Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Klieštik včelí ekologicky pod kontrolou

2. Biotechnické opatrenia

2.1. Vyrezávanie trúdieho plodu

Trúdi plod musí mať bezprostredný kontakt s plodiskoma vyre-
závaný v odstupoch 7-14 dní, keď je prevažne zaviečkovaný.
Vyrezané plásty hneď roztaviť.
Klieštik včelí napáda trúdi plod 5-10x viac ako plod robotníc, lebo pri trúdiom plode má väčší reprodukčný úspech, v priemere sa vyliahnú 2-3 dospelé samičky klieštika. Pri plode včely robotince je to jedna, zriedkavo 2 samičky. Rozvoj klieštika v priebehu roka podstatne závisí od množstva vyliahnutých trúdov vo včelstve. Keď sa nevyrezáva zaviečkovaný trúdi plod, samičky klieštika sa stihnú pri trúdiom plode do neskorého leta viacnásobne rozmnožiť.
Trúdi plást vyrezávať po celý čas, kedy včelstvá chovajú trúdov (apríl-júl). Do úľa na kraj plodiska vložiť stavebný(= prázdny) rámik. Umiestnenie rámika je dôležité. Ak sa umiesňuje ďalej od plodiska, je trúdi plod menej napadnutý klieštikom a vyrezávanie zaviečkovaného plodu nemá potom želaný účinok. Tak isto je nesprávne ho umiestňovať do stredu plodiska, lebo tam môžu včely vystavať robotníčie bunky. 2-3 týždne po vložení stavebného rámika, keď má rozsiahlu plochu zaviečkovaného trúdieho plodu, sa vyberie a roztaví. Nesmie sa vyliahnúť žiaden trúd zo stavebného rámika! Týždeň po vložení prvého rámika vložiť na opačný kraj plodiska druhý rámik. Takto možno striedavo vyrezávať zaviečkovaný trúdi plod každých 7-10 dní. V každej rodine za sezónu vyrezať a roztaviť minimálne 3 stavebné rámiky, tým sa môže napadnutie klieštikom v auguste zredukovať viac ako o polovicu. Znižuje sa tým riziko, že zimné včely budú poškodené klieštikom a získava sa časový priestor pre prvé chemické ošetrenie, čo je dôležité najmä pre oblasti s neskorou znáškou. Vyrezávanie trúdieho plodu pôsobí utlmujúco na rojovú náladu.
Vkladanie prázdneho stavebného rámika má lepšiu účinnosť na redukovanie klieštika, ako vkladanie vystavaných trúdich plástov. Netreba sa obávať, že včelstvo bude mať málo trúdov, lebo trúdi plod je vychovávaný aj iných plástoch. Vkladanie prázdnych stavebných rámikov a ich pravidelné vyrezávanie súčastne poskytuje včelárovi vosk.

Vyrezávanie trúdieho plodu - efektívne proti klieštikovi včeliemu
Stavebný rámik a vyrezávanie trúdieho plodu


2.2. Lapací plást s nezaviečkovaným trúdim plodom
je veľmi účinný v mladých rodinách (odložence, preletáče, umelé roje) ktoré ešte neplodujú. Z produkčnej rodiny sa vyberie vystavaný a zakladený trúdi plást (bez včiel) a vloží sa do mladej rodiny, ktorá ešte neploduje. Odložencom, ktoré sú vytvorené s plástami s plodom, vkladať trúdi plást, až keď sa vyliahne všetok plod. Po zaviečkovaní tento plást vybrať a roztaviť. Týmto spôsobom sa dá z mladej rodiny odstrániť zhruba 80% klieštikov.


2.3. Tvorba odložencov

Ošetrenie mladej rodiny kyselinou mliečnou. Postrek vykonať ráno alebo večer, keď včely nelietajú a sú všetky v úli. Ošetriť 2x.
Odobraním zaviečkovaného robotníčieho plodu pri tvorbe odložencov sa znižuje populácia klieštika v produkčnej rodine. Okrem toho, že sa produkčná rodina odľahčí od klieštika, je to súčastne aj účinné protirojové opatrenie. Pozor, pri väčšom množstve odobraného plodu zhruba po 3 týždňoch budú v produkčnej rodine chýbať lietavky a klesne jej medný výnos.

Roztoče, ktoré sa vybrali z produkčnej rodiny do odloženca, je teraz možno v odloženci chemicky zlikvidovať, zatiaľ čo v produkčnej rodine chemické ošetrenie v tomto čase nepripadá do úvahy. Odloženec pred pridaním novej matky ošetriť kyselinou mravčou (KM). Pokiaľ je v odloženci ešte plod, tak včely počas ošetrenia s KM úľ neopustia. Ak je odloženiec už bez plodu, alebo nová matka kladie a plod ešte nie je zaviečkovaný, ošetriť kyselinou mliečnou. Ošetrenie kyselinou štavelovou (pokvapkaním) je málo účinné, lebo včely sedia voľne na plástoch.

