Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Máj - zabrániť rojeniu, odchovať matky, založiť mladé rodiny

Máj je mesiac, v ktorom má včelár pri včelách najviac práce. Keď počasie praje a včely sa nám nevyroja, budeme štedro odmenený - medom a mladými rodinami. Z prác so včelami majú v máji prednoť protirojové opatrenie, chov matiek a odložence.


Majú včely zajačie úmysly? Na to nám dá odpoveď pravidelná každotýždenná kontrola.
Pretože mám v produkčných rodinách prevažne jednoročné matky, tak problémy s rojivosťou sú v únosných medziach. Teplé počasie a dobrá znáška dá včelám neskutočnú silu a včelstvá priam explodujú. Najneskoršie začiatkom/v strede mája vypĺňajú 3 nádstavky. To pre včelára zamená, aby sa mal na pozore, inak sa včely rozlúčia.

Zistiť rojivú náladu

Pretože chovám včely prevažne v meste (Berlín), tam obyvatelia síce prírodu vítajú, ale roje sa takmer vždy postarajú o rozruch u susedov. Preto mestkí včelári úzkostlivo dbajú, aby mali rojenie svojích rodín pod kontrolou. V tom sa ja ako bio-včelár neodlišujem od mojich konvenčných kolegov.
Síce podľa literatúry by sa malo kontrolovať každých 9 dní, ja kontrolujem každý týždeň. To má tú výhodu, že mám 2 krát možnosť rozpoznať rojivú náladu včelstva. Okrem toho mi to pasuje do môjho týždenného pracovného procesu. Keď napr. kontrolujem včelstvá každý piatok, nemôže sa stať, že by mi termín pripadol na nedeľu.

Pretože mám v priemere 60 produkčných rodín, obmedzím sa pri kontrole každej rodiny len na 2-3 body:
Stavebný rámik. Včely vystavali priamu hranu, tu vyrojenie ešte nehrozí.
 • Najprv zložím medník. Potom preklopím horný plodiskový nádstavok a mám pohľad do stredu plodiska. Už tu sa dajú rozpoznať materské kolísky a materské bunky.
 • Potom vytiahnem stavebný rámik. Ak sa včely začínajú dostávať do rojivej nálady, tak v stavebnom rámiku vystavali plást ako girlandu. Ak je rodina v rojivej nálade, tak sú materské bunky aj na pláste stavebného rámika.
 • Ak mám podozrenie, že rodina je krátko pred vyrojením, tak sa pozriem na dno úľa. Ak tam včely visia v chumáči, tak treba konať.


 • Plodisko včelám nerozoberám, teraz je veľké riziko, že by som pritom poškodil matku.

  Magický štvoruholník rojenia

  V mojich včelárskych kurzoch vysvetľujem mnou nazvaný "Magický štvoruholník rojenia". Aby sa včelstvo vyrojilo, potrebuje mať k tomu 4 elementy:
 • starú matku;
 • materskú bunku, z ktorej sa zakrátko vyhliahne mladá matka;
 • lietavky;
 • zásobu plodu.

 • Keď sú vo včelstve v dostatočnej miere tieto 4 elementy, tak sa vyrojí. Ale keď jeden z týchto elementov odoberieme, tak k vyrojeniu nedôjde.

  1. spôsob: Odloženec so starou matkou
  Vo včelstve, ktoré sa chce rojiť, vyhľadajte rámik, na ktorom sedí matka. Tento rámik s matkou a ďalšími 4 rámikmi s plodom a preložte do pripraveného prázdneho úľa. Pri odoberaní z týchto rámikov včely z nich nestriasajte. Dôkladne prezrite všetky rámiky a vylámte všetky materské bunky. V rodine, ktorá sa chcela vyrojit a z ktorej sme odobrali matku, včely opätovne vystavajú materské bunky. Preto 9 dní po odobratí matky musíme opäť vylámať všetky materské bunky. Rodina sa nám už nevyrojí, lebo nemá žiadnu matku. Potom môžeme odloženec s matkou spojiť s pôvodným včelstvom - jednoducho pridaním celého nádstavku s matkou na plodisko.

