Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Kalendár včelára od včelárky - APRÍL

"Haló, mne sa darí celkom dobre, ale mojim včelám nie. Veľa z nich sa vracia do úľa s peľom a umrú pred letáčom. Robím si starosti..." - čo včelára vystrašilo, to dostatočne silnú rodinu nezabije. Pravdepodobne je pri zemi tak chladno, že vyčerpané včely, ktoré pristanú pred letáčom, skrehnú. Tu pomôže len jedno: ohrievaná letáčová doska! Cenovo výhodná ponukla na telefónnom čísle .... 1. apríl, 1. apríl!


Lietavky s peľom na jar pri chladnom počasí. Unavené s tažkým nákladom pristanú na zemi pred letáčom, skrehnú a už sa nevrátia do úľa. Pre dostatočne silnú rodinu toto nepredstavuje hrozbu, ale veľká letáčová doska pred letáčovým otvorom im značne uľahčí život. Kto tomu neverí, nech chvíľu zblízka pozoruje vracajúce sa včely a uvidí ako ťažko sa im pristáva, keď nemajú pred letáčovým otvorom "pristávaciu plochu".
V apríli kvitnú okrem iného aj čerešne, jablone, hloh a púpava, ktoré poskytujú dobrú znášku. Nezávisle od náhlych ochladení matky už kladú trúdi plod a denne sa vyliahne približne 1500 mladušiek. Ak včelár teraz zaspí, tak sa v druhej polovici apríla preberie, keď mu vyletia prvé roje.
Dôvody vzniku rojovej nálady sú rôzne a sotva sa dajú spoľahlivo ovplyvniť - dedičné vlastnosti, nevhodné zásahy včelára, vek matky, oslnenie letáča, atď. Čo v skutočnosti efektívne tlmí rojovú náladu je vyrovnanie veľkosti rodín na včelnici, včasné pridanie nádstavku, uspokojenie stavebného pudu včiel, ako aj odobranie časti plodu a robotníc a trúdi plod.

Rozšírenie o medník

Od marca sú rodiny v dvoch nádstavkoch. Hneď začiatkom kvitnutia čerešní budú rozšírené o medník, vložená materská mriežka a pridaný stavebný rámik (prázdny rámik bez medzistienky, kde včely vystavajú plást).
Do stredu medníka vložíme vystavané nezaplodované plásty a na kraje medzistienky. Ak nemáme vystavané plásty, môžu byť len medzistienky. Ak vložíte do medníka striedavo vystavané plásty a medzistienky, tak včely vystavajú hrubé plásty, čo potom prekáža včelárovi pri práci a dlhšie klesá vlhkosť v mede. Zaplodované plásty z hygienických dôvodov nemajú v medníku čo hľadať! Veľa včelárov vytiahne staré plásty z plodiska až keď sú uhľovo čierne a šup s nimi do medníka. Bohužial takí si nič nedajú vysvetliť o hygiene diela a narastajúcom infekčnom tlaku. Potom sa len čudujú, keď im prepukne na včelnici napr. mor včelieho plodu.
Pri dobrej znáške vystavajú včely za noc dve medzistienky. Nový vosk pritom veľa neprodukujú, prevažne vytiahnú bunky z vosku medzistienky. Preto pre získavanie čistého vosku je dôležité vkladanie stavebného rámika, ktorý si včely vystavajú podľa svojej vôli a prevažne v ňom odchovávajú trúdi plod.


Pridanie medníka tesne pred rozkvitnutím čerešní:
1. Otvoríme úľ. Spodný nádstavok si nevšímame. Z horného nádstavku vyberieme krajný zásobný plást.
2. Stavebný rámik vložíme ako druhý od kraja medzi dva vystavané plásty.
3. Nasadíme materskú mriežku. Materská mriežka smeruje súbežne s rámikmi, nie naprieč, zhora a zdola má od rámikov odstup 5mm.
4. Vyložíme medník a úľ zavrieme.

