Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Kalendár včelára od včelárky - JÚN

Včely nenosia med! Apis mellifera - včela medonosná - tak síce znie ich názov, ale napriek tomu nenosia med, ale nektár a medovicu. Odkedy je toto známe, objavuje sa v literatúre pomenovanie Apis mellifica, čo v preklade približne znamená "včela robiaca med" - ale platné naďalej ostáva to "neprávne" pomenovanie.

Med: prirodzene konzervovaná výdatná potrava

Až do 3kg nekráru môže doniesť jedno včelstvo pri dobrej znáške, väčšinou z toho vznikne približne 1kg medu. Zavše preto musia včely naštíviť 2 milióny kvetov jabloní, alebo 60 miliónov kvetov ďateliny.
Zozbierané suroviny budú chemicky (pridanie enzýmov v slinách) a fyzikálne (dehydratácia) spracované, výsledný produkt - med - bude trvanivý, čo je vlastne pre včely nevyhnutnosť, ak chcú prežiť zimu. Med ostáva trvanlivý nielen v úli, ale pri správnom skladovaní (tesne uzavreté, v suchu, pod 16°C) po niekoľko rokov aj v našej komore. Vysoký obsah cukru a rôzne prírodné látky (enzýmy, antioxidanty, organické kyseliny) potlačujú rozvoj mikrooranizmov. Základný predpoklad, aby sa med nekazil, je: vytáčať len zrelý med, ktorý má obsah vody značne pod 18%.

Suché fakty

Od prinesenia nektáru do úplnej zrelosti medu prejdú 1-3 dni. Dehydrovanie medu urýchľuje:
 • vyšší obsah cukru v nektári, alebo medovici;
 • keď úle sú umiestnené v tieni;
 • keď úle sú z dreva;
 • keď sa nepoužívajú hrubé medníkové plásty (nemajú väčšie odstupy od seba);
 • ukladanie v strede medníkového nádstavku.

 • Naproti tomu mnohé zásahy, ako držanie včelstva na úzko, veľkosť letáčového otvoru, prevzdušovanie jednotlivých nádstavkov očkom, otvorené zasieťované dno, fólia pod úľovým vekom nemajú vplyv na obsah vody v mede.
  Zaviečkovanie môže napovedať, že med je zrelý, ale ak je dlhšia výdatná znáška, tak pravidlo "zaviečkovaný med je zrelý", či "vytáčať plásty, keď sú z 2/3 zaviečkovaný" nie vždy platí.

  Test "zrelosti" medu - ak po prudkom trhnutí krajného plástu z medníka vyprskuje med, tak jeho obsah vody je nad 18% - ešte si počkajme, kým ho včely riadne spracujú.

  Ometanie včiel z medníkových plástov. Túto prácu nám ušetria včelie výklzy, ktoré nasadíme skoro ráno a na druhý deň máme medníky bez včiel.
  V júni sa môžu vyskytnúť prestávky v znáške, preto včelám nevyberieme všetky plásty s medom, ale ponecháme im rezervu. Plásty s medom z plodiska nevyberajme a potom si nemusíme robiť starosti.

  Hobby včelári s malým počtom rodín si určite nebudú zriaďovať medáreň podla EU-nariadení, ale aj tak musia dbať na hygienu. Na vytáčanie medu uplne postačuje uprataná kuchyňa, ale prosím, počas vytáčania medu v kuchyni nevariť, aby našim zákazníkom med napr. nevoňal po vyprážaných rezňoch.

  Med + včelár = cukor?

  V úli je med po krátkom spracovaní zaručene dobrej kvality. Svoju jedinečnú chuť a obsahové látky by preto nemal stratiť včelárovými zásahmi, takže:
 • vytáčať len zrelý med, najskôr niekoľko dní po skončení jednej znáškovej periódy, alebo na konci nepriaznivého počasia;
 • plásty na vytáčanie odoberať včasne dopoludnia, keď nie je nanoseného veľa čerstvého nektáru;
 • keď z krajných plástov medníka po prudkom myknutí nevystrekuje med, tak je obsah vody pod 18%;
 • zbytočne nedymiť do medníka, lebo med viaže pachy; včelie výklzy nám úľahčia odoberanie medníkov;
 • med skladovať v suchu; odvlhčovač vzduchu nielen udržuje v sklade suchý vzduch, ale aj medu v plástoch stiahne za 3 dni vlhkosť o 1-4%;
 • pri manipulácií s medom dbať na hygienu; čistá kuchyňa úplne postačuje na vytáčanie medu;
 • čo naskôr filtrovať med cez dvojité sito, aby oddelily voskové časti od medu - toto je dôležité najmä u včelárov, ktorý stále používajú prostriedky na ošetrenie proti klieštikovi, ktoré sú v tuku rozpustné a difundujú do medu;
 • po skryštalizovaní nám na opätovné šetrné ztekutenie dobre poslúži stará chladnička, ktorú vybavíme termostatom a žiarovkou;
 • pastovaním medu dosiahneme jemnú konzistenciu medu;
 • kto med predáva, musí dbať na zákony a predpisy, zaručiť bezchybnú kvalitu produktu.

