Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Protirojová záchranná brzda - preletáč a odloženec

Keď sú včely v pokročilej rojovej nálade, už je neskoro, vylamovanie materských buniek už nepomôže. Ale oddelenie lietaviek od matky možno účinne použiť ako protirojové opatrenie, lebo jedny bez druhých sa rojiť nebudú.
Tento článok bol zverejnený v marcovom vadaní nemeckého časopisu Deutches Bienenjournal, ktoré bolo venované rozmnožovaniu včelstiev.

Preletáč a odloženec - alebo aj nazývaný medziodloženiec - sú posledná možnosť, aby sa rodina nevyrojila. Tento postup slúži len k zachovaniu si včiel, z hľadiska výnosu medu je to to isté, ako keby sa aj vyrojily. Rodine v pokročilej rojovej nálade sa odoberie celý plod, čím lietavkám upadne rojová nálada.

Lietavky a plod oddeliť

V stave, keď rojová nálada včelstva je už v pokročilom štádiu, vylamovanie materských buniek už nemá zmysel, zabránime vyrojeniu, keď sa lietavky oddelia od plodu a matky. Z toho vzniká odloženec, ktorý má všetok plod a pôvodná rodina pozostáva len z lietaviek (preletáč). S nádstavkovými úľami je tento postup pomerne jednoduchý, pretože sa môže manipulovať s celými nádstavkami.
Postup je nasledovný: matku nájsť a uväzniť do klietky alebo klipu, všetky plásty s plodom s citom poprevesovať do pripraveného úľa. Včely, sediace na plástoch nestriasať. Odloženec musí dostať aj dostatok zásob. Úľ s odložencom umiestnime niekde bokom. Všetky lietavky z tohto nového úľa sa vrátia na svoje pôvodné miesto. V odloženci sa musia vylámať všetky materské bunky a pridá sa späť matka. Za pár hodín stratí odloženec všetky lietavky a nevyrojí sa. Odložencu zúžiť letáč. V pôvodnom úli zostanú len lietavky, ale žiadna matka, s ktorou by sa mohli vyrojiť.

Po 2 x 9 dňoch opäť spojiť

Ak bola táto rodina predtým silná, môže sa preletáču podložiť nádstavok, v ktorom je jeden plást s čerstvo nakladeným plodom a medzistienky, poprípade primiešať vystavané plásty. Ak nebola táto rodina dostatočne silná, pridá sa jeden plást s čerstvým plodom do medníka. Preletáč bez matky na tomto pridanom pláste vytiahne materské bunky, ktoré sa musia po deviatich dňoch odstrániť. Materské bunky sa musia odstrániť, inak sa preletáč s veľkou pravdepodobnosťou vyrojí. Opäť sa pridá do preletáča plást so čerstvým plodom. Po nasledujúcich deviatich dňoch sa môže včelár rozhodnúť: buď spojí preletáč s odložencom a pôvodnou matkou, alebo si ponechá dve rodiny. Odloženec obsahuje všetok plod, ktorý keď sa vyliahne, tak "exploduje" do sily.

Odloženec vyložiť na pôvodný úľ

Ak sa táto rozdelená rodina bude opäť spájať, je lepšie po rozdelení vyložiť úľ s odložencom na pôvodný úľ - pri opätovnom spájaní sa nestratia lietavky z odloženca, ktoré sa medzitým zalietajú na nové miesto.

Praktický tip

Namiesto opätovného spájania je lepšie preletáču pridať novú matku. Ale pozor: dodržať 2 x 9 dní, kedy sa vylamujú materské bunky, inak sa môže preletáč s novou matkou vyrojiť.

Geert Staemmler, Deutsches Bienenjournal 03/2009

Greet Staemmler, včelársky majster. Po skončení včelárskej školy v roku 1971 v Bad Segeberg (Nemecko) nastúpil do Včelárskeho inštitútu v Kirchhaine, kde zložil skúšku na majstra včelára. Od roku 1978 pracoval na Univerzite v Tübingene, kde sa staral o pokusné včelnice. Od roku 1983 pracoval ako poradca chovu včiel Poľohospodárskej komory v Schleswig-Holstein. Zaoberal sa chovom, šlachtením, umelým oplodňovaním, experimentovaním. Robil poradenstvo, školenia. Od roku 2004 je na dôchodku.


Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768