Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Klieštik včelí ekologicky pod kontrolou

3. Chemické ošetrenie

Akékoľvek chemické ošetrenie produkčnej rodiny pred skončením znáškového obdobia je neprístupné. Ak sa z nejakých dôvodov musí včelstvo chemicky ošetriť, med získaný z toho včelstva v tom roku ošetrenia sa nesmie daľej predávať. Aj keď nižšie popísané prostriedky na boj proti klieštikovi sú organického pôvodu a nachádzajú sa v mede, ich aplikáciou počas, alebo krátko pred medovaním, sa zvyšuje ich poddiel v mede nad prirodzenú hranicu (tzn. reziduá) a/alebo môže zapríčiniť sfalšovanie chuti medu. Výskumy v nemeckých včelárskych ústavoch ukázali, že jedno jarné ošetrenie kyselinou mravčou, alebo mliečnou zapríčiní ich vysoký poddiel v mede zo znášky, ktorá nasledovala o 5 týždňov po aplikácií (Boecking a Kubersky, 2008). Takisto aj teoretický očakávané zriedenie reziduí z týchto kyselín v nasledujúcich znáškach sa nepotvrdil a problém reziduí po skorom jarnom preliečení pretrvával až do neskorej znášky. Tieto reziduá z kyseliny mravčej a mliečnej neboli zdraviu škodlivé, ale dochádzalo k zmene chuti medu (kyselina mravčia viac ovplyvňuje chuť medu ako kys. mliečna).

Rozhranie prirodzeného a chuťovo rozpoznateľného obsahu oranických kyselín v repkovom a lesnom mede.


Reziduá organických kyselín sú v mede pri dlhodobom skladovaní stabilné, t.z. že ich poddiel ani časom neklesá. Vzorkám rôznych druhových medov boli v jednom výskume umelo pridané organické kyseliny a ani po viac ako 40 týždňoch neklesol ich poddiel (Boecking a Kubersky, 2008). Spôsob skladovania (studený/teplý) to neovplyvnil.


3.1. Kyselina mravčia (KM)

účinkuje aj na rotzoče pri zaviečkovanom plode. Jej včasné nasadenie je dôležité, aby boli zimné včely ušetrené od klieštika. Kyselina mravčia, ako aj ostatné chemické prostriedky na ošetrenie proti klieštikovi sa používa, až keď skončilo medovanie! Nepoužívať technickú kyselinu mravčiu! Technická kyselina obsahuje tažké kovy. Doteraz nebola zistená rezistencia klieštika proti KM a je to aj veľmi nepravdepodobné. Pri správnom použití a aplikácii až po skončení znáškového obdobia nehrozí problém reziduí v mede, alebo vosku.
Na ošetrenie proti klieštikovi včeliemu sa aplikuje KM rôznymi spôsobmi 60% alebo 85%. Akú % KM a ako aplikovať sa rozhoduje podľa miestnych podmienok (dĺžka trvania znášky, podnebie, spôsobu chovu včiel, momentálne počasie, predpoveď počasia), podľa stavu včelstiev (napadnutie klieštikom, produkčné včelstvo, mladá rodina), atď. Všeobecne platí, že 60% KM sa používa na krátkodobé ošetrenie v lete, za priaznivých podmienok (teplé a suché počasie), 85% v jeseni na dlhodobé ošetrenie. To ale nevylučuje 60% KM na dlhodobé ošetrenie a tak isto 85% na krátkodobé ošetrenie.

Krátkodobé ošetrenie trvá 1-7 dní, dĺžka je závislá od formy aplikácie. Použitím kuchynskej penovej utierky je dĺžka ošetrenia 24 hod, niektoré iné odparovače potrebujú viac hodín, kým dosiahnú efektívny účinnok. Krákdobým ošetrením sa rozvoj klieštika silne pribrzdí, a tak sa získa čas pre zakŕmenie. Dlhodobé ošetrenie trvá spravidla 10-14 dní.
Pri ošetrení KM treba dbať na počasie. KM pri telotách nižších ako 12°C neúčinkuje, optimálny účinok sa dosiahne pri teplote nad 15°C. Vysoká vlhkosť nepriaznivo ovplyvňuje účinnosť, preto je potrebné si pred aplikáciou KM všímať predpoveď počasia.
Pri ošetrení KM býva plod v blízkosti odparovača poškodený, ale táto strata je pre vitálne včelstvo bezvýznamná. Pri KM je možná strata matky (najmä pri 85%), toto riziko možno minimalizovať tým, že včely vytlačíme dymom z blízkosti odparovača, dáme matke trochu času, aby sa stiahla. Odparovač naplniť dobre vychladenou KM, tým odpar začne pozvolne, včely majú čas si zvyknúť na KM a nedostanú sa do paniky. Poprípade aplikovať KM v podvečer. Pri prekročení teploty nad 30°C ošetrenie prerušiť.

