Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Kalendár včelára od včelárky - MAREC

V marci sa zobúdza nielen príroda, ale aj včelári a stoje netrpezlivo pred začiatkom novej sezóny. Včelár, ktorý nezanedbal strarostlivosť o včely na sklonku predošlého leta, má teraz v marci pred sebou len niekoľko zásahov pri včelách, ktoré sú nutné pre dobrý štar do nadchádzajúcej sezóny a má dostatok času, sa kluďne posadiť pred úľe a pozorovať ako jeho včielky usilovne znášajú peľ."Usilnosť na druhú". Niekoľko stoviek kvetov musí včela naštíviť, kým nazbiera 30mg peľu.


Razantný vývoj. Na začiatku marca je plodisko malé, schované pod zimným chumáčom, ale do polovice apríla sa explozívne rozšíri. Včas pridať nádstavok!


Lepšie príliš skoro, ako príliš neskoro! Rodiny, ktoré prezimovali v jednom nádstavku treba rozšíriť ešte skôr, ako obsadzujú všetky rámiky.

Desivé prebudenie...

Veľa skúsených včelárov preberá v tomto čase častejšie témy ako nozéma, hnačka, meňavková nákaza, bezmatečné včelstvá, trúdoviciové včelstvá a vysírenie včiel. Veľa začiatočníkov si potom myslí, že včely väčšinou prežijú jar len s námahou, ak už väčšina z nich nezahynula ešte v zime. Prirodzene, ak včely slabo prezimovali, je treba zistiť dôvody (viď mesiac február), ale pre skúsnených včelárov by slabo prezimované včelstvá mali byť skôr zriedkavou výnimkou.

... alebo štastné zvítanie sa

Pri vhodne vedenom chove včiel, nezávisle od počasia, oblasti, ponuky peľu a stavu plodovania v jeseni, prezimuje minimálne 95% rodín. Toto ukazujú aj pokusy (nielen naše) v praktickom chove včiel. Ak je zima obzvlášť studená s priemernými teplotami pod mínus 1°C, tak sú rodiny v marci asi o tretinu slabšie, ako po teplej zime (viď graf na konci článku), ale nezanechá to nejaké trvalé následky.
Už roky idem do zimy s 50 rodinami. V marci potom rozdeľujem rodiny na tri skupiny:

1. Rodiny v dvoch nádstavkoch - takmer bez roboty.
Asi 25 produkčných rodín z minulého roku prezimovalo v dvoch nádstavkoch. Tie len skontrolujem pridvihnutím úľa zo zadu, aby som zistila stav zásob. Tieto rodiny zvyčajne nemajú problém s nedostatkom zásob, lebo 20 rámikov im poskytuje v jeseni dostatok miesta pre zásoby, ktoré som im vtedy veľkoryso dodala. O tieto rodiny sa nestarám, až pred kvitnutím čerešní ich rozšírim o medník.

2. Jednonástavkové rodiny - treba rozšíriť o nádstavok.
Asi polovica mojích rodín sú mladé rodiny z predchádzajúceho roku, ktoré zimovali v jednom nádstavku. Do času kvitnutia vŕby rakyty už vychovali väčšiu sériu mladých včiel a ich dobrý stav ukazujú aktívnym znášaním peľu. Ak nazriem do úľa (síce zbytočne, ale zvedavosť nedá), tak už obsadzujú všetky rámiky a keď ich odoženiem trochou dymu, tak už vidím zhora zaviečkovaný plod. Najvyšší čas rozšíriť o nádstavok!
Matka už od začiatku marca zakladie denne niekoľko stoviek buniek a jej výkon stúpa. V polovici marca sa včely starajú o viac ako 10000 zaplodovaných buniek. O 21 dní (3 dni vajíčko, 6 dní larva, 12 kukla) sa liahnú denne stovky mladušiek - 500 z nich zaberá polovicu uličky medzi plástami. Síce z počiatku nahrádzajú staré zimné včely, ale rýchlo im je jeden nádstavok málo. Kto sa drží starého včelárskeho pravidla, drží včely "na úzko" a čaká kým pohľadom cez letáč nevidí visieť včelí chumáč, tak ten sa postará o skorú rojovú náladu. Rozširuje sa tak, že do prázdneho nádstavku sa vložia medzistienky, ale kto má vystavané svetlé plásty, môže 4-5 vložiť do stredu. Nádstavok na položí na vrch na plodisko. Rozširujem všetky mladé rodiny naraz, riadim sa tou najsilnejšiou.
Ak niekto šetril v jeseni na zakrmovaní a zlé počasie pretrváva až do apríla, musí dávať dobrý pozor na stav zásob. Ak sú nejaké rodiny nápadne ľahké, treba im zásoby dodať. Najednoduchšie je odobrať plné zásobné plásty rodinám, ktoré ich majú dostatok a vložiť na kraj rodinám, ktoré to potrebujú.

