Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
THYMOVAR správne aplikovať - praktické tipy výrobcu

Ohlasy od včelárov poukazujú, že k aplikácii THYMOVARU proti klieštikovi včeliemu, ktorý je v Nemecku povolený od novembra 2007, sú stále otázky. Firma Andermatt BioVet AG zozbierala tieto otázky a vypracovala k tomu zodpovedajúce odporúčania. Tieto majú napomôcť k optimalizácii účinnosti tohoto produktu na báze tymolu.


10mm vzdialenosť medzi rámikmi a vekom úľa zabezpečí pre
optimálnu cirkuláciu vzduchu 6mm medzeru nad platničkami
THYMOVAR-u. Na obrázku je úľ Dadant-Blatt.
V zásade je dôležité, aby sa s ošetrením proti klieštikovi včeliemu začalo zavčasu, plátky THYMOVAR-u mali dostakom priestoru okolo seba pre dostatočnú cirkuláciu vzduchu a aby sa systematickým sledovaním kontrolovala populácia klieštika a odhadla účinnosť ošetrenia (kontrola spádu klieštika/kontrola omytím na vzorke včiel).

Teplota a termín aplikácie

Známe je, že účinnosť tymolu a kyseliny mravčej, ktoré sú prírodné substancie, je ovplyvnená podmienkami okolia. Tymol v úli účinkuje tak, že sa odparuje a to je závislé od teploty. Optimálna účinnosť sa dá dosiahnuť len pri denných vonkajších teplotách 20-25°C. Ak je teplota vonku dlhodobo okolo 15°C, dá sa očakávať len čiastočná účinnosť.
Toto sa stalo v jeseni 2008 v strednej Európe, keď polárny studený front v strede septembra zapríčinil, že denné teploty viac dní boli pod 15°C. Z tohto dôvodu sa odporúča pokiaľ možno čo najskôr zakŕmiť a aplikovať ošetrenie proti klieštikovi THYMOVAR-om. Tam, kde to okolnosti a plohoha umožnuje, malo by sa to urobiť už v strede júla.
Pretože tymol usmrtí klieštika pri zaviečkovanom plode až pri vyliahnutí včely, musí byť učinná konzentrácia tymolu v úli viac ako 6 týždňov. V súvislosti so zmienenou závislosťou účinnosti tymolu od teploty, nie je THYMOVAR vhodný na rýchle nárazové ošetrenie proti klieštikovi. V oblastiach s neskorou znáškou (les / jedľa), ktorá trvá dlhšie ako do 1. augusta, kedy je potrebné rýchle nárazové ošetrenie u včelstiev s vysokou populáciou klieštika, nie je THYMOVAR ten vhodný prostriedok.

Umiestenie platničiek THYMOVAR-u

Tak ako je uvedené v návode na používanie, musí sa množstvo vložených platničiek prispôsobiť veľkosti úľa. Sieťové dno úľa musí byť úplne uzatvorené. Je veľmi dôležité, aby okolo platničiek kvôli cirkulácii vzduchu bola medzera min. 5mm, najvhodnejšie je 10mm. Dodatočne sa môže odparovanie tymolu podporiť aj tým, že sa platničky podložia tenkými drevennými lištami.
Mnohý včelári, v snahe ochrániť platničky THYMOVAR-u pred zapropolisovaním, ich umiestnia do rôznych kovových alebo platových klietočiek - toto sa ale neodporúča a ani to nezodpovedá návodu na použitie. Tie klietočky môžu zabrániť cirkulácii vzduchu a tým aj odparovaniu tymolu a keď ich včely zapropolisujú, môžu významne znížiť účinnosť THYMOVAR-u.

Skúšobné nasadenie vo Francúzku

Aby sa získali informácie o účinnosti v praxi, bolo v šiestich rôznych klimatických oblastiach Francúzka, kde je THYMOVAR povolený od januára 2007, ošetrených THYMOVAROM celkove 48 rodín. Ošetrením podľa návodu na použitie sa takmer vo všetkých oblastiach dosiahla účinnosť 90%. Iba v oblasti Calvados bola dosiahnutá účinnosť 81,5%±9% (n=10). Napodiv, aj napriek dobrej účinnosti THYMOVAR-u, sa po kontrolnom ošetrení vo 2/3 včelstiev nachádzalo viac ako 50 klieštikov. Toto jasne poukazuje na to, že je nevyhnuté zimné ošetrenie proti klieštikovi. Pre produktívne a zdravé včelstvá je prepokladom, že sa vo včelstve na jar nachádza menej ako 50 roztočov klieštika včelieho.

Stručne zhrnuté, zistilo sa, že pri včasnej aplikácii THYMOVAR-u a pri nie príliš silnom napadnutí klieštikom včelím je to vhodná alternatíva pre letné ošetrenie.

Thierry Suard, Andermatt BioVet AG
Imkerfreund 07/2009


Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768