Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Včelia pastva, včelárske rastliny
Názov Kvitne Prínos nektáru Prínos peľu
Snežienka jarná
(Galanthus nivalis)
2-3priemernýpriemerný
Bleduľa jarná
(Leucojum vernum)
2-4priemernýpriemerný
Lieska
(Corylus avellana L.)
3-4žiadnypriemerný
Vresovec bylinný
(Erica herbacea)
3-4veľmi dobrýpriemerný
Egreš obyčajný
(Grossularia uva-cripsa (L.) Mill.)
3-4dobrýslabý
Tis obyčajný
(Taxus baccata L.)
3-4žiadnypriemerný
Drieň obyčajný
(Cornus mas L.)
3-4dobrýpriemerný
Vŕba purpurová
(Salix purpuea)
3-4dobrýveľmi dobrý
Vŕba lykovcová
(Salix daphonoides Vill.)
3-4veľmi dobrýveľmi dobrý
Vŕba rakytová
(Salix caprea L.)
3-4veľmi dobrýveľmi dobrý
Javor cukrový
(Acer saccharinum L.)
3-4veľmi dobrýpriemerný
Tavolín zimný
(Eranthis hyemalis (L.))
3-4priemernýdobrý
Čemerica čierna
(Helleborus niger L.)
3-4dobrýpriemerný
Blyskáč jarný
(Ranunculus ficaria)
3-4dobrýdobrý
Šafran
(Crocus L.)
3-4priemernýpriemerný
Scila sibírska
(Scilla sibirica)
3-4priemernýdobrý
Poniklec
(Pulsatilla Mill.)
3-4priemernýdobrý
Deväťsil
(Petasites Mill.)
3-4dobrýdobrý
Jeľša
(Alnus Mill.)
3-4žiadnydobrý
Topoľ
(Populus L.)
3-4žiadnydobrý
Brest
(Ulmus L.)
3-4žiadnydobrý
Krušpán vždyzelený
(Buxus sempervirens)
3-4priemernýpriemerný
Vŕba černastá
(Salix myrsinifolia)
3-5dobrýdobrý
Bradavec klandonský
(Caryopteris x clandonensis)
3-5dobrýdobrý
Zimozeleň
(Vinca)
3-5slabýslabý
Chochlačka
(Corydalis spec.)
3-5dobrýpriemerný
Pečenovník trojlaločný
(Hepatica nobilis)
3-5žiadnydobrý
Žerucha
(Arabis spec.)
3-5dobrýpriemerný
Dulovec japonský
(Chaenomeles japonica)
3-5priemernýdobrý
Broskyňa obyčajná
(Prunus persica (L.) Batsch)
4-5priemernýdobrý
Trnka
(Prunus spinosa L.)
4-5priemernýdobrý
Čerešňa vtáčia
(Cerasus avium (L.) Moench)
4-5veľmi dobrýveľmi dobrý
Vŕba smutná
(Salix alba L. Tristis)
4-5dobrýdobrý
Javor mliečny
(Acer platanoides L.)
4-5dobrýpriemerný
Javorovec jaseňolistý
(Acer negundo)
4-5žiadnypriemerný
Čerešňa
(Cerasus avium)
4-5veľmi dobrýveľmi dobrý
Višňa
(Cerasus vulgaris)
4-5veľmi dobrýveľmi dobrý
Hruška obyčajná
(Pyrus communis L.)
4-5dobrýdobrý
Jabloň domáca
(Malus domestica Borkh.)
4-5veľmi dobrýveľmi dobrý
Dub letný
(Quercus robur)
4-5žiadnypriemerný
Púpava lekárska
(Taraxacum officinale)
4-5dobrýveľmi dobrý
Mahónia cezmínolistá
(Mahonia aquifolium)
4-5priemernýdobrý
Ríbezľa krvavá
(Ribes sanguineum)
4-5priemernýpriemerný
Modrica arménska
(Muscari armeniacum)
4-5priemernýpriemerný
Tarička
(Aubrieta)
4-5priemernýpriemerný
Rozmarín lekársky
(Rosmarinus officinalis)
4-5dobrýslabý
Vavrínovec lekársky
(Prunus laurocerasus)
4-5priemernýpriemerný
Dráč Thunbergov
(Berberis thunbergii 'Atropurpurea')
4-5priemernýslabý
Muchovník
(Amelanchier)
4-6priemernýslabý
Veternica lesná
(Anemone sylvestris)
4-6žiadnypriemerný
Dráč obyčajný
(Berberis vulgaris)
4-6priemernýslabý
Kalina siripútková (siripútka)
(Viburnum lantana)
4-6slabýslabý
Lomikaneň
(Saxifraga)
4-7slabýslabý
Veronika perzská
(Veronica persica)
4-8priemernýpriemerný
Hloh
(Crataegus)
5priemernýpriemerný
Javor horský
(Acer pseudoplatanus L.)
