Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Rozmnožovanie včelstiev - stručný prehľad

Marcové číslo nemeckého časopisu Deutches Bienenjournal bolo venované rozmnožovaniu včelstiev, kde okrem iného bol aj tabuľkový prehľad rôznych spôsobov tvorby mladých včelých rodín.

Odloženec s plodom Odloženec s matkou Umelý roj (Celle-rotácia)
Medziodloženec / Preletáč Rozdeliť a ošetriť

Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768