Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Základy chovu matiek

II. časť: Jednoduché množenie včelstiev - stručný prehľad.
Ako si môžu začiatočníci, či včelári s malým počtom rodín sami jednoducho odchovávať matky, omladzovať rodiny, poprípade množiť včelstvá.

Samozrejme, že je možné zväčšovať počet rodín aj kúpou odloženocov, ale prirodzené procesy vo včelstve tlačia aj začiatočníka k tomu, aby sám začal s vlastným množením rodín. Ale všetky rodiny sa nevyvíjajú rovnako, niektoré neprežijú zimu, iné sa musia spájať, preto je základné pravidlo z každej produkčnej rodiny vytvoriť aspoň jeden odloženec.
Mladé rodiny sú základom nasledujúcej sezóny.


Núdzové materské bunky (na obrázku v pravo) včely vytiahli po neočakávanej strate matky. Na rozdiel od rojových materských buniek (na obrázku v ľavo) sú často uprostred plástu a zväčša pochádzajú zo starších lariev.


Pri tvorbe umelého roja ometieme včely z plástov do rojnice.


Matky do odložencov, alebo umelých rojom pridávame v klietočkách. V odloženenci najprv vylámeme všetky materské bunky a potom vložíme klietočku s matkou do uličky medzi dva rámiky.

Z jednej urobiť dve

Základný princíp tvorby odložencov je, že odoberieme časť z rodiny a z toho založíme novú rodinu. Optimálny čas k tomu je máj-jún. Včelstvá majú veľa plodu a včiel, takže stratu 1-3 plástov s plodom a na pláste sediacimi včelami rodina rýchlo nahradí. Zároveň toto opatrenie pôsobí utlmujúco na rojovú náladu a tým nám istí medný výnos. Potrebné množstvo včiel na založenie mladej rodiny v tomto čase nie je problém, takže nám už ostáva len odchovanie mladej dobre vyvinutej matky. Buď si odloženec sám vychová novú matku, alebo prijme nejakú cudziu.

Plodové plásty s rojovými materskými bunkami

Ak nájdeme v rodine zakladené rojové materské bunky, môžeme tento plást z rodiny vybrať, všetky materské bunky vylámať a ponechať len jednu (tú najlepšie vystavanú). Tento plást aj so včelami, ktoré na ňom sedia, vložíme do vytváraného odloženca. K tomu pridáme ešte jeden plást so zaviečkovaným plodom, jeden s medovými / cukrovými zásobami a jeden s peľovými zásobami. Dodatočne do odloženca primetieme včely z 1-2 plástov (najlepšie z plástov s otvoreným plodom) a voľný priestor v nádstavku doplníme medzistienkami. Musíme pritom dávať pozor aby sme do odloženca nepreniesli matku. Rodinu, z ktorej sme odoberali plást s rojovými materskými bunkami, dôkladne prezrieme a vyláme všetky ostatné materské bunky.
Odloženec premiestnime na iné stanovište, ktoré je od toho pôvodného vzdialené min. 3 km. Ak takúto možnosť nemáme, tak odloženec vytvárame silnejší, lebo lietavky sa vrátia do svojho pôvodného úľa.

Vyrojiť vopred

Keď v rodine nájdeme zakladené rojové bunky, môžeme ju sami "vyrojiť". Vyhľadáme matku a uväzníme ju do klietočky. Potom do rojnice ometieme z plástov 1,5-2kg včiel a vložíme matku v klietočke. Umelý roj dáme na noc do pivnice. Pretože včely nemali čas si nabrať zásoby, ako pri prirodzenom rojení, musíme ich počas pobytu v pivnici prikŕmiť (cukrovým sirupom cez presakovacie viečko). Na druhý deň presypeme umelý roj do prázdneho vydezinfikovaného úľa. Klietočku s matkou uzavrieme kŕmnym cestom, aby si ju mohli včely vyslobodiť.
Po tomto zásahu nám ostane pôvodná rodina bez matky. Ak je rodiná dostatočne silná, môžeme z nej ešte odobrať pre druhý umelý roj. Ale ak chceme, aby nám doniesla med, tak vylámeme všetky materské bunky a ponecháme im len jednu (vyberieme tú najlešpie vystavanú).

Všetky metódy tvorby mladých rodín z rojových materských buniek majú tú veľkú nevýhodu, že odchovávame mladé matky z rojivých rodín a tým si u našich včelstiev "pestujeme" túto vlastnosť.
Pretože rojenie je pre väčšinu včelárov nežiadúca vlastnosť, chovný materiál na rozmnožovanie matiek by sme mali brať len z rodín, ktoré sú najmenej náchylné na rojenie.

