Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Chov včiel v rotácii

V nasledujúcom článku je popísany spôsob chovu včiel, ktorý bol zverejnený Včelárskym inštitútom v Celle (Nemecko). Tento spôsob chovu nazvali "Chov včiel v rotácii", je to vlatne každoročné omladzovanie včelstiev tvorbou umelých rojov alebo odložencov. Jedná sa o vytvárenie mladých rodín tvorbou umelých rojov alebo odložencov, na konci znášky zrušenie produkčných rodín a posilnenie mladých rodín. Nasledujúci článok vyšiel ako príloha včelárskeho časopisu Deutsches Bienenjournal 08/1998.


Me - medník, Pl - Plodisko

Zdravé včelstvá - neustála výzva pre včelára
Chov včiel je v súčastnosti všade vo svete ohrozený: predovšetkým početné parazity, ako napr. klieštik včelí, alebo roztočík včelí, bakteriálne a vírusové ochorenia, súčastné životné prostredie a chyby v chove včiel spôsobujú úhyn alebo zoslabenie včelstiev. "Zdravie a harmónia": to nie je len výzva pre včely pre ich prežitie, ale aj výzva pre včelára.
Boju o prežitie, "the struggle for life", ako to nazval Darwin, sú vystavené všetky živé organizmy. Včelia rodina, tento super-organizmus so všetkými svojími obdivuhodnými výkonmi, si vyvinul v boji o prežitie obzvlášť účinné úspešné obranné mechanizmy. Tie im umožnily, že včely sú tu už minimálne 25 miliónov rokov aj napriek neprestajnej hrozbe. Schopnosť prispôsobiť sa a účinné obranné mechanizmy voči chorobám im umožnili tak dlho prežiť. Prežijú včely aj v súčastný enormný nárast ohrozenia?
Tento článok popisuje tzv. rotačný chov včiel a chce ukázať, ako viesť včelstvá aby boli po celý rok zdravé a výkonné, ako aj biotechnické opatrenia proti klieštikovi.

  Pracovný a časový plán tvorby mladej rodiny:
Pracovný a časový plán tvorby mladej rodiny
Od apríla až do júla striedavo vyberať stavebný rámik s trúdim plodom
Medzi plodiskovým a medníkovým nádstavkom je materská mriežka.
 • Umiestniť na iné stanovište mimo letového dosahu včiel
 • Ošetriť proti klieštikovi (ak je to potrebné)
 • Pridať medzistienky
 • Pridať mladú oplodnenú matku
 • Zúžiť letáč
 • Včas kontrolovať, či sa nachádza plod
 • Dostatok peľu na stanovisku
 • Dbať na dostatočný prísun potravy
 • Len svetlé plásty
 • Poprípade 2-3 plásty s peľom
 • Postupné zakrmovanie v menších dávkach poskytuje optimálne spracovanie zimných zásob
 • Hmotnosť k zazimovaniu by malo včelstvo dosiahnúť do konca augusta
 • Ošetrenie proti klieštikovi je nevyhnutné:
 • odstrániť roztoče, ktoré prišli z produkčného včelstva
 • odstrániť roztoče, ktoré prišli reinváziou
 • Výsledok:
 • nízka populácia klieštika vo včelstve pre zimou
 • silné, zdravé a dobre vyživené zimné včely z mladej rodiny
 • minimálne straty po prezimovaní
 • prevencia proti moru včelieho plodu
 •   Princíp chovu včiel v rotácii podľa Celle: Princíp chovu včiel v rotácii podľa Celle


  Vysvetlivky
  Včela medonosná, na rozdiel od väčšiny ostatného sociálne žijúceho hmyzu, je schopná prezimovať ako početná rodina. Pritom je v chove včiel dôležité, aby ich včelár svojími zásahmi k tomu vhodne podporoval. V chove včiel v rotácii sú podporované prirodzené obranné mechanizmy včelstva za súčastného zvyšovania ich výkonnosti. Dôležité v tomto spôsobe chovu včiel je pravidelná tvorba mladých rodín z umelých rojov alebo odložencov.