  2. spôsob: Vylamovanie materských buniek
  Tento spôsob je najviac obľúbený u začiatočníkov. Každých 9 dní sa musia vylomiť všetky materské bunky. V praxi nie je tento spôsob veľmi úspešný, pretože včelsvo ostáva v rojivej nálade a ľahko možno prehliadnúť nejakú materskú bunku. Ak vylámame zakaždým všetky materské bunky, včely sa nevyroja, lebo nemôžu vychovať žiadnu mladú matku. Ale ak len čo jednu materskú bunku nezbadáme, včelstvo sa vyrojí.

  3. spôsob: Preletáč
  Vo včelstve, ktoré sa chce vyrojiť, vylámte všetky materské bunky a úľ prestavte na iné miesto min. o 10 metrov. Na pôvodné miesto postavte prázdny úľ, do ktorého dáte z pôvodnej rodiny jeden rámik s plodom a niekoľko prázdnych plástov. Lietavky tejto rodiny sa budú vracať na pôvodné miesto, kde nájdu len jeden plást s plodom a žiadnu matku. Bez matky sa nevyroja. Z preloženého úľa odleteli všetky lietavky a bez lietaviek sa ani táto časť rozdelenej rodiny nevyrojí.

  4. spôsob: Oddialenie plodu
  Tento spôsob je učinný aj keď vyrojenie už klope na dvere. Zo plodiska sa všety rámiky s plodom preložia do nového nádstavku a ten sa potom vyloží na medníky. Voľné miesto v plodisku sa vyplní medzistienkami. Keďže lietavky a plod sú oddelené, včely sa nevyroja. Ja sám používam iba tento spôsob a preto ho popíšem podrobnejšie.

  Oddialenie plodu


  Pri oddialení plodu od lietaviek (v literatúre niekedy nazývané "Demaree-plán") sa takmer všetok plod z plodiska preloží nad medníky. Pritom z každého odobratého rámiky strasieme včely a aj matku do spodného plodiska, v ktorom ostane len jeden rámik s otvoreným plodom, dva plásty so zásobami a medzistienky.
  Včelstvo v rojivej nálade úplne rozložím. Pritom postupujem v 2 krokoch:

 • 1. krok: Striasť všetky včely

 • Najprv zložím bokom všetky nádstavky, ostane len dno. Na dno položím nový prázdny nádstavok. Zo spodného plodiskového nádstavku vyberám rámiky. Rámiky, ktoré sú bez plodu (so zásobami) prekladám do prázdneho nádstavku na dne (striedavo na ľavú a pravú stranu). Z rámikov s plodom strasiem do prázdneho nádstavku na dne všetky včely a keď je rámik bez včiel, tak vylámem všetky materské bunky. Potom rámik bez včiel a materských buniek vrátim do pôvodného nádstavku. Stavebný rámik vyrežem.
  Prirodzene, nestriasam z plástu všetky včely úplne do čista. Keď na ňom pobehuje zopár včiel, tie nechám tak. Ide o to, aby sa matka dostala do nádstavku na dne a aby som nerušene našiel všetky materské bunky. Má to tú výhodu, že nestrácam čas hľadaním matky. Keď náhodou na matku natrafím, tak ju opatrne premiestnim do nádstavku na dne a potom už striasam včely len toľko, aby som bez prekážok našiel všetky materské bunky.

  Do nádstavku na dne vložím do stredu jeden rámik s otvoreným plodom. Takto strasiem všetky včely z plodiskových nádstavkov do pridaného nádstavku na dne. Rámiky s plodom a bez včiel z obidvoch plodiskových nádstavkov sústredím do jedného z nich.
  Niekedy včelári namietajú, že plod je citlivý striasanie a značne sa poškodí. Keby to bola pravda, tak by sa nedalo so včelami kočovať. Dr. Liebig sa vyjdaril, že keby materské bunky boli tak citlivé, ako sa vo všeobecnosti udáva, tak zopár "kopancov" do úľa by postačilo ako protirojové opatrenie.

