Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Absolútne čistý nový začiatok: umelý roj

Tvorbou umelých rojov dostaneme po skorej jarnej znáške čisté včelstvá, ktoré môžme usadiť na nové plásty. Vynikajúci spôsob, ako významne redukovať klieštika a iných pôvodzov chorôb. Článok, vyšiel v nemeckom včelárskom časopise Deutsches Bienenjournal 03/2009.


Pred presypaním včiel do vysokého dna sa navlhčia. Dobre zorganizo-
vaná robota ide ako na bežiacom páse.
Keď sa včely roja, roj nemá so sebou nič. Zanechá svoj starý domov, zanechá staré plásty a začína na novom mieste - nezaťažený pôvodzami chorôb, ktorý sa vyskytujú v starých plástoch. Aj počet klieštikov je značne zredukovaný, lebo väčšina sa práve v tom čase zdržuje v plode. Tieto výhody sa môžu zužitkovať pri tvorbe mladých rodín: tvorbou umelých rojov. Toto sa dá spraviť rozličnými postupmi. Tu je predstavený postup, ktorý vychádza z chovu včiel v rotácii podľa Celle. Začína sa pokiaľ možno ešte pred uzačiatkom rojovej nálady, spravidla spojené s vytáčaním skorej jarnej znášky. Potrebné pomôcky sú rojnica, smyk, rozprašovač vody a kto chce s presnosťou pracovať, tak váha.


Dymom včely vytlačiť do medníka

Ako prvé pokropíme smyk vodou, včely sa po ňom lepšie zošmyknú a nevyliezajú hore. V nasledujúcom kroku preklopíme druhý plodiskový nádstavok a cielene zadymíme do uličiek medzi plástami tak, aby sme vytlačili čo najviac mladých včiel z plodiska cez materskú mriežku do medníka. Matka ostane v plodisku, lebo neprejde cez materkú mriežku. Po chvíľke, počas ktorej necháme nádstavok mierne naklonený, odoberieme úľové veko. Potom medníkové nádstavky jeden po druhom postavíme bokom na pripravené obrátené úľové veko. Je dôležité zabrániť včelám, aby unikli späť do spodných nádstavkov. Keď odoberieme všetky nádstavky, úľ zavrieme vekom.

Med ulepí štetiny metličky

Medníkové plásty vyberáme jeden po druhom a mäkkou metličkou zmetáme cez smyk do rojnice. Metličky medzitým treba čistiť, lebo štetiny sa ulepia od medu a stvrdnú tak, že včely zbytočne poškodíme. Ometené medníkove plásty ukladáme do pripraveného nádstavku alebo bedničky. Včely jednej produkčnej rodiny spravidla stačia na vytvorenie jedného umelého roja. V tomto ročnom období by mal mať umelý roj hmotnosť asi 1,5kg, čo je asi 15000 včiel, alebo zhruba 3 plodiskové plásty rozmeru nemecký normál (394x223mm). Z príliš silných umelých rojov nedudú bezpodmienečne lepšie a silnejšie včelstvá. Ale ani nie je správne tvoriť prislabé umelé roje. Ak z nejakej rodiny nezískame dostatok včiel pre vytvorenie umelého roja, primetieme včely z inej produkčnej rodiny. Treba dávať pozor, aby sa do umelého roja nedostali trúdi, tí vyvolávajú nepokoj, čo by mohlo nakoniec skončiť zánikom umelého roja.
Hotový umelý roj bez matky odložíme stranou do tieňa. Takto vytvoríme umelé roje z každého produkčného včelstva.


Prirodzený roj má s umelým to spoločné, že
opustia staré zaťažené plásty.

Do pivnice

Keď sme s tvorbou umelých rojov hotový, umiestnime rojnice do tmavej a chladnej miestnosti. Nemusí to byť bezpodmienečne pivnica, ale zaužívalo sa to slovné spojenie. Pri transporte musíme dbať na dostatočné vetranie. Potom včely v rojniciach ošetríme proti klieštkovi niektorým povoleným spôsobom. Matku pridávame až po tomto ošetrení, tým sa vyhneme jej prípadnému poškodeniu. Ošetriť proti klieštikovi ba sa mohlo aj niekedy neskoršie vykonať, ale teraz máme výhodu, že v umelom roji nie je žiaden plod.
Najskorej po dvoch hodinách po vytvorení umelého roja pridáme mladú oplodnenú matku. Matka musí byť pevne zavretá v pridávacej klietočke (nie cestom, aby ju včely neoslobodili). Krátkym úderom rojnice o zem strasieme včely na dno (aby nevyletovali) a zavesíme klietočku s matkou.
Potom ostáva umelý roj 24 hodín v tme. Nesmieme zabudnúť na krmivo. Jedná sa o umelo vytvorené včelstvá a včely počas ometania do rojnice nemali čas si nabrať zásob. Najlepšie sa hodí cukrový sirup (pomer 1:1), alebo cukrové cesto. Po skončení pobytu v tme odoberieme nespotrebované krmivo. Ak boli rojnice umiestnené na bielej podložke, môžme ľahko skontrolovať spád klieštika. Počas tohto pobytu v tme sa včely v rojnici zjednotili, t.z. že sa stiahli do strapca.

