Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Starostlivosť o včely v neskorom lete - menej je viac

V auguste a septembri je na rade ošetrenie včelstiev. Správne ošetrenie v neskorom lete je základný kameň pre nasledujúcu sezónu! Toto je zabezpečené, keď sú včelstvá v októbri zdravé a silné. Potom prezimujú v dostatočnej sile, na jar sa rýchlo rozvíjajú, znášajú veľa peľu a nektáru (a pravdepodobne sa budú chcieť skoro vyrojiť).

Preto najdôležitejšie pravidlo v neskorom lete: držať len silné včelstvá. Slabé včelstvá zrušiť, skôr ako sa do nich investuje krmivo a ostatné náklady. Lepšie je zazimovať menej včelstiev, z ktorých všetky prezimujú, ako všetky zazimovať, z ktorých menej prezimuje.
Produkčné rodiny a mladé rodiny sa v neskorom lete rozdielne vyvíjajú. Zatiaľ čo mladé rodiny sa v auguste/septembri ešte (môžu) rozrastajú, produkčné rodiny sa scvrkávajú a do jeseni neustále slabnú. Preto sa treba o maldé rodiny inak postarať, ako o produkčné.
Mladé rodiny, ktoré sme zíslali rozmnožovaním v 4 krokoch, dosiahnú až v auguste svoje maximum v plodovaní, potom nasledujú 3 týždne maxima včiel v úli. Mladé rodiny zásadne zazimujem v jednom nádstavku (10 zanderových rámikov) a preto dostanú len dve 10 litrové dávky cukrového roztoku (3:2). Prvú dávku koncom augusta a druhú v strede septembra. Spravidla budú len jeden krát, po zakŕmení, ošetrené kyselinou mravčou (KM) proti klieštikovi včeliemu.
Produkčné rodiny budú v strede augusta zúžené na dva nádstavky. Pritom bude odobratý spodný plodiskový nádstavok (t.j. najstaršie plásty). Pred zúžením sa posúdi sila včelstva. Keď spodný plodiskový nádstavok nie je dostatočne obsadený včelami, bude rodina zrušená nasledovným postupom: včely sa ometenú pred letáč susednej rodiny, ktorá bola už pred tým zúžená. Plásty s plodom (bez včiel) sa zozbierajú do nádstavku a pridajú nasledujúcej rodine, ktorá bude nasledovne zúžená na jeden nádstavok. Staré tmavé plásty sa roztopia. Po zúžení sú všetky produkčné rodiny v dvoch nádstavkoch a dostanú jeden prázdny nádstavok, do ktorého sa vkladá nádoba s krmivom. Pred a po zakŕmení sa včelstvá ošetria kyselinou mravčou.

1.krok: Ošetrenie
sledovanie spádu klieštika na podložke
1x TO krátkodobé s 100ml KM 85%
alebo
1x ObT s 50ml KM 85%
  2.krok: Dodanie zásob
1x 20 litrov sirupu, alebo
2x 15 litrov cukrovej vody (3:2) v týždňovom odstupe
sledovanie spádu klieštika na podložke
  3.krok: Ošetrenie
1x TO dlhodobé s 200ml KM 85%
alebo
1-2x ObT s 50ml KM 85%
Integrovanie ošetrenia proti klieštikovi včeliemu použitím liekovky do chovu včiel v neskorom lete.


Ošetrenie kyselinou mravčou v liekovke (flaštička na liek)


Klasický tanierový odparovač (TO) pozostáva z misky pod kvetináč, dva krát zloženej kuchynskej papierovej utierky, drevennej kocky a liekovky s kapátkom a uzáverom
Výhody liekovky:
 • Manipulácia je pre včelára bezpečná, lebo nemusí manipulovať na včelnici s otvorenou kyselinou.
 • Táto metóda je znesiteľná pre včely. Kyselina mravčia sa nezačne okamžite odparovať a včely nezačnú panikáriť, žiadna strata matky!
 • Použitie 85% kyseliny mravčej je možné aj pri veľmi teplom počasí.
 • Ošetrenie sa môže kedykoľvek prerušiť, pritom zvyšné množstvo kyseliny ostane zachované - liekovku vybrať a s uzáverom tesne uzavrieť.
 • Odparené množstvo (a tým aj účinok) možno zistiť bez veľkej námahy.

