Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Plástikový med: systém Ross-Rounds™

V prvom článku série "Plástikový med" Klaus Nowottnick stručne predstavil bežné spôsoby získavania plástikového medu a popísal systém Bee-O-Pac. V tomto článku popíše spôsob, kde včely stavajú plást v okrúhlej kazete. Táto je opatrená dnom a viečkom, tak že dá priamo použiť ako obal na predaj.

Už v roku 1955 vyvinul Dr. Wladislaw Zbikowski systém získavania plástikového medu v okrúhlych kazetách a nazval to "Cobana". Po jeho smrti tento systém prebralo viacej firiem, dnes najznámejšia je Ross-Rounds. "Ross-Rounds™"-rámiky sú zo stabilného plastu a vkladajú sa do medníka ako normálne rámiky.
U nás menej známy systém pochádza z USA a používa sa na celom svete.


Použitím veľmi tenkých medzistienok včely vystavajú rovnomerné dielo.

Princíp

Jeden kompletný rámik pozostáva z dvoch rovnakých polovičiek so 4 kruhovými otvormi priemeru 102mm. V každom otvore sa nachádza biely plastový prstenec, v ktorom včely vystavajú plást a ktorý na koniec pri predaji slúži aj ako obal. Rámiky sa vkladajú do medníkového nádstavku.

Rámiky sú miery Langstroth, do jedného nádstavku sa ich vojde 9. Pre iné rámikové miery sa musí nádstavok trochu prispôsobiť. Nádstavky musia by vysoké 125mm a vo vnútri vybavané tzv. slepým nádstavkom (z preglejky), ktorý obopína blok rámikov. Včely musia mať možnosť okolo prechodiť, ale súčastne musí slepý nádstavok zabrániť, aby včely obstavali rámiky dielom.

"Okrúhle" ponúka výhody

Nemecká firma Spürgin GdbR, ktorá rámiky Ross-Rounds™ v Nemecku distribuje, ponúka aj riešenie pre stavebné úpravy nádstavkov bežných úľových systémov. Na svojej web-stránke popisuje nasledovné výhody tohto systému:
 • 1. Jednoduché a rýchle pripravenie rámikov.
 • 2. Včely okrúhlu formu v jednotlivých sekciách rovnomerne vystavajú, zaplnia a zaviečkujú. Nevyskytujú sa žiadne rohy s poloprázdnymi bunkami a nevyzrelým medom.
 • 3. Zaviečkované sekcie sú pripravené na predaj, jednotlivé časti nie je treba čistiť, lebo včely nemajú prístup k zadnej strane.
 • 4. Tesný priezračný vrchnák v plnej kráse prezentuje kupujúcemu včelie dielo. Samolepiaca páska po obvode obal vzduchotesne uzavrie.
 • 5. Jednotlivé sekcie majú takmer rovnakú hmotnosť okolo 270 gramov.
 • Výber vhodných rodín

  Tak ako pri väčšine systémov na získavanie plástikového medu, musí byť rodina veľmi silná a v úli sedieť na tesno. Hranica medzi produktívnou znáškou a rojovou náladou je veľmi tenká. Klaus Spürgin odporúča pred nasadením medníka s plastovými rámikmi Ross-Rounds™ rodinu zúžiť o jeden nádstavok a plodisko od medníka oddeliť materskou mriežkou. V prípade neočakávaného výpadku znášky kvôli nevhodnému počasiu je vhodné (alebo skôr potrebné) včely prikmovať medom. Med podávame z hora, napr. v rámikovom kŕmitku, ktoré je umiestnené priamo na medníkovom nádstavku s Ross-Rounds™-rámikami.

  Úroda

  Pri dobrom až veľmi dobrom počasí a pri dostatočnej znáške sa o 10-14 môžu medníky s kazetami vybrať. Obidve polovičky plastového rámika včelárskym rozperákom oddelíme od seba a vyberieme jednotlivé sekcie, ktoré uzavrieme dnom a vrchnákom. Už len ostáva po obvode uzavrieť lepiacou páskou a prilepiť nejakú peknú etiketu.

  Krok za krokom


  Plastový rámik rozoberieme na dve polovice a položíme na stôl vnútornou stranou hore. Na obrázku vidieť okrúhle hnedé plastové deliace prepážky, ktoré striedavo zakrývajú otvory a tak zabezpečujú optimálnu výšku plástu.


  Teraz vložíme biele plastové prstence do otovorov - 8 ks na rámik. Tieto prstence sú vlastne okrúhly obal, ktorý bude vyplnený pástikovým medom. V USA sa používajú veľmi tenké medzistienky (na obrázku hore). Toto je už medzičasom aj v EU povolené, tak si ich môžeme sami vyrobiť z čistého vosku bez reziduí. Kto by chcel radšej použiť 10mm široký pásik z medzisitenky, tak ho stačí položiť hornú hranu jednej polovičky rámika - pásik potom prečnieva v prstenci len 5mm.


  Ostanú nám dná a priesvitné viečka - toto budeme potrebovať až keď včely zaplnia všetky prstence zaviečkovaným medom.


  Obidve plovičky rámika spojíme, okrúhle prepážky striedavo prekrývajú otvory. Rámiky vložíme na tesno do medníkového nádstavku. Na obrázku v nádstavku je vidieť tzv. slepý nádstavok, ktorý pritláča rámika na tesno k sebe a zabezpečuje, že včely neobstavajú kraje rámikov.


  Keď sú rámiky naplnené zaviečkovaným medom, vyberieme ich z nádstavku.


  Včelárskym rozperákom opatrne oddelíme od seba obidve polovičky rámika.


  Kazety s medom vyberiem z rámika, odstránime zvyšky medzistienky a uzavrieme ich dnom a priesvitným vrchnákom. Lepšie to vyzerá, keď obidve strany uzavrieme priesvitným vrchnákom, tak zákazník vidí celý plást z obidvoch strán - veď koniec koncov o nákupe rozhodujú najmä oči.


  Okraje prstencovej kazety oblepíme lepiacou páskou.


  Na predaj má rozhodujúci vplyv aj pekná etiketa - nesmieme zabudnúť, že obal predáva.

  Klaus Nowottnick, Imkerfreund 06/2009

  Seriál článkov o systémoch získavania plástikového medu:


  Klaus Nowottnick, publicista, fotograf, milovník prírody, od roku 1965 náruživý včelár. Od roku 1984 pravidelne publikuje v odborných včelárskych časopisoch, autor viacerých kníh o včelárstve a včelých produktoch. Včely chová v nadmorskej výške 450-550m. v úľoch Langstroth. Chovateľ matiek.  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768