Späť na denné svetlo

Po jednodňovom pobyte premiestnime umelé roje do nadstavkových úľov na čerstvo vytočené plásty z medníka alebo na svetlé ešte nikdy nezaplodované plásty. Na obidva kraje do nádstavku vložíme po jednom plnom (nevytočenom) pláste z medníka - tým sme im zabezpečili zásoby na prvé dni. Včely pokropíme vodou tak, aby nám pri presýpaní z rojnice nevylietali a presypeme do pripraveného úľa. Matku v klietočke (ešte stále ostáva pevne uväznená) zavesíme do uličky medzi plásty a úľ uzavrieme. Úľ má aj letáč uzatvorený.
Týmto ale pobyt v tme pre včely za určitých okolností ešte nekončí. Ako dlho ešte pobudnú v tme závisí od použitých plástoch, na ktorých sedia v svojom novom úli. Ak sme usadili umelý roj na čerstvo vytočené medníkové plásty, ostanú ešte nasledujúcu noc v tmavej miestnosti. Tento čas potrebujú včely, aby vyčistily plásty od zvyškov medu. Skúsenosti ukazujú, že umelé roje, ktoré sa hneď neumiestnili na stanovište, sa správajú pokojnešie a podstatne menej zalietajú do iných úľov. Ak sme použily suché plásty (použijeme len také, ktoré nikdy neboli nezaplodované), tak môžme úľe hneď umiestniť na stavište, nepotrebujú daľší pobyt v tme.
Usadzovanie umelých rojov do ich nových úľov je nezávislé od času a počasia, keď pracujeme v nejakej uzavretej miestnosti. Tým sa môže ušetriť veľa času. Keď je všetko vopred pripravené, ide táto práca ako na bežiacom páse. Pravdaže sa da robiť usadzovanie rojov ja vonku.

Včely dymom vytlačiť cez materkú mriežku do medníka. Matka ostáva v pôvodnej rodine. Plodisko, dobre obsadené včelami, potom ako boli dymom vytlačené hore.
  
Mäkkou metličkou sa ometú včely z medníkových plástov do rojnice. Na vysokom kočovnom dne stoja čerstvo vytvorené rodiny v chlade.


Umiestniť mimo ich bývalého letového dosahu

Stanovište pre novovytvorené mladé rodiny by malo byť v zásade mimo ich bývalého letového dosahu. Akonáhle umiestnime včelstvá, otvoríme im letáče, zadymíme a matky v klietočke uzavrieme cukrovým cestom.
Následne musíme im dať cukrový sirup v pomere 1:1 (1,5l). Cukrový sirup by sa mal dodávať každé tri dni, tak dlho, až pokiaľ nie sú vybudované medzisteny. V prípade dobrej znášky sa nemusí zakrmovať. Po 12-14 dňoch skontrolujeme, či sa nachádza prvý zaviečkovaný plod.

Dobrá starostlivosť - silné včelstvá

Úspech závisí od skorého vytvorenia mladých rodín a priebežnej starostlivosťi o ne. Dostatočná ponuka peľu na stanovišti je nevyhnutná. Takisto aj plynulý prísun zásob, či už dostupnou znáškou, alebo prikrmovaním, je taktiež nevyhnutný. Až kým sa nevyliahne prvý plod, malo by sa kŕmiť cukrovým roztokom, potom sa môže nasadiť cukrové cesto, ak nie je znáška. Takisto musia mať mladé rodiny dostatok miesta pre rozširovanie plodiska. Keď toto všetko zohľadníte, budete mať v nasledujúcom roku silné mladé produkčné rodiny.

Helmut Schönberger, Deutsches Bienenjournal 03/2009

Helmut Schönberger pracuje ako včelársky majster a učiteľ odborného výcviku vo Včelárskom ústave v Celle, Nemecko.
Prečítajte si:
Chov včiel v rotácii podľa Celle
Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768