Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Účinkuje kyselina mravčia aj v zaviečkovanej bunke?

Veľa včelárov pochybuje o účinku kyseliny mravčej na klieštika včelieho, ktorý sa nachádza pri zaviečkovanom plode. Účinok kyseliny mravčej je závislý od viacerých faktorov: typu odparovača, vonkajšej teploty, vlhkosti vzduchu, spôsobu aplikácie. Je to jediný prostriedok, ktorý pri správnej aplikácii pôsobí nielen na roztoče sediace na včelách, ale aj na 95% na roztoče pri zaviečkovanom plode.


Rodinka klieštika včelieho:
Hore z ľava do prava: ešte nevyfarbená dcéra,dve mladé samičky.
Dole z ľava do prava: samček, matka, vyvinutá dcéra


Prirodzený spád klieštika a celkový počet klieštikov v rodine.
(G. Liebig, 2002)
Účinok kyseliny mravčej (KM) si môžte aj sami odskúšať jedným z nasledujúcich postupov:
1. Pre usilovných: Vykonať jedno krátkodobé ošetrenie s KM. Jeden deň po skončení ošetrenia vytiahnuť plást so zaviečkovaným plodom. Pinzetou otvoriť zaviečkované bunky, povyberať larvy a poukladať ich na list papiera. Keď je otvorený dostatočný počet zaviečkovaných buniek, silnejším poklepom vytriasť na papier roztoče klieštika z buniek, ak tam nejaké sú. Pomocu lupy a lampy prehliadnúť vybraté larvy a papier, na ktorý boli vytrasené klieštiky. Pravdepodobne nenájdete žiadneho živého roztoča.
Ak je denný prirodzený spád klieštika 10 kusov, je potrebné otvoriť zhruba 500 zaviečkovaných buniek (asi 1 dm2), aby sa podarilo nájsť približne 40 roztočov. Preto je 2. alebo 3. postup jednoduchší.
2. Pre pohodlných: 12 dní po skončení ošetrenia s KM denne sledovať spád klieštika na podložke - každý deň zaznamenať počet spadnutých roztočov a podložku vyčistiť. Lupa, baterka a tmavý papier uľahčia túto prácu. Tmavé a svetlé roztoče oddelene spočítavať a zapisovať. Keď potom vyhodnotíte svoje zápisky, budete vidieť, že tmavé roztoče (dospelé matky) sa vyskytovali na podložke každý deň, zatial čo počet svetlých roztočov každým dňom klesal. Prečo je to tak? Pri ošetrení s KM takmer všetky roztoče v zaviečkovaných bunkách uhynuli. Tieto uhynuté roztoče nájdete na podložke až keď sa včely vyliahnu. Pri plode, ktorý sa v čase aplikácie KM mal zakrátko vyliahnuť, už samička klieštika odchovala svoje potomstvo. Táto kompletná rodinka klieštika včelieho pri ošetrení zahynula. Pri plode, ktorý bol v čase aplikácie KM čertvo zaviečkovaný, samička klieštika sa nestihla rozmnožiť a keď sa mladá včela neskoršie vyliahla, na podložku padla len samička klieštika. Preto každým dňom vidíte po ošetrení menej svetlých roztočov. Toto je vlastne dôkaz, že kyselina mravčia zabíja klieštika včelieho aj v zaviečkovanej bunke, a že samička klieštika okamžite zahynie, čím sa ochráni vývoj včelieho plodu.
3. Pre lenivých: sledovať prirodzený spád klieštika na podložke pre ošetrením. Podľa zobrazeného grafu odhadnúť celkový počet roztočov v úli. Potom ošetriť s KM. Po 2 a 12 dňoch po ošetrení zistiť počet klieštikov na podložke. Prvá hodnota ukáže, koľko roztočov sedelo na včelách - tie padli ihneď pri ošetrení. Druhá hodnota ukáže, koľko klieštikov uhynulo v zaviečkovaných bunkách - tie vypadnú na podložkum až keď sa včelí plod vyliahne. Ak sú vo Vašich včelstvách - ako väčšinou na konci augusta - ešte približne 10000 zaviečkovaných buniek, nachádza sa v nich tamker 50-70% Vašich roztočov klieštika včelieho.

Dr. Pia Aumeier, Imkerfreund 10/2008

Pani Dr.rer.nat Pia Aumeier, študovala biológiu na Univerzite Erlangen-Nümberg (Nemecko), zameranie zoólogia/parazitológia. Diplomovú prácu robila na Bavorskom včelárskom ústave v Erlangene. Dizertáciu vo včelárskom výskumnom ústave Univerzity Hohenheim, v ktorej sa zaoberala klieštikom včelím a nadaľej sa tejto téme vedecky venuje. Vo svojom výskume sa jej podarilo izolovať niektoré aromatické látky, pomocou ktorých klieštik hľadá svojho hostiteľa. Okrem vedeckej práce sa venuje praktickému včeláreniu, poriada mnoho kurzov pre začiatočníkov a pokročilých. Spoluatorka niekoľkých včelárskych kníh a autorka nespočetných článkov.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768