Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Plástikový med: Romanove drevené kazety

V predchádzajúcich článkoch o systémoch na získavanie plástikového medu boli používané kazety z plastu. V tomto článku je popísaný systém, kde včely stavajú plást v drevenej kazete, ktorú si zručnejší včelári dokážu aj sami vyrobiť.


Drevená kazeta so zaviečkovaným medom v obale pripravená na predaj.


Medník s rámikmi pre plástikový med.
Už dávno pred tým, ako sa na trh dostali rôzne kazetové systémy z plastu, boli známe iné spôsoby získavania plástikového medu v malých drevených rámikoch. Drevené kazety pozostávajú z veľmi tenkého lipového dreva (drevo bez hrčí), ktoré je široké 48mm. Na kazete je po stranách hore a dole vyfrézované 5mm vybratie, ktoré slúži včelám, aby mohli tade prechádzať (dve kazety vedľa seba tvoria 10mm prechod). Do kaziet sa vkladá špeciálne vyrobená tenká medzistienka.

Romanove drevené kazety

Boris Romanov z New Yorku (USA) vyvinul jednoduchú metódu získavania plástikového medu. Kazety majú miery 105 x 105 x 25mm, ale väčšinou si včelári ich rozmer prispôsobujú svojej rámikovej miere. Romanov používa na výrobu kaziet veľmi tenké lipové drevo (1,6-3,0mm). U nás nie je jednoduché zohanť lipové drevo, ale možno použiť aj smrekové, alebo borovicové drevo bez hrčí, ale tie sú viac náchylné na trieštenie, či zlomenie.
Drevené pásiky sa potom ohýbajú do tvaru kazety. Pred tým je vhodné ich namočiť na 30 minút do vody, alebo trojuholníkovým pilníkom v mieste ohybu vypilovať drážku.
Romanov do hornej strany kazety vyreže ešte drážku na medzistienku, čo ale vzhľadom na tenký materiál nie je jednoduché. Jednoduchšie je vyrezať 10mm vysokú medzistienku podľa vnútorných rozmerov kazety a túto potom do stredu kazety prilepiť tekutým voskom. Poprípade by postačoval na hornú lištu kazety naniesť tenký pásik z tekutého vosku.

Rámiky a rozmery kaziet

Rozmery kaziet si každý včelár prispôsobí svojej rámikovej miere. Prevažne sa k tomu používajú 1/2 rámiky. Rámik si rozdelíme na rovnaké časti a z toho určíme rozmery kazety.
Uvediem tri príklady. Vychádzam z toho, že miery Langstroth a Zander majú 10mm rámiky a Nemecký normál 8mm rámiky. Dajme tomu, že rámik rozdelíme na rovnaké sekcie 4mm hrubou laťkou a z toho vychádzajú nasledovné rozmery:
 • Langstroth: 117mm x 104mm (vnútorná výška 1/2 rámika 117mm, vnútorná dĺžka mínus 3 x 4mm = 416mm / 4 = 104mm).
 • Zander: 105mm x 97mm (vnútorná výška 1/2 rámika 105mm, vnútorná dĺžka 400mm mínus 3 x 4mm = 388 / 4 = 97mm).
 • Nemecký normál: 109mm x 85,5mm (vnútorná výška 1/2 rámika 109mm, vnútorná dĺžka 354mm mínus 3 x 4mm = 342 / 4 = 85,5mm).


 • Veľkosť kaziet by mala byť taká, aby pasovali na tesno do jednotlivých sekcií rámika. Nezabúdať na to, že hrúbka použitého materiálu (1,6-3,0mm) tiež ovplyvňuje konečnú veľkosť kazety.


  Rozmery kaziet si včelár prispôsobí podľa používanej rámikovej miery.

  V medníku

  Včely najskôr vystavajú stredné rámiky, preto im potom rámiky poprehadzujeme - stredné vystavané preložíme na kraj a tie z kraja preložíme do stredu nádstavku. Kto chce, môže jednotlivé kazety po zaviečkovaní priebežne vyberať a nahradiť novou prázdnou kazetou.

  Krok za krokom

  Kým iné systémy potrebujú rôzne úpravy nádstavkov, Romanov spravil jednoduchý systém, ktorý si nevyžaduje nejaké zvláštne úpravy.
  1.Na výrobu kaziet potrebujeme tenké drevené pásiky (z dreva bez hrčí), stolovú kotúčovú pílu s príložníkom a dobrý pílový kotúč. Drevené pásiky, ktoré sú 25mm široké, narežeme na patričnú dĺžku (podľa používanej rámikovej miery) - dĺžka je suma strán kazety + 3 polomery, ktorá vzniknú pri obýbaní drevených pásikov do tvaru kazety.

  3. Bežná drevená kazeta s medzistienkou, ktorá sa kladá do špeciálne upraveného nádstavku. Romanov systém si nevyžaduje žiadne úpravy nádstavku.

  5. Ak sme si vyrezali otvor na medzistienku, tak túto do neho vložíme a hore ju jednoducho zahneme. Alebo medzistienku môžeme pripevniť do kazety pomocou horúceho vosku. Alternatívne postačí namiesto medzistienky naniesť pásik vosku.

  7. Keď je kazeta vystavaná, med zaviečkovaný a zrelý, vyberieme ju pomocou noža, alebo špachtle z rámika .

  9. Pred predajom plástikového medu môžeme drevenú kazetu odstrániť, ale potom bude tiecť med z okrajov plástu. Jednoduchšie je ponechať plástikový med v drevenej kazete, vložiť do vhodného obalu a doplniť etiketou.
      

  2. Hore je drevený pásik podľa Romanova s výrezom pre medzistienku. Dolu je na porovnanie drevený pásik pre iné používané systémy získavania plástikového medu.


  4. Drevený pásik namočíme do vody, poprípade v mieste ohybu vypilujeme trojuholníkovým pilníkom drážky a ohneme okolo drevenej formy, ktorú si predtým urežeme na potrebnú mieru. Miesto, kde sa drevený pásik spája, nemusíme lepiť.
  6. Pri dobrej znáške včely rýchlo vystavajú v kazetách plásty. Kontrola, ako včely pokročili, je jednoduchá, vlastne tak ako kontrola bežného rámika z medníka.


  8. Na obrázku vidíme, že tri kazety sú vhodné na vybranie, tie vymeníme za prádzne a rámik vrátime naspäť do medníka.

  Klaus Nowottnick, Imkerfreund 11/2009

  Seriál článkov o systémoch získavania plástikového medu:


  Klaus Nowottnick, publicista, fotograf, milovník prírody, od roku 1965 náruživý včelár. Od roku 1984 pravidelne publikuje v odborných včelárskych časopisoch, autor viacerých kníh o včelárstve a včelých produktoch. Včely chová v nadmorskej výške 450-550m. v úľoch Langstroth. Chovateľ matiek.  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768