 • Horúcovzdušnou pištoľou (2000W) ide odviečkovanie rýchlo, nevýhody sú, že nemáme žiaden vosk z viečok a dosť to rozprskuje, preto je vhodné mať okolo nejakú zábranu.

  Pastovanie medu - med nepastujeme hneď po vytočení, ale počkáme si, kým "zmútnie". Pred pastovaním pozbierame penu z medu a potom krátko miešame ráno a večer, až pokiaľ nemá perleťovú farbu. Nemiešame rýchlo, aby sme nevmiešali veľa vzduchi do medu. Potom naplníme do pohárov, kde jemne zkryštalizuje.
  Odviečkovanie horúcim vzduchom
  Pastovanie medu - žiadna veda

  Starostlivosť o mladé rodiny


  Pristrihnutie krídla a označkovanie matky - matku si zľahka pridržíme medzi ukazovákom a palcom, odstrihneme jej asi tretinu predného krídla. Nanesieme kvapku lepu (nepolepiť tykadlá a oči!) a priložíme značku. Po označkovaní matku nevrátime hneď do úľa, ale necháme na chviľu v klietočke, lebo pach lepidla by mohol potlačiť jej vlastný pach a včely by ju mohli usmrtiť ako cudziu matku. Za 1-2 minúty ju z klietky vypustíme do úľa.
  Je jedno, ako sa zakladajú mladé rodiny, či jednoducho odloženec s plodom, alebo chovné včelstvo po vyliahnutí matiek bolo rozdelené na jednotlivé rodiny (viď kalendár včelára na máj), dôležité je, že keď mladé rodiny založíme najneskoršie do 10.júna z 1000 včiel a mladej neoplodnenej matky, tak sa do zimy rozrastie na prezimovanie schopnú rodinu.

  Plán prác:
  Deň 0: Vytvorenie mladých rodín, každá pozostáva približne z 1000 včiel, plástu so zásobami (alebo kŕmne cesto), čerstvo vyliahnutej matky. Ak mladé rodiny tvoríme rozdelením chovného včelstva, tak matku hneď vypustíme medzi plásty. Ak pridávame matky do pripravených odložencov, tak tieto vytvoriť 10 dní pred plánovným pridaním matky, potom vylámať materské bunky a po 1-2 hodinách pridáme mladú matku v klietke (uzavretú cukrovým cestom) - týmto postupom sa to podarí každému začiatočníkovi. Mladé rodiny, vytvorené z chovného včelstva, premiestnime na iné miesto, vzdialené 3km.
  Deň 7: Pri letovom počasí (keď včely lietajú, neprší, teplota nad 15°C) absolvujú mladé matky oplodňovací let. Aby sa matka nepomýlila "zmenou krajiny", nech sa včelár na stanovišti zbytočne nezdržuje.
  Deň 9: Matka začína klásť, ale ešte je skoro posudzovať jej kvality a to, či bol vôbec snubný let úspešný. Až keď uvidíme zaviečkovaný robotníči plod. Preto včelár nemusí zasahovať do mladej rodiny.
  Deň 18-21: Včelár uspokojí svoju zvedavosť. Prvé zaviečkované bunky robotníčieho plodu poukazujú na úspešné párenie mladej matky. Ak sme ešte neošetrili proti klieštikovi, tak pokiaľ nie je v mladej rodine zaviečkovaný plod, môžme ošetriť 15% kyselinou mliečnou. Kto chce, môže teraz mladej matke pristrihnúť krídlo a/alebo označiť.
  Po 21. dni: V 2 týždňových intervaloch kontrolovať stav zásob. Ak má odloženec menej ako 1kg zásob, treba pridať zásobné plásty, alebo podať cukrový sirup v pomere 3:2 (3kg cukru + 2 litre vody). Môže byť aj cukrové cesto. Odloženec má mať zúžený letáč!
  Odloženec rozširujeme vkladaním prázdnych vydrátovaných rámikov, ktoré vkladáme po jednom, vždy keď je jeden vystavaný. Rámik vkladáme do plodiska. Do 3 rámikov v prirodzenej stavbe majú robotníči plod. Keď zapĺňajú polovicu nádstavku, začnú stavať dielo pre trúdi plod, preto potom pridávame medzistienky. Keďže sme minulý mesiac z chovného včelstva tvorili pomerne slabé mladé rodiny, zriedkavo potrebujú do zimy pridať druhý nástavok. Ak sme založili silnejšie odložence, tak podľa potreby pridáme nádstavok (keď včely obsadzjú všetky rámiky), aby sme neobmedzovali matku v kladení.

  Prikrmovanie mladej rodiny - namiesto drahých kŕmidiel z obchodu postačuje tetrapak, ktorý poriadne umyjeme, nalejeme cukrový sirup a dáme nejaké plaváky (korkové zátky, seno a pod, hlavne aby to bolo čisté).

  Mladým rodinám zúžime letáčový otvor, necháme štrbinu tak na dve včely.

  Štyri mladé rodiny v jednom úli


  Štvordno - 4 mladé rodiny v jednom úli.


