Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Kalendár včelára od včelárky - MÁJ

Chov matiek a tvorba mladých rodín v období rojových nálad. Spontánne improvizovať, alebo postupovať plánovane?


Materské bunky vyčnievajú priamo z plodiska. Kto ich z nevedomosti vyláme ako rojové bunky, tak pripraví včelstvo o poslednú šancu vychovať si novú matku.
Komu sa to ešte nestalo? Aj najpriek pravidelnej kontrole počas obdobia rojových nálad má rodina podozrivo málo včiel, alebo nenájdeme žiadny čerstvo nakladený plod. Roj (alebo min. matka) je preč! Ak sú v úli materské bunky, tí odvážnejší ponechajú na včely, nech si vychovajú matku. Ale kto si chce svoje včely ponechať, ten ich rozdelí na odložence, ktoré budú pozostávať z jedného plástu so zásobami, jedného plástu s plodom (s približne 4000 zaviečkovaných buniek), jednej zaviečkovanej materskej bunky a s min. 1000 včiel. Odložencom zúžiť letáčový otvor, umiestniť na iné miesto (min. 3 km od pôvodného stanovišťa) a nepretržite prikrmovať. Do jesene sa odložence rozrastú na prezimovanie schopné rodiny.
Lepše riešenie, ako z vyrojenej rodiny tvoriť odložence, je premyslená a plánovaná tvorba odložencov, pri ktorej si minimálne ušetríte stres.

Tvorba mladých rodín pre lenivých - z 1 urobiť 2.

Ak nemáte chuť robiť každý týždeň kontrolu rojovej nálady a vylamovať materské bunky, tak za pekného počasia premiestnite rodinu o niekoľko metrov a položte ju na nové úľové dno. Pôvodné úľové dno nechajte na mieste, naň vyložte nový nádstavok, vložte jeden zásobný plást, jeden plást s nezaviečkovaným plodom a zúžte letáčový otvor. Lietavky vyletia z premiestneného úľa a budú sa vracať na svoje pôvodné miesto, kde nájdu aj svoje pôvodné dno. Kedže nenájdu matku, vytiahnú materské bunky a vychovajú si novú matku. Po 9 dňoch od premiestnenia úľa v bezmatečnom včelstve vylámte všetky materské bunky a nechajte iba jednu, inak by sa mohli ešte vyrojiť. Pri vylamovaní prebytočných materských buniek manipulujte z plástom opatrne, vyvarujte sa väčším otrasom.
Nevýhoda pri tvorbe preletáča je, že rozdeleným rodinám výrazne klesne medný výnos.
Včelstvá pre nasledujúcu sezónu

Tvorba mladých rodín pre menej lenivých - z 1 urobiť 3.

Ešte pred nástupom rojových nálad jemne odsať, tým utlmíme nielen vznik rojovej nálady, ale zo silnej produkčnej rodiny môžme získať dva odložence. A to bez zníženia medného výnosu produkčnej rodiny.
Odoberieme z produkčnej rodiny plást s zaviečkovaným plodom (najlepšie vyhľadať taký, ktorý ma najväčšiu plochu s plodom) aj so včelami, ktoré na ňom sedia. Keď robíme kontrolu na prítomnosť materských buniek preklopením horného plodiskového nádstavku, takýto vhodný plást uvidíme, lebo má plod až po spodnú latku rámika. Musíme dávať pozor, aby sme neodobrali zo včelstva aj matku! Koľko plástov a včiel z produkčnej rodiny odobrať, nám prezdradí stavebný rámik a veľkosť rodiny. Ak je stavebný rámik za tri dni vystavaný a zaplodovaný, včely k večeru (po skončení letovej prevádzky) plne obsadzujú obidva plodiskové nádstavky a vidíme cez letáčový otvor, že včely tvoria chumáč až po dno, tak z takej rodiny odoberieme dva zaplodované plásty. Stredne veľkým rodinám v druhej polovici apríla odoberieme len jeden plást s plodom, avšak už začiatkom mája môžme dva.
Z každého odobratého plástu (aj so včelami na ňom, ale bez matky) vytvoríme odloženec, ktorý sa bez problémov rozrastie na prezimovania schopnú rodinu. Medzičasom je vedecky podložené: odloženec, založený z väčšieho počtu včiel a plodových plástov ploduje vo väčšom rozsahu, produkuje pri tom viac plodu, ale aj klieštikov, spotrebuje viac zásob a nakoniec nejde do zimy silnejší, ako odloženec, vytvorený z jedného plodisk. plástu. Takže pri včasnej tvorbe odložencov platí: menej je viac.