  Najdôležitejšie body tohoto spôsobu chovu včiel:

 • tvorba mladých rodín umelými rojmi
 • tvorba mladých rodín odložencami
 • protirojové opatrenia
 • nasedenie mladých matiek a tvorba nových plástov
 • pomalé kŕmenie mladých rodín
 • ošetrenie proti klieštikovi
 • v jeseni spojenie mladých rodín s rodinami vytvorenými v predchádzajúcom roku (rotácia)

 • Kontrola skoro na jar
  Pokiaľ sú včelstvá ešte v zimnom chumáči, práca včelára spočíva len v občasnej kontrole včelnice. Skontroluje sa, či nezamrzol letáč, prípadne či nie je zasypaný snehom, správne zúženie letáča so zábranou proti myšiam a piskorom (sieťovina 6-7 mm). Tento čas využíva včelár na prípravu pre nasledujúcu sezónu, prípadne hľadá nové miesta na kočovanie, ktoré umožňujú včelstvám dobrý štart skoro na jar.
  Prvý jarný prelet očakáva včelár nedočkavo, keď včely majú možnosť vyprádzniť si kalový vačok, v ktorom sa náchádzajú balastné látky, ktoré nesmú prekročiť zhruba 46% telesnej hmotnosti včely. Toto je dôležité pre zdravý chov včiel. Ak sa možnosť pre prvý jarný prelet príliš oneskoruje, može sa stať, že včely sa vykalia v úli, čo podporuje rozvoj chorôb, ako napr. nozémovú, alebo meňavkovú nákazu včiel.

  Krátky pohľad do uličiek medzi rámiky poskytuje dobrý prehľad o tom kde včely sedia a či majú dostatok zásob, pri tom sa nemusia všetky rámiky vyberať. V normálnom prípade sa včely pomaly premiestňujú za zásobami. Teplota má na vývoj a činnosť včiel veľký vplyv. Včely len zriedkavo vykonávajú nejakú činnosť pri teplotách pod 10°C alebo nad 38°C. Pri teplote pod 8°C nepreletí včela väčšiu vzdialenosť, pod 7°C sa sotva dokáže pohybovať. Tvorba zimného chumáča sa skompletuje, keď teplota v úli poklesne na 6-8°C, vo vnútri chumáča sa teplota pohybuje v závislosti od plodovania v rozmedzí 25-35°C, dokonca niekedy môže v niektorých miestach klesnúť na 14°C.
  Prvá väčšia kontrola sa vykoná počas pekného počasia, keď teplota presiahla 12°C. Pritom sa dôraz kladie na kontrolu zásob, aby ich bol dostatok a boli včelám prístupné. Súčasne sa kontroluje prítomnosť matky. Včelstvá bez matky a slabé včelstvá sa zrušia. Vhodné je pritom aj ometenie dna úľa. Matky väčšinou začali plodovať už vo februári, preto teplota v zimnom strapci je konštatných 35°C. Stúpa sprotreba zásob, včely potrebujú väčšie množstvo peľu. Prvý plod môže byť vyživovaný z bielkovinových zásob zimných včiel, avšak liahnúce sa mladé včely potrebujú peľ, aby sa optimálne vyvinuli a prebrali starostlivosť o plod. V tomto ročnom období je nevyhnutné, aby mali včely v blízkom okolí dostatočnú ponuku peľu. Letový dosah včiel v tomto ročnom období je menší ako 300m. Ak stanovište, kde včely zimujú, neposkytuje dostatočnú ponuku peľu, je lepšie včely preniesť na iné lepšie miesto.

  Stručné zhrnutie:
 • Zabezpečenie letáča proti myšiam a piskorom.
 • Akonáhle to veľkosť včelstva dovoľuje, zúžený letáč otvoriť.
 • Dbať na to, aby bol letáč voľný, aby mohli včely vyletieť.
 • Vyčistenie alebo výmena dna úľa.
 • Kontrola stavu zásob, v prípade potreby doplniť.
 • Kontrola prítomnosti matky.
 • Slabé rodiny a rodiny bez matky zrušiť.

 • Pridanie medníka

  Pridanie medníka vyplneného medzistienkami a vystavanými plástmi.
  Pri dobrej ponuke peľu a nektáru sa včelstvá rýchlo rozvinú do sily tak, že musia byť pridané nádstavky. Správny čas nadstavenia je rozpoznateľný podľa zaplnených uličiek medzi rámikmi a zväčšujúcou sa plochou plodu, ako aj vystavaným a zaplodovaným stavebným rámikom. Vystavaný stavebný rámik so zaviečkovaným trúdim plodom sa pri prehliadke včelstva vyreže. Pravidelné vyrezávanie trúdieho plodu vedie k zníženiu populácie klieštika, pretože klieštik uprednostňuje práve trúdi plod, pretože ten je dlhšie zaviečkovaný ako plod robotníc. Pravidelné vkladanie a vyrezávanie stavebného rámika:

