Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Obnova diela so systémom

Neustále omladzovanie a obnova diela je princíp voľne žijúcich včiel. Svetlé dielo má menej choroboplodných zárodkov a tým sa znižuje ich infekčný tlak. Pravidelná obnova diela je zdravotná prevencia včelstiev.


Pri obnove diela po nádstavkoch sú najstaršie plásty v spodnom nádstavku. Tie môžeme buď na konci leta, alebo na nasledujúcu jar vyradiť.

Výmena diela v skorej jari

Vo Včelárskom inštitúte v Kirchhaine (Nemecko) sa niekoľko rokov odoberal v skorej jari najspodnejší nádstavok, potom, čo boli rodiny prezimované v troch nádstavkoch.
Výhody: jednoduchá, systematická obnova diela, v lete vždy svetlé plásty v plodisku, ošetrenie proti klieštikovi na konci leta len na najstarších plástoch.
Nevýhody: malý časový interval v skorej jari - nádstavok sa musí odobrať pri teplom počasí, po hlavnom očisťovaciom preletom, ale ešte pred peľovou znáškou (z vŕby). Inak matka zakladie aj spodný nádstavok, alebo včely v ňom uskladnia peľ. Nie je vhodné za chladného počasia na dlhšie "rozbrať" včelstvo, preto je optimálne, ak pracujú dvaja. Treba mať dostatočnú rezervu rámikov, lebo tavenie starého diela a čistenie rámikov nasleduje v čase, keď treba ich už mať nachystané.

Výmena diela v neskorom lete

Obnova diela v neskorom lete je jednoduchá metóda a Hesensku (Nemecko) sa už vyše 10 rokov vyučuje v kurzoch pre začiatočníkov.
Výhody: jednoduchosť, v tomto čase prevláda teplé počasie, netreba mať pomocníka, použitím včelých výklzov sa ešte zjednoduší. V neskorom lete možno jednochšie spájať včelstvá, ktoré sú po tomto zákroku v jednom nádstavku (selekcia najlepších rodín, silné rodiny k zazimovaniu).
Nevýhody: skladovanie plástov počas 3 letných mesiacov.

Odporúčanie prekladateľa: Jednoduchá obnova diela v neskorom lete podľa Pia Aumeier:
 • Kalendár včelára od včelárky - JÚL.

 • Kalendár včelára od včelárky - AUGUST.


 • Kompletné odobranie plodu

  Niekoľko rokov viacnásobne odskúšaný spôsob, ktorý vedie k vitálnym včelstvám na novom diele. Viac si môžete prečítať v článku Úplným odobratím plodu k vitálnym včelstvám.

  Kontinuálna obnova diela

  Pokiaľ sa v priebehu júna prevesujú postupne plásty s plodom z plodiska na okraj a tam sa ponechajú, kým sa včely nevyliahnú, môžeme takto obnoviť časť plodiska ešte pred zimným zakrmovaním. Tento spôsob sa používa u systémov s jedným veľkým plodiskovým nádstavkom (napr. 12 rámikový Dadant), kde sa presúva plást za oddeľovaciu dosku, tam sa včely o plod postarajú, kým sa vyliahne, ale matka ho už znovu nezakladie. Keď sa postupuje dôsledne, aj takto možno obnovovať dielo.
  Výhody: postupná obnova diela počas sezóny, ktorý možno vykonávať v rámci pravidelných prehliadok včelstiev.
  Nevýhody: obnova diela sa vlečie, treba stále so sebou nosiť medzisteny/plásty na výmenu a staré odnášať. Staré plásty treba v krátkej dobe staviť, inak podporujeme vijačku.