3. Slabosi - zriedkavé prípady.
Maximálne každá desiata z mojích rodín obsadzuje v polovici marca menej ako 4 uličky medzi plástami. Mnohé z nich by neprežili nečakané ochladenie, ostatným by trvalo sa pozviechať až do neskorej letnej znášky. Ak má slabá rodina dobrú matku, čo možno rozpoznať na zaviečkovanom robotníčom plode a pekne zakladenom plodisku, nespájam, alebo neruším takúto rodinu, ale pomôžem jej:
 • 1. Slabej rodine odoberiem prebytočné zásobné plásty (ponechám len 2-3) a nahradím vystavanými plástami. Tak som im urobila miesto pre plod.
 • 2. Silnej rodine, ktorá obsadzuje dva nádstavky, zložím úľové veko, položím na vrch materskú mriežku a vyložím nádstavok so slabou rodinou. Vznikla dvojrodina, ktorá je od seba oddelená len materskou mriežkou a obe rodiny používajú jeden letáč.
 • 3. O 4-5 týždňov (asi v polovici apríla) spodná rodina pomohla a posilnila hornú. Spravidla obe matky žijú a kladú. Horný nádstavok s pôvodne slabou rodinou posadím na vlastné dno. Hornú rodinu nechám na tom mieste, spodnú premiestnim. Tým skončia lietavky v tej predtým slabej rodine.


 • Prečítajte si: Miesto pre slabých (G. Liebig)

  Takto môžeme pomôcť aj minuloročným produkčným rodinám, ktoré slabo prezimovali. Tie zimovali v dvoch nádstavkoch a spodný nádstavok je v tomto prípade väčšinou prázdny - ten im odoberieme a horný nádstavok so včelami nasadíme nad silnú rodinu.
  Predtým, než vyložíte slabú rodinu na silnú, treba dôkladne prezrieť tú slabú rodinu, či je zdravá a či tam nie je trúdnica (robotnica, ktorá kladie neoplodnené vajíčka). V žiadnom prípade nespájať choré, alebo trúdicové včelstvo so silnou zdravou rodinou, lebo by ste si nakazily zdravú rodinu, alebo trúdicové včelstvo by mohlo usmrtiť matku v spodnej rodine.

  Ja nemám matky staršie ako 2 roky a pravdepodobne preto nemávam na jar bezmatečné, alebo trúdicové včelstvá. Ak sa ale takýto prípad vyskytne, počkajte do apríla a pri letovom počasí (počasie, keď včely aktívne lietajú) ich zrušte - omiesť z plástov na zem, niekde bokom od úľov. Pred zrušením im zadymte do úľa, lietavky si naberú zásob a keď sa budú chcieť vrátiť do svojho úľa, ten nenajdú a s "nákladom" sa im ľahšie podarí vžobrať do inej rodiny.
  Dielo "krkavčieho včelára". Neskoré pridanie nádstavku zapríčinilo divú stavbu, prevažne s trúdim plodom.

  Keď dostanú včely priskoro v jari stavebný rámik, tak ho vystavajú aj pre robotníči plod, ktorého je škoda vyrezávať. Preto vkladám prvý stavebný rámik až začiatkom apríla.

