Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Klieštik včelí ekologicky pod kontrolou

1. Diagnóza populácie klieštika

Správne odhadnutie populácie klieštika, najmä ku koncu leta a koncom jesene/začiatkom zimy, je pre včelára nevyhnutnosťou. Okrem toho zisťovanie stavu populácie klieštika je dôležité, aby sa zistila účinnosť ošetrenia a tým vylúčilo nasledovné zbytočné ošetrenie, alebo naopak, aby sa ošetrenie opakovalo, ak je to potrebné. Pre odhadnutie stupňa napadnutia klieštikom sa používa sledovanie prirodzeného spádu na plodložke, alebo zistenie relatívneho napadnutia klieštikom omytím malej vzorky včiel.

1.1. Sledovanie prirodzeného spádu klieštika na podložke
 • Mriežkou chránená podložka sa vsunie pod včely na 2-3 týždne.
 • Každý týždeň sa zistí počet klieštikov na podložke a prepočíta, koľko ich denne spadlo (priemerný denný spád).
 • Diagnóza meliva na podložke je potrebá najmä pred letným ošetrením a na sklonku jesene/v zime.
  Na základe prirodzeného spádu klieštika sa dá odhadnúť jeho populácia vo včelstve. Čím je viacej klieštikov vo včelstve, tým vyšší je prirodzený spád klieštika. Priemerný počet spadnutých klieštikov za jeden deň sa vynásobí koeficientom. Tento koeficient nie je pevná konštanta, ale sa volí podľa rozlohy plodu od stupňa napadnutia klieštikom. Prirodzený spád klieštika vzniká predovšetkým, keď včelstvá plodujú a pri liahnutí včelieho plodu padajú na podložku najmä klieštiky, ktoré nie sú schopné prežiť.
 • Keď včelstvá neplodujú, tak padá podstatne menej klieštikov a vtedy sa používa hodnota koeficientu 500.
 • Keď včelstvá plodujú, prepočítava sa koeficientom 100-300. Hodnota smerom k 300 sa používa, keď je málo plodu a/alebo keď je nízky prirodzený spád. Hodnota smerom k 100 vtedy, keď včelstvá veľa plodujú a/alebo na podložku spadlo veľa klieštikov.


 • Napríklad: ak v auguste bol zistený z celého týždňa priemerný denný spád 80 klieštikov, tak je pravdepodobnejší prepočet 80 x 100 až 150 = 8000 až 12000 roztočov vo včelstve, ako 80 x 300 = 24000. Väčšinou včelstvo zahynie skôr, ako dosiahne také astronimické číslo. Keď včelstvo, ktoré ploduje, má prirodzený denný spád 1-2 roztoče, tak sa počíta s vyšším koeficientom, teda 1 až 2 x 300 = 300 až 600 roztočov.

  Ak už v skorej jari je denný prirodzený spád klieštika viac ako 10, tak je nevyhnutné dôsledne aplikovať biotechnické opatrenia, ako vyrezávanie trúdieho plodu, tvorba odložencov.
  Ak v júli spadlo za deň viac ako 5-10 klieštikov, musí sa včelstvo neodkladne ošetriť, aby mohli včely vychovať vitálne zimné včely. Kritický bod sa dosiahol, ak je denný prirodzený spád viac ako 30 klieštikov - takejto rodine už nieto pomoci. Po skončení plodovania v októbri/novembri by mal byť denný spád menej ako 0,5 klieštika (vypočítané zo spádu počas viacerých dní). V opačnom prípade je nevyhnutné zimné ošetrenie.

  Sledovanie prirodzeného spádu klieštika na podložke je spoľahlivý nástroj na zistenie stavu populácie klieštika, diagnostikovanie účinnosti ošetrena, ako aj na zistenie neočakávaných zmien.

  Zasunutie podložky pod zasieťované dno na 2-3 týždne. Podložka by nemala byť prístupná včelám a keď je bielej farby, uľahčí to hľadanie a spočítavanie klieštikov.

  V melive sa spočítajú do hneda sfarbené oválne roztoče.
  Napadnutie klieštikom odhadnúť z podložky


  1.2. Zistenie napadnutia klieštikom na vzorke včiel
 • Zo stredu medníka striasť včely na fóliu a asi 30g včiel (t.j. asi 300 včiel) nasypať do pohárika.
 • Včely usrmtiť (v mrazničke) a zistiť hmotnosť včiel.
 • Vzorku zaliať mydlovým roztokom, intezívne potriať a na min. 15 minút nechať odstáť.
 • Vzorku vyliať do dvojitého sita a prúdom vody oddeliť včely od roztočov. Včely ostanú v hornom site a roztoče v spodnom. Spočíť počeť klieštikov.
 • Počet roztočov / hmotnosť včiel v gramoch x 10 = napadnutie včelstva v %. Pretože 100 včiel má hmotnosť asi 10 gramov, predstavuje vypočítaná hodnota (klieštikov/10g včiel) percentuálne napadnutie klieštikom. Teda 1% je vlastne 1 roztoč na 10 gramov včiel.

 • Posúdenie stupňa napadnutia klieštikom závisí od rozsahu plodovania a od ročného obdobia. Ak sa zistí, že v júli napadnutie klieštikom presiahlo 1%, musí sa v nasledujúcich týždňoch ošetriť, aby sa zabezpečil odchov zdravých zimných včiel. Na konci plodovania v októbri/novembri by malo byť napadnutie klieštikom pod 2%. V opačnom prípade je nevyhnutné zimné ošetrenie.

  Odobranie vzorky zo stredu medníka.

  Skôr ako sa včely zalejú mydlovým roztokom, treba zistiť brutto hmotnosť (pohárik so včelami) a na konci tara hmotnosť (prázdy pohárik). Brutto - Tara = Netto hmotnosť včiel.

  Prúdom vody v dvojitom site prefiltrovať včely od klieštikov.

  V spodnom site ostanú klieštiky, ktoré sa spočítajú.
  Rýchlo a ľahko posúdiť napadnutie klieštikom včelím   << Predchádzajúca strana    Nasledujúca strana >>               Zbraziť všetky strany 
  Obsah:


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768