 • zásobuje včelára voskom
 • uspokojuje stavebný pud včiel
 • treba prihliadnuť na to, že trúdi plod spôsobuje zvýšenú spotrebu kŕmenej kašičky a pôsobí utlmujúco na rojovú náladu; ochota vystavať stavebné rámiky je pre včelára barometer rojovej nálady
 • medzistienky vkladať daľej od stavebného rámika
 • určité množstvo trúdov nechať vyliahnúť, aby sa udržiavala harmónia vo včelstve
 • znižuje populáciu klieštika
 • keď majú včely čo stavať, sú ochotnejšie nosiť viac nektáru


 • Včely, ktoré sa nachádzajú ešte v dvoch nádstavkoch sa rozšíria o medník - toto sa nesmie udiať neskoro, aby zásoby neobmedzovali plodisko. Včely sa neradi predierajú cez materskú mriežku, ktorá ma otvory 4,2 mm. Výhodou je, ak sú všetky včelstvá na stanovišti v rovnakej sile - uľahčuje to prácu so včelami.
  Preklopením horného plodiskového nádstavku sa kontroluje, či sa nechystá rojová nálada. Rojové materské bunky sa nachádzajú väčšinou na krajoch horných plástov. Výhodou je tenšia spodná latka rámika (20mm), ktorá uľahčuje hľadanie rojových buniek. Ak sa vo včelstve nenachádzajú rojové bunky, tak sa vyreže vystavaný a zaviečkovaný trúdi plod zo stavebného rámika a úľ sa zavrie.
  Pri pridávaní medníka sa z horného nádstavku odoberie fólia a oškrábu sa voskové mostíky aby materská mriežka dobre sedela. Na plodisko sa položí materská mriežka a na ňu sa položí nový nádstavok, vybavený striedavo medzistienkami a plodovými plástami - nie medníkovými plástami, ako je bežné. Plodové plásty sú bez plodu, plod sa neprevesuje do medníka. Tento spôsob použitia plodových plástov je preto, lebo neskôr sú tieto plásty potrebné pri vytváraní umelého roja. Okrem toho sa tým vylúči, že zimné cukrové zásoby sa dostanú do medu.
  Repka, ktorá poskytuje veľa nektáru a peľu, je pre väčšinu včelárov prvý hlavný zdoj znášky, ku ktorému sa kočuje. To je aj vhodný čas pre rozmnožovanie včelstiev. Pri neodborných zásahoch sa včelstvá ľahko dostanú do rojovej nálady. Rojenie je DELENIE a znamená to stratu včiel a medného výnosu. Včelstvá sa v tomto období v 7-9 dňových intervaloch kontrolujú na rojovú náladu a potrebu priestoru. Kontrola na rojovú náladu sa vykoná preklopením druhého plodiskového nádstavku, pričom sa hneď pohľadom do spodného nádstavku skontroluje, ako je vystavaný stavebný rámik (barometer rojovej nálady). Potom nasleduje pohľad na rámiky zo spodu horného nádstavku. Užšie spodné latky rámikov podstatne uľahčujú hľadanie rojových buniek. Ak včelstvo nevykazuje rojovú náladu, vyreže sa vystavaný a zaviečkovaný plást s trúdim plodom zo stavebného rámika a prípadne sa včelstvo rozšíri o ďalší nádstavok, ak je to potrebné. Ak sa včelstvo nachádza v rojovej nálade (našli sa zakladané materské bunky), musí sa vytiahnúť a prezrieť každý plást.
  Akonáhle včelstvo nasadí materské bunky, zmení sa správanie včiel: nepracujú tak usilovne a matka obmedzuje plodovanie. Matka schudne a je schopná letu. Vtedy sa musia vylomiť všetky materské bunky, inak sa včelstvo vyrojí, akonáhle je takáto bunka zaviečkovaná.
  Ak sú včely v dostatočnej sile pri výdatnej znáške, nasadí sa ďalší medník. Usporiadanie plástov v novom medníku je také isté, ako vyššie popísané.

  Stručné zhrnutie:
 • Predpokladom pre nasadenie medníka je sila včelstva (množstvo včiel a plodu). Tie dva plodiskové nádstavky musia byť dostatočne obsadené včelami.
 • Do medníka vložiť len vlastné a bezchybné plásty. Žiadne zaplesnené plásty!
 • Vystavané voskové mostíky na horných latkách rámikov pred položením materskej mriežky odstrániť.
 • 20mm široké spodné a horné latky rámikov umožňujú lepší výhľad do uličiek medzi plástami počas kontroly rojovej nálady a uľahčujú aj manipuláciu s odviečkovacou vidličkou.
 • Pri zvislom drátovaní rámikov je vhodné mať drážku v strede hornej latky rámika - tým zaniká riziko poškodenia drátika pri odstraňovaní vystavaných voskových mostíkov pomocu ostrého včelárskeho rozperáka.
 • Zaviečkované plásty s trúdim plodom vyrezávať zo stavebného rámika.
 • Usporiadanie medníka: ak sú rámiky drátované zvislo z väčším odstupom drátika, tak striedavo medzistienky a plásty z plodiska, aby sa za zamedzilo zvlneniu medzistienok. Pri vodorovnom drátovaní rámikov je možné blokové pridávanie plástov.