Pri riedení KM vodou, sa musí kyselina liať do vody, nie naopak! 1000ml 85% KM + 417 ml vody (môže byť aj z vodovodu) dá 1417ml 60% KM.
Na ošetrenie včelstiev sa používa vysokoncentrovaná KM, preto je potrebné dbať na bezpečnosť práce a pri manipulácii s KM sa chrániť (gumenné rukavice, dlhé rukavy, ochranné okuliare). V žiadnom prípade nepoceňovať KM, keď prskne na kožu, to nie je také dramatické, ale keď sa dostane neštastnou náhodou do oka, s veľkou pravdepodobnosťou ho nenapraviteľne poškodí. Preto treba mať stále po ruke vodu.

Ako sa presvedčiť, že KM účinkuje aj na klieštika včelieho v zaviečkovanej bunke


Nassenheiderov odparovač

Nassenheiderov odparovač v rámiku. Nassenheiderov odparovač horizontálny
Nassenheiderov horizontálny odparo-
vač.
3.1.1. Nassenheiderov odparovač
sa používa na dlhodobé ošetrenie 10-14 dní (popr. 21) kyselinou mravčou (60% KM počas teplého počasia; 85% KM v jeseni, alebo za nepriaznivých podmienok). Ošetruje sa 2x :
 • 1. aplikácia po skončení znáškového obdobia, 80-100ml KM na každý obsadený nádstavok; odparovací knôt nastaviť tak, aby sa denne odparovalo 15-20ml KM počas (približne) 5 dní (dávka odporúčaná pre zanderovu mieru; pre dadant 25ml).
 • 2. aplikácia po zakŕmení: denný odpar 6-10ml počas (približne) 10 dní.


 • Nassenheiderov odparovač sa upevňuje do prázdneho rámika a tento sa vloží na kraj plodiska a do každého nádstavku jeden (diagonálne, nie nad seba). Alebo pomocou prídavného zariadenia sa môže použiť ako horizontálny odparovač, ktorý sa položí na rámiky. U horizontálneho je knôt tvaru "U", ktorý vedie KM na odparovací knôt s väčšou plochou.

  Denné teploty počas ošetrenia by nemali byť vyššie ako 30°C a nižšie ako 12°C. Zasieťované dno uzavrieť! Minimálna dĺžka ošetrenia 5 dní!
  Pri použití odparovača v rámiku sa musí kontrolovať odparené množstvo a ak treba, nastaviť veľkosť odparovacie knôtu. Toto u horizontálneho nie je potrebné.
  Aplikácia 85% KM Nassenheiderovým odparovačom je aj za teplého počasia pomerne pre včely znesiteľná a bezpečná (včely dymom vytlačiť, vychladená KM, poprípade aplikovať v podvečer).

  Odparovač Nassenheider - Konštrukcia a princíp
  Návod na použitie prídavného zariadenia pre horizontálny Nassenheiderov odparovač
  Odparovač Nassenheider - Návod na použitie
  Horizontálny odparovač Nassenheider - Návod na použitie

  Ošetrenie kyselinou mravčou podľa vynálezcu Nassenhederového odparovača
  Video-klip ako zložiť Nassenheiderov horizolnálny odparovač (komentár síce po nemecky, ale jasne zobrazený postup)
  85% kyselina mravčia a kyselina štavelová - alternatívy pre ošetrenie proti klieštikovi včeliemu?
   << Predchádzajúca strana    Nasledujúca strana >>               Zbraziť všetky strany 
  Obsah:


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768