Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Ošetrenie proti klieštikovi včeliemu skoro na jar

Usmrtením už len jedného roztoča klieštika včelieho v skorej jari sa do začínajúcej sezóny ušetrí včelstvo od stoviek jeho potomkov. Do akej miery a akými prostriedkami je prípustné jarné ošetrenie proti klieštikovi včeliemu, aby tým neutrpela kvalita medu?

Odpoveď je jednoznačná: Akékoľvek chemické ošetrenie v skorej jari je neprípustné! Posledné možné ošetrenie je s kyselinou štavelovou v novebri/decembri - po tomto termíne nesmie nasledovať žiadne chemické ošetrenie, inak je vysoké rizoko reziduí v mede v nasledujúcej sezóne. Vo vode rozpustné prostriedky, ako kyselina mravčia, kyselina mliečna a kyselina štavelová sa môžu koncentrovať v zimných zásobách a z nich sa dostať do medu.
V tuku rozpustné prostriedky, ako tymol a účinné látky bayvarolu, perizínu, amitrazu, klartanu a apistanu sa zase koncentrujú vo vosku a tvoria neustály zdroj reziduí v mede, aj keď bolo ošetrené len plodisko a medníky počas ošetrenia boli odobraté. Zaťaženie vosku v plodisku narastá každým ošetrením, čím vyššie zataženie, tým vyšší podiel reziduí v mede.
Najmenšie riziko reziduí predstavujú vo vode rozpustné organické kyseliny, keď sa aplikujú v neskorom lete, teda po skončení znášky v sezóne. Síce ošetrenie týmito zmienenými kyselinami spôsobuje tvorbu reziduí v zimných zásobách, ale tieto sa v priebehu zimy stratia. Okrem toho nemajú zimné zásoby v mede čo hľadať, čomu sa ale nedá úplne zabrániť. Preto platí: čím bližšie znáškové obdobie, tým viac ohrozuje chemické ošetrenie kvalitu medu. Z tohto dôvodu sa po Silvestri nesmie vykonať žiadne chemické ošetrenie.


Trúdi plod musí mať bezprostredný kontakt s plodiskom a vyrezávaný
v odstupoch 7-14 dní.
(doplnené prekladateľom,obrázok nebol súčasťou článku)
Po tomto období sa proti klieštikovi bojuje biotechnickými opatreniami, ako napr. vyrezávanie zaviečkovaného trúdieho plodu v stavebnom rámiku. Trúdi plod je viac napádaný klieštikom ako plod robotníc a roztoč pri trúdiom plode má čas odchovať viac potomstva. Preto sa musí bezpodmienečne trúdi plod vyrezávať pred tým, ako sa začnú liahnuť. Odobratím troch zaviečkovaných trúdich plástov v máji/júni sa dosiahne, že v auguste bude včelstvo o polovicu menej napadnuté klieštikom, ako bez tohto opatrenia. Viacnásobné nasadenie stavebného rámika pôsobí utlmujúco na rojovú náladu a okrem toho získava včelár čistý vosk.

Klieštik včelí sa síce počas plodovania včiel rozmnožuje exponenciálne, ale v normálne sa vyvíjajúcom včelstve sa mesačne "len" zdvojnásobuje počet roztočov. Na jedného roztoča v skorej jari pridapá potom v jeseni asi 100 potomkov, viac nie. Jeho rozmožovanie je predsa len dostatočné, tak že je nutné každý rok dôkladné ošetrenie proti klieštikovi včeliemu. Kto praktikuje v svojom chove biotechnické opatrenia proti klieštikovi, sleduje spád na podložke, aplikuje správne chemické ošetrenie v neskorom lete ešte pred odchovom zimných včiel, nepodcení reinváziu v jeseni, ten sa klieštika včelieho nemusí obávať.

Dr. Gerhard Liebig, Deutsches Bienen-Journal 04/2008

Dr. sc. agr. Gerhard Liebig, včelár a bývalý dlhoročný vedecký pracovník včelárskych vied na Univerzite v Hohenheime. V súčastnosti je už na dôchodku. Okrem iného dlhé roky skúmal vývoj včelstiev, včelárske zásahy a postupy, dopodrobna rozoberal rôzne spôsoby a metodiky vedenia chovu. Intenzívne sa vedecky zaoberal aj aplikáciou organických kyselín v boji proti klieštikovi. Okrem vedeckej činnosti nikdy nezabudol na praktické včelárstvo, staral sa o nespočítateľné množstvo včiel, radil a stále radí včelárom ako efektívne chovať včely. Autor niekoľkých publikácií a veľkého počtu článkov o praktickom včelárstve. V roku 2012 vyšlo 3. upravené vydanie jeho knihy 'Einfach imkern' (Jednoduše vcelarit), kde zhrnul najnovšie poznatky a svoje dlhoročné skúsenosti.


Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768