Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Klieštik včelí ekologicky pod kontrolou

Zachovanie prirodzenej čistoty včelých produktov bez reziduí je rozhodujúce kritérium pre zachovanie si dôvery zákazníkov a tým aj pre konkurencieschopnosť na trhu. Preto by sa mali na ošetrenie včiel voliť také prostriedky, ktoré nespôsobujú problémy s rezíduami. To platí najmä pre vosk, lebo v tuku rozpustné látky sa ukladajú vo vosku a predstavujú trvale riziko pre čistotu medu.
Boj proti klieštikovi nie je len chemické ošetrenie na konci znášky, ale treba si do chovu včiel integrovať zásahy, ktoré redukujú populáciu klieštika po celý rok. Každý včelár by si mal stanoviť celoročný koncept boja proti klieštikovi včeliemu, ktorý je prisbôsobený jeho vlastným podmienkam (podnebie, čas znášky, počet rodín, spôsob chovu atď.) a systematicky ho dodržiavať.

Škody spôsobené klieštikom závisia od stupňa napadnutia
Už len jeden parazitujúci roztoč na plode včely spôsobí, že sa vyliahne poškodená včela, ktorá nie je potom schopná úplne naplniť svoje poslanie v úli. Keď sa pri plode nachádza viac roztočov, môže sa vyliahnúť zdegenerovaná včela, ktorá zakrátko uhynie. Na jar je populácia klieštika vo včelstve relatívne nízka, ale počas plodovania exponenciálne narastá a v neskorom lete dosahuje svoj vrchol. Keď v neskorom lete ustáva plodovanie a včiel z úľa ubúda, tak stúpa, vzhľadom na počet včiel, relatívna populácia klieštika. Pritom sa môžu vyskytnúť veľké rozdiely medzi jednotlivými rodinami jedného stanovišťa. Neskoré leto je kritické obdobie pre včely, lebo je ohrozený odchov zdravých zimných včiel.
V auguste sa často javí, že napadnutie klieštikom je nízke, ale do konca septembra populácia klieštika vyslovene exploduje. Niet sa čo čudovať, roztoče robia len to, čo sa im najviac páči: zo všetkých síl sa rozmnožovať. Keď začiatkom augusta nájdeme na podložke 5 padnutých klieštikov za deň, to znamená že v tomto období je vo včelstve približne 1000 žijúcich samičiek roztočov, ktoré sa celý august a september votierajú do buniek ku včeliemu plodu, kde sa "ako králici" rozmnožujú. Počas tých 12 dní, čo je bunka s plodom zaviečkovaná, "vyprodukuje" jedna samička roztoča v priemere 1,4 životaschopných dcér. Klieštik parazituje približne v troch bunkách s plodom po sebe, až kým neuhynie prirodzenou smrťou. Takto jedna samička klieštika včelieho, ktorá nebola v polovici augusta usmrtená vhodným ošetrením, privedie na svet do konca septebmra okolo 14 životaschopných dcér.


Plodovanie včelstva dosahuje v strede roka svoje maximum. Potom stúpa relatívne napadnutie klieštikom, ak sa včas nezakročí.


Klieštik včelí (Varroa destructor)
Načasovanie vývoja klieštika včelieho s vývojom včelieho plodu

Nepodceniť reinváziu
Rabovkou a zalietavaním sa môže prenášať klieštik včelí zo včelstva do včelstva (reinvázia). Predovšetkých dochádza k najväčšej reinvázii na sklonku leta a v jeseni, práve v čase, keď je potrebné mať kvôli odchovu zimných včiel čo najmenšie napadnutie klieštikom.

Bojovať proti klieštikovi počas celého roka
Boj proti klieštikovi nie je len chemické ošetrenie po znáške, ale treba si stanoviť celoročný koncept, ktorý treba systematicky dodržiavať. Vhodný celoročný konzept boja proti klieštikovi sa nedá stanoviť všeobecne, ale každý včelár si ho musí prisôsobiť vzhladom na svoju polohu a spôsob chovu včiel a pritom zohľadniť 3 periódy:

 • Počas znášky.
  Chemické ošetrenie produkčných včelstiev nepripadá do úvahy! Nasadenie biotechnických postupov, ako vyrezávanie trúdieho plodu, lapacie plodové plásty, tvorba mladých rodín tiež redukujú populáciu klieštika. Biotechnická likvidácia klieštika je dôležitá najmä pre oblasti s neskorou letnou znáškou, kde chemické ošetrenie nastupuje v neskorom čase, kedy už môže klieštik spôsobiť vo včelstve veľké škody. Pre oblasti, kde nie je neskorá znáška, čiastočné alebo úplné odobranie plodu pred koncom sezóny (kedy sa väčšia časť klieštika nachádza pri plode) tiež výrazne zredukuje jeho populáciu a pri tom nie je ohrozená znáška, lebo v úli je ešte dostatok lietaviek.
 • Po znáške.
  Bezprostredne po poslednom vytáčaní medu, to je v čase, kedy je väčšina klieštikov pri plode, sa ošetrí prostriedkami, ktoré účinkujú aj na roztoče v zaviečkovanej bunke, alebo sa použije dlhodobé ošetrenie, tak aby boli zasiahnuté roztoče pri liahnutí sa mladých včiel. V súčastnosti sa odporúča v tomto období použiť kyselinu mravčiu, alebo prostriedky na báze tymolu. Kvôli reinvázii sa v jeseni počas vhodného počasia môže aplikovať dlhodobé ošetrnie (85% kyselina mravčia, tymol).
 • Zima.
  V zime, keď včelstvá neplodujú možno ošetriť včelstvá kyselinou štavelovou, alebo kyselinou mliečnou.


 • Cieľom celoročného konceptu boja proti klieštikovi použitím biotechnických zásahov a organických kyselín je tlmiť rozvoj populácie klieštika tak, aby
 • sa produkčné včelstvá udržali vo svojom plnom výkone až do konca poslednej znášky,
 • sa mladé rodiny rozvinuli do prezimovania schopnej sily,
 • populácia klieštika v čase odchovu zimných včiel bola čo najmenšia.
 •  Nasledujúca strana >>               Zbraziť všetky strany 
  Obsah:


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768