Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Neskorá znáška - neskoro pre ošetrenie proti klieštikovi?

Klieštik včelí (Varroa destructor) predstavuje pre včelstvo veľkú hrozbu. Obzvlášť sú včelstvá ohrozené v neskorom lete a v jeseni, keď sa liahnú dlhoveké zimné včely. Preto je včasné ošetrenie proti klieštikovi tak dôležité. Ale čo robiť, keď chceme využiť neskorú znášku?


Vresoviská - veľmi dobrá znáška, ale bohužial značne neskoro. Ale pri správnom postupe to nepredstavuje veľký problém.
Dlhoveké zimné včely prežijú zimu iba vtedy, keď sa vyliahnú zdravé a vitálne. Preto by sa malo najneskoršie v auguste ošetriť proti klieštikovi včeliemu, aby plod, z ktorého sa liahnu zimné včely, nebol napadnutý a tým pádom zoslabený klieštikom. K tomu je najvhodnejšia kyselina mravčia, lebo tá účinkuje aj na klieštiky v zaviečkovanej bunke a tým je plod zimných včiel ušetrený od klieštika.
Medzičasom sa za 9 rokov praktických pokusov osvedčilo použitie liekovky, ktorou ošetrujú včelári (okrem iných), ktorí sa zúčastňujú včelárskeho monitoringu (pod patronátom Včelárskeho výskumného ústavu Univerzity Hohenheim, Nemecko) a ktorí mali v 2005/2006 straty včelstiev o 2% menšie ako 25% priemer v celom Nemecku. Na rozdiel od nárazového ošetrenia penovou kuchynskou utierkou sa použitím liekovky netreba obávať straty matky a postačujú dve ošetrenia:
 • 1. v auguste pred podávaním zásob,
 • 2. v septembri po podaní zásob.


 • Ale ako postupovať, keď očakávame v jeseni neskorú znášku (jedľa, vresoviská)? Aj vtedy platí: žiadne chemické ošetrenie počas znášky, alebo medzi znáškami. Toto sa týka všetkých chemických prostriedkov, aj tých, ktoré sa v mede prirodzene vyskytujú: kyselina mravčia, mliečna, štavelová. Ich použitie zapríčiní značný nárast kyselín v mede nad prirodzenú hranicu a tým pádom sa takýto med nesmie uviesť na trh.

  Klieštik nespôsobí v každej rodine rovnaké škody

  Do akej miery uškodí klieštik včelí jednému včelstvu závisí od veľkosti rodiny, populácie klieštika a ročného obdobia. V lete znesie jedna rodina oveľa viac klieštikov ako v jeseni, nakritickejšie obdobie je v zime. V normálne silnej rodine sa môže ako kritická hranica označiť 10000 klieštikov v lete, 3000 v jeseni, 1000 v zime - alebo vyjadrené prirodzeným denným spádom klieštika: 100 klieštikov v lete, 10 v jeseni, 1 v zime.
  Prekročenie tejto hranice nemusí vždy bezpodmienečne zapríčiniť zánik rodiny, lebo silnejšie rodiny znesú väčšie napadnutie klieštikom ako slabšie rodiny. Tento poznatok možno využiť tak, že sa rodiny po skončení neskorej znášky pospájajú - z dvoch, alebo troch sa spraví jedna rodina a pred, alebo po spájaní sa ošetria proti klieštikovi. Aby sme vyrovnali toto zníženie počtu rodín, musí sa v máji/júni založiť zodpovedajúci počet mladých rodín. Keď sa zavčasu a rozumne z každej produkčnej rodiny založí jedna mladá rodina tak, aby produkčnej rodine neklesol medný výnos, potom nepadne zaťažko po skončení neskorej znášky produkčné rodiny zrušiť.