 • Liekovka sa výlučne dáva z hora na rámiky, preto je potrebný jeden prázdny nádstavok, alebo obrátený kŕmidlový nádstavok. Keď sa používa prázdny nádstavok počas kŕmenia, kedy do neho vkladáme vedro s krmivom, je použitie liekovky počas zakrmovania v neskorom lete pomerne jednoduché. Liekovka môže byť variabilne použitá, buď na krátkodobe alebo dlhodobé ošetrenie v tanierovom odparovači (TO), alebo v odparovači bez taniera (ObT), kde ako odparovací knôt je použitá mäkká vláknitá doska. S týmito rôznymi možnosťami (viď. tabuľku) možno variabilne reagovať na podmienky použitia (ročné obdobie, populácia klieštika, sila a stav včelstva, veľkosť a poloha plodiska, počasie).
  Klasická pôvodná forma použitia liekovky je tanierový odparovač (TO). Z toho neskrošie vznikla verzia odparovača bez taniera (ObT), ktorá poskytuje dostatočný úspech ošetrenia pri nízkych teplotách 12°C-15°C, pri ktorých TO už zlyhá. Ale nasedenie liekovky v ObT-variante sa môže bezpečne použiť aj pri vyšších teplotách. Liebigov odparovač (LO) je vlastne kombinácia TO a ObT a vylučuje časté chyby TO-metódy (príliš hrubý, alebo zle umiestnený odparovací knôt, nasiakavý držiak flaštičky). K Liebigovému odparovaču sa dodáva aj 250ml fľaša z plastu s mierkou a uzáver s detskou poistkou proti otvoreniu.

  Na obrázku vľavo je v liekovke nasadené nesprávne kvapátko, pravý obrázok zobrazuje správne kvapátko.
  U TO-metódy sa ako odparovací knôt používa obyčajná papierová kuchynská utierka, ktorá je dva krát zložená a položená do do misky od kvetináča. Keď sa u včelstva, ktoré sedí v dvoch nádstavkoch, odparí denne 20g KM (u včelstva v jednom nádstavku 8g), možno očakávať 90% úspešnosť. V prvý deň to môže byť podstatne viac, podľa toho, aký savý je odparovací knôt. Príliš hrubé a savé odparovacie knôty môžu zapríčiniť rýchle vyprázdenie flašičky, čo nie je cieľom tejto metódy. Preto je lepšie používať tenké knôty, ako napr. papierová kuchynská utierka. Utierku zložíme dva krát a vložíme do misky tak, aby jej rohy z misky trochu pretŕčali, ale len tak, aby sa po navlhčení neprehli - vlhká utierka na nesmie nedotýkať rámikov!

  Potrebný materiál k ošetreniu s tanierovým odparovačom:
 • 1 liekovku 150ml, 200ml, alebo 200ml (označenie Aponorm-Medizin-Flasche, Artikel č. 32323, 32324. alebo 32325) s uzáverom
 • 1 kvapátko, pasujúce do liekovky (Artikel č. 23334)
 • 1 drevennú kocku asi 6x6x2 cm, v strede s otvorom, ktorý je o málo väčší ako hrdlo flašky
 • 1 misku pod kvetináč, priemeru 12-14cm
 • knôt (kuchynskú papierovú utierku)
 • 85% kyselinu mravčiu
 • 1 prázdny nádstavok


 • Varianta Materiál Rodina v 1 nádstavku Rodina v 2 nádstavkoch Čas použitia
  TO krátkodobé ošetrenie KM 85%,
  liekovka,
  miska,
  kuch. papierová utierka
  50ml KM,
  priemer misky 12cm,
  papierovú utierku zložiť na 14x14cm
  100ml KM,
  priemer misky 14cm,
  papierovú utierku zložiť na 16x16cm
  v auguste, pred zakŕmením
  TO dlhodobé ošetrenie KM 85%,
  liekovka,
  miska,
  kuch. papierovú utierka
  100ml KM,
  priemer misky 12cm,
  papierovú utierku zložiť na 14x14cm
  200ml KM,
  priemer misky 14cm,
  papierovú utierku zložiť na 16x16cm
  v septembri, po zakŕmení
  LO KM85%,
  pijavý papier (pijak) alebo kuch. papierová utierka
  množstvo KM a veľkosť knôtu podľa návodu na použitie v auguste a v septemri
  ObT KM 85%,
  liekovka,
  mäkká vláknitá doska (odparovací knôt)
  25-30ml KM,
  veľkosť knôtu 10x15cm
  50-60ml KM,
  veľkosť knôtu 10x15cm
  v auguste a v septemri/októbri
  Varianty ošetrenie s liekovkou: KM=kyselina mravčia, TO=tanierový odparovač, LO=Liebigov odparovač, ObT=liekovka bez taniera


