Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Jeden plást s plodom vydá na novú rodinu

Je neuveriteľné, ako málo postačuje na založenie mladej rodiny. Kdo v máji vyberie zo včelstva jeden plást s plodom, v jeseni má silnú mladú rodinu.

Bežný postup: Čím viacej plodu, tým lepšie. Väčšina včelárov zakladá odložence pokiaľ možno z čo najväčšieho počtu plástov s plodom. Často je pritom produkčná rodina rovnoprávne rozdelená: polovica plodu ide do odloženca a druhá polovica plodu ostáva v pôvodnej rodine. Ale kto zo svojích produkčných rodín takto silno odsáva, potom ich má v jarnej znáške značne oslabené. A silné odložence stihnú narobiť aj problémy: spotrebujú veľa krmiva, silno plodujú, produkujú veľa klieštikov a dokonca sa môžu aj vyrojiť.


Takýto jeden plást z plodiska postačuje na založenie novej rodiny.


Takto vyzerá odloženec na začiatku: na kraji plást s plodom, jedna medzistienka a 1-2 plásty so zásobami.


Letáč by mal byť takto zúžený.
Alternatíva: Postačuje jeden plást s plodom. V prvej polovici mája vyhľadajte plást, ktorý je veľkoplošne zaplodovaný a spolu aj so včelami, ktoré sedia na tom pláste, založte odloženec.

Na iné stanovište

A takto to funguje: Vyberte z rodiny jeden plást s plodom, ktorý je z každej strany aspoň do 3/4 pokrytý zaviečkovaným plodom. Okrem toho by mal byť na tom pláste aj nezaviečkovaný čerstvý plod (vajíčka) približne o ploche veľkosti dlane. Z týchto vajíčiek si včely v odloženci vychovajú matku. Okrem toho, by mala byť každá strana plástu minimálne do polovice obsadená včelami, aby mal odloženec dostatok personálu. Bezpodmienečne nutné je nasledovné usporiadanie plástov: plást s plodom dať priamo k stene nádstavku, vedľa neho medzistienku a potom jeden plást so zásobami. Alterntívne môžete dať max. 1 liter tekutého cukrového sirupu priamo za medzistienku. Deliaca doska za posledným rámikom je zbytočná.
Odloženec sa musí premiestniť min. 2km od pôvodnej rodiny, inak sa lietavky vrátia domov. Letáčový otvor zúžiť tak na veľkosť 2-3 včiel a otvor musí byť na tej strane, kde je plást s plodom.
Tak to by bolo, teraz máme 4 týždne čas.

Kontrola úspešnosti

Po 28 dňoch od založenia odloženca ho skontrolujeme. Všetok plod z pridaného plástu je už vyliahnutý, robotnice usilovne plnia svoje povinnosti, mladá matka sa vrátila z oplodňovacieho preletu a zhruba už týždeň kladie vajíčka. Už by malo byť vidieť zaviečkovaný robotníči plod - to znamená úspešné oplodnenie matky. Ak pri oplodňovaciom výlete matky niečo nevyšlo, tak jednoducho preveste osirelý odloženec do iného odloženca.

Tri muchy jednou ranou

Teraz môžete spraviť:
 • Mladú matku možno na začiatku jej plodovania poľahky nájsť a označiť.
 • Pretože v odloženci je ešte málo zaviečkovaného plodu, je vhodný okamih na ošetrenie proti klieštikovi 15% kyselinou mliečnou: na každú stranu včelami obsadeného plástu rozprašovačom vody 3x strieknuť.
 • Ak chcete, teraz môžete odloženec previesť na iné stanovište. Ale najprv počkajte, kým budú v úli všetky lietavky, teda prevážať až večer.
 • Kŕmiť, rozšíriť, ošetriť

  Aj naďalej ponechajte letáč zúžený. Každé 2-3 týždne, ak je to potrebné, podajte krmivo, alebo vložte plásty so zásobami. Akonáhle je jedna medzistienka vystavaná, vložte ďalšiu do stredu plodiska. Takto sa bude mladá rodina rozrastať.
  V septembri podáme zásoby na zimu a ošetríme proti klieštikovi včeliemu. Takéto odložence na jar často predbehnú aj najsilnejšiu produkčnú rodinu a tvoria výkonné včelstvá do znášky - vzniknuté len z jedného plástu s plodom.

  Dr. Pia Aumeier, Deutsches Bienen-Journal 05/2011

  Pani Dr.rer.nat Pia Aumeier, študovala biológiu na Univerzite Erlangen-Nümberg (Nemecko), zameranie zoólogia/parazitológia. Diplomovú prácu robila na Bavorskom včelárskom ústave v Erlangene. Dizertáciu vo včelárskom výskumnom ústave Univerzity Hohenheim, v ktorej sa zaoberala klieštikom včelím a nadaľej sa tejto téme vedecky venuje. Vo svojom výskume sa jej podarilo izolovať niektoré aromatické látky, pomocou ktorých klieštik hľadá svojho hostiteľa. Okrem vedeckej práce sa venuje praktickému včeláreniu, poriada mnoho kurzov pre začiatočníkov a pokročilých. Spoluatorka niekoľkých včelárskych kníh a autorka nespočetných článkov.


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768