  Vytriedenie plástov pri vytáčaní

  Keď už máme pri vytáčaní plást v ruke, tak ho prezrieme a triedime do troch skupín:
 • na vyradenie - poškodené, zle vystavané, alebo tmavé;
 • na okamžité použitie - svetlé plásty s peľom, či s krištalizujúcim medom;
 • na odloženie do zásoby - prázdne, svetlé, ešte nikdy nezaplodované a bez peľu.
 • Skladovanie plástov

  Staré plásty určené na tavenie zbytočne neskladujme, lebo si tým len komplikujeme prácu, či predražujeme naše včelárstvo budovaním skladov. Inak sa do nich pustí vijačka, ktorá nám spôsobí škody aj na dobrých plástoch. Svetlé plásty so zvyškami peľu takisto neskladujeme, ale ich dáme do úľov.

  Výmena diela krok za krokom:

  Výmena diela v skorej jari:

  A1: Po odobraní medníkov v neskorom lete sú včelstvá v 2 nádstavkoch. V hornom nádstavku na okraji plodiska prevesíme jeden trúdi plást, tak aby na nasledujúcu jar bol v blízkosti plodiska.
  A2: Pred podávaním zimných zásob pridáme 3 nádstavok, v ktorom je 3-5 prázdnych svetlých plástov z medníka (nikdy nezaplodované) a zvyšok vyplníme medzistenami. Letáčový otvor zúžime.
  A3: Zimný chumáč po podaní a uložení zásob. Približne 1/2 až 2/3 zásob sú v druhom nádstavku.
  A4: V skorej jari sedia včely v druhom nádstavku, takže po hlavnom očisťovacom prelete môžeme odobrať spodný nádstavok. Ale musíme to stihnúť ešte pred silnou znáškou peľu, napr z vŕby. Uprednostíme k tomu teplý a slnečný deň. Neponechávajme úľ zbytočne dlho otvorený, ak sa dá, tak druhý a tretí nádstavok ponecháme na sebe - neoddeľujeme ich preto, aby včely zbytočne nestrácali teplo. Je vhodné, ak máme pomocníka, aby sme mohli bez problémov nadvihnúť obidva horné nádstavky, odobrať spodný a hneď na dno položiť tie zvyšné dva.


  Výmena diela v neskorom lete:

  B1: Približne týždeň pred posledným medobraním zľahka zadymíme cez letáčový otvor (matka by sa mala nachádzať v druhom plodiskovom nádstavku) a vložíme medzi 1. a 2. plodiskový nádstavok mateskú mriežku. Po 4 dňoch skontrolujeme, či sa matka nachádza hore - v spodnom nádstavku nie je žiadny čerstvý plod. Ak je matka v spodnom nádstavku, musíme ju vyhľadať a preložiť. Keď sa nám ju nedarí nájsť, odložíme spodný nádstavok bokom, na dno dáme prázdny nádstavok, do neho strasieme všetky včely z rámikov odloženého nádstavku, položíme materskú mriežku. O niekoľko hodín nájdeme matku pod materskou mriežkou.
  B2: Po poslednom medobraní podáme prvú dávku zimných zásob (min. 5 litrov cukrového roztoku). Keď včely odoberú podané krmivo, ošetríme proti klieštikovi.
  B3: Po 21 dňoch odoberieme spodný plodiskový nádstavok, tým pádom horný nádstavok pôjde na úľové dno.
  B4: Na zostávajúci plodiskový nádstavok dáme nový nádstavok, v ktorom je 3-5 prázdnych svetlých plástov z medníka (ktoré neboli nikdy zaplodované) a medzistienky. Aby sme nemuseli striasať včely z plástov odoberaného nádstavku (ktorý nemá žiadny plod), tak na pridavaný nádstavok položíme včelý výklz a naň nádstavok, ktorý chceme odobrať. Ak nemáme včelý výklz, môžeme použiť fóliu, ktorej trochu vyhneme jeden roh (tak na 1-2 včely). Na druhý deň sa v tomto nádstavku nachádza len zopár včiel, ktoré poľahky ometieme - toto funguje len vtedy, keď sa v tom nádstavku nenachádza plod, inak včely nádstavok neopustia.

  Bruno Binder-Köllhofer, Imkerfreund 08/2010

  Bruno Binder-Köllhofer, Včelársky inštitút Kirchhain, oborný poradca pre chov včiel v Hessensku (spolková krajina v Nemecku).


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768