 • Tvorba umelých rojov a vytáčanie medu
  Po skončení znášky z repky sa premiestia včelstvá z kočovky na svoje stanovisko a vytočí sa med. Pri vytáčaní medu sa súčastne vytvoria umelé roje.
  Včelstvá sú na teraz na vrchole svojho rozvoja, niektoré sa môžu dostať do rojovej nálady. Teraz je potrebné takýmto rodinám dať dostatok miesta a to odobratím medu a včiel. K tvorbe umelých rojov potrebujeme rojnicu, smyk, rozprašovač s vodou, poprípade váhu (nie je nutné), prázdny nádstavok, dno a veko úľa.
  Najprv odvážime hmotnosť rojnice. Potom si postriekame smyk vodou, aby včely lepšie padali cez smyk a nevylietali hore. Preklopíme druhý plodiskový nádstavok a zadymíme medzi plásty - tým dosiahneme, že veľa mladých včiel prejde prejde z plodiska do medníka. Matka sa do medníka cez materskú mriežku nedostane. Krátko počkáme a odoberiem medníkové nádstavky a úľ zavrieme. Medníky položíme na obrátené úľové veko, aby včely z neho neunikli.

    Tvorba umelého roja: Tvorba umelého roja.

  Plásty z medníka vyberáme jeden po druhom a včely zmetáme cez smyk do rojnice. Metličku, ktorou zmetáme včely z medníkových plástov, priebežne čistíme alebo vymeníme, lebo bude veľmi lepkavá. Ometené plásty vkladáme do pripraveného nádstavku. Počas ometania občas postriekame smyk vodou. Spravidla včely z jednej rodiny postačujú na tvorbu umelého roja, ktorý by mal mať v tomto ročnom období 1,25-1,5kg. Tvorbou príliš silných umelých rojov sa nemusia bezpodmienečne dosiahnuť lepšie rodiny. Ak máme pri tvorbe umelého roja málo včiel z jednej rodiny, ometieme ešte včely z iného úľa.
  Vytvorený umelý roj je bez matky a odložíme ho bokom (nie na priame slnko!). Takto povytvárame umelé roje z daľších úľov. Pretože pri pridávaní medníkov neboli do medníka prevesované žiadne plásty s plodom, nedostanú sa do umelého roja žiadny trúdi, ktorý vytvárajú v umelom roji nepokoj. Trúdi môžu v umelom roji vyvolať taký nepokoj, že umelý roj zahynie. Počas trasportu dbáme na vetranie rojníc, neukladáme ich k sebe príliš tesne.

  Po prevoze umelých rojov, ich ošetríme proti klieštikovi včeliemu. Pridávanie oplodnených matiek do umelých rojov robíme až po tomto ošetrení. Matkám odstrihneme z krídla, aby neboli schopné letu. Toto má výhodu, keď sa nám v nasledujúcom roku nepodarí dodržať kontrolný cyklus 7-9 dní - v prípade zaviečkovanej materskej bunky nestratíme matky a rojacie sa včely. Matku pridávame v klietočke pevne zatvorenú (nie cestom alebo medom). Krátkym nárazom na rojnicu strasieme včely na dno, aby nám pri vkladaní matky nevyleteli. Klietočku s matkou zavesíme do rojnice.
  Rojnice so včelami umiestnime do tmavej, nie príliš teplej miestnosti na 24 hodín. Keď umiestnime rojnice zasieťovanou stranou na biely papier, uľahčí to kontrolu spádu klieštika. Pretože včely počas tvorby umelého roja nemali čas nabrať dostatok zásob, prikŕmime ich cestom (môžeme položiť na rojnicu na mriežku). O umelé roje je postarané, teraz sa môžme venovať protirojovej kontrole produkčných rodín a pridávaniu prázdnych medníkových nádstavkov.