  Neskoro! Kto čaká, kým včely obsadzujú všetky rámiky a kým nevidí cez letáč vysieť dole na rámikoch chumáč včiel, tak si koleduje o skorú rojovú náladu.
  V bezmatečnom včelstve začne (maximálne) každá štvrtá robotnica klásť plod (trúdnica). Typickým príznakom výskytu trúdnice je, že sa nachádza viacej vajíčok v jednej bunke.

  Včelstvo sa stane trúdicové z núdze. Nemajú matku, tak sa snažia aspoň o zachovanie svojich génov. Aj keď sa v robotníčich bunkách liahnu menší trúdi, sú aj tak schopný oplodniť nejakú matku a tak sa zachovajú gény včelstva, ktoré čaká zánik.

  Taviť vosk a obratom ruky vyčistiť rámiky

  Ešte v mojich včelárskych začiatkoch som vyrezané trúdie plásty hádzala do kompostu, ale už na konci prvého leta bolo treba vyriešiť otázku, čo so starými plástami. Kupovať, alebo si zmajstrovať nejaký slnečný, alebo parový roztavovač vosku sa mi nezdalo ako vhodná alertntíva: príliš drahé, v čase nepoužívania to treba niekde skladovať a zaberá to miesto. Riešenie som našla v jednoduchom nerezovom lieviku, ktorý pasuje na moje nádstavky a v obyčajnom elektrickom vyvíjači pary, ktorý sa používa na odstraňovanie tapiet.
  Z úľových nádstavkov postavím vežu, dva nádstavky sú plné starých plástov. Na spodok dám nejaké vedro s trochou vody. Nad ním je nerezový lievik, po ktorom steká vosk do vedra. Nad lievikom je materská mriežka, ktorá slúži ako hrubé sito. Para je vedená hadičkou cez lievik do tretieho nádstavku.

  Popis môjho parového tavidla na vosk (viď obrázok v pravo):
  1 - úľové veko, pod ním je fólia, ktorá je väčšia ako rozmer nádstavku a bráni úniku pary.
  2 - dvá nádstavky plné plástov.
  3 - materská mriežka, ktorá slúži ako hrubé sito.
  4 - jeden prázdny nádstavok.
  5 - nerezový lievik.Pod neho natiahnem dámske silónky, ktoré slúžia ako jemné sito.
  6 - dva prázdne nádstavky.
  7 - plastové vedro, v ktorom je trocha vody.
  8 - vyvíjač pary, aký sa bežne použivá na odstraňovanie tapiet.
  9 - paleta.

  Asi 15 minút trvá, kým sa vosk roztopí. Medzitým naplním ďalšie dva plástami. Keď sú plásty roztopené, zložím horné dva nádstavky s prázdnymi rámikmi a vyložím ďalšie dva nádstavky so starými plástami. Prázdne rámiky ešte za tepla očistím od zvyškov včelárskym rozperákom.
  Aby sa dali opätovne na rámiky naletovať medzistienky, musí sa drát našponovať a byť absolútne čistý. Na dočistenie rámikov používam starú myčku na riad, kde naraz vyčistím 35 rámikov. Keď sa myčke nedá vypnúť prvé oplachovanie, treba počkať kým program oplachovanie skončí a potom tam všupnúť roztok lúhu sodného. Nepoužívať pritom žiadne iné pracie prostriedky! Lúh sodný len rozmiešaný vo vode, v žiadnom prípade dávať kryštalizovaný do priestoru pre tabletky. Pri práci s lúhom sodným treba dbať na bezpečnosť práce.

  Staré plásty roztápam už na konci leta, ale už teraz som popísala môj jednoduchý spôsob, aby si začiatočník zbytočne nelámal hlavu, čo s trúdimi plástami a mal čas si pripraviť niečo na tavenie plástov.
  Jednoduchý nerezový lievik, vyrobený na rozmer rámikov. Takéto síce nie je dostať v predaji, ale šikovný klampiar Vám to spraví za znesiteľnú cenu.