"Profesionálna" tvorba mladých rodín - cielená selekcia.

Cielený chov matiek vybraného pôvodu sa na prvý pohľad zdá komplikovaný. Veľa kníh je popísaných o chove matiek a väčšina z nich problematiku len zbytočne komplikuje, čo odradzuje nielen začiatočníkov, ale aj skúsených hobby včelárov. Pritom je to jednoduché a každý, kto má už 6 produkčných rodín si môže založiť silné chovné včelstvo (chovné včelstvo je včelstvo, ktoré vychová budúce matky) a to potom rozdeliť na chovné jednotky (tzv. oplodniačiky, vydá až do 20 kusov).

Pozn. prekladateľa: prv, ako budete ďalej čítať, odporúčam: Úvod do chovu matiek.

Chov matiek a tvorba odložencov jedným ťahom.

1. Koncom apríla/začiatkom mája odoberieme z produkčných rodín 9 zaplodovaných plástov (každý má približne 4000 zaviečkovaných buniek, trochu otvoreného plodu, okolo 1000 včiel) a založíme jeden odloženec. Musíme dávať pozor, aby sme z produkčnej rodiny nevybrali matku! Do odloženca dáme jeden zásobný plást a premiestnime ho 3km od pôvodného stanovišťa.

2. O 9 dní je v odloženci všetok plod zaviečkovaný. V priemere z každého plástu sa už vyliahlo približne 3000 včiel. V úli sedí okolo 30000 nezamestnaných malých včiel, ktoré sa chcú starať o plod. Máme ideálne chovné včelstvo, ktoré nám vychová matky. Dôkladne prezrieme každý plást a vyláme všetky materské bunky.

Takéto plásty s plodom vyberieme z produkčných rodín a založíme chovné včelstvo.

O 9 dní je v odloženci veľa mladých včiel. Vylámeme všetky materské bunky.
3. Z produkčnej rodiny, z ktorej máme najväčšiu radosť (zohľadňujeme 100% zdravotný stav, miernosť, nerojivosť, medný výnos) a z jej matky chceme odchovať dcéry, vyberieme plást s čertvým plodom a prelarvujeme. Tým robíme jednoduchý selektívny chov. Kto je obratný, tak prelarvuje čo najmenšie vajíčka priamo do plastových materských misiek. Čím silnejšie je chovné včelstvo a čím viac má mladých včiel, tým väčšia úspešnosť prijatia chovného rámika.

Prelarvovanie.

Nalarvovaná materská miska.

4. Či používame materské misky plastové, alebo voskové je vec každého včelára, nemá to vplyv na chov matiek. Keď prenášame plást s plodom, alebo nalarvovaný chovný rámik, obalíme ho do vlhkého uteráka a takto prežijú larvy bez problémov aj dvojhodinovú jazdu autom.

5. Plastové materské misky pred nalarvovaním vyumývajte, lebo sa môže stať, že včely pod vplyvom pachových stôp od predchádzajúcej larvy priskoro zaviečkujú materskú bunku.


