaného plodu veľa mladých včiel, môže sa odloženec dostať do rojovej nálady. Keď sa mladé matky v odloženci vyliahnu, môžu ho opustiť s rojom. Ak ponecháme odloženec, aby si sám vychoval matku, o 9 dní sa musia vylámať všetky materské bunky a ponechať len jednu. O 6 dní sa vyliahne mladá matka a väčšinou na ôsmy deň letí na svadobný let. Približne 4 týždne po tvorbe odloženca začína klásť vajíčka.
Ešte je tu iná alternatíva: buď pridáme do odloženca už oplodnenú matku, kúpenú najlepšie u uznaného chovateľa, alebo si vychováme matky sami. Kto vytvoril odloženec zo starých čiernych plástov, môže po začatí plodovania túto mladú rodinu zmiesť na medzistienky, potom kŕmiť cukrovým sirupom a staré plásty roztaviť. V produkčných rodinách, z ktorých sme oderali plásty, tieto nahradíme medzistienkami.

Tiež vhodné pre malovčelárov

Odloženec je skutočný multitalent pre jednoduchý a efektívny chov včiel. Je použiteľný pre:
 • protirojové opatrenie
 • založenie chovného včelstva pre chov matiek
 • zdroj včiel na tvorbu oplodňovacích jednotiek (tzv. oplodniačiky)
 • znižovanie počtu klieštika včelieho
 • omladzovanie včelstiev

 • Nezabudnúť prikrmovať!

  9 dní po vytvorení odloženca sa vylámu všetky materské bunky, nechá sa len jedena. O 3 týždne sa skontroluje, či nová matka ploduje.
  K omladzovaniu včelstiev patrí aj zrušenie slabo výkonných rodín na konci sezóny, ktorým odoberieme matku a spojíme cez noviny s inou silnou produkčnou rodinou. Pritom sa staré zvyšujúce plásty roztavia. Plné medníky a vitálne včelstvá sú odmenou za námahu pri tvorbe odložencov. Neveríte? - Tak to vyskúšajte. Veľa úspechov.

  Vyššie umenie tvorby odložencov: spojiť s chovom matiek.
  Vo vytvorenom odloženci vylámte všetky materské bunky a vložte chovný rámik s maximálne 40 prelarovanými miskami. Tatko dostanete viaceré chovné matky. 10 dní po zavesení chovného rámika sa odloženec rozloží na niekoľko oplodňovacích jednotiek - o koľko materských buniek sa včely starajú, na toľko oplodňovacích jednotiek sa rozdelia. 1-2 plásty so včelami a jeden zásobný plást sa vložia do nového úľa, ktorý ma letáč zavretý. Medzi plásty sa vloží jedna zaviečkovaná materská bunka. Oplodňovacie jednotky preniesť mimo letového dosahu odloženca. Na novom stanovišti ponechať letáč na úzko otovrený. Po 2-3 týždňoch väčšina mladých matiek ploduje.
  Pri prvej kontrole, či matky kladú, sa mladé rodiny ošetria proti klieštikovi 15% kyselinou mliečnou. Oplodňovacie rodiny bez matky a plodu zrušiť - zmetením z plástov do trávy. Mladé rodiny treba kŕmiť a dbať, aby mali dostatok miesta. 10kg krmiva a medzistienky poskytnú do jesene mladú rodiny, ktorá bude schopná prezimovať a stane sa z nej "ťahúň" v nasledujúcej sezóne.

  Nie je to tak zložité, ako to na prvý pohľad vyzerá: sami si matky odchovať v jednom odloženci. Práve vyliahnuté mladé včely sú v najlepšej nálade sa starať o plod.

  Guido Eich, Deutsches Bienenjournal 03/2009


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768