5veľmi dobrýpriemerný
Javor poľný
(Acer campestre)
5-6priemernýpriemerný
Bršlen európsky
(Euonymus europaeus)
5-6slabýpriemerný
Zemolez obyčajný
(Lonicera xylosteum)
5-6dobrýdobrý
Zemolez tatársky
(Lonicera tatarica)
5-6dobrýdobrý
Kolkvícia ľúbezná
(Kolkwitzia amabilis)
5-6dobrýdobrý
Vajgela ružová
(Weigela florida)
5-6dobrýdobrý
Svíb krvavý
(Cornus sanguinea)
5-6priemernýslabý
Jarabina vtáčia
(Sorbus aucuparia)
5-6priemernýpriemerný
Kalina obyčajná
(Viburnum opulus)
5-6slabýslabý
Skalník
(Cotoneaster Med.)
5-6veľmi dobrýpriemerný
Agát biely
(Robina pseudoacacia L.)
5-6veľmi dobrýslabý
Repka olejka
(Brassica napus convar. napus L.)
4-5veľmi dobrýveľmi dobrý
Ďatelina purpurová
(Trifolium incarnatum L.)
5-6dobrýdobrý
Štedrec ovisnutý
(Laburnum anagyroides)
5-6slabýpriemerný
Karagana stromovitá
(Caragana arborescens)
5-6priemernýpriemerný
Hlohyňa
(Pyracantha)
5-6priemernýpriemerný
Orlíček
(Aquilegia)
5-6dobrýpriemerný
Pivonka
(Paeonia)
5-6priemernýpriemerný
Malina
(Rubus idaeus L.)
5-7veľmi dobrýdobrý
Mak vlčí
(Papaver rhoeas)
5-7žiadnydobrý
Vojnovka belasá
(Polemonium caeruleum)
5-7veľmi dobrýveľmi dobrý
Špargľa
(Asparagus officinalis L.)
5-7dobrýdobrý
Krušina jelšová
(Frangula alnus Mill)
5-7dobrýpriemerný
Vičenec vikolistý
(Onobrychis viciifolia Scop.)
5-7veľmi dobrýveľmi dobrý
Vika huňatá
(Vicia villosa Roth.)
5-7dobrýpriemerný
Ďatelina plazivá
(Trifolium repens L.)
5-7veľmi dobrýdobrý
Ľalia
(Lilium)
5-8dobrýdobrý
Kustovnica cudzia
(Lycium barbarum)
5-9priemernýpriemerný
Nevädza poľná
(Centaurea cyanus)
5-9dobrýpriemerný
Zvonček dalmatský (poscharskov)
(Campanula poscharskyana)
5-9dobrýdobrý
Skalnica
(Sempervivum)
5-9priemernýslabý
Gledíčia trojtŕňvá
(Gleditsia triacanthos L.)
6veľmi dobrýslabý
Horčica biela včasná
(Sinapis alba L.)
6dobrýdobrý
Ruža šípová
(Rosa canina)
6slabýpriemerný
Gaštan jedlý
(Castanea sativa Mill.)
6-7dobrýdobrý
Diervila zemolezová
(Diervilla lonicera)
6-7dobrýdobrý
Boľševník
(Heracleum spec.)
6-7dobrýpriemerný
Ďatelina hybridná
(Trifolium hybridum L.)
6-7veľmi dobrýpriemerný
Pajaseň žliazkatý
(Ailanthus altissima)
6-7dobrýpriemerný
Facélia
(Phacelia tanacetifolia Benth.)