Plást s plodom s mladými larvami

Najjednoduchší spôsob rozmnožovanie včelstiev je z produkčnej rodiny odobrať plást s najmladším plodom a jeden zásobný plást, z toho vytvoriť odloženec a ponechať, nech si včely sami odchovajú novú matku. Včely z núdze z buniek s mladými larvami vytiahnu niekoľko materských buniek. Materské bunky vytiahnu ale z rôzne starých lariev a práve tá prvá vyliahnutá matka bude pochádzať z najstaršej larvy - tieto matky sú často menšie a nie úplne optimálne vyvinuté. Z tohoto dôvodu sa odporúča na 5 deň po založení odloženca prekontrolovať materské bunky. Ponecháme iba jednu dobre vystavanú otvorenú materskú bunku, ostatné, najmä tie zaviečkované, vylámeme. Ak ponecháme viac materských buniek, môže sa stať, že sa odloženec vyrojí.
Oblúkový rez. (Obrázok nebol súčasťou článku)


Zaviečkované materské bunky posledné dva dni pred vyliahnutím nie sú tak citlivé na otrasy a kolísanie teploty.

Oblúkový rez

Osirelé včelstvo vieme k tomu nasmerovať, aby vystavalo skutočné správne materské bunky. Tzv. oblúkovým rezom popod najmladší plod docielime, že tie bunky budú na spodnom kraji a včely vystavajú zvislé materské bunky. Treba dávať pozor, aby sa v týchto bunkách nenáchádzali staršie larvy, inak budeme mať nie úplné vyvinuté matky, ktoré budú mať aj vlastnosti robotnice. Je vhodné, keď zvolený plást bol relatívne málo krát zaplodovaný, aby robotnice mohli ľahšie bez problémov zaplodované bunky prerobiť na materské bunky.

Materská bunka od chovateľa matiek

Jednoduchý spôsob, ako si zaobstarať hodnotný chovný materiál a vylepšiť vlastnosti budúcich rodín je nákup u uznaného chovateľa matiek. Môžeme si kúpiť larvy, zaviečkované materské bunky, neoplodnené, alebo oplodnené matky.
Prelarvovanie u chovateľa matiek si vyžaduje trochu viac zručnosti a vedomostí o chove matiek a to si popíšeme v nasledujúcich článkoch.
Zaviečkované bunky u chovateľa matiek kupujeme také, ktoré sú 2 dni pred vyliahnutím - to už nie sú tak citlivé na zmeny teploty a otrasy. Vkladáme ich na našom stanovišti do čerstvo založených odložencov, alebo oplodniačikov. Ak sme odložence založili už skôr, tak včely v ňom už vytiahli náhradné materské bunky. Tieto musíme pred pridaním kúpenej materskej bunky vylámať.
Pri tvorbe mladých rodín odložencami musíme zohľadniť, že sa nemusí každá materská bunka vyliahnuť, alebo mladá matka sa nemusí vrátiť z oplodňovacieho letu. Preto radšej založme o 1-2 odložencov viac.

Matka od uznaného chovateľa

Pred plánovanou, či dohodnutou kúpou mladej neoplodnenej matky už 7-9 dní vopred založíme odloženec z 3-5 plástov s plodom a včelami (ktoré na nich sedia). Pred pridaním kúpenej neoplodnenej matky musíme vylámať v odloženci všetky materské bunky. Keď je odloženec dlhší čas bez matky, tak riziko neprijatia cudzej neoplodnenej matky je vyššie.
Kúpenú oplodnenú matku je najlepšie pridávať do umelého roja. V pripravenom vydenzifikovanom úli vyplníme nádstavok medzistienkami a ometieme do neho včely z 8-10 plodových plástov (môže byť aj z viacerých rodín). Musíme dávať pozor, aby sme neomietli aj matku. Kúpenú mladú matku pridávame v klietočke, ktorá je uzavretá kŕmnym cestom. Po 3 dňoch pobytu v pivnici (nezabudnúť na prikrmovanie) môžeme dať úľ na nové stanovište. Keď umelý roj dobre odobral podávané krmivo, tak prijal aj matku. Až o 10 dní skontrolujeme (skôr nie), ako mladá rodina stavia a či matka ploduje. Naďalej prikrmujeme, až kým nie sú vystavané všetky medzistienky.

Toľko k praktickým spôsobom množenia včelstiev v tomto článku, aby sme získali aspoň teoretický prehľad. V nasledujúcich článkoch sa budeme zaoberať spracovaním vlastného/cudzieho chovného materiálu.

Dr. Dorothea Kauhausen-Keller, Imkerfreund 06/2009

Základy chovu matiek:

Dr. phil.nat. Dorothea Kauhausen-Keller, vedecká pracovníčka v oblasti včely/včelárstvo, od roku 1993 redaktorka včelárskeho časopisu Imkerfreund, od roku 1999 aj redaktorka vo včelárskych časopisoch ADIZ a Die Biene. Jej hlavné zameranie ako vedeckej pracovničky je morfometria, chov a šlachtenie včelých matiek.


Iné články k danej téme:
 Rozmnožovanie včelstiev - stručný prehľad
 Absolútne čistý nový začiatok: umelý roj
 Jednoduchý multitalent: odloženec
 Rozmnožovanie včelstiev v 4 krokoch
 Rozmnožovanie včelstiev - kráľovský dorast bez konca
 Kalendár včelára od včelárky - MÁJ
 Rozdeliť a ošetriť

Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768