Rozmnožovanie včelstiev v 4 krokoch
Rozmnožovanie včelstiev - kráľovský dorast bez konca
Jednoduchý multitalent: odloženec


2.4. Umelý roj
Z produkčnej rodiny (v odbobí rojových nálad, alebo pri vytáčaní medu po repke) sa odoberie asi 1,5kg včiel, ktorá sa ometú do rojnice. Z každej produkčnej rodiny sa vytvorí jeden umelý roj. Umelý roj v rojnici uložiť do tmavej a chladnej miestnosti. Počas tohto pobytu ošetriť kyselinou štavelou (pokvapkaním, 30-50ml). Ošetrenie umelého roja kyselinou štavelovou je najvhodnejšie, lebo:
 • Kyselina mravčia by mohla spôsobiť veľký nepokoj včiel v umelom roji a mohla by zapríčiniť rozsiahly úhyn včiel. Kyselina mravčia sa používa až keď včely plodujú, vtedy zvyčajne neopustia úľ.
 • Kyselina mliečna je najúčinnejšia, keď včely voľne sedia na plástoch a nie, keď sedia tesne v rojovom strapci.
 • Preparáty na báze tymolu sa nedporúča použiť na ošetrenie rojov, ale až keď včely plodujú a už sa liahne prvá generácia. Negatívum: odber krmiva sa spomalí a okrem toho sú tieto preparáty efektívne pri konštantnej teplote!

 • Ak sa z nejakého dôvodu neošetrilo v rojnici, tak potom mladú rodinu ošetriť až keď je "zabývaná" v úli 2x postrekom kyselinou mliečnou, ale toto urobiť ešte pre tým, ako bude v mladej rodine prvý zaviečkovaný plod. Ak sa nestihlo ani to a mladá rodina má už zaviečkovaný plod, potom ošetriť kyselinou mravčou. Ale najednoduchšie a najúčinnejšie sa ukazuje ošetrenie umelého roja v rojnici kyselinou štavelovou.

  U rotačného chovu včiel sa na jeseň zrušia produkčné rodiny, tak že sa ometú do rojnice (bez matky), ošetria proti klieštikovi a včelami sa posilnia mladé rodiny. Keďže tento spôsob chovu sa praktizuje v oblastiach s neskorou znáškou, kde sa nedá kvôli znáške vykonať letné ošetrenie produkčných včelstiev, sú tieto rodiny už dosť postihnuté klieštikom, najmä ak sa podcenilo vyrezávanie stavebného rámika. Preto je tvorba mladých rodím základným kameňom nasledujúcej sezóny.

  Umelý roj je základným kameňom Chovu včiel v rotácii podľa Celle. Z umelého roja sa vyvinie silná mladá rodina, ktorá bude ešte v jeseni posilnená o včely z produkčnej rodiny. Tento spôsob chobu včiel bol vyvinutý pre oblasti s neskorou znáškou.


  Absolútne čistý nový začiatok: umelý roj
  Roje - prospešné pre zdravotný stav včiel
  Chov včiel v rotácii


  2.5. Odobranie plodu
  V oblastiach, kde je len jarná a letná znáška je účinné biotechnické opatrenie úplné/čiastočné odobranie plodu produkčným včelstvám, ktoré sa vykoná pred koncom znášky - 1-2 týždne pred plánovaným odobraním medníkov (t.j. začiatkom júla). V tomto období sa napadnutie klieštikom blíži k svojmu vrcholu, včelstvá ešte stále aktívne plodujú a väčšia časť populácie klieštika je pri zaviečkovanom plode. Znáška nebude ohrozená, lebo nedostatok lietaviek sa prejaví zhruba o 2-3 týždne. Vitálne včelstvá bez problémov stihnú do zazimovania nahradiť stratu včiel. Pri úplnom odobraní plodu sa zo včelstva vyberie všetok plod, pri čiastnočnom sa povyberajú len plásty s najväčšou plochou zaviečkovaného plodu, ich počet závisí od veľkosti rodiny. Čím viacej zaviečkovaného plodu sa vyberie, tým viac sa odľahčí produkčná rodina od klieštika.
  Povyberané plásty s plodom roztaviť. Ak sa medzi povyberanými plástami nachádzajú svetlé plásty a včelár by ich nutne potreboval, tieto možno vytriediť, vytvoriť odloženec (postačuje len trocha včiel) a keď sa plod vyliahne, tieto plásty povyberať a použiť. V tomto odloženci sa bude po vyliahnutí všetkého plodu náchádzať veľa včiel, ale aj silné napadnutie klieštikom. Keď sa tento odloženec ošetrí a porovná sa spád klieštika s ostatnými ošetrenými včelstvami, ukáže sa o koľko roztočov sa odľahčili produkčné včelstvá. Tento odloženec pre istotu umiestniť mimo dosahu ostatných včelstiev, aby sa zabranilo reinvázii. Ak sa bude tento odloženec ošetrovať kyselinou mravčou, treba mu vložiť jeden plást s plodom, aby včely neopustili úľ.
  Pre oblasti, kde sa vyskytuje neskorá znáška, nie je toto opatrenie vhodné, lebo odobraním plodu v júli sa zníži medný výnos z neskorej znášky. Odoberanie plodu v neskoršom termíne nemá už taký efekt, včely sú už značne zaťažené klieštikom a včelstvo by sa nemuselo dostať do dostatočnej sily k zazimovaniu.

  Úplným odobratím plodu k vitálnym včelstvám
  Úplné odobratie plodu v oblastiach s neskorou znáškou
   << Predchádzajúca strana    Nasledujúca strana >>               Zbraziť všetky strany 
  Obsah:


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768