Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Pozorovanie zimovania včelstiev infračervenou kamerou

Aj do chovu včiel sa prediera najnovšia technika. Také veci, ako napr. elektronická úľová váha, ktorá pomocou mobilu online prenáša dáta do počítača, je už bežná vec. Zisťovať, ako zimujú včely, bez toho aby sa úľ otváral, sa dá pomocou infračervenej kamery - ale táto vymoženosť je ešte pomerne pridrahá.

V marci 2007 sme urobili zobár záberov infračervenou kamerou. Jedná sa o prístroj firmy FLIR, ktorého nadobúdacia cena sa pohybuje okolo 4500€. Tie isté úľe sme fotili aj normálnou kamerou, ale niektoré v neskoršom časovom okamihu. Včely sú v úľoch podľa Dr. Liebiga, v jednom, alebo dvoch nádstavkoch. Na fotkách infračervenej kamery je jasne vidieť, kde sa nachádza zimný strapec včiel (najteplejšie oblasti - červená až biela farba). Priradenie teploty k farbe je možné si odčítať na pravej strane záberov. Teplota, ktorá je zobrazená vpravo hore, udáva teplotu v mieste, kde ukazuje kríž v strede obrázka.


Nafotené 25.03.2007 o 11:03 hod., teplota vzduchu 5-7°C. Pri neskoršej prehliadke sa ukázalo, že 2. rodina z ľava bola veľmi silná, 3. rodina slabšia, 4. rodina priemerná. 1. rodina z ľava podľa farby nevykazovala žiadne plodisko, ako sa neskôr ukázalo, bola bez matky.


Zábery infračervenou kamerou vznikly 24.03.2007 o 21:20 hod, teplota vzduchu 4°C. Aj pri týchto rodinách neskoršia prehliadka potvrdila zábery infračervenej kamery - obidve rodiny boli silné a zdravé. V hornom nádstavku na pravej a ľavej strane sa nachádzajú zásoby. Fotka vykazuje únik tepla cez ľavý horný roh veka pravého úľa.


Zábery infračervenou kamerou vznikly 25.03.2007 o 11:03 hod, teplota vzduchu 5-7°C. Tie rodiny na kraji vyzerajú silné a zapĺňajú celý úľ. Najteplejšia oblasť ukazuje, že plodisko sa nachádza v spodnom nádstavku. Rodina v strede sedí v hornom nádstavku, čo sa pri neskoršej prehliadke potvrdilo. Strednej rodine bol spodný nádstavok odobraný a hore bol nasadený nový nádstavok.


Prelet: 25.03.2007 okolo 13-tej hod., pri teplote 12°C, boli urobené tieto dva snímky. Lúka mala teplotu 11°C a na letáči bola teplota 14,2°C. Na základe farebnej škály je vidieť, že včely mali teplotu tela okolo 21°C (červeno-biele sfarbenie na snímke) - boli teplejšie ako teplota okolia. Na snímke je rozoznať aj hruď včiel, ktorá je sfarbená do biela a bruško, ktoré je chladnejšie (červené až žlté).

Michael Böhler, Imkerfreund 09/2007


Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768