  Stručné zhrnutie:
 • Vytlačením včiel pomocou dymu z druhého plod. nádstavku do medníka sa získa 1-1,5 kg včiel pre vytvorenie umelého roja. Výhoda tohto postupu je, že sa získa zmes včiel rôzneho veku, ktorý je ideálny pre založenie mladej rodiny, alebo k plneniu oplodniačikov.
 • Pri tvorbe umelého roja čo najmenej trúdov zmiesť - vytvarájú nepokoj.
 • Vhodný zmeták, udržiavať ho počas práce čistý, inak sa ulepí medom.
 • Pri tvorbe umelých rojov do okamihu prevozu odložiť zaplnené rojnice do tieňa.
 • Počas prevozu dbať na dostatočný prístup vzduchu.
 • Ošetrenie proti klieštikovi včeliemu.
 • Umelým rojom pridať mladú oplodnenú matku uväznenú v klietočke.
 • Matke odstrihnúť tretinu krídla.
 • Umelý roj do tmavej a nie príliš teplej umiestnosti.
 • Prikŕmiť.


 • Protirojová kontrola, pridanie medníkov
  Kontrola rojovej nálady sa vykoná preklopením druhého plod. nádstavku. Síce bola časť včiel odobratá na vytvorenie umelého roja, ale stále sa vo včelstve nachádza dostatok včiel na využitie znášky. V úli zostalo dostatok plodu, ktorý po vyliahnutí využije nasledovnú znášku. Medzi plodisko a medník sa položí materská mriežka. V pridanom medníku sú výlučne len medníkové plásty, žiadne medzistienky alebo plodové plásty. Včely uprednostňujú v tomto ročnom období tmavé plásty. Tvorbu umelých rojov a vytáčanie medu možno spojiť. Niekedy, v závislosti od počasia a znášky, je vhodné pridávanie medníkov odložiť na nasledujúci deň, lebo nasadzovanie plástov mokrých od medu môže zapríčiniť na včelnici nepokoj.
  Včelstvá sú teraz pripravené na daľšiu znášku, čo po repke môže byť lipa. V niektorých rokoch je aj agát dobrý zdroj znášky. Z hľadiska predaja medu je výhodné zamerať sa na väčší sortiment druhových medov.


   Po ukončení tvorby umelých rojov pridanie medníka vyplneného vystavanými medníkovými plástmi.

  Stručné zhrnutie:
 • Vyrezávanie zaplodovaného a zaviečkovaného stavebného rámika.
 • Nasadenie medníkov s čerstvo vytočenými plástami až po prehliadke všetkých včelstiev, nie medzitým.


 • Následná starostlivoť o umelé roje
  Po jednodňovom pobyte umelých rojov v tme odoberieme zvyšky kŕmneho cesta (tieto potom použijeme pre nasledujúce umelé roje). Na papierovej podložke sa nachádza melivo, pozostavajúce z klieštikov, šupiniek vosku a krištálikov cukru. Počas pobytu v tme a chlade sa včely stiahli do chumáča. Pripravíme si úľe, kam presypeme včely z rojníc. Tieto úľe vybavíme svetlými plástami, ktoré neboli ešte zaplodované, alebo plásty z medníka po vytočení medu z produkčných rodín. Ako krajné plásty vložíme plásty zo zásobami, ktoré sme odložili napr. pri vytáčaní znášky z repky - tým sme zabezpečili minimálne zásoby na prvé dni.
  Pri prekladaní včiel z rojnice do úľa si opätovne pomôžeme vodou. Včely poriadne postriekame nejakým rozprašovačom vody, aby ich pri presýpaní čo najmenej vzlietlo. Prvú dávku vody dostanú cez mriežku rojnice, druhú po otvorení rojnice. Matku, uväznenú v klietočke, vyberieme. Úderom strasieme včely do kúta rojnice a dobre pokropené presypeme do pripraveného úľa, ktorý má uzatvorený letáč. Do úľa zavesíme klietočku s matkou, ktorá je ešte stále pevne uravretá a úľ zavrieme. Ak používame vysoké dno, zavrieme mu letáč, včely z rojnice presypeme na dno, nasadíme stavebnú zábranu, nádstavok, pridáme matku a zavrieme úľ.
  Je možné umelý roj premiestniť z rojnice do úľa už po 2 hod. pobytu v tme a chlade. Matku potom nepridávame do rojnice, ale až do úľa.
  Ak sme použili medníkove plásty, ktoré sú "vlhké" od medu, tak mladé rodiny necháme v úli ešte dva dni zavreté v tme. Pri použití suchých plástov iba jeden deň.
  Potom prevezieme úle s mladými rodinami na stanovište, kde budú mať dostatočnú ponuku peľu a nektáru. Otvoríme letáč a klietočku s matkou uzavrieme kŕmnym cestom. Odteraz sa treba starať, aby mali stáli prísun zásob.