V chovnom včelstve treba hľadať materské bunky dôkladne, niekedy sú dosť nenápadné.
6. Prv, než vložíte nalarvovaný chovný rámik do chovného včelstva, presvedčte sa, že ste na plástoch skutočne vylámaly všetky materské bunky. Ak si niekto nie je istý, či neprehliadol nejakú materskú bunku, odloží nádstavok na bok (položiť na obrátené úľové veko), na úľové dno položiť nádstavok so zásobnými plástami, na to jeden prázdny nádstavok a potom z odloženého nádstavku vyberať rámik, včely striasť do prázdneho nádstavku, plást bez včiel dôkladne prezrieť a vylámať materské bunky, rámik vložiť do nádstavku a vybrať ďalší rámik.
Jeden plást bez plodu z chovného včelstva vyberte a do stredu úľa vložte chovný rámik.

7. Pridaný nádstavok s zásobnými plástami dodá chovnému včelstvu miesto. Keď zásobné plásty nie sú úplné plné, tak majú včely miesto pre ukladanie nektáru a nebudú náchylné zastavať chovný rámik.

8. Aby prvá vyliahnutá matka nezapichla ostatné matky v zaviečovaných bunkách, alebo aby sa nám chovné včelstvo nevyrojilo, musíme na materské bunky navliecť klietky - škôlkovanie. Škôlkujeme najskôr 4 dni a najneskôr 10 dní po prelarvovaní. Do klietky vložíme 4-6 doprovodných včiel. Keď sú materské bunky zaviečkované, sú veľmi citlivé na otrasy, ale doteraz prežili aj moju divokú jazdu autom.

Chovný rámik so zaviečkovanými materskými bunkami.


Škôlkovanie.

Keď nie je v chovnom rámiku dosť miesta pre všetky klietky, tak sa materské bunky natiahnú klietky a položia na rámiky a matky sa vyliahnú aj v horizontálnej polohe. Pravdaže úľové veko musí poskytovať dostatom miesta.


Tvorba oplodňovacích jednotiek (tzv. oplodniačiky) - z chovného včelstva vyberieme plást so včelami a preložíme do druhého úľa. Robíme to na inom stanovisťi - včely, ktoré pri tom vyletia, sa pomerne rovnomerne prerozdelia medzi jednotlivé oplodňovacie jednotky.
9. 21 dní po založení chovného včelstva sa môže vrátit na svoje pôvodné stanovište, alebo ho prevezieme niekde inde, ale musú to byť min. 3 km vzdialené. Na novom stanovišti ihneď chovné včelstvo rozdelíme na oplodňovacie jednotky (tzv. oplodniačiky). Pre oplodňovacie jednotky nepotrebujeme špeciálne malé chovné úliky, ale rozdelíme bežný úľ prepážkou napr. na 4 časti, tak aby sa včely z jednotlivých častí nedostali k sebe. Ak rozdelíme úľ na 4, tak na každej strane úľa má jedna oplodňovacia jednotka svoj letáčový otvor.
Z chovného včelstva vyberieme plást aj so včelami, hneď ošetríme 15% kyselinou mliečnou, premiestnime do nového úľa, pridáme plást so zásobami a jeden prázdny vydrátovaný rámik. Pre oplodňovacie jednotky postačuje 2cm letáčový otvor. Mladú matku jednoducho vypustíme z klietky, nemusíme mať obavy, že ju včely nepríjmu, veď dámy už sa poznajú.
Je protredné uvedený časový plán dodržiavať, lebo inak sa nečudujte, keď matka po dlhom pobyte v klietke hneď uletí, alebo ju nájdete hlavou v svojej bunke, kde sa od hladu pokúšala dostať k zaschnutej materskej kašičke.

Štvordno. Na bežné úľové dno sa položia tri latky s drážkou, nádstavok a vložia sa prepážky, okolo ktorých včela neprejde. (obrázky neboli súčasťou článku)

10. Prikrmovať, prikrmovať, prikrmovať... pokračovanie v júni...

Rozmnožovanie včelstiev v 4 krokoch (G. Liebig).
Rozmnožovanie včelstiev - kráľovský dorast bez konca (G. Liebig).

