Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Rozdeliť a ošetriť

Radi by ste chceli, aby včely v pokoji priniesli letnú znášku a pritom by ste chceli aj zväčšovať počet rodín? Žiadny problém: postupom "rozdeliť a ošetriť" možno naplno využiť letnú znášku a vytvárať mladé rodiny. Tvorba odložencov sa začína až v júli.


Odoberie sa medník a urobí sa z neho preletáč. Matka
sa premiestni do preletáča.
V tejto neskorej metóde rozmnožovania počtu rodín je integrované ošetrenie proti klieštikovi, ktorým sa chránia budúce zimné včely a taktiež obnova plástov. Dôležité je presné dodržanie termínov. Tento postup pozostáva z troch úkonov: v deň X rozdelenie produkčnej rodiny na odloženec s plodom a preletáč, ošetrenie oboch proti klieštikovi na 2. a 21. deň, teda na deň X + 2 a X + 21. Rozdelenie sa vykoná v júli na konci letnej znášky. Postup je podobný ako preletáč a odloženec - ale tu matka ostáva v preletáči.

Pri včelárení s materskou mriežkou obsadzujú včely v júli ešte 3 nádstavky - spravidla má rodina cez 20000 včiel a viac ako 20000 zaplodovaných buniek. Čím skorej v júli bude takáto rodina rozdelená, tým silnejšie budú obe polovice v októbri k zazimovaniu.

Odloženec do dvoch a preletáč do jedného nádstavku

Deň X: V deň rozdelenia sa medník, ktorý vo svojich desiatich svetlých plástoch obsahuje ešte trochu medu, položí na zasieťované dno. Z toho bude preletáč. Každý nádstavok plodiska sa predtým postaví na zasieťované dno, čo uľahčí hľadanie matky. Táto sa pridá do preletáča, najvhodnejšie v klietke, uzavretá kŕmnym cestom. Na koniec sa plodiskové nádstavky postavia na seba, spodný nádstavok (so staršími plástmi) sa umiestni ako horný. Tento odloženec z plodiskových nádstavkov umiestnime niekde bokom. Preletáč ostane na pôvodnom mieste. Ak sa nepodarí nájsť matku, dostane preletáč plást s otvoreným plodom. O dva dni odloženec stratí lietavky a matku je ľahšie nájsť - matku chytiť a zavrieť do klietky. Z preletáča vybrať ten plást s plodom, ktorý tam bol pri rozdeľovaní vložený a pridať matku. V deň rozdeľovania včelstva, alebo na druhý deň musí byť pre včely letové počasie (počasie, pri ktorom včely lietajú).
Pracovný postup metódy
"Rozdeliť a ošetriť"

Deň X: v jeden deň, keď je pekné počasie a včely lietajú, v prvej polovici júla, sa produkčné včelstvo rozdelí. Na pôvodnom mieste ostane pôvodné dno, na ktoré sa položí medník - vytvorí sa preletáč. Nádstavky s plodom sa pložia niekde bokom na nové dno - vytvorí sa odloženec. Matku umiestniť do preletáča. Ak sa nepodarí matku nájsť, do preletáča sa vloží jeden plást s otvoreným plodom.

Deň X + 2: z odloženca odleteli všetky lietavky na povôdne miesto - do preletáča. V odloženci viditeľne odbudlo včiel.
 • Komu sa nepodarilo v deň X nájsť matku, teraz sa mu to určite podarí. Z preletáča vybrať ten vložený plást s plodom a pridať mu matku.
 • Preletáč ošetriť proti klieštikovi kyselinou mliečnou, alebo kyselinou štavelovou.

 • Deň X + 21: Odloženec zúžiť na jeden nádstavok. Staré plásty stopiť. Odloženec ošetriť proti klieštikovi kyselinou mliečnou, alebo kyselinou štavelovou.

  Október: kto chce, môže teraz obidve rodiny spojiť - pri tom starú matku odstrániť.

  November/December: ošetrenie proti klieštikovi.

  O dva dni ošetrenie proti klieštikovi

  Deň X + 2: Zhruba dve tretiny včiel rozdelenej rodiny skončí v preletáči. Matke trvá zo dva dni, kým začne v pôvodne medníkových plástoch klásť vajíčka. Dva dni po rozdelení sa môže preletáč ošetriť proti klieštikovi - buď jemným postrekom plástov kyselinou mliečnou, alebo pokvapkaním kyselinou šťavelovou v uličkách medzi plástami. Pokvapkaním kyselinou šťavelovou je menej účinné ako postrekom kyselinou mliečnou. Čím voľnejšie sedia včely na plástoch, tým je účinok pokvapkaním kyselinou šťavelovou menší, otvorený plod tiež znižuje účinnosť tejto metódy! Preto treba kyselinou šťavelovou ošetriť skoro ráno, skôr ako začnú včely lietať. (pozn. prekladateľa: aj postrek kyselinou mliečnou treba urobiť skoro ráno, alebo neskoro večer, keď sú všetky včely v úli)

  V preletáči je málo klieštikov

  Z normálneho produkčného včelstva vznike preletáč, ktorý má viac ako 10000 včiel. Dva dni po rozdelení sú všetky uličke medzi plástami rozdelené, pričom väčšina včiel sa zdržuje v strapci na zasieťovanom dne. Pri pokvapkávaní kyselinou šťavelovou treba asi 100ml, ktoré sa nanesie dvojitým prechodom cez každú uličku. K tomu je treba jedna injekčná striekačka.
  Vo včelstve počas plodovania sa viac ako polovica populácie klieštika zdržuje v zaviečkovanom plode. A okrem toho, včely, ktoré sa starajú o plod, sú viac napadnuté klieštikom ako lietavky. Preto sa v preletáči nachádza len 10-20% populácie klieštika z rozdeleného produkčného včelstva.

