Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Mladé matky, silné včelstvá

Veľa včelárov sa snaží v priebehu sezóny presvedčiť včely o potrebe novej matky, čo chce dávku odvahy a nie vždy to vyjde. K tomu vyvinuli až neskutočné postupy pre výmenu matky. Pritom je to jednoduché: stačí vyčkať do jesene, vtedy sú včely ochotnejšie prijať novú matku (veď čo už im ostáva v tak pokročilej dobe). Od polovice septembra do polovice októbra je vhodné obdobie nielen na výmenu matiek, ale aj na spájanie rodín.


Tlačenica pre letáčom pri spájaní včelstiev. Robotnice budú prijaté, matka ostane vonku.


Spájanie dvoch odložnecov, ktoré neboli k prezimovaniu dostatočne silné.


Produkčnú rodinu s 2 ročnou matkou zrušíme sa spojíme s rodinou s 1 ročnou matkou (alebo odložencom) tak, že rodinu so starou matkou ometieme z plástov pred letáč rodiny s mladšou matkou.

Zachrániť všetko, čo sa zachrániť dá?

Veľa včelárom padne zaťažko rozlúčiť sa so svojími starými matkami a ponechajú v ich rodine do ďalšej zimy. A na jar nasleduje nepríjemné prebudenie: stará matka zimu neprežila, rodina nie je vhodná do znášky. Vtedy sa snažia spájaním včelstiev zachrániť, čo sa zachrániť dá. Ale jesené chyby sa na jar už nedajú napraviť. Kto spája dve rodiny, ktoré ledva prežili zimu, silnej produkčnej rodiny sa sotva dočká. Tým vyšli nazmar investície, ktoré sa v jeseni do takýchto rodín vložili.

Kto obmieňa staré matky a do zimy ponechá len silné rodiny, nemá sa čoho obávať a môže sa v zime v kľude odreagovať. V článku "Výmena matky a tú starú nie a nie nájsť" si môžete prečítať, ako bezproblémovo vymeniť matky.

Od polovice septembra sú produkčné rodiny ochotnejšie prijať cudziu matku, čo nám uľahčuje prácu. Starú matku rýchlo a bez trápenia rozpučiť, mladú pridať v klietke, uzavretú cukrovým cestom. Od polovice septembra je 100% úspešnosť prijatia cudzej matky. Mladé matky získame tým, že si v sezóne založíme viacej odložencov (viď. Kalendár včelára od včelárky - Máj), alebo si ich kúpime od iného včelára. Ja si neskoršie počas sezóny vytvorím malé odložence, ktoré majú za úlohu odchovať náhradné matky.

Čas poďakovať sa

Pri výmene matky si môžme ušetriť robotu s vyhľadávaním matiek. "Lenivý" včelár nechá odstránenie starej matky včelám. Spojením získame do zimy silnú rodinu s mladou matkou: včely aj so starou matkou omiesť z rámikov pred úľ rodiny s mladšou matkou (maximálne jednoročná). Takto včelami zrušenej rodiny posilníme inú rodinu. Toto spájanie robíme za pekného počasia, vonkajšia teplota min. 20°C. Matku nehľadáme, len jednoducho strasieme z rámikov všetky včely na zem pred letáč druhej rodiny. Včelám uľahčíme vstup do druhého úľa tým, že im pristavíme nejakú rampu od zeme k letáčovému otvoru (napr. úľové veko), aby sa po nej mohli vyšplhať aj mladé včely, ktoré nie sú ešte na lietanie zvyknuté. Asi po hodine sú všetky včely v novom domove a podradia sa novej matke. Strážkyne letáča starú matku dnu nevpustia - zapichnú ju ešte vonku. Kto chce mať istotu, že sa stará matka nedostane do úľa, može na letáčový otvor priložiť materskú mriežku. Zasieťované dno treba na 24 hodín uzavrieť (varroa-vložkou na kontrolu spádu klieštika), inak včely pod zasieťovaným dnom vytvoria strapec.

Po zrušenej rodine ostali plásty. Staré tmavé plásty treba stopiť, svetlé plásty a dobré plásty s veľkými zásobami môžme rozdeliť medzi ostatné rodiny. Ak spájame starú rodinu s mladou a táto mladá rodina je v jednom nádstavku, tak môžeme túto mladú rodinu rozšíriť o ten prázdny nádstavok po zrušenej rodine jednoduchým vyložením hore.

"Semafór pre vstup do zimy"

Aby rodina prezimovala, potrebuje mať na začiatku novembra min. 5000 včiel. Len vtedy si zabezpečia optimálnu teplotu v zimnom chumáči, aby prečkali aj tvrdú zimu. Koľko uličiek medzi rámikmi včely obsadzujú zistíme tak, že spočítame všetky uličky, v ktorých sa nachádza viac ako 10 včiel a od výsleddku odčítame 2 (krajné uličky).