  Stručné zhrnutie:
 • Pripraviť úle a plásty, uzavreté letáče.
 • Včely poriadne ovlhčiť.
 • Včely presypať do vysokého dna.
 • Pridať matku - klietočka ostáva pevne uzatvorená (nie cestom).
 • Pri použití plástov z medníka, ktoré sú od medu, dvojdňový pobyt v tme a chlade.
 • Pri použití suchých plástov len jednodňový pobyt v tme a chlade.
 • Starostlivý výber stanovišťa pre mladé rodiny s dostatočnou ponukou peľu a nektáru.
 • Po prenesení na stanovište otvoriť letáč a matku v klietke zavrieť kŕmnym cestom.


 • Kontrola plodovania
  Asi po jednom týždni skontrolujeme, či matky kladú. Vykonáme túto kontrolu o 10-14 dní, tak nemusíme vyťahovať plásty a hľadať vajíčka, ale poľahky vidíme zaviečkovaný plod.
  Ak nie dostupná znáška, musia sa mladé rodiny prikrmovať v malých dávkach, inak matka obmedzí plodovanie. Pri chýbajúcej znáške, až pokiaľ sa nevyliahne prvý plod, kŕmime cukrovým roztokom 1:1 v dávke 2 x 1,5l rozdelenej v jednom týždni. Potom sa môže prikrmovať cukrovým cestom (napr. Ambrosia, Apifonda), alebo svetlým medom. Pritom treba dávať pozor, aby toto prikrmovanie malo len podnecovací účinok, aby ukladanie zásob neobmedzovalo rozlohu plodu.

  Stručné zhrnutie:
 • Kontrola plodovania, po 10-14 dňoch by mal byť zaviečkovaný plod.
 • Do doby, kým sa nevyliahne prvý plod prikrmovať tekutým cukrovým roztokom 1:1 v 2 dávkach po 1,5l v priebehu jedného týždňa.
 • Plynulý prísun krmiva - cesto alebo skryštalizovaný med.


 • Odloženec s plodom ...
  ... sa v prvej línii tvoria v čase rojenia, počas rutinných kontrol včelstiev. Vtedy je k dispozícií dostatok plodových plástov. K tvorbe odloženca sa, podľa veľkosti rodiny a situácie, pokiaľ možno odoberú plásty so zaviečkovaným plodom - 3 až 5 plástov aj so sediacimi včelami - ale bez matky. Tieto plásty z rozličných rodín sa zozbierajú do pripravených nádstavkov do jedného úľa a prenesie na iné stanovište. Pri vytváraní odložencov sa nesmie zabudnúť na to, aby mal odloženec dostatok zásob.
  O 9 dní je všetok robotníči plod zaviečkovaný, rozdelí sa tento odloženec na viaceré jednotlivé odložence. Každý odloženec vybavíme jedným zásobným plástom, jednym plástom s peľovými zásobami, plodovými plástami a rámikovým kŕmidlom s cukrovým cestom. Plásty s plodom umiestňujeme do stredu. Pritom starostlivo hľadáme materské bunky, ktoré vylámeme. Veľkosť odložencov je rozdielna, závisí od ročného obdobia, účelu a spôsobu pridania matky. Odložencom dáme buď zrelú materskú bunku, alebo oplodnenú matku. Ak je to potrebné, môžeme odložence ošetriť proti klieštikovi.
  Pre dobrý vývoj odloženca je potrebné, aby mal na stanovišti dostatočnú ponuku peľu a nektáru. Po 14. dňoch skontrolujeme, či sa matky vyliahli a či sú oplodnené.

    Tvorba odloženca zozbieraním plodu.: Tvorba odloženca zozbieraním plodu.

  Stručné zhrnutie:
 • Pri tvorbe odloženca vyberáme pokiaľ možno plásty so zaviečkovaným plodom.
 • Dbáme na zásoby.
 • Odložence umiestnime na inom stanovišti, mimo letového dosahu pôvodnych včelstiev.
 • Po 9-tich dňoch sa rozdelí na jednotlivé odložence.
 • Do odložencov pridáme zrelú materkú bunku, alebo oplodnenú matku.
 • Ošetrenie proti klieštikovi - ak je potrebné.
 • Po 14-tich dňoch kontrola, či matka kladie.
 • Dostatočná ponuka peľu.
 • Daľšia starostlivosť o odložence ako pri umelých rojoch.


