Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Plástikový med: Half Comb Hogg's systém

Half Comb Hogg's je americký systém, ktorý si dal v roku 1987 patentovať jeho vynálezca John Hogg. Včely stavajú dielo priamo v plastikovej kazete, ktorá sa potom uzavrie vekom a plástikový med sa predáva aj s kazetou.


V kazete musia včely vystavať len polovicu výšky plástu.
Na dne tejto kazety z priehľadného plastového materiálu je vytačený vzor plástu. Kazety sú už od výrobcu potiahnuté vrstvou vosku. Ak by niekto chcel kazety bez voskovej vrstvy, musel by kontaktovať výrobcu. Ja prirodzene odoporúčam kazety bez vosku a v prípade potreby si na kazety naniesť vlastný vosk.

Kazety sa spolu pospájajú do jedného bloku (pero-drážka). 10 kaziet sa spolu dokola prelepí lepiacou páskou. 4 bloky po 10 kaziet sa opäť spolu prelepia lepiacou páskou a vytvárajú jeden blok o 40 kazetách, ktorý sa vloží nádstavku. Medzi jednotlivými radmi sú malé medzery, aby mohli včely tade prechádzať. Kazety sú koncipované pre polovičný nádstavok miery Langstroh. V nádstavku sú potrebné oddeľovacie steny, aby včely neobstavali kazety. Stavebné úpravy nástavku sú zobrazené na obrázku. Pre zručného včelára to nie sú zložité úpravy. Dve vymedzovacie steny sú pevné a dve pohyblivé. Medzi stenami nádstavku a pohyblivými stenami sú pružinové spony, ktoré pritláčajú pohyblivú stenu na kazetový blok. Do nádstavku sa najprv vloží blok s kazetami, potom pohyblivé steny a pružinové spony. Na pozdĺžnej pevnej stene je kazetový blok podopretý nerezovým plechom, na pohyblivej stene je vyfrézovaná drážka, ktorá drží druhú stranu bloku. Pohyblivá stena je podopretá v rohoch nádstavku plechom (vidieť na obrázku nižšie). Tie podpery musia byť dostatočne pevné a upevnené, lebo 40 kaziet naplených medom váži približne 14kg.


Náčrt úpravy nádstavku.

S plástikový medom začíname v čase, keď sa včelstvá blížia k vrcholu svojho vývoja, ale ešte nemyslia na rojivú náladu. V USA sa u Hogg's systému používa postup, ktorý vyvinul John Hogg a nazýva sa "Juniper Hill" . V správnom čase sa použije prispôsobený Demarre plán a získa sa silná rodina, ktorá má dva (materskou mriežkou oddelené) plodiskové nádstavky, medzi ktorými sa nachádza polovičný medníkový nádstavok s Hoog's kazetami. Podľa môjho názoru, nie je dôležité, či ten nádstavok leží na jednom, alebo dvoch plodiskových nádstavkoch. Dôležité je aby rodina bola veľmi silná, sedela na úzko a nejavila žiadne náznaky rojivej nálady. Najlepšie to funguje, keď sa počas silnej znášky odoberú rodine normálne medníky a nahradia sa nádstavkom s kazetami. Poniektorý včelári zastávajú názor, že medníky sa nemajú odobrať, ale vyložiť na nádstavok s kazetami, aby včely nestratili impulz k znáške. Do akej miery to v skutočnosti funguje si musí každý sám overiť v praxi.

Bohužial u Hogg's systému nie je možné vystavané kazety zo stredu nádstavku vymeniť za krajné, ktoré sú väčšinou vystavané až neskoršie. Keď sú všetky kazety vystavané a plásty zaviečkované, odoberieme celý nádstavok a uvoľníme pohyblivé steny.

Krok za krokom

1. Najvhodnejšie je si už počas zimy pripraviť nádstavok, lebo počas sezóny budeme mať asi plné ruky práce so včelstvami, ktoré pred nasadením kaziet na plástikový med "držíme na úzko". Na obrázku vidíme 2 trojuholníkové podpery na strane pohyblivej steny. Na pevných stenách je pásik plechu.

3. Prázdna Hogg's kazeta s vekom.

5. Kazety spojíme do jedného bloku po 4 x 10 kaziet a spevníme ich spolu lepiacou páskou.

7. Na získavenie plástikového medu vyberáme len veľmi silné rodiny - tieto začnú v krátkom termíne stavať v kazetách dielo.

9. Jednotlivé kazety oddelíme od seba, každú kazetu zavrieme vekom a nalepíme etiketu.
    

2. Horný obrázok: na plechovom pásiku na pevnej stene sedí zadná strana bloku s kazetami.
Spodný obrázok: na pohyblivej stene je vyfrézovaná drážka - kazety v nej ležia otvorenou stranou.

4. Každá kazeta má na jednej strane pero, ktoré zapadne do drážky susednej kazety.

6. Vloženie bloku s kazetami do nádstavku. Predtým vyberieme pohyblivé steny, na pevné steny položíme kazety a naspäť vložíme pohyblivé steny. Medzi stenu nádstavku a pohyblivú stenu vsunieme pružinové spony, ktoré pritláčajú pohyblivú stenu na blok s kazetami.

8. Keď sú vo všetkých kazetách vystavané plásty a med je zaviečkovaný, podložíme pod nádstavok včelí výklz, ktorý nám veľmi uľahčí prácu a pritom neriskujeme prípadný vznik rabovky.
Najprv vyberieme pružinové spony, potom pohyblivé steny a nakoniec blok s kazetami.

Fotky: Jack a Mildred Hogg. Náčrty: autor.
Ďakujem Dr. Johnovi. Hoggovi, Mildred Hoggovej a Jackovi Hoggovi za ich podporu a poskytnutie obrázkov.
Zdroj: MannLake Ltd.

Klaus Nowottnick, Imkerfreund 10/2009


Half Comb Hogg's Cassettes

Seriál článkov o systémoch získavania plástikového medu:


Klaus Nowottnick, publicista, fotograf, milovník prírody, od roku 1965 náruživý včelár. Od roku 1984 pravidelne publikuje v odborných včelárskych časopisoch, autor viacerých kníh o včelárstve a včelých produktoch. Včely chová v nadmorskej výške 450-550m. v úľoch Langstroth. Chovateľ matiek.Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768