Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Miesto pre slabých

Slabú včeliu rodinu na jar netreba zrušiť, ani prácne vypiplať. Takú slabú rodinu možno pokojne k susednej silnej rodine pripojiť - nádstavky sa položia na seba.

Posledný budú prvý

Takúto slabú rodinu možno pomocou inej silnej podporiť.
Foto: Gerhard Liebig
Keď niektorá rodina v marci obsadzuje len pár uličiek medzi plástami, nedá sa očakávať, že sa do času hlavnej znášky (ovocné stromy, lúka, repka) rozrastie do sily, aby túto znášku využila. Takéto slabé rodiny sa môžu počas hlavnej jarnej znášky rozrastať, a plnej sile pri letnej znáške využiť. Raz mi takéto včelstvo, ktoré malo asi 1000 včiel, prinieslo takmer 42kg lesného a jedľového medu. Odvtedy na jar neruším žiadne slabé rodiny.

Môže sa to urobiť aj nasledovne
Takúto rodinu zrušiť, alebo jednoducho nechať tak a počkať čo sa stane.

Ale takto sa to dá lepšie
Dajte slabé včelstvo na najsilnešie na danom stanovisku (pozn. prekladateľa: slabému včelstvu dôsledne skontrolať zdravotný stav, aby sme ešte neprišli aj o tú dobrú rodinu). Na plodisko silnej rodiny sa položí materská mriežka a plodisko slabej rodiny. Táto dvojrodina používa jeden letáč, a materská mriežka oddeľuje obe matky. Matky nebudú obťažované robotnicami druhej rodiny, práve naopak, keď sa umiestni slabá rodina nad silnú, tá slabá rodina bude posilnená robotnicami silnej. V priebehu 2 až 4 týždňov bude plodisko nad materskou mriežkou také veľké ako aj pod ňou. Pretože aj nad materskou mriežkou sa budú liahnuť trúdy, musí sa toto dvojvčelstvo včas rozdeliť. Toto je dôležité aj preto, aby sa predišlo rojovej nálade.
Keď obidve matky sú vykonné, môže táto dvojrodina dosiahnuť v apríli približne 80 tisíc buniek robotníčieho plodu, z ktorých sa tieto včely v priebehu 3 týždňov vyliahnu. Tieto dvojrodiny dosahujú skutočne dvojnásobnú silu v porovnaní s normalnými jednorodinami. Ale neprinesú dvonásobne viac medu ani nevykonajú dvojnásobne viac práce. Preto sa neopláca tieto dvojrodiny držať pokope dlhšie, ako je to potrebné. 3 až 5 týždňov po zjednotení ich treba rozdeliť. K tomu sú dve alternatívy:
1. Rodinu v hornom nádstavku položiť na nové dno a umiestniť na nové miesto, mimo letového dosahu včiel (pozn. prekladateľa:najvhodnejší čas je skoro ráno, alebo neskoro večer, keď včely nelietajú, sila rodín bude rovnomernejšia). Rodine v dolnom nádstavky nad materskú mriežku umiestniť medníky.
2. Obidve rodiny ponechať na tom istom stanovišti, potom spodnú rodinu premiestnime na nové dno niekde vedľa a hornú rodinu dáme na pôvodne dno spodnej rodiny. Horná rodina tým získa všetky lietavky, môžme ju rozšíť o plodisko a medník.
S týmto dočasním umiestnením slabej rodiny nad inú silnú sa dosiahnú dva efekty: silná rodina bude vo svojom vývoji pribrzdená a nedostane sa tak skoro do rojovej nálady, a slabá rodina sa rýchlejšie dostane do sily. Toto sa ale podarí len keď sú obe matky v poriadku. Ohodnotenie matiek sa môže kľudne prenechať včelám, tie sa nemýlia. Keď matka slabej rodiny je k ničomu, včely ju opustia a nasadený nádstavok zostane prázdny.

Čo k tomu potrebujeme
Jednú silnú rodiny a materksú mriežku. Nič viac.

Čo touto metódou získame
Rodiny spojiť a opäť rozdeliť síce zaberie trochu času, ale zato získame zo slabej rodiny silnú a druhej pribrzdíme rojovú náladu. Takto nám jedna rodina, ktorá bola po prezimovaní slabá, prinesie med. A ak matka nestála za nič, horné plodisko osirie, sme tým nič nestratili.


Zo slabej rodiny sa odoberú prebytočné plásty so zásobami a nahradia sa plodovými plástami.
Foto: Gerhard Liebig

Viac prácne, ale aj takto možné: táto dvojrodina nebola rozdelená, ale o dva medníkove nádstavky rozšírená.
Foto: Gerhard Liebig

Dr. Gerhard Liebig, Deutsches Bienenjournal 03/2009


Pozn. prekladateľa:
Dr. Liebig chová včely v podmienkach podobných južnému Slovensku, preto včelári zo severu Slovenska si musia časové údaje trochu posunúť.

Používam tiež tento postup na vyrovnávanie rodín, ale niektoré slabé rodiny vykladám na silnejšie neskoršie, aj týždeň pre nasadením medníkov. Slabé rodiny nechám na silných len týždeň, za ten čas dostatok včiel zo spodnej rodiny prešlo k hornej. Po týždni, večer keď už včely nelietajú, zadymím zospodu cez zasieťované dno a cez letáč do spodného nádstavku. S tým dymom to ale nepreháňam. Po chvíľke odoberiem hornú rodinu a položím ju na voľné úľové dno, ktoré má zatvorený letáčový otvor - túto prenesiem na druhé stanovište. A z druhého stanovišťa prenesiem posilnené včely na prvé stanovište.


Dr. sc. agr. Gerhard Liebig, včelár a bývalý dlhoročný vedecký pracovník včelárskych vied na Univerzite v Hohenheime. V súčastnosti je už na dôchodku. Okrem iného dlhé roky skúmal vývoj včelstiev, včelárske zásahy a postupy, dopodrobna rozoberal rôzne spôsoby a metodiky vedenia chovu. Intenzívne sa vedecky zaoberal aj aplikáciou organických kyselín v boji proti klieštikovi. Okrem vedeckej činnosti nikdy nezabudol na praktické včelárstvo, staral sa o nespočítateľné množstvo včiel, radil a stále radí včelárom ako efektívne chovať včely. Autor niekoľkých publikácií a veľkého počtu článkov o praktickom včelárstve. V roku 2012 vyšlo 3. upravené vydanie jeho knihy 'Einfach imkern' (Jednoduše vcelarit), kde zhrnul najnovšie poznatky a svoje dlhoročné skúsenosti.


Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768