Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Úhyny včelstiev

Rozsiahle úhyny včelstiev viedli k vzniku projektu Coloss, ktorý zhormažďuje údaje z viacerých krajín. V rámci inej štúdie sa skúma globálny vývoj počtu včelstiev.


Percentuálne straty včiel v zime 2007/08 v Európe. Dáta boli zobrierané cez projekt Coloss. Nie všetky údaje sú presné, niektoré zahrňujú aj straty včelstiev v lete. Údaje z Francúzska a Poľska pochádzajú z dvoch prieskumov, nemecké údaje pochádzajú z rokov 2004-2008.
Koncom roka sa úzkostlivo očakáva, koľko včelstiev prezimuje. Straty včelstiev sa u každého včelára vyskytujú v rozdielnom rozsahu. Aké sú priemerné straty včelstiev v jednotlivých krajinách sa dá stanoviť len rozsiahlym sledovaním. V tomto kontexte je už každému nemeckému včelárovi známy Včelí monitoring. Len málo krajín niekoľko rokov sleduje straty včelstiev po prezimovaní, ako napr. Dánsko, Fínsko, Švédsko. Vo väčšine krajín sa začínajú vytvárať podobné projekty. Len porovnávaním spoľahlivých dát z niekoľkých rokov sa dá určiť, či sa vyskytujú väčšie úhyny včelstiev. Na základe výsledkov z takýchto projektov sa môžu potom stanoviť lokálne, alebo celoštátne príčiny strát včelstiev.

Problémy pri porovnávaní dát

Nie je jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo, stanoviť systematiku zberu dát o stratách včelstiev, ktoré by slúžili na porovnanie s inými krajinami. Veľa postupov o zhromažďovaní údajov nie sú reprezentatívne, lebo zohľadňujú málo regiónov, včelstiev, včelárov, alebo napr. zohľadňujú len hobby včelárov. Tým sa môže stať, že dve ankety v jednej krajine dávajú veľmi rozdielne výsledky. To sa stalo napr. v roku 2008 v Poľsku (15% a 30% straty) a Fracúzsku (30% a 68%).

Ešte zložitejšie je porovnávať údaje z rôznych krajín, ktoré boli zozbierané rozličnými metódami. Poniektoré ankety zahrňovali aj letné úhyny včelstiev, ktoré ale majú iné pričiny, ako zimné straty. Pritom sa ešte môže vniesť chyba nedôslednym a neprofesionálnym postupom. Takto sa v roku 2006/07 stalo v Španielsku, kde vykázané straty 89% vlastne nereprezentovali úhyny včelstiev, ale 14%-89% opýtných včelárov, ktorí udali, že nejakú stratu mali.

Projekt Coloss

Projekt Coloss sa snaží vypracovať štandartizovanú metódu k odhadnutiu úhynov včelstiev pre všetky krajiny, ktoré sa do toho zapojili. Viac ako 100 včelárskych vedcov, veterinárov a zástupcov včelárskych organizácií sú zúčastnený tohto projektu, ktorý má názov odvodený od anglického pojmu pre úhyn včelstiev "Colony losses". Za zimu 2007/08 zozbrierali účastníci projektu všetky dostupné údaje o úhynoch včelstiev, ktoré sú zobrazené na mape (viď obrázok). Zatiaľ čo krajiny, ako Nórsko, Fínsko, Belgicko, alebo Bulharsko, sa nesťažovali na veľké straty, v niektorých krajinách, ako napr. Taliansko, alebo Dánsko, sa vyskytli väčšie úhyny včelstiev. V Turecku zahynulo okolo 72000 včelích rodín, ale pri celkovom počte cez 4 milóny to robí len 1,8%. Tento pomer sa musí neustále sledovať, lebo pri veľkom počte včelstiev sa dá očakávať aj viacej prirodzených strát.
Udávané príčiny sa v jednotlivých krajinách líšia. V Maďarsku to bol nedostatok peľu, v Španielsku a Grécku nozémová nákaza a vo viacerých krajinách nedostatočná kontrola klieštika včelieho. Aj pesticídy sú udávané ako jedna z príčin. Vo Švédksu boli nápadne vysoké zimné straty v jednej oblasti, zatiaľ čo vo zvyšku krajiny boli zimné straty relatívne nízke. V tej oblasti jeden včelár tvrdil, že vyšľachtil včely odolné na klieštika včelieho. Včelári z okolia nakúpili od neho matky, nerobili žiadne ošetrenie a stratili viac ako 70% rodín.

Globálne pomery

V dôsledku úbytku včelstiev letnými a zimnými úhynmi, ale aj úbytkom včelárom a tiež v dôsledku úbytku divých včiel, varujú viacerý vedci pred globálnou krízou v opeľovaní, ktorá by ohrozila produkciu potravín na celom svete. Podľa jednej analýzy, ktorá bola zverejnená v časopise Current Biology 19, v súčastnosti takáto kríza neexistuje. Vedci Marcelo Aizen a Lawrence Harder prebrali databázu FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations - Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN) a v nej našli informácie členských štátov o počte včelích rodín, produkcii medu a osevných rastlinách za posledných 5 desaťročí. Podľa nich stúpla populácia včely medonosnej od roku 1961 do 2007 až o 45%. Klesajúci trend v USA a v Európe bol na globálnej úrovni viac ako vyrovnaný pribúdajúcim počtom včelstiev v iných regiónoch. Predovšetkým v krajinách, ako Čína, Argentína, ale aj v Španielsku, stúpol počet včelstiev až o 350%. Preto regionálne problémy vo včelárstve nedovolujú robiť nejaké spätné závery na celostvetový stav. Na druhej strane samozrejme nepomôže pozitívna globálna tendencia regionálnym problémom, kde počet včiel silne klesá.

Budúca kríza v opeľovaní?

Podľa tej štúdie je väčšia časť poľnohospodárskych výrobkov nezávislá od opeľovacej činnosti včely medonosnej. Na druhej strane za posledných 50 rokov sa strojnásobil podiel kultúrnych rastlín, ktoré sú od opeľovania závislé. Predovšetkým ovocie a orechy, ktoré sa pestujú ako aj v tropickej oblasti, tak isto aj v oblasti mierneho pásma a ktoré sú medzitým všade v supermarketoch v ponuke. Tým viedla globalizácia trhu s ovocím, ktorá zahŕňa aj otvorenie trhov v Číne a v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, k zvýšenému dopytu po opeľovacích službách. Ak by tento trend pokračoval, mohlo by podľa mienky autorov tejto štúdie, v budúcnosti dôjsť ku globálnym problémom, ktoré budú zapríčinené nedostatočným opeľovaním. Pritom aj v dôsledku zväčšujúcich sa osevných plôch bude poľnohospodárstvo viac závislé od včelárstva. Zväčšujúce osevné plochy zmenšujú prirodzený životný priestor aj iným dôležitým opeľovačom, ktorých týmto bude ubúdať. Čo sa týka divých včiel a iných opeľovačov, sa títo vedci posťažovali, že na rozdiel od včely medonosnej, nemajú žiadne údaje.

Deutsches Bienen-Journal 12/2009


Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768