Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Plástikový med: Kazetový systém z Rakúska

Kazetový systém, ktorý vyvinul rakúsky včelár Matthäus Krasnik. Svoj postup popísal v knihe "Die moderne Wabenhoniggewinnung" (Moderné získavanie plástikového medu, rok vydania 1981), ale z tejto knihy vyšlo len jedno vydanie a tak časom upadol tento systém do zabudnutia.


Jedna kazeta pozostáva z dvoch polovičiek, ktoré sa spoja a umiestnia sa do rámika.
Predajná jednotka systému z Rakúska pozostáva z dvoch častí - každá časť má dno s predtlačeným vzorom buniek, podobne ako medzistienka. Aby včely v kazete vystavali dielo, malo by sa dno potrieť tekutým panenským voskom. Dve polovičky sa na zadnou stranou k sebe spájajú a vkladajú sa do rámika. Na miesto rámika sa môžu v nízkom nádstavku položiť na pripravené lišty. Aby včely nezastavali kazety dielom, vkladá sa medzi rady oddeľujúca stienka.

Kazety v rámiku

Kazety sú 123mm vysoké a 106mm široké. Celková hĺbka dvoch spojených polovičiek kazety je 42mm. Tieto kazety nepasujú do každej rámikovej miery, preto sa voľný priestor v rámiku vyplní vhodnou lištou.
Použitie rámikov má tú výhodu, že sa dajú pomerne jednoducho preložiť nevystavané kazety z kraja nádstavku do jeho stredu. U rámikov miery 2/3 langstroth (vnútorná výška v rámiku je 130mm, ak spodná laťka rámika má 10mm a horná 19mm) majú 4 kazety v jednom rámiku dostatok miesta. Pod kazety treba vložiť 7mm hrubé drevené lišty - kazety sú tým upevnené a zabráni sa včelám priestor pod kazetami zastavať dielom.
Štandartné rámiky je teda možné po malých úpravách použiť, ale aj tak sa odporúča, si pre kazety zhotoviť špeciálne rámiky, ktoré majú hornú a dolnú lištu hrubšiu a širokú 30-32mm. Pri 7 rámikoch to znamená 28 kaziet na jeden nádstavok.
  

Kazety bez rámika

Do nádstavkov rozmeru Nemecký normál a Zander je možné kazety vložiť aj bez rámikov. Na spodok nádstavku treba vložiť v 10mm odstupoch drevené lišty (32mm šírka, 10mm hrúbka). Dôležité pritom je, aby dolný okraj nádstavku nemal od spodnej strany líšt odstup väčší ako 2mm. Na každú lištu sa položí rad kaziet a na každý rad kaziet sa priloží lištou (32mm šírka, 15mm hrúbka). Medzera medzi hornou stranou líšt a hornou hranou nádstavku nesmie byť väčšia ako 5mm.
Pretože väčšinou každý včelár ma rozdielne skonštruované nádstavky, na účely získavania plástikového medu týmto systém sa odporúča si zhotoviť špeciálne nádstavky, ktoré sú rozmerovo prispôsobené kazetám.

Na spodu nádstavku sú uložené drevené lišty rozmeru 10x32mm v 15mm hlbokej drážke (ako pre hornú lištu bežného rámika).
  
Na lišty sa poukladajú kazety.

Na kazety sa priložia drevené lišty.
  
Medzi hornou stranou lišty a hornou hranou nádstavku má byť 5mm medzera.

Získanie plástikového medu

Ako aj pri ostatných systémov získavania plástikového medu, tak aj pri tomto platí, že treba vybrať čo najsilnejšie včelstvá, najvhodnejší čas nasadenia je počas silnej znášky. V plodisku by nemalo byť voľné miesto, do ktorého by včely mohli ukladať nektár, teda aby boli nútené stavať dielo v kazetách.
Keď včely vystavajú v kazetách plásty, zaplnia medom a zaviečkujú do poslednej bunky, odoberieme ich. Prácu nám uľahčia včelie výklzy. Kazety uvoľníme nožíkom, alebo spachtľou a dve polovičky zaviečkovanou stranou spojíme:
  
Na záver odškrábeme prípadný vosk a propolis, spojené kazety po obvode prelepíme vzduchtesne priesvitnou lepiacou páskou a opatríme etiketou.

Krok za krokom

Krasnik nepoužíval materskú mriežku, ale ja považujem jej nasadenie za veľmi dôležité, aby matka náhodou nezakládla aj kazety. Včely "držíme na tesno", takže matka veľmi pravdepodobne nepohrdne dielom v kazetách.

1. Dno kaziet potrieme tekutým voskom. Dve polovičky spájame chrbtovou stranou k sebe.

3. U rámika rozmeru langstroth stačí jednoducho vložiť 4 kazety.

5. Pripravený nádstavok na nasadenie.

7. Keď sa nepoužívajú žiadne rámiky, kazety sa položia na 30-32mm široké lišty. Pod lištami nesmie byť medzera väčšia ako 2mm.

9. Nádstavok so 7 rámikmi. Stredný rámik je vybratý, aby bolo vidieť deliace dosky medzi rámikmi, ktoré bránia divokému prestavaniu medzi kazetami.

     2. Tu viedeť, že na každej vonkajšej strane sú kolíky a dierky. Tie slúžia na spájanie dvoch polovičiek, keď je v kazetách vystavaný a zaviečkovaný plást.

4. Aby sa zabránilo prestavaniu dielom medzi kazetami, vložíme medzi dva rámiky oddeľovaciu dosku.

6. Čiastočne vystavaná a zaplnená kazeta v špeciálne upravenom rámiku s rámovou vložkou.

8. Aby kazety v nádstavku pevné stáli, priložíme ich lištami. Nad hornými lištami musí ostať 5mm medzera.

10. Dielo v kazetách je vystavané, naplnené medom, treba ešte vyčkat, kým nebudú úplne zaviečkované.Nedávno som sa dozvedel, že sú v ponuke priehľadné vrchnáky, ktorými sa dá uzavrieť každá polovička kazety a tak sa nemusia spájať dve kazety k sebe.
Kazety si možno objenať cez internet u predajcu, kde uvádza aj rozmery deliacich dosiek pre rôzne rámikové miery (vľavo pod "Trennschiede").

Klaus Nowottnick, Imkerfreund 02/2010

Seriál článkov o systémoch získavania plástikového medu:


Klaus Nowottnick, publicista, fotograf, milovník prírody, od roku 1965 náruživý včelár. Od roku 1984 pravidelne publikuje v odborných včelárskych časopisoch, autor viacerých kníh o včelárstve a včelých produktoch. Včely chová v nadmorskej výške 450-550m. v úľoch Langstroth. Chovateľ matiek.Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768