Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Klasifikácia včelstiev na jar

Na jar po prezimovaní často včelstvá pripomínajú píšťaly na orgáne - silné vedľa slabých a medzi nimi priemerné. V takom prípade máme na výber dve stratégie chovu do nastavajúcej sezóny.


Pri očisťovacom prelete lietajú včely zo všetkých úľov - ale ako sú na tom jednotlivé rodiny?


Takto vyzerá plást s plodom, ktorý sa odeberie zo silných, alebo priemerných rodín pre založenie novej mladej rodiny.


Po tom, čo sme slabé rodiny vypiplali, spravíme z nich odložence.


Ak treba rodinu, od ktorej očakávame znášku, prikŕmiť, tak im dáme náš vlastný med. Aby sa včely v mede netopili, môžeme dať na med napr. noviny. Keď sa oteplí, včely med objavia a potom budú z neho odoberať, aj keď teplota poklesne.

1. Vyrovnávanie včelstiev

Na mysli mám posilňovanie slabých rodín. Slabé rodiny sa posilnia včelami a/alebo plodom so silných a zdravých rodín a to buď vyložením slabej rodiny nad silnú, alebo postupným pridávaním rámikov s plodom. Slabým rodinám pridávať len toľko plodu z iných rodín, o koľko sú schopné sa postarať. Začiatočník, ktorý to nevie ešte posúdiť, nech pridáva len po jednom rámiku.

O posilňovaní slabých rodín vyložením na silnú si môžte prečítať:
Miesto pre slabých. (G. Liebig)
Ako pomôcť včelám počas skorej jari.

Alebo sa môže použiť starý včelársky trik a premiestniť úľe - na miesto slabej rodiny postavíme úľ so silnou rodinou a na miesto silnej rodiny postavíme slabú rodinu. Tým sa posilní slabá rodina lietavkami so silnej.
Pred znáškou by mali byť rodiny vyrovnane silné. Ak sa to nepodarí, tak máme síce pekné rodiny, ale žiadny med. V oblastiach s vyslovene výdatnou jarnou znáškou sa môže v už apríli z dobre vyvinutých rodín odsávať (odobrať z rodiny nejakú časť robotníc a/alebo plodu za účelom založenia novej mladej rodiny). Ak ste kvôli slabému vývoju rodín prepásli jarnú znášku, tak nie je vhodné odsávať zo včelstva, lebo pred dverami je ďalšia znáška a medný výnos má teraz prednosť. Ale na druhej strane, keď premeškáte zakladanie nových mladých rodín, tak to najneskoršie na budúci rok trpko oľutujete. Bez omladzovanie včelstiev si predprogramujete veľké zimné straty. Preto ja osobne odporúčam nasledovný postup:

2. Oddeliť plevy od zrna

Rodiny sa nebudú vyrovnávať, aby boli rovnako silné (alebo rovnako slabé), ale u každej budeme individuálne postupovať. Včelstvá si rozdelíme na skupiny:

 • Skupina A - Produkčné rodiny:
 • to sú tie najsilnejšie na stanovišti. Ich je treba ešte v apríli (čím skorej, tým lepšie) rozšíriť o tretí nádstavok. Pretože sa jedná o silné rodiny, môžu sa rýchlo dostať do rojovej nálady, čím by nám vypadli so znášky, preto si ich držíme stále v oku. Každej rodine s nastupujúcou rojovou náladou pustíme jemne žilou - vytvoríme odložence. Ak rojová nálada nenastupuje, necháme ich zatiaľ nedoknuté.

 • Skupina B - Priemerné rodiny:
 • sú také, ktoré ešte na konci apríla nepotrebujú rozšíriť o tretí nádstavok, ale inak pôsobia dobrým dojmom. Ďalej postupujeme podľa toho, koľko rodín tejto kategórie máme a koľko máme slabých rodín (skupiny C).
  Ak máme priemerných rodín veľmi málo, tak ich všetky neskoršie použijeme na zakladanie nových mladých rodín. Ak máme veľa priemerných rodín, časť môžme použiť na zakladanie nových mladých rodín a o zvyšok sa postaráme - prinesú nám med z neskorej znášky. Ak im treba dodať zásoby, tak už im dáme len vlastný med, aby sa nám cukor nemiešal do medu.
  Rodiny, ktoré sme určili na tvorbu mladých rodín, necháme, nech sa vyvíjajú a potom z nich použijeme "včelí materiál" na zakladanie mladých rodín. Mladé rodiny potom prikrmujeme veľkoryso cukrovým roztokom, alebo zásobnými plástami (ak máme nejaké odložené).

 • Skupina C - Slabé rodiny:
 • Tieto všetky (ak sú zdravé!) upotrebíme na zakladanie mladých rodín, pričom miešame včely z viacerých slabých rodín. Akonáhle sa ocitnú bez matky a v cudzom prostredí, chovajú sa ako "ovečky" a zomknú sa spoločne do jedného "stáda" - teda vytvoria novú rodinu, bez toho, aby medzi sebou bojovali. Slabé rodiny podľa potreby prikrmujeme, až kým z nich nebudeme robiť nové rodiny. Slabé rodiny málo lietajú, lebo väčšina včiel ohrieva plod, preto im treba pomôcť.

  Veľmi dôležitá je dôsledná kontrola zdravotného stavu slabých rodín, lebo to, že rodina je slabá môže byť ako dôsledok choroby. Slabé rodiny často sprevádza nozémová nákaza a/alebo hnačka. Do chorých rodín nemá zmysel ďalej investovať čas a prostriedky, takéto rodiny utratíme (vysírením), úľ a rámiky dôsledne vydenzifikujeme a máme voľný úľ pre novú mladú rodinu.

  Armin Spürgin, Imkerfreund 04/2008

  Armin Spürgin, odborný poradca pre včelárstvo vo Freiburgu (Nemecko), autor niekoľkých kníh a mnohých článkov o včelárstve.  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768