 • Pridanie nádstavkov mladým rodinám
  Umelé roje sú po asi 4 týždňoch tak silné, že sa im môžu pridať nádstavky - do stredu pridávaného nádstavku zavesíme dva stavebné rámiky, zvyšok doplníme vystavanými (plodovými) plástami, poprípade vložíme jeden plást s peľovými zásobami. Pridávajú sa plásty, ktoré boli už zaplodované, lebo v tomto čase matky neradi kladú do svetlých plástov, čo by potom zamedzovalo rozširovanie plodiska do pridaného nádstavku. Z plodiska rozširovanej rodiny vyberieme dva zaplodované plásty a vložíme ich do pridávaného nástavku na miesto dvoch stavebných rámikov. Stavebné rámiky vložíme ako krajné rámiky do plodiska. Vystavané mostíky z vosku sa oškrábu. Potom nasadíme nový nádstavok. Aby sa mohli umelé roje rozširovať o nádstavok, musí byť celé plodisko obsadené včelami - plodisko s min. ôsmimi rámikmi rozmeru nemecký normál (394x223mm). Ak na konci júla nie je mladá rodiny v takej sile, ponechá sa v jednom nádstavku.
  Pridaním nádstavku poskytneme matke možnosť rozšíriť plodisko a včely budú mať kam ukladať zásoby. Ak nie je znáška, mladé rodiny prikrmujeme, aby matka neobmedzovala kladenie plodu. Prikrmujeme buď cukrovým cestom, alebo s jemne skryštalizovaným svetlým kvetovým medom, alebo cukrovým roztokom (1,5l v pomere 1:1, 1-2 krát týždenne). Pri prikrmovaní medom nedávame včelám tekutý med, lebo sa v ňom ulepia, dávame im skryštalizovaný med.
  Ku koncu augusta odvážime včelstvá a dokŕmime podľa potreby cukrovým roztokom v pomere 3:2, ale už vo väčších dávkach. Včely by mali v tomto období cukrový roztok rýchlo spracovať, ale aby sa neupracovali, lebo k dobrému zazimovanie potrebujeme neupracované včely. Včelstvám zúžime letáče.


   Rozšírenie umelých rojov o nádstavok, vyplnený plástami z plodiska a stavebnými rámikmi.

  Stručné zhrnutie:
 • Asi tak po 4. týždňoch sa môžu mladé rodiny rozšíriť o nástavok. Musia byť dostatočne silné - musia obsadzovať 8 rámikov (veľkosti 394x223mm). Ak mladá rodina nie v takej sile, nepridávame daľší nádstavok.
 • Do pridávaného nádstavku pripraviť 2 stavebné rámiky, plást s peľovými zásobami (ak je k dispozícii), zvyšok plástami, ktoré už boli zaplodované.
 • Svetlé plásty pokiaľ možno nepoužívať.
 • 2 plásty s plodom z rozširovaného včelstva premiestnime do pridávaného nádstavku - vložíme na miesto stavebných rámikov do stredu. Stavebné rímiky do plodiska na kraj, jeden vpravo, druhý vľavo.
 • Prípadné voskové mostíky odstrániť.
 • Stály prísun zásob.
 • Na konci augusta odvážiť včelstvá, aby sa zistil stav zásob. Plastový úľ Segeberger s vysokým dreveným dnom: rodiny s jedným nádstavkom by mali mať približne 29kg, s dvoma nádstavkami asi 42kg (hmostosť celého úľa).
 • Ak treba, dokŕmiť vo väčších dávkach.


 • Med vytočiť a včelstvá zrušiť
  Vresoviská - raj pre včely.
  Po odkvitnutí vresovísk, zhruba v polovici septembra, sa vrátia včelstvá z kočovky na svoje stanovište. Z jednej rodiny, ktorá bola už predtým dlhšie na stanovišti si spravíme "zberňu" plodových plástov - tejto rodine budeme pridávať plásty s plodom z rodín, ktoré sa chystáme zrušiť. V tejto rodine uväzníme matku do klietočky a vyberieme všetky prázdne plásty. Rodiny, ktoré sa vrátili z kočovky, jednu po druhej zrušíme a to tak, že vyhľadáme matku, uväzníme do klietočky, zavesíme do rojnice a potom zmetáme včely z plástov do rojnice. Plásty s plodom (bez včiel) pridávame rodine, ktorú sme určily ako "zberňu" plodových plástov. Medníkové plásty takisto ometieme zo včiel a odložíme tak, aby sa k nim nedostali včely. Včely, ktoré sedia na vonkajšej strane rojnice ometieme - tie sa potom vžobrú do rodiny, ktorú tam máme ako "zberňu" plodových plástov a táto ostane na tomto stanovišti. Keď skončíme, ešte chvíľu potrvá, kým ustane ruch na stanovišti.
  Produkčné rodiny, ktoré sme zmietli do rojnice sú v tomto období silne napadnuté klieštikom včelím - tieto ošetrime proti klieštikovi. Rojnice so včelami umiestnime na noc do tmavej miestnosti a musíme ich zakŕmiť buď cukrovým cestom, alebo skryštalizovaným medom. V nasledujúcom kroku pridáme tieto vytvorené umelé roje mladým rodinám, pritom je vhodné dbať na vyrovnávanie veľkosti včelstiev - spájame slabý roj so silným mladým včelstvom a naopak.
  Rodina, ktorá nám slúži ako "zberňa" plodových plástov sa môže zrušiť najskôr o 21-24 dní.