Riadená fabrika na produkciu chlapov


Aj keď stavebný rámik nie je úplne vystavaný, už je na ňom dosť zaviečkovaného trúdieho plodu - vyrezať a roztaviť.
Stavebný rámik je prázdny rámik bez medzistienky, alebo plástu, ktorý včely vystavajú a matka ho zakladie prevažne trúdim plodom. Keď je stavebný rámik vydrátovaný, tak je stabilnejší pri ometaní včiel, ale pri vyrezávaní plástu drôt zavadzia. Stavebný rámik sa z úľa vyberie, keď je na vystavanom pláste zaviečkovaný trúdi plod. Keď nie je vydrátovaný, vystavaný plást so zaviečkovaným trúdim plodom sa jednoducho vyreže po obdvode včelárskym rozperákom, hodí do napr. do pripraveného vedra a prázdny rámik sa vloží naspäť. Vyrezané plásty roztavíme a získame čistý vosk.
Niektorý včelári z vystavaného stavebného rámika vyberajú trúdi plod a prázdny plást vkladajú naspäť do úľa. Chcú tým ušetriť včelám robotu a aby matka stihla viackrát v sezóne naklásť trúdi plod a tým aj viac klieštikov včelích odobrať zo včelstva. Existujú síce náznaky, že klieštik včelí uprednostňuje tmavé plásty, ale ten rozdiel je tak malý, že sa kvôli tomu sa neoplatí strácať čas s vyberaním plodu (zamrazenie, odviečkovanie, vyberanie plodu). V žiadnom prípade nenechávajte plásty niekde voľne visieť, aby ho vtáci vydzobali. Voľne visiaci plást objavia aj včely a tým sa zväčšuje riziko prenosu nákazlivých chorôb.
Striedavé vkladanie dvoch stavebných rámikov zamestná včely, ktoré stavajú dielo, matku a mladé včely. Mladé včely produkujú pre trúdi plod približne 3x viac kŕmnej kašičky, ako pre plod robotníc. Vyrezávanie trúdieho plodu je aj známy účinný spôsob znižovania populácie klieštika včelieho. Keď sa vyrezáva trúdi plást po zaviečkovaní plodu a pred vyliahntím (väčšinou 12-24 dní po vložení stavebného rámika), tak už tri vyrezané trúdie plásty znížia ročnú populáciu klieštika včelieho v jednej rodine takmer o 50%.
Kvôli striedavému vkladaniu stavebného rámika netreba chodiť naviac na včelnicu. Od polovice apríla pri každotýždennej protirojovej prehliadke sa striedavo na jednu a druhú stranu vkladá/vyrezáva stavebný rámik. Kto to zanedbá, má v úli fabriku na produkciu trúdov a klieštikov.

Klieštik včelí
Biotechnické opatrenia proti klieštikovi včeliemu
Vyrezávanie trúdieho plodu - efektívne proti klieštikovi včeliemu

Preklápať a vylamovať


Zaviečkovaná rojová materská bunka: tu už je prihorúco, alebo už neskoro a roj je fuč. Predtým, ako vylámete všetky materské bunky, skontrolujte, či je v úli nakladený čerstvý plod - ak sa včely už vyrojily, matka je tiež fuč a čerstvý plod nenájdete.
Rojovej nálade včiel, pokiaľ sa dá, treba predchádzať, lebo rojenie nás stojí med a riziko, že budeme mať bezmatečnú rodinu. Približne tretina rodín sa nedá ovplyvniť protirojovými opatreniami. Takýchto kandidátov odhalíme pravidelnými 7 dňovými kontrolami. Od polovice apríla do konca júla (po letnom slnovrate chuť na rojenie upadá) v 7 dňových odstupoch robíme kontrolu preklopením nádstavku. Robiť kontroly v dlhších odstupoch je rizkantné, lebo pri dobrom počasí sa včelstvo vyrojí, akonáhle je zaviečkovaná prvá materská bunka. Kedže materská bunka je zaviečkovaná na ôsmy deň, môže sa stať že pri následnej kontrole o 8 dní je včelstvo vyrojené, preto tie 7 dňové odstupy.
Ak po preklopení plodiskového nádstavku nájdeme na spodnej latke rámika len čo jednu zaplodovanú materskú bunku, je rodina v rojovej nálade. Zložíme dolu medník, materkú mriežku a prehľadáme dôkladne plodisko. Najprv vyťahujeme jeden rámik za druhým zo spodného plodiskového nádstavku a hľadáme materské bunky, potom príde na rad horný plodiskový nádstavok. Medník si nemusíme všímať, tam sa matka cez materskú mriežku nedostala. Vytiahneme rámik z plodiska, strasieme z neho nad nádstavkom včely (nemusia byť všetky, len aby ich tam bolo menej) a vylámeme všetky materské bunky (inak veľmi zdravé Gelée royale s mäsovou prílohou!) a opatrne zasunieme rámik na miesto. Keď prezrieme všetky rámiky, na horný plodiskový nádstavok vrátime materskú mriežku, medník, úľové veko a preklopíme daľší úľ.
Znie to síce komplikovane, ale trvá to približne 5 min. na rodinu. A udržuje včelstvo v sile a rodina nevypadne z medného výnosu. U nerojivých rodín trvá prehliadka preklopením asi 1 minútu. Predpoklady k tomu, aby som túto činnosť rýchlo spravila sú: delené plodisko (dva nádstavky), nádstavky bez drážky (tzv. falcu), dostatok miesta okolo úľa (aby sa dali nádstavky preklopiť), materská mriežka medzi plodiskom a medníkom (rojové materské bunky sú potom isto len v nádstavkoch pod materskou mriežkou) a hrubé horné lišty na rámikoch (nie sú vystavané voskové mostíky, ktoré len prekážajú).
1. Horný medník zložiť, spodný môže ostať. Horný plodiskový nádstavok preklopiť. Prehľadať spodné latky rámikov, najmä kúty a trúdi rámik. Ak je rodina v rojovej nálade, tak väčšinou sú aj tu naťahané rojové materské bunky. Treba ale dôkladne hľadať.
2. Ak nie sme si istý, tak "prelistovať" rámiky, aby ...
3. ... sme našli aj skryté materské bunky.
Nezabudnúť na všetky kúty. Na obrázku je videť neškodné materské misky. Keď prehliadneme materkú bunku s trojdňovým vajíčkom, o 5 dní (po zaviečkovaní prvej materskej bunky) sa včely vyroja a pri nasledujúcej prehliadke o 7 dní sú už za horami, za dolami.
4. Pohľadom zo spodu sa nedá prehliadnuť: 5 rojových buniek s kŕmnou kašičkou. Na druhom pláste z prava vidieť také isté veľké bunky, ale tie sú horizontálne - to sú bunky s trúdim plodom.