  Pri použití TO sa otvorí úľ, nasadí sa prázdny nádstavok (ak tam ešte nie je), odoberie sa fólia. Zasieťované dno uzavrieť! Na rámiky sa položí tanierik s poskladanou papierovou utierkou (knôt) a liekovka s KM sa umiestni dole hrdlom do drevenej kocky. Flaštička s KM musí sedieť na knôte! Drevenná kocka s otvorom pre flaštičku musí byť tak veľká, aby zabránila prevráteniu flašky s KM. Potom sa úľ zavrie.
  Nejaký čas to trvá, kým sa knôt nasaje KM a kým sa výpary v úli dostatočne rozptýlia. Za ten čas si včely pomaly navykajú na KM, ostanú pokojné a nevyvolajú paniku. Ako jedinú ich reakciu možno pozorovať, že sa držia v odstupe od odparovača. Spočiatku kvapká KM plynule z liekovky. Keď sa knôt nasýti, vytekanie KM z liekovky sa zastaví a potom bude vytekať len také množstvo KM, ktoré sa z knôtu odparí. Množstvo odparovania je závislé od vlastností a plochy knôtu, konzentrácie KM, veľkosti včelstva a vonkajšej teploty. Včelí plod v blízkosti odparovača môže byť poškodený. Obzvlášť sú ohrozené liahnúce sa mladé včely, keď sú pri lahnutí vystavené KM.
  Obyčajná papierová utierka poslúži ako dostupný, lacný a spoľahlivý odparovací knôt.

  U rodín, ktoré sú umietnené v jednom nádstavku sa dosiahne úspešnosť ošetrenia cez 90%, keď sa denne odparí min. 8g KM. Potrebný odpar sa dosiahne, keď tanierik má priemer 12cm a ako odparovací knôt sa použije papierová kuchynská utierka, ktorá sa poskladá dvojmo na veľkosť 14x14cm.
  U rodín, ktoré obsadzujú dva nádstavky je potrebný odpar 20g KM za deň, aby sa dosiahla cez 90%-tná účinnosť ošetrenia. Potrebné odparené množstvo dosiahneme pomocou tanierika priemeru 14cm a k tomu patrične veľkým odparovacím knôtom. Vo väčších včelstvách sa spravidla KM odparuje pomalšie, ako u slabších, pri vysokej teplote rýchlešie ako pri nízkej. Na odpar má aj vplyv vlhkosť okolia úľa - v lese sa KM odparuje pomalšia ako niekde na otvorenej lúke.
  Táto metóda je veľmi jednoduchá a umožnuje bezpečnú manipuláciu s vysokokonzentrovanou KM. Rýchlosť odparovania sa dá ľahko zistiť tak, že liekovka sa vyberie a pravítkom sa zmeria výška hladiny kvapaliny. Alebo si na liekovku sami vopred vyznačíme mierku. Ošetrenie sa môže kedykoľvek prerušiť: flašku vyberieme a uzavrieme. Zvyšná KM sa potom može použiť inokedy.
  Odparovač vyberieme z úľa, keď sa v liekovke nenachádza žiadna KM. Treba používať rukavice, lebo knôt môže byť ešte vlhký.

  Postup pri ošetrení pomocou TO, alebo LO:
 • Letáč ostane tak ako je, alebo ho zúžime, ak treba.
 • Uzavrieť zasieťované dno.
 • Úľ otvoriť, fóliu vybrať, nasadiť prázdny nádstavok.
 • Na rámiky položiť tanierik, v ktorom je knôt.
 • Na knôt položiť drevenú kocku (držiak liekovky).
 • Liekovku, naplnenú s 50-200ml KM 85% otvoriť, postaviť otvorom na knôt.
 • Úľ zavrieť. • Liebigov odparovač (LO).


  Použitie liekovky bez taniera (ObT). Ako odparovací knôt je použitá mäkká vláknitá doska, rozmerov 10x15cm.
  Pri použití Liebigoveho odparovača (LO) nepotrebuje žiadnu drevennú kocku, ktorá drží flaštičku. Ako knôt sa používa obyčajný školský pijak - pre rodinu v dvoch nádstavkoch pri telote 25°C by mal mať veľkosť 15x15cm. Pri vyšších teplotách, u rodín v jednom nádstavku, u ležanoch, pri teplej stavbe plástov sa môže veľkosť knôta patrične prispôsobiť.