 • 2. krok: Rodinu poskladať

 • Keď som striasol z plodiska všetky včely do toho pridaného nádstavku na dne, vyplním prázdne miesto medzistienkami. Ja vypĺňam voľný priestor v spodnom nádstavku vždy medzistienkami. V spodnom nádstavku je matka s lietavkami na medzistienkach - takmer ako pri umelom roji.
  Navrch vyložím horný plodiskový nádstavok, v ktorom v stredne je tiež jeden rámik s otvoreným plodom a dva poloplné rámiky z medníka. Dokopy potrebujem 12 medzistienok. Potom vyložím materskú mriežku a medníky. Na horný medník vyložím ten nádstavok, v ktorom je sústredený všetok plod.

  Mladé včely, ktoré sa starajú o plod, rýchlo prejdú cez materskú mriežku a medník do horného nádstavku k plodu. Do hodiny sú všetky horné plásty obsadené. Dole sedí matka matka s lietavkami. Dôležité je v dolných plodiskových nádstavkoch nechať tie dva plásty s otvoreným plodom, inak by sa včely nakoniec predsa mohli vyrojiť.
  Tie plásty s plodom v hornom nádstavku potom postupne vyberám pri zakladaní odložencov. Popri tom, keď otváram úľ, môžu vyletiet aj trúdi, ktorí sú uväznení materskou mriežkou. Ak ponecháte tej rodine v hornom nádstavku všetok plod vyliahnúť, mám skúsenosť, že rodina sa môže ešte raz dostať do rojivej nálady, najmä ak sa zásah musel vykonať veľmi skoro v sezóne (napr. začiatkom mája).
  Niekedy majú včelári obavu, že včely v hornom nádstavku založia nové materské bunky. Ja takú skúsenosť nemám, pravdepodobne aj včelám v hornom nádstavku sa dostáva ešte dostatok materskej látky, aj keď matka sedí v spodnom nádstavku.

  Toto protirojové opatrenia ma mnohé výhody:
 • Menšia spotreba materiálu, lebo mi vystačuje jeden nádstavok s medzistienkami.
 • Nemusím prekladať celé úle.
 • Nestrácam čas hľadaním matky.
 • Rodiny nezoslabím a teda nestratím na mednom výnose.
 • Keď prídem nabudúce na stanovište, tak viem, že rodiny so 4 nádstavkami nemusím otvárať.


 • Pripúšťam, že je to silný zásah do rodiny a spôsobí nové usporiadanie. Ako BIO-včelár nemám rád zásahy, ktoré spôsobia taký chaos vo včelstve. Ale na druhej strane je to z mojej strany jediný takýto brutálny zásah do včelstva za sezónu. A uľavím svojmu svedomiu tým, že rojenie som za včely vybavil ja - rodina sa nachádza na novom diele pod medníkom a hore majú zvyšok rodiny s plodom.

  Ako budú z bežných včiel bio

  Oddialenie plodu je dobrá vec aj pre zakladanie mladých rodín. V hornom nádstavku mám dostatok zaviečkovaného plodu pre tvorbu odložnecov. Ale ešte pred zakladaním mladých rodím je treba vychovať mladé matky.
  BIO-včelár nesmie mať umelo inseminované matky. Okrem toho už nie sú takmer žiadne iné obmedznia. BIO-včelár môže nakúpiť 10% matiek z konvenčných chovov a chovný materiál k prelarvovaniu bez obmedzenia. Takto sa zabezpečuje genetická rôznorodosť včiel a na región prispôsobená včela.
  Včelári v Berlíne pri chove veľmi dbajú na miernosť včiel, takže selektujú včelu kompatibilnú s veľkomestom. Ja si obstarávam chovný materiál z nášho regionálneho oplodňovacieho strediska a kupujem matky, ktoré boli oplodnené na ostrove.

