Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Ako pomôcť včelám počas skorej jari

V rokoch, ako napr. v 2008, keď včely pomerne slabo prezimovali, mali by sme im v skorej jari venoviať viac pozornosti. Pritom stoja v popredí ciele: rozvoj rodiny a rozmožovanie rodín. Po slabom prezimovaní správnymi zásahmi sa dá očakávať ešte nejaký medný výnos.

Štartovacie podmienky nie sú optimálne: v závislosti od oblasti a sily včelstva, začínajú včely s intezívnym plodovaním niekedy v období stred januára až stred februára. Ďalší rozvoj rodiny silne závisí od jej veľkosti, počasia, zásob a jej zdravotného stavu. Plodovanie totiž vyžaduje dostatok bielkovín a cukru a čím je rodina silnejšia tým menej plodovanie zaťažuje jednotlivé včely - silné rodiny si so záťažou, spojenou s plodovaním, poradia ľahšie.
Podľa jedného starého včelárskeho pravidla, sa chyby spôsobené v jeseni na jar už nedajú napraviť. Ale keď niekomu prezimujú rodiny slabo, kladie si otázku: Čo teraz?

Skontrolovať zásoby: Prvá činnosť včelára po prvom jarnom prelete je kontrola veľkosti rodín, prítomnosti matky a stavu zásob. Krátkym pridvihnutím úľa skúsený včelár zistí, či je v úli dostatok zásob. Menej skúsený včelár zoberie závesnú pružinovú váhu, odváži úľ vpredu a vzadu a spočíta zistené hmotnosti. Predtým si ale musí zistiť hmotnosť prádzneho úľa s rámikmi.

O tom, ako ešte inak zistiť stav zásob si môžte prečítať: Kalendár včelára od včelárky - FEBRUÁR.

Doplniť zásoby: V rokoch, keď včely všeobecne slabo prezimujú, by vlastne nemalo dôjsť k nedostatku zásob. Ale ak sa popri tom vyskytnú silnejšie rodiny s nedostatočným stavom zásob, nesmú sa im vkladať zásobné plásty zo slabých rodín, u ktorých si včelár nie je istý ich zdravotným stavom, inak si môže nakaziť zdravú silnú rodinu.

Zistiť veľkosť rodiny: kto hospodári s obmedzenými zdrojmi, ten postupuje plánovite. V čase očisťovacieho jarného preletu spočítajte v úli počet včelami obsadených uličiek a rozdeľte rodiny na skupiny:
 • silná: viac ako 15 obsadených uličiek
 • priemerná: 7-14
 • slabá: 5-6
 • veľmi slabá: 2-4.


 • Posúdiť zdravotný stav: zdravotný stav rodiny má podstatný vplyv na jej vývoj. Nikdy nespájať choré rodiny so zdravými! Príznaky chorej rodiny sú okalené rámiky a plásty, žiadne poriadne plodisko, alebo malátne včely.

  Prispôsobiť úľový priestor: rodiny, ktoré obsadzujú menej ako 7 uličiek medzi rámikmi, treba zúžiť na jeden nádstavok, pretože prázdne spodné nádstavky brzdia vývoj rodiny.

  Kontrolou, posúdením a prispôsobením úľového priestoru ide o nasledovné:

  Využívať optimálne zdroje!


  Posilnenie slabých rodín: slabá rodina sa nadstaví nad silnú a od seba sú oddelené len materskou mriežkou.
  len "veľmi slabé": ak na jednom stanovišti sa po prezimovaní nachádzajú len veľmi slabé rodiny a tieto sú zdravé, môžu sa preniesť na stanovište, kde sú silné rodiny a tie slabé posadiť nad silné. Ak nie sú k dispizícií žiadne silné rodiny, tak ostáva len ich navzájom pospájať. Ak má včelár pochybnosti o zdravotnom stave veľmi slabých rodín, tak ich treba zrušiť, poprípade usmrtiť.

  väčšinou "slabé": zúžiť na jeden nádstavok a nechať, nech sa sami vyvíjajú. Neskoršie sa môžu využiť na tvorbu odložencov. Dbať na dostatok zásob. Tieto rodiny dostanú k repkovej znáške materskú mriežku a medník, ale iba ak už obsadzujú 2. nádstavok. Do konca znášky z repky sa vyvinú na bežne silnú rodinu. Ak majú dobrú matku, tak využijú letnú a neskorú znášku.

  väčšinou "priemerné": až po znášku z repky ich ponechať tak, väčšinou zmohutnejú, že ich bude treba rozšíriť o 3. nádstavok. Ak sa tak nestane, tak ešte pred repkovou znáškou zložiť horný nádstavok bokom, naň položiť materskú mriežku a na mriežku vyložiť spodný nádstavok. Tak bude spodný nádstavok (v ktorom je nakladené menej plodu ako v hornom) medník. Ak sa v spodnom nádstavku nachádzajú zásobné plásty, alebo staré, prípadne zaplesnené plásty, tieto nahradiť medzistenami! Skôr, ako takéto rodiny dostanú druhý medník, treba rozšíriť plodisko svetlými (nezaplodovanými) plástami. Tieto rodiny naplno využijú neskorú znášku.


  Takéto slabé rodiny možno pomocou silných rodín vypiplať.
  "slabé" a "silné": aj rodiny, ktoré obsadzujú menej ako 5 rámikov a sú zdravé, sa dajú využiť. Bežná metóda, kde slabo prezimované rodiny sa ometú z plástov a plodom z nich sa posilnia iné rodiny, je prácna a treba k tomu pekné počasie. Jendnoduchšie je, tie slabé rodiny vyložiť na silné a oddeliť ich len materskou mriežkou. Ak treba, pretým sa odoberú slabej rodine zásobné plásty a doplnia sa prázdnymi vystavanými plástami. Prázdne plásty nevkladáme do plodiska! Silnej rodine zložíme úľové veko, nasadíme na horný nádstavok materskú mriežku, nádstavok slabej rodiny odoberieme od dna a vyložíme na materskú mriežku na silnú rodinu. Včely obidvoch rodín používajú len jeden letáč. Slabá rodina bude posilnená včelami spodnej rodiny a takisto profituje aj z jej tepla. Matky sa k sebe cez materskú mriežku nedostanú. Krátko pred repkovou znáškou odoberieme horný nádstavok, posadíme na vlastné úľové dno a obidve rodiny rozšírime o medník. Teraz môžu obe rodiny kočovať k repke. Ak nekočujeme, tak treba tú hornú rodinu umiestniť na iné miesto mimo letového dosahu včiel, inak sa lietavky vrátia do spodnej rodiny.

  Prečítajte si: Miesto pre slabých, G. Liebig

  Geert Staemmler, Imkerfreund 03/2008

  Greet Staemmler, včelársky majster. Po skončení včelárskej školy v roku 1971 v Bad Segeberg (Nemecko) nastúpil do Včelárskeho inštitútu v Kirchhaine, kde zložil skúšku na majstra včelára. Od roku 1978 pracoval na Univerzite v Tübingene, kde sa staral o pokusné včelnice. Od roku 1983 pracoval ako poradca chovu včiel Poľohospodárskej komory v Schleswig-Holstein. Zaoberal sa chovom, šlachtením, umelým oplodňovaním, experimentovaním. Robil poradenstvo, školenia. Od roku 2004 je na dôchodku.  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768