Toto si môžte v Máji kľudne odpustiť!

 • Získavanie chovného materiálu väznením matky, umelými chovnými rámiky - je to zbytočne drahé a komplikované. Po troche tréningu zistíte, ako rýchlo sa dá nalarvovať chovný rámik. Komu sa trasú ruky, možno presvedčí manželku, dcéru syna ... Prípadne si môžete pomôcť dámskymi silónkami - vymyť jemným prúdom vody larvy z plástu a zo silónky prelarvovať.
 • Materské misky vlastnoručne odlievať z vosku - plastové sú lacné a liahnu sa v nich také isté matky, ako vo voskových.
 • Chov matiek s prevesovaním plástov, zakladaním štartéra, finišéra, odobratie matky z produkčnej rodiny pred koncom znášky, atď - chovné včelstvo sa dá jednoducho a rýchlo založiť ako odloženec zo zozbieraných plástov s plodom z produkčných rodín.
 • Zabraňovať zastavaniu chovného rámika privčasným škôlkovaním - z toho budete mať menšie matky, lebo včely sa nemohli o ne dostatočne postarať.
 • Umelé liahne - veľmi drahé a nik to nevie lepšie ako včely.
 • Oplodňovacie jednotky plniť do špeciálnych malých chovných úlikov - toto sa oplatí len v rozmnožovacích prevádzkach. Načo si bude robiť hobby včelár starosti ešte s ďalšou rámikovou mierou.
 • Trúdie včelstvá na stanovišti s oplodňovacími jednotkami - tak máte zaručenú veľkoprodukciu klieštikov včelích. Zdravých chlapov je na okolí vždy dostatok.
 • Sledovať biometrické dáta o včelách - pre včely je to tak dôležiité ako typ úľa a rámiková miera.
 • Chovateľkský plán postaviť na jednej "čistej" rase, propagovať nasadenie šlachtenej matky v každom odloženci a úspechy voľne párených matiek pripisovať šlachteniu - nepreukázané a nevierohodné. Kto má dostakok rodín a selektuje chovný materiál z rodín ktoré sú zdravé, nebodavé, nerojivé a majú medné výnosy za sezónu nad 60kg.
 • Nepýtať sa iných zo strachu z výsmechu - ten kto sa pýta, ten sa dozvie.
 • Dr. Pia Aumeier, Imkerfreund 05/2008

  Kalendár včelára od P. Aumeier na mesiac:
  JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL MÁJ JÚN
  JÚL AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

  Pani Dr.rer.nat Pia Aumeier, študovala biológiu na Univerzite Erlangen-Nümberg (Nemecko), zameranie zoólogia/parazitológia. Diplomovú prácu robila na Bavorskom včelárskom ústave v Erlangene. Dizertáciu vo včelárskom výskumnom ústave Univerzity Hohenheim, v ktorej sa zaoberala klieštikom včelím a nadaľej sa tejto téme vedecky venuje. Vo svojom výskume sa jej podarilo izolovať niektoré aromatické látky, pomocou ktorých klieštik hľadá svojho hostiteľa. Okrem vedeckej práce sa venuje praktickému včeláreniu, poriada mnoho kurzov pre začiatočníkov a pokročilých. Spoluatorka niekoľkých včelárskych kníh a autorka nespočetných článkov.


  Pani Pia Aumeier počas kurzu pre začiatočníkov.  Kniha Včelařství krok za krokem Veľmi dobrá kniha pre začiatočníkov, najmä pre takých, ktorý nemajú potuchy o včelárstve a chcú s tým začať. Táto kniha uvedie začiatočníka jednoduchým a stručným spôsobom do problematiky, názorne vysvetlí základne pojmy a postupy.

  Autor: Prof. Kaspar Bienefeld
  Vydavatelstvo: VÍKEND
  Jazyk: český
  Počet strán: 96
  ISBN: 80-86891-30-5

  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768