  Sériový chov matiek

  Zo včelstiev, ktorým som musel kvôli rojivej nálade oddialiť plod, teraz ľahko získavam mladé včely (ktoré sa starajú o plod). Z nich zakladám štartér, aby som získal čo najviac mladých matiek. Štartér zakladám do debničky na odložence s otvoreným zasieťovaným dnom, naplnený min. 1/3 mladými včelami, ktoré ometám z plodových plástov. Potom vkladám jeden plást s vodou, jeden plást s peľom, jeden plást so zásobami a dva chovné rámiky. Každý chovný rámik ma dva rady nalaravovaných materských misiek. Zvyčajne včely začnú ošetrovať okolo 25 materských misiek. Štartér ponechávam na tom istom stanovišti a po celú dobu (2 dni) má zatvorený letáč, aby včely z neho nevyleteli.
  Po dvoch dňoch vyberám chovné rámiky zo štartéra a vložím ich do horného nádstavku jedného zo včelstiev, ktoré má oddelený plod. Tam vysypem aj včely zo štartéra. Potom zakladám štartér nanovo. Týmto spôsobom od mája do prvej polovice júna odchovám mladé matky v 8-10 sériach. Odchovám viacej matiek ako potrebujem, lebo u nás v tomto čase sa často vyskytujú periódy s nepriaznivým počasím, čo znižuje úspešnosť oplodnenia mladých matiek. Potom už je v sezóne pokročilá doba na ďaľší dodatočný odchov matiek.

  Zaviečkované materké bunky v chovnom rámiku. Pri chove matiek treba trochu jemnocitu v rukách.
     
  Čerstvo vyliahnutá mladá matka.


  Pred vyliahnutím mladej matky dávam materkú bunku do klietočky. Vlastná tvorba mladých rodín je jednoduchšia, ako chytanie rojov.

  Úsporne zakladať mladé rodiny

  Odložence zakladám tak, že z horného nádstavku včelstiev, ktoré majú oddelený plod, vyberám rámiky so zaviečkovaným plodom. K tomu pridám práve vyliahnutú matku, ktorú zavriem do klietočky uzavretú kŕmnym cestom. Potom čakám, pokiaľ nezačne mladá matka plodovať. Držím sa zjednodušeného pravidla, že od vajíčka, z ktorého sa vyliahla matka a do doby, kedy začne klásť, prejde jeden mesiac.
  Ak nemám na zakladanie klasických odložencov dosť materiálu z nádstavkov oddeleného plodu, tak vytváram malé oplodňovacie jednotky, do ktorých ometám potrebné množsvo včiel.
  Odložence zakladám len s jedným rámikom so zaviečkovaným plodom a to až do letného slnovratu. Ak je rámik len do polovice zaplodovaný, tak dám ešte jeden, takisto polovične zaplodovaný.

  Zvyšok sezóny mám na to, aby som mladé rodiny do zimy vykŕmil na prezimovania schopnú rodinu. Akonáhle sa v odloženci vyliahne všetok plod, rozprašovačom vody na včely 2-3 krát striekam kyselinu mliečnu. Každý týždeň mladým rodinám dávam cukrovú vodu (1:1). Mladé rodiny sa rozrastajú až do novembra. Minulý rok mi prezimovalo 98% mladých rodín, tieto sú chrbticou mojho včelárstva v sezóne.  Dr.Marc-Wilhelm Kohfink, Imkerfreund 05/2012 a 06/2012

  Dr.Marc-Wilhelm Kohfink - BIO-včelár z Berlína. Vzťah k včelárstvu zdedil po svojom pradedovi a dedovi, od roku 1999 pokračuje v tradícií s približne 60 rodinami. Zazimuje okolo 130 rodín, 50 z toho na jar predá, 20 rodín je na chov matiek, zvyšok sú produkčné rodiny. Používa jednoduchý úľ z Hohenheimu v Zanderovej rámikovej miere. Autor včelárskej literatúry, prispieva do včelárskych časopisov. Poriada včelárske kurzy pre začiatočníkov, každoročne vychová približne 20 nových včelárov.


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768