  Bežný vyvíjač pary, ktorý sa používa na odstraňovanie tapiet.
  Kým sú rámiky teplé, dajú sa ľahko očistiť od zvyškov. Medzitým sa topia daľšie staré plásty.

  Obratom ruky čisté rámiky starou myčkou na riad.

  Toto si môžte v Marci kľudne odpustiť!

 • Výmena úľového dna, alebo zoškrabávanie ulepených mŕtvol včiel - na celozasieťovanom dne ležia mŕtve včely voľne, potom stačí v marci odobrať z letáča ochranu proti myšiam, trochu preklopiť úľ a poklepaním od spodu na mriežku vypadnú mŕtvolky von.
 • Podnecovať - načo?
 • Včely držať na úzko, uteplovať úľe - toto nemá žiadny pozitívny účinok.
 • Vkladať stavebnú zábranu do úľového dna - keď zavčasu rozšírime o nádstavok, tak včely nebudú na dne úľa stavať dielo.
 • Rozširovať jednotlivo po jednom rámiku - miesto naviac včelám ešte neublížilo.
 • Lákať včely do iných nádstavkov prevesovaním plástov s plodom - zásahy do plodiska spôsobia pri náhlom väčšom ochadení včelám len problémy.
 • Bezmatečné včelstvo spájať z inou rodinou - nebezpečenstvo pre matku. Bezmatečné rodiny v apríli niekde bokom omiesť z plástov do trávy.
 • Kupovať, či objednávať daľšie rodiny, alebo matky - načo, veď vy ste sám včelár!
 • Ošetrenie chemickými prostredkami proti klieštikovi včeliemu - je krátko pred znáškou, to je na jar tabu!
 • Kontrola včelstiev v skorej jari vyťahovaním každého plástu - to síce ukľudní včelára, ale lezie včelám na nervy.
 • Porovnanie veľkosti rodín v októbri a marci v %:
  priemerné zimné teploty:
 • červené stĺpce nad 2,5°C;
 • béžové 1 až 2,5°C;
 • modré pod 1°C


 • Priemerné relatívne prezimovanie včelstiev, odsledovaných takmer 200 rodín. V priemere stratí jedna rodina počas studenej zimy s dlhou prestávkou v plodovaní približne každú tretiu včelu. Ale keď je rodina zazimovaná v dostatočnej veľkosti, tak to nepredstavuje žiadny problém. Ak je zima teplá, začínajú veľmi skoro plodovať a priebežne sa rozrastajú, takže nie je badať úbytok zimných včiel. (G.Liebig)

  Dr. Pia Aumeier, Imkerfreund 03/2008

  Kalendár včelára od P. Aumeier na mesiac:
  JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL MÁJ JÚN
  JÚL AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

  Pani Dr.rer.nat Pia Aumeier, študovala biológiu na Univerzite Erlangen-Nümberg (Nemecko), zameranie zoólogia/parazitológia. Diplomovú prácu robila na Bavorskom včelárskom ústave v Erlangene. Dizertáciu vo včelárskom výskumnom ústave Univerzity Hohenheim, v ktorej sa zaoberala klieštikom včelím a nadaľej sa tejto téme vedecky venuje. Vo svojom výskume sa jej podarilo izolovať niektoré aromatické látky, pomocou ktorých klieštik hľadá svojho hostiteľa. Okrem vedeckej práce sa venuje praktickému včeláreniu, poriada mnoho kurzov pre začiatočníkov a pokročilých. Spoluatorka niekoľkých včelárskych kníh a autorka nespočetných článkov.


  Kniha Včelařství krok za krokem Veľmi dobrá kniha pre začiatočníkov, najmä pre takých, ktorý nemajú potuchy o včelárstve a chcú s tým začať. Táto kniha uvedie začiatočníka jednoduchým a stručným spôsobom do problematiky, názorne vysvetlí základne pojmy a postupy.

  Autor: Prof. Kaspar Bienefeld
  Vydavatelstvo: VÍKEND
  Jazyk: český
  Počet strán: 96
  ISBN: 80-86891-30-5

  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768