  Trúdi plást ako pasca na klieštika

  Klieštik včelí sa rozmnožuje pri plode robotníc, alebo plode trúdov a to počas plodovania. Populácia klieštika v neskorom lete/jeseni je matematicky vzaté výsledok počiatočného stavu klieštika k začiatku plodovania (respektívne po prezimovaní) a miery rozmnožovania počas plodovania včelstva (čo ovplyvňuje rozsah plodovania rodiny). Čím viac rodina ploduje, tým viac narastá populácia klieštika v danej rodine. To platí aj pre trúdi plod, ktorý je v priemere asi 8x viac napadnutý klieštikom, ako plod robotníc. Pretože trúdi plod je dlhšie zaviečkovaný, vychová jedna samička klieštika včelieho viacej pohlavne dospelých dcér. Preto má vyrezávanie stavebného rámika so zaviečkovaným trúdim plodom v oblastiach s neskorou znáškou výrazný vplyv na brzdenie rozvoja populácie klieštika. 3-5 násobné vyrezanie trúdieho plástu po zaviečkovaní a pred vyliahnutím trúdov výrazne redukuje jesenný stav populácie klieštika. Pri poctivom a správnom vyrezávaní trúdieho plástu sa zníži populácia klieštika takmer o polovicu. Okrem toho pravidelné vyrezávanie trúdieho plodu utlmuje nástup rojovej nálady. Pravidelné vkladanie a vyrezávanie stavebného rámika odporúčam každému včelárovi.

  Biotechnické opatrenia proti klieštikovi včeliemu
  Vyrezávanie trúdieho plodu - efektívne proti klieštikovi včeliemu

  Z dvoch urobiť jednu

  Po skončení neskorej znášky pospájame rodiny a to buď produkčnú rodinu s inou produkčnou rodinou, alebo produkčnú rodinu s mladou rodinou.
  Po obobratí medníkov na konci neskorej znášky zúžime produkčné rodiny na jeden nádstavok a okamžite ošetríme kyselinou mravčou (KM). Krátkodobé ošetrenie liekovkou s 85% KM počas 1-3 dní účinkuje v zúženej rodine do jedného nádstavku aj pri nižších teplotách okolo 15°C ešte veľmi dobre a účinnejšie, ako keby boli rodiny v dvoch nádstavkoch. Po ošetrení proti klieštikovi podáme každej rodine 10 litrov sirupu, najednoduchšie položením vedra so sirupom na rámiky a nadložiť prázdný nádstavok. Keď všetky rodiny odoberú podané zásoby, môžme ich pospájať jednoduchým vyložením nádstavkov na seba. Ak spájame dve produkčné rodiny a je nám jedno, ktorá matka ostane, tak výber ponecháme na včely, inak musíme nežiadúce matky vyhľadať a odstrániť z rodiny ešte pred spájaním. Keď počkáme so spájaním rodín do októbra, tak využijeme všetky matky na produkciu zimných včiel.

  Dr. Gerhard Liebig, Bienen-Journal 08/2007

  Dr. sc. agr. Gerhard Liebig, včelár a bývalý dlhoročný vedecký pracovník včelárskych vied na Univerzite v Hohenheime. V súčastnosti je už na dôchodku. Okrem iného dlhé roky skúmal vývoj včelstiev, včelárske zásahy a postupy, dopodrobna rozoberal rôzne spôsoby a metodiky vedenia chovu. Intenzívne sa vedecky zaoberal aj aplikáciou organických kyselín v boji proti klieštikovi. Okrem vedeckej činnosti nikdy nezabudol na praktické včelárstvo, staral sa o nespočítateľné množstvo včiel, radil a stále radí včelárom ako efektívne chovať včely. Autor niekoľkých publikácií a veľkého počtu článkov o praktickom včelárstve. V roku 2012 vyšlo 3. upravené vydanie jeho knihy 'Einfach imkern' (Jednoduše vcelarit), kde zhrnul najnovšie poznatky a svoje dlhoročné skúsenosti.  Prečítajte:
  Metodika chovu včiel v oblastiach s neskorou znáškou - Chov včiel v rotácii  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768