Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Vplyv stanovišta a spôsobu chovu na včelstvo

Včelstvá na juhu Nemecka začínali sezónu 2008 s veľkou rozlohou plodu. Včelstvá na severe Nemecka priniesli s menej včelami viac medu. Spôsob chovu ovplyvňuje počet včiel a medný výnos. Porovnanie "Chov včiel v rotácii podľa Celle" a metódy "Rozmnožovanie včelstiev v 4 krokoch" vyvinutej v Hohenheime.


Dr. Otto Boecking, Dr. Gerard Liebig a Sebastian Wiegand
pri porovnávaní metód chovu včiel.
Každý spôsob chovu má svoje zvláštnosti. Detaily, ako napr. ošetrenie proti klieštikovi, protirojové opatrenia, alebo spôsob tvory mladých rodín rozlišujú tieto spôsoby. Každý si ten svoj spôsob chovu obhajuje, ale skutočnosť je taká, že niektoré postupy majú určité klady a zápory. Týmto problémom sa zaoberajú pracovníci včelárskych inštitútov v Celle, Hohenheime a Bochume - v roku 2008 po prvý krát porovnali "Chov včiel v rotácii podľa Celle" a "Rozmnožovanie včelstiev v 4 krokoch" z Hohenheimu. Na každom z týchto troch inštitútov chovali 18 rodín podľa Celle a 18 rodín podľa Hohenheimu. Každé z týchto zariadení sa nachádza v rôznych klimatických regiónoch, tým bolo možné porovnať aj podmienky medzi severom, západom a juhom Nemecka. Teraz predložili prvé vyhodnotenie získaných dát z roku 2008.

Umelý roj versus odloženec

V chove včiel podľa Hohenheimu sa včelstvám skoro na jar jemne odoberú včely a plod, vytvorí sa odloženec, pridá chovný rámik a potom sa odloženec rozdelí na oplodňovacie jednotky (tzv. oplodniačiky). Chov včiel v rotácii podľa Celle sa po repkovej znáške (koniec mája, začiatok júna) vytvoria umelé roje (z produkčných včelstiev včely z medníka), ktoré dostanú mladú matku a na konci sezóny sa produkčné včelstvá zmetú do rojnice a spojia s mladými rodinami.

Po 36 rodín umiestnené v spolkových štátoch
Badensko-Württembergsko, Dolné Sasko a
Severné Porýnie-Vestfálsko.
Podstatný výsledok totho porovnania: včelstvá na juhu Nemecka začínali, nezávisle od metódy chovu, na jar s najväčšou rozlohou plodu - v polovici mája až začiatkom júna priemerne 32000 buniek s plodom, zatiaľ čo na severe koncom mája priemerne 25000. Na západe to bolo v priemere 27500. Síce včelstvá na severe menej plodovali, ale neustále sa rozrastali, až sa k začiatku augusta (pred znáškou z vresovísk) vyrovnali tým na západe a dokonca predstihli tie na juhu. Po tomto období rozloha plodu a počet včiel klesalo na všetkých stanovištiach. V októbri boli všetky sledované včelstvá na všetkých stanovištiach zhruba v rovnakej sile.

Produkčné včelstvo a odloženec

Testované spôsoby chovu sa prejavovali na všetkých stanovištiach rovnako. Rodiny chované podľa Hohenheimu, ktorým bolo na jar jemne odobraté včiel a plodu, priniesli obvyklú jarnú a letnú znášku. Rodiny chované v rotácii podľa Celle priniesli v lete značne menej medu, ale zakrátko po rozdelení dorovnali počet včiel na pôvodnú úroveň. K poslednej znáške v neskorom lete boli všetky testované včelstvá obidvoch spôsobov chovu na rovnakej úrovni.

Žiadny vplyv na prezimovanie

Pri tomto teste narazili vedci na zaujímavé možnosti zlepšenia chovu podľa Celle, ktoré chcú v nasledujúcom roku vyskúšať. Zistili že veľkosť umelého roja nemá žiaden vplyv na to, v akej sile ide rodina do zimy. Teraz chcú s tým experimentovať, aký minimálne silný musí byť vytvorený umelý roj, aby sa neodsávalo veľa včiel z produkčného včelstva. Taktiež spájanie produkčných rodín s mladými rodinami v jeseni nemalo žiadne negatívne efekty na zazimovanie, ale odrazilo sa to na nižšom počte rodín. Pri chove včiel podľa Celle, kde sa včely z produkčných rodín zmetú do rojnice, ošetria proti klieštikovi a pridajú k mladým rodinám, je podľa pracovníkov inštitútov ošetrenie proti klieštikovi vo veľmi neskorej dobe.

Deutsches Bienen-Journal 06/2009Články k metóde podľa Hohenheimu:
 • Rozmnožovanie včelstiev - kráľovský dorast bez konca
 • Rozmnožovanie včelstiev v 4 krokoch

 • Články k metóde podľa Celle:
 • Absolútne čistý nový začiatok: umelý roj
 • Chov včiel v rotácii podľa Celle

 • Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768