6-7veľmi dobrýdobrý
Mak siaty
(Papayer somniferum L.)
6-7žiadnyveľmi dobrý
Vtáčí zob
(Ligustrum)
6-7priemernýpriemerný
Mechúrnik stromovitý
(Colutea arborescens)
6-7dobrýpriemerný
Beztvarec krovitý
(Amorpha fruticosa)
6-7dobrýpriemerný
Šalvia lekárska
(Salvia officinalis)
6-7dobrýslabý
Pupalka dvojrocná
(Oenothera biennis)
6-8slabýpriemerný
Náprstník červený
(Digitalis purpurea)
6-7priemernýslabý
Koriander siatý
(Coriandrum sativum)
6-7veľmi dobrýslabý
Medovka lekárska
(Melissa officinalis)
6-7priemernýslabý
Materina dúška panónska
(Thymus pannonicus)
6-8dobrýslabý
Borák lekársky
(Borago officinalis)
6-8dobrýpriemerný
Archangelika lekárska
(Angelica archangelica)
6-8dobrýpriemerný
Kozonoha hostcová
(Aegopodium podagraria)
6-8priemernýpriemerný
Černica
(Rubus fruticosus L. agg.)
6-8dobrýpriemerný
Kocúrovník
(Nepeta mussinii)
6-8dobrýslabý
Komonica lekárksa
(Melilotus offcinalis (L.) Pall.)
6-8veľmi dobrýdobrý
Ježibaba
(Echinops L.)
6-8dobrýpriemerný
Komonica biela
(Melilotus albus Med.)
6-8veľmi dobrýdobrý
Rezeda voňavá
(Reseda odorata L.)
6-8priemernýdobrý
Levanduľa úzkolistá
(Lavandula angustifolia)
6-8dobrýslabý
Mak
(Papaver)
6-8žiadnydobrý
Rasca lúčna
(Carum carvi)
6-8priemernýpriemerný
Zvonček
(Campanula L.)
6-8priemernýdobrý
Zvonček repkovitý
(Campanula rapunculoides)
6-8dobrýdobrý
Valeriána lekárska
(Valeriana officinalis)
6-8priemernýslabý
Rozchodník
(Sedum spurium)
6-8dobrýpriemerný
Imeľovník okrúhly
(Symphoricarpos rivular Moench.)
6-9dobrýžiadny
Imeľovník biely
(Symphoricarpos albus)
6-9priemernýveľmi dobrý
Borák lekársky
(Borage officinalis L.)
6-9veľmi dobrýpriemerný
Lupina
(Lupinus)
6-9žiadnypriemerný
Kôpor voňavý
(Anethum graveolens)
6-9priemernýpriemerný
Černuška damascénska
(Nigella damascena)
6-9dobrýpriemerný
Zvonček prostredný
(Campamedium)
6-9dobrýdobrý
Ibiš ružový
(Alcea rosea)
6-9dobrýslabý
Pakost
(Geranium x magnificum)
6-9priemernýpriemerný
Bazalka pravá
(Ocimum basilicum)
6-9priemernýslabý
Krasuľka perovitá
(Cosmos bipinnatus)
6-10priemernýpriemerný
Nechtík lekársky
(Calendula officianalis)
6-10priemernýpriemerný
Lipa malolistá
(Tilia coradata Mill.)
7veľmi dobrýslabý
Sofora japonská
(Sophora japonica L.)
7-8veľmi dobrýpriemerný
Fenikel obyčajný
(Foeniculum vulgare Mill.)
7-8veľmi dobrýslabý
Koriander siaty
(Corriandrun sativum L.)
7-8veľmi dobrýslabý
Divozel
(Verbascum L.)
7-8žiadnydobrý
Pohánka
(Fagopyrum esculentum)
7-8veľmi dobrýdobrý
Konopa siata
(Cannabis sativa L.)
7-8žiadnydobrý
Trebuľka
(Anthriscus)
7-8priemernýpriemerný
Ligurček lekársky
(Levisticum officinale)
7-8priemernýslabý
Kotúč modrastý
(Eryngium planum)
7-8priemernýdobrý
Funkia (Hosta) 'Honey Bells'
(Hosta)
7-8dobrýdobrý
Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768