Na obrázkoch sú vľavo zobrazené rodiny v jednom nádstavku (text 1-Zarger) a v pravo rodiny v dvoch nádstavkoch (text 2-Zarger).

Zelenú dostanú rodiny, skoro ráno ktoré po chladnej noci (pod 5°C) obsadzujú 5 uličiek medzi rámikmi. Tu môžeme úľ kľudne hneď zavrieť.


Žlté svetlo: 4 obsadené uličky medzi rámikmi je absolútne minimum (5000 včiel).


U rodín, ktoré obsadzujú menej ako 4 uličky medzi rámikmi je vysoké riziko, že neprezimujú. Ak aj zimu prežijú, na jar pravdepodobne z nich nebude žiadny úžitok.

Spájanie rodín: 3 varianty

V jeseni pospájame jednoducho a efektívne všetky odložence, ktoré nedosahujú potrebnú veľkosť na prezimovanie. Výber matky môžeme prenechať na včely.
Ak chceme sami rozhodnúť, ktorá matka má ostať, tak v druhej polovici septembra za pekného počasia strasieme všetky včely z odloženca, ktorého matku si nechceme ponechať, pred odloženec s matkou, ktorú si chceme nechať (postup ako vyššie popísané). Neželaná matka sa do úľa nedostane (v 9 prípadoch z 10).
Ak ponechávame výber matky na včely, alebo je studené počasie, tak odložence spájame tak, že ich nádstavky jednoducho vyložíme na seba - z 1. úľa odoberieme úľové veko, z 2. úľa zložíme nádstavok z úľového dna a vyložíme na 1. úľ a tým je vec vybavená. Často sa spomína použitie novinového pri spájaní včelstiev - to nie je potrebné, noviny sú na čítanie.
Ja úmyselne vytváram neskoro v sezóne dodatočne slabé odložence, ktoré sa nestihnú rozrásť do prezimovania schopnej veľkosti. Tieto odložence majú za úlohu vychovať náhradné (rezervné) mladé matky. Z týchto odložencov v septembri/októbri odoberám mladé matky a tam kde treba ich pridávam do včeltiev (v klietočke, ako je vyššie popísané). Odložence bez matiek potom pospájam.
Náhradné (rezervné) matky v malých včelstvách nezimujem, je s tým veľa roboty. Staré matky som už všetky vymenila, tak načo si robiť robotu naviac.

Pomalý kôň dosiahne mlyn

Netreba sa unáhliť so spájaním mladých rodín. Mladé rodiny spájam až od druhej polovice septembra - bez rozdielu ako a s kým ich budem spájať. Na rozdiel od produkčných rodín, mladé rodiny ešte do konca septembra aktívne plodujú. Ak do mladej rodiny zasiahneme skôr, tak nevyužijeme naplno ich potenciál. Preto sa nemusíme zbytočne ponáhľať so spájaním rodín, do konca októbra máme čas. Jediný problém pritom je, že sa predtým musíme zamýšľať nad zimnými zásobami. Rodinám, ktoré plánujeme spájať, dáme len polovicu krmiva pre zimné zásoby:
 • produkčným rodinám do konca augusta,
 • mladým rodinám do konca septembra.

 • Zvyšok zásob im podáme podľa potreby po spájaní. Pri spájaní rodín nám ostanú plásty so zásobami, ktoré po zhodnotení prerozdeľujeme a tým niektoré rodiny už vybavíme potrebným množstvom na zimu.

  Keď sme do konca októbra povymieňali všetky staré matky, pospájali slabé rodiny, podali dostatočné množstvo zásob (nešetriť, nespotrebované zásoby sa na jar odoberú a dajú odložencom) tak sa nemusíme do jari o naše rodiny obávať a v zime možeme kľudne spávať.

  Pia Aumeier, Deutsches Bienen-Journal 10/2009

  Pani Dr.rer.nat Pia Aumeier, študovala biológiu na Univerzite Erlangen-Nümberg (Nemecko), zameranie zoólogia/parazitológia. Diplomovú prácu robila na Bavorskom včelárskom ústave v Erlangene. Dizertáciu vo včelárskom výskumnom ústave Univerzity Hohenheim, v ktorej sa zaoberala klieštikom včelím a nadaľej sa tejto téme vedecky venuje. Vo svojom výskume sa jej podarilo izolovať niektoré aromatické látky, pomocou ktorých klieštik hľadá svojho hostiteľa. Okrem vedeckej práce sa venuje praktickému včeláreniu, poriada mnoho kurzov pre začiatočníkov a pokročilých. Spoluatorka niekoľkých včelárskych kníh a autorka nespočetných článkov.


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768