  V prípade, že sa nejaká mladá matka nevrátila z oplodňovacieho letu, alebu ju ideme predať, vyberieme prepážku a odloženec spojíme so susedným. V tom susednom odloženci matku pre istotu zavrieme do pridávacej klietky a otvor klietky zalepíme cukrovým cestom.
  Kto chce vytvoriť veľa mladých rodín a pritom šetriť materiálom, rozdelí normálny úľ na 4 časti - štvordno. Tým dostaneme do jedného úľa 4 odložence, ktoré sú od seba oddelené troma prepážkami tak, aby sa včely z jedného odloženca nedostali do druhého a každý má svoj letáčový otvor (na každej strane úľa). Ak v niektorom odloženci 3 týždne po jeho založení nenájdeme plod, pravdepodobne sa matka nevrátila zo svadobného letu, jednoducho vyberieme prepážku a tým ho spojíme so susedným odložencom. Ale predtým v susednom odloženci zavrieme matku do klietočky (uzavretá cukrovým cestom). Začínajúci včelári budú určite počuť od skúsenejších včelárov iné rady, ale týmto postupom určite nič nepokazíte. Zo skúsenosti viem, že skúsený včelári akosi často pozabudnú na nejakú maličkosť (nie všetci - tým česť a chvála) a začínajúci včelár potom zbytočne zažije sklamanie.

  4 odložencom v jednom úli bude za chvíľu tesno. Po 6 týždňoch musíme odložence opäť preložiť a pritom presniesť na iné miesto mimo letový dosah včiel. Alebo vyberieme všetky matky, ponecháme len jednu, odložence vo štvordne vytiahnutím prepážok spojíme (ostavajúcu matku dáme do klietočky) a zvyšné matky buď predáme, alebo použijeme na výmenu starých. Alebo, ak sme založili nové odložence (napr. z rodín, ktoré stále neopúšťala rojová nálada), tak im po 9 dňoch vylámeme materské bunky a pridáme v klietke (uzavretú cukrovým cestom) mladú oplodnenú matku.

  Toto si môžte v Júni kľudne odpustiť!

 • Podkladať nové medníky - žiadny vplyv na kvalitu medu, ale viacej roboty pri kontrole preklápaním.
 • Plásty s plodom prevesovať do medníkov, materskú mriežku nasadiť krátko pred vytáčaním medu - inak musíte urobiť v medníkových nádstavkoch otvor, aby mohli trúdi vyletieť a nedá sa použiť pri odviečkovaní horúcovzdušná pištoľ.
 • Pri odoberaní plástov z medníka na zabránenie vypuknutia raboky používať utierky s klinčevým olejom, rôzne spreje na odohnanie včiel, kyselinu mliečnu, veľa dymu - ohrozuje kvalitu medu. Namiesto toho buď použiť včelie výklzy, alebo pri ometaní včiel pracovať plynulo a plásty s medom odkladať do nejakej uzatvoritelnej bedničky.
 • Prikrmovanie po vytáčaní medu - plásty s medom z plodiska nevyberať, ale ponechať včelám ako rezervu.
 • Kvasiaci med dať spracovať včelám - kvasinky sa dostanú aj nového medu. Prevarením medu sa síce kvasinky odstránia, ale med potom obsahuje vysoký podiel HMF (Hydroxymethylfurfural), ktorý je pre včely jedovatý. Taký med radšej použite na výrobu medoviny.
 • Stavanie lapačov na osy - ak sa osy dostanú do úľa, tak na vine je včelár, ktorý provokuje veľkým letáčovým otvorom. Letáčový otvor prispôsobiť sile včelstva tak, aby ho včely bez problémov ubránily.
 • Dr. Pia Aumeier, Imkerfreund 06/2008

  Kalendár včelára od P. Aumeier na mesiac:
  JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL MÁJ JÚN
  JÚL AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

  Pani Dr.rer.nat Pia Aumeier, študovala biológiu na Univerzite Erlangen-Nümberg (Nemecko), zameranie zoólogia/parazitológia. Diplomovú prácu robila na Bavorskom včelárskom ústave v Erlangene. Dizertáciu vo včelárskom výskumnom ústave Univerzity Hohenheim, v ktorej sa zaoberala klieštikom včelím a nadaľej sa tejto téme vedecky venuje. Vo svojom výskume sa jej podarilo izolovať niektoré aromatické látky, pomocou ktorých klieštik hľadá svojho hostiteľa. Okrem vedeckej práce sa venuje praktickému včeláreniu, poriada mnoho kurzov pre začiatočníkov a pokročilých. Spoluatorka niekoľkých včelárskych kníh a autorka nespočetných článkov.


  Kniha Včelařství krok za krokem Veľmi dobrá kniha pre začiatočníkov, najmä pre takých, ktorý nemajú potuchy o včelárstve a chcú s tým začať. Táto kniha uvedie začiatočníka jednoduchým a stručným spôsobom do problematiky, názorne vysvetlí základne pojmy a postupy.

  Autor: Prof. Kaspar Bienefeld
  Vydavatelstvo: VÍKEND
  Jazyk: český
  Počet strán: 96
  ISBN: 80-86891-30-5

  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768