  Stručné zhrnutie:
 • Dávať pozor, aby sme nezapríčinily rabovku.
 • Jednu rodiny na stanovišti použiť ako "zberňu" plodových plástov. Dbať na dostatok zásob.
 • Včely v rojnici ošetriť proti klieštikovi včeliemu.
 • Rojnice so včelami cez noc v tmavej miestnosti. Rojnice položiť na papier, alebo inú vhodnú podložku, aby bolo možné skontrolovať spád klieštika.


 • Spájanie starých a mladých rodín
  Spájanie včelstiev sa realizuje pomocou novín. Mladej rodine, ktorej pridávame umelý roj, namiesto fólie dáme novinový papier, alebo postačuje, ak prehneme kúsok rohu fólie, tak, aby si včely našli cestu k sebe. Ak použijeme noviny, tak ich na niektorých miestach predieravíme, aby včely mali prístup vzduchu a ľahšie si na seba zvykali. Potom pridáme prázdny nádstavok. Včely v rojnici pomocou rozprašovača pokropíme vodou, matku uväznenú v klietočke vyberieme a včely z rojnice vysypeme do prázdneho nádstavku a úľ uzavrieme. Takto rozšírime všetky mladé rodiny o včely z produkčných rodín. Pre bezproblémové spájanie je potrebné, aby pridávané včely z rojnice boli nakŕmené a aby teplota vonku nebola príliš vysoká - najvhodnejšie je včelstvá spájať skoro ráno alebo večer.
  V nasledujúcich dňoch sa odoberú prázdne nádstavky a zvyšky novín. V prípade, že úľe majú vysoké dno, odoberie sa stavebná zábrana, aby sa zlepšilo vetranie a včely sedia v tesnejšom strapci. Pre kontrolu spádu klieštika je výhodné zasieťované dno s možnosťou zasunutia podložky. Keď sú včelstvá bez plodu, ošetria sa proti klieštikovi. Toto je najmä dôležité, ak v lete vytvorené umelé roje neboli ošetrené proti klieštikovi, alebo sa v okolí môžu nachádzať silno napadnuté včelstvá, z ktorých sa klieštik preniesol reinváziou. Podložku pravidelne kontrolujeme a čistíme.

  Stručné zhrnutie:
 • Včely v rojniciach po pobyte v tme pridáme k mladým rodinám.
 • Pridávame včely tak, aby sme všetky mladé rodiny mali vo vyrovnaje sile.
 • Spájanie cez noviny, alebo vyhneme roh fólie. Ak spájame cez noviny, tieto na niekoľkých miestach prederaviť.
 • Matku uväznenú v klietočke vyberieme z rojnice.
 • Včely v rojnici musia byť nakŕmené, inak dôjde k bojom.
 • V nasledujúcich dňoch odoberieme prázdny nádstavok, zvyšky novín a stavebnú zábranu z vysokého dna. Vložíme podložku na kontrolu spádu klieštika.
 • Ošetrenie proti klieštikovi, keď sú včelstvá bez plodu.
 • Podložky pravidelne kontrolovať a čistiť. • V tomto článku predstavený spôsob chovu včiel je kedykoľvek modifikovateľný aj vzhľadom na nové prostriedky a metódy boja proti klieštikovi. Tento spôsob chovu zabezpečuje bezrizikové prezimovanie a optimálne využitie znášky, zachovanie zdravotného stavu včelstiev. K tomuto je aj potrebné mať dobrý chovný materiál. Ak by sa niekedy podarilo vychovať včely oddolné klieštikovi a tým by odpadlo ošetrovanie proti klieštikovi, aj tak bude tento spôsob chovu aktuálny, lebo stále bude cieľom včelárov chov výkonných a zdravých včelstiev.

  Prof. Dr. J.H. Dustmann
  H. Schönberger - včelársky majster
  Edeltraud Schönberger
  Dolnosaský Včelársky inštitút Celle, Nemecko


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768