  Pri použití odparovača bez taniera (ObT) je lepšie začať ráno, alebo doobeda. Keď sa ObT vloží do úľa večer a v noci bude chladno, nasaje sa knôt (mäkká vlaknitá doska) kyselinou, ale odpar bude veľmi pomalý, počas chladnej noci naberie vlhkosť a zriedi sa. Keď koncentrácia kyseliny klesne pod 60%, nebude na druhý deň účinná, aj keby bolo veľmi teplé počasie. Preto, keď sa dajú očakávať studené noci, je lepšie začať skoro predpoludním, aby sa KM začala vyparovať z knôtu počas teplého počasia.
  Postup pri použití ObT:
 • Letáč ostane tak ako je, alebo ho zúžime, ak treba.
 • Uzavrieť zasieťované dno.
 • Úľ otvoriť, fóliu vybrať, nasadiť prázdny nádstavok.
 • Mäkkú vláknitú dosku (ktorá slúži ako odparovací knôt) položíme na rámiky.
 • Na knôt položiť drevenú kocku (držiak liekovky).
 • Liekovku, naplnenú s 25-60ml KM 85% otvoriť, postaviť otvorom na knôt.
 • Úľ zavrieť.

 • Po 3-4 hodinách je liekovka prázdna. Po 24 hodinách je knôt suchý, alebo takmer suchý, vyberieme odparovač z úľa. Použiť rukavice, lebo knôt može byť ešte vlhký.

  Autor: Dr. Gerhard Liebig (preložené a upravené z jeho webu www.immelieb.de)

  Dr. sc. agr. Gerhard Liebig, včelár a bývalý dlhoročný vedecký pracovník včelárskych vied na Univerzite v Hohenheime. V súčastnosti je už na dôchodku. Okrem iného dlhé roky skúmal vývoj včelstiev, včelárske zásahy a postupy, dopodrobna rozoberal rôzne spôsoby a metodiky vedenia chovu. Intenzívne sa vedecky zaoberal aj aplikáciou organických kyselín v boji proti klieštikovi. Okrem vedeckej činnosti nikdy nezabudol na praktické včelárstvo, staral sa o nespočítateľné množstvo včiel, radil a stále radí včelárom ako efektívne chovať včely. Autor niekoľkých publikácií a veľkého počtu článkov o praktickom včelárstve. V roku 2012 vyšlo 3. upravené vydanie jeho knihy 'Einfach imkern' (Jednoduše vcelarit), kde zhrnul najnovšie poznatky a svoje dlhoročné skúsenosti.  Odparovač z liekovky bez taniera, s inou alternatívou držiaka fľašky, ktorý spoľahlivo zabráni prevráteniu. Takisto sa tým vylúči možnosť, že drevenná kocka po nasatí kyseliny tak zväčší svoj objem, že pridvihne flašku od odparovacieho knôtu, čím by sa obsah rýchlejšie vyprázdnil. Pri použití liekovky musí byť zapezpečené, že hrdlo fľašky je položené na knôte.

  Tanierový odparovač z liekovky, kde ako držiak flašky je použitý kúsok dosky s dierou v strede a nožičky sú skrutky (na obr. nerezové). Tento držiak takisto zabezpečuje, že hrdlo fľašky bude po celý čas na ležať na papierovej kuchynskej utierke a zabráni prevráteniu fľašky.


  Krok za krokom v obrazoch:
  1. Včely vytlačiť dymom z horných latiek rámikov.


  3. Z liekovky odkvapkať trochu KM na odparovací knôt a vložiť do držiaka. Musí stáť kolmo a dosadať na odparovací knôt.


  5. Zasieťované dno uzavrieť.
  2. Miska s preloženou kuchynskou utierkou, ktorá slúži ako odparovací knôt. V tomto pripade poslúži ako držiak fľašky medzidno, ktoré bolo použité pri podávaní zásob. Opačne otočené poskytuje dostatok priestoru pre cirkuláciu KM a pri tom nezväčšuje úľový tak veľa, ako prázdny nádstavok. Diera v strede bola cielene vyrobená na priemer liekovky.


  4. Položiť prázdny nástavok a úľ zavrieť.


  6. Letáče ostávajú zúžené.

  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768