  Dvojnásobne viac plodu ako včiel

  Deň X + 21 v preletáči: tri týždne po rozdelení preletáč stratil viac ako polovicu včiel a prvý plod sa zakrátko vyliahne. Pri dostatočnom zásobení peľom, ktorého bolo na našom testovacom mieste v rokoch 2005-2008 vždy dostatok, mal preletáč 2x viac plodu ako včiel. Ale toto platí, ak bolo rozdelenie vykonané do polovice júla. Ak sa včelstvo rozdelí až začiatkom augusta, má preletáč o tri týždne neskoršie rovnako včiel ako plodu. To sa prejaví na jeho ďalšiom vývoji. Čím skoršie sa preletáč vytvorí, tým silnejší zazimuje, teda je istota, že v októbri je nad kritickou hranicou 5000 včiel.

  Odloženec zúžiť na jeden nádstavok

  Deň X + 21 v preletáči: V odloženci sa po 21 dňoch vyliahol všetok plod. Po rozdelení produkčného včelstva z odloženca väčšina včiel odletela, takže v ňom ostalo toľko isto včiel ako plodu. Jeho veľkosť je tiež závislá od termínu rozdelenia. Spravidla má cez 10000 včiel, viac ako sto trúdov a jednu mladú matku. V X+21 deň sa odloženec zúži na jeden nádstavok. Plásty bývalého spodného nádstavku, ktorý bol pri rozdelení umiestnený ako horný, sa roztopia. Pri zúžovaní na jeden nádstavok, alebo aj potom, sa ošetrí odloženec proti klieštikovi. Po zúžení sedia včely na tesno, ešte nie je plod, takže sa môže použitím asi 100ml kyseliny štavelovej dosiahnúť účinnosť cez 80%. Každú uličku medzi plástami prejdeme 2x. Bezprostredne po ošetrení sa môže zakŕmiť. Ak je dostatok zásob, môže sa so zakŕmením počkať, až kým sa mladá matka nerozkladie. Úspešnosť svadobného letu matky v auguste bola doteraz cez 80%.
  Ďalšie ošetrenie proti klieštikovi v neskorej jeseni/začiatkom zimy, keď včelstvá neplodujú, je nevyhnutné!

  Pred rozdelením: Dva dni po rozdelení: 21 dní po rozdelení:
  Produkčné včelstvo. Matka začala plodovať. Odloženec vytiahol materské bunky. Prvý plod sa vyliahol. Odloženec bez plodu a zúžený.

  Z medníka sa urobí preletáč, dostane v klietke pôvodnú matku. Spodný plodiskový nádstavok sa u odloženca umiestni hore. Po 21. dňoch odloženec zúžiť. (Obr.: G.Liebig)

  Opätovné spojenie v jeseni

  Rozdelené rodiny sa môžu v októbri opäť spojiť a to jednoduchým naukladaním nádstavkov na seba. S pravidla sú takto spojené rodiny troch silnejšie ako normálne rodiny, ktoré neboli rozdelené a ošetrené proti klieštikovi kyselinou mravčou. Pri spájaní rodín, ak je žiadúce aby ostala mladá matka, tú druhú vyhľadať a odobrať. Na zakŕmenie postačuje jednorázová dávka 10l sirupu, bezprostredne po ošetrní proti klieštikovi.
  Ak sa nebude spájať, každú polovicu rozdeleného včelstva zakŕmiť 15l sirupu. Pritom je vhodné túto dávku rozdeliť na dva krát, aby sa predišlo obmedzovaniu plodovania a divokej stavbe (napr. vo vysokom dne).
  V prípade, ak nejaké včelstvo slabo prezimuje, môžu sa na jar (marec/apríl) povytvárať dvojrodiny.

  Dr. Gerhard Liebig, Deutsches Bienenjournal 03/2009

  Dr. G. Liebig rozširuje počet včelstiev predovšetkým metódou "Rozmnožovanie včelstiev v 4 krokoch", ktorá bola vyvinutá v Hohenheime a v ktorej je integorvané aj chov matiek. Metódu "Rozdeliť a ošetriť" praktikuje pokusne 4 roky.


  Pozn. prekladateľa: Dr. Liebig chová včely v podmienkach podobných južnému Slovensku, včelári zo severu Slovenska musia toto zohľadniť.
  Po rozdelení včelstiev dôsledne znodnotiť stav zásob, dostupnú znášku a ak je to potrebné, hneď po rozdelení v malých množstvých zakrmovať, odloženec prvé obdobie cestom. Osobne by som odporúčal (obzvlášť pre začiatočníkov) odloženec v každom prípade od začiatku prikrmovať.


  Dr. sc. agr. Gerhard Liebig, včelár a bývalý dlhoročný vedecký pracovník včelárskych vied na Univerzite v Hohenheime. V súčastnosti je už na dôchodku. Okrem iného dlhé roky skúmal vývoj včelstiev, včelárske zásahy a postupy, dopodrobna rozoberal rôzne spôsoby a metodiky vedenia chovu. Intenzívne sa vedecky zaoberal aj aplikáciou organických kyselín v boji proti klieštikovi. Okrem vedeckej činnosti nikdy nezabudol na praktické včelárstvo, staral sa o nespočítateľné množstvo včiel, radil a stále radí včelárom ako efektívne chovať včely. Autor niekoľkých publikácií a veľkého počtu článkov o praktickom včelárstve. V roku 2012 vyšlo 3. upravené vydanie jeho knihy 'Einfach imkern' (Jednoduše vcelarit), kde zhrnul najnovšie poznatky a svoje dlhoročné skúsenosti.


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768