Kontrola rojovej nálady jednoducho preklopením

Všetky iné protirojové opatrenia (ako napr. medziodloženec) sú náročnejšie na materiál a čas a pritom takisto nie sú trvalo účinné. Ale niekto si povie: načo jednoducho, keď sa to dá komplikovane.

Toto si môžte v Apríli kľudne odpustiť!

 • Strach z privčasného rozšírenia, alebo uteplovanie novinami pod medníkom.
 • Rodiny posilňovať pridávaním plástom z plodom z iných rodín - slabá rodina je tým preťažená, lebo nemá dostatok včiel, ktoré by sa poriadne starali o plod.
 • Vytáčať zásobné plásty a z toho robiť kŕmne cesto - zásobné plásty uskladniť tak, aby sa k nim nedostali mravce a potom použit pre odložence.
 • Plásty s plodom prevešiavať do plodiska, aby sme vylákali včely cez materskú mriežku do medníka - ak sa v medníku vyliahnu trúdi, tí neprejdú cez materskú mriežku, ostanú uväznené v medníku, potom sa v ňom musia vykaliť, čo neprospieva hygiene plástov.
 • Používať nízke medníkové nádstavky - plásty vystavané počas znášky sa potom nedajú použiť na výmenu diela v plodisku.
 • Pásiky z medzistienky do stavebného rámiky, alebo medzistienky s predlohou pre trúdi plást - včely aj bez toho vystavajú prázdny stavebný rámik, ktorý je vložený na kraji plodiska medzi dvoma vystavanými plástami.
 • Medziodložence, oddelenie od plodu, alebo odoberanie matky ako protirojové opatrenie - neúčinkuje spoľahlivo a znižuje medný výnos.
 • Nákup špecialných rojochytov - úplne postačuje plastové vedro.
 • Chytený roj umiestňovať do tmy a chladu - vyrojené včely sa nechcú vrátiť domov.
 • Podávať včelám náhradný peľ - ak je rodiny slabá, má to inú príčinu.
 • Veriť 40 dňovému pravidlu - letné včely bývajú len 2 týždne staré a do svojho plodovania si nedajú kecať.
 • "Preventívne" ošetrenie proti klieštikovi včeliemu - zdravá rodina sa na jar rozrastá rýchlejšie, ako populácia klieštika. Až po letnom slnovrate sa liahnu zimné včely a tie môžu byť klieštikom poškodené. Chemické ošetrenie sa aplikuje po poslednom vytáčaní medu, dovtedy len biotechnické opatrenia.

 • Roj striať do plastového vedra a ponechať na na mieste v chládku, aby sa aj ostatné včely z roja mohli pridať k svojim.

  A roj je v kýbli! Vedro s rojom prikryjeme materskou mriežkou, čím uvezníme matku a roj nám už neuletí. Po dvoch hodinách prinesieme úľ s jedným nádstavkom (vyplnený medzistienkami) a roj do neho presypeme. Pri zlom počasí trochu prikrmovať!
  A roj je v kýbli ...

  Dr. Pia Aumeier, Imkerfreund 04/2008

  Kalendár včelára od P. Aumeier na mesiac:
  JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL MÁJ JÚN
  JÚL AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

  Pani Dr.rer.nat Pia Aumeier, študovala biológiu na Univerzite Erlangen-Nümberg (Nemecko), zameranie zoólogia/parazitológia. Diplomovú prácu robila na Bavorskom včelárskom ústave v Erlangene. Dizertáciu vo včelárskom výskumnom ústave Univerzity Hohenheim, v ktorej sa zaoberala klieštikom včelím a nadaľej sa tejto téme vedecky venuje. Vo svojom výskume sa jej podarilo izolovať niektoré aromatické látky, pomocou ktorých klieštik hľadá svojho hostiteľa. Okrem vedeckej práce sa venuje praktickému včeláreniu, poriada mnoho kurzov pre začiatočníkov a pokročilých. Spoluatorka niekoľkých včelárskych kníh a autorka nespočetných článkov.


  Pani Pia Aumeier počas kurzu pre začiatočníkov.  Kniha Včelařství krok za krokem Veľmi dobrá kniha pre začiatočníkov, najmä pre takých, ktorý nemajú potuchy o včelárstve a chcú s tým začať. Táto kniha uvedie začiatočníka jednoduchým a stručným spôsobom do problematiky, názorne vysvetlí základne pojmy a postupy.

  Autor: Prof. Kaspar Bienefeld
  Vydavatelstvo: VÍKEND
  Jazyk: český
  Počet strán: 96
  ISBN: 80-86891-30-5

  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768