Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Starostlivosť o mladé rodiny

Ako z odloženca vychovať prezimovania schopnú mladú rodinu.

Mladá rodina je odloženec, ktorý sa vytvorí zavčasu (apríl-jún), aby do jesene sa stihol rozrásť na prezimovania schopnú rodinu. V jeseni, čo sa týka veľkosti, už nie je rozdiel medzi produkčnou a mladou rodinou, lebo mladé rodiny na jeseň často predstihnú produkčné rodiny v počte včiel a rozsahu plodiska. Mladá rodina, ktorá obsadzuje v jeseni min. 8 rámikov (zanderovej miery) má veľkú pravdepodobnosť, že prezimuje a na jar z nej bude osožná produkčná rodina.

Postupné rozširovanie

Vytvorili sme odloženec, poprípade ošetrili proti klieštikovi včeliemu. Potom sa mladá matka rozkladie a najneskoršie pri liahnutí prvých včiel sa mladá rodina rozšíri. Ak sme založili silnejšie odložence, tak je potrebné skoršie rozšírenie. Spravidla sa čaká, kým nie je zaviečkovaný prvý plod mladej matky, aby sa mohlo posúdiť plodisko (či nie je trúdi plod, celistvosť plodiska).

Za posledný rámik sa priloží oddeľovacia doska. Nemusí byť na tesno, včely okolo nej môžu prechádzať do voľného priestoru nádstavku. Obrázok nebol súčasťou článku.
Ak sme odložence umiestňovali do úlikov pre odložence, tak teraz je čas ich premiestniť do normálneho nádstavku. Mladú rodinu môžeme umiestniť buď do stredu nástavku (zúžený letáč v strede), alebo na kraj nádstavku (zúžený letáč pri kraji). Keďže odloženec ešte nemá rámikov na celý nádstavok, tak ku krajnému plástu priložíme oddeľovaciu prepážku. Táto prepážka nie je ale nutná, mladé rodiny vo voľnom priestore vystavajú trochu divokej stavby - to je signál pre včelára, že treba rozšíriť. Avšak nie je dobré celý nádstavok hneď naraz vyplniť plástami, alebo medzistienkami. Po tých nadbytočných budú včely len behať a znečistia ich, okraje buniek budú šedo-hnedé a včely ich potom neradi vystavajú a zaplodujú.

Plynulé prikrmovanie

Väčšina včelárov podceňuje dôležitosť nepretržitého prikrmovania mladých rodín, myslia si, že postačuje, keď majú dostatok zásob. Aby mladé rodiny rezko stavali a rozširovali plodisko, potrebujú neustály prínos zásob - či už zvonku, keď je znáška, alebo prikrmovaním.
Najvhodnejšie je prikrmovať zhora, buď kŕmnidlovým nádstavkom, alebo v nadloženom prázdnom nádstavku nad fóliou - tak sa minimalizuje riziko, že mladá rodina bude vyrabovaná. Nemalo by to byť príliš ďaleko od plodiska a nemalo by sa prikrmovať vo veľkých dávkach - optimálne sú 1,5 až 2 litrové dávky.
Ak rozširujeme len medzistienkami, tak najvhodnejšie je neprerušované prikrmovanie malými dávkami cukrového roztoku - dva krát týždenne po 0,5 litra cukrového roztoku (1:1). Ak je silná znáška, alebo prikrmujeme veľkými dávkami, tak včely ukladajú zásoby aj do plodiska, čo potom obmedzuje plodovanie. Na druhej strane, ak je práve silná znáška, netreba sa len na ňu spoliehať, ale radšej aj po troche prikrmovať, lebo znáška môže náhle skončiť. Základné pravidlo je: radšej trochu viac prikrmovať, nadbytok ostane do zimy. Ale skutočne len trochu viac, nesmie sa to preháňať.
Ak rozširujeme len vystavanými plástami, tak postačuje prikrmovať cukrovým cestom - tu sa nemusíme obávať, že by si včely zaniesli plodisko zásobami, lebo počas znášky včely obmedzia oboberanie z kŕmneho cesta. Dôležité je cesto zabaliť do sáčku a ponechať len malý otvor, aby nevyschlo.

Medzistienky vkladáme z ľava a z prava ku krajnému pástu s plodom. Vystavané plásty vkladáme do stredu plodiska. Ako vidieť na obrázku, zúžený letáčový otvor sa nachádza v strede plodiska.

Mladé rodiny, ktoré rozširujeme medzistienkami, neprerušovanie prikrmujeme cukrovým roztokom v malých dávkach.

Ak rozširujeme len vystavanými plástami, tak môžme prikrmovať cestom, čím si ušetríme čas.

Starostlivosť o mladé rodiny krok za krokom:

Rozširovanie medzistienkami:

Mladú rodinu preložíme z úlika pre odložence (1) do prázdneho úľa. Letáčový otvor zúžiť! Rámiky prevesujeme v pôvodnom poradí - nepoprehadzujeme ich. K poslednému krajnému rámiku dáme oddeľovaciu prepážku. Medzistienky vkladáme ku krajným plástom s plodom (2). Ak súčastné plodisko zaberá všetky plásty, pridávané medzistienky môžu byť úplne na kraji.
Keď o týždeň pri nasledujúcej kontrole vidíme, že medzistienka je z väčšej časti vystavaná a ešte nie je zaplodovaná, tak ju prevesíme do stredu plodiska (3).
Takto postupne pridávame medzistienky až kým nie je nádstavok plný a zaplodovaný - na koniec oddeľovaciu prepážku vymeníme za poslednú medzistienku.


Rozširovanie vystavanými plástami:

Odloženec preložíme do úľa, ako vyššie popísané (1). Na rozširovanie použijeme svetlé prázdne plásty z medníka produkčných rodín. Jeden plást vložíme do plodiska a druhý na kraj plodiska (2). Pri nasledujúcom rozširovaní takisto postupne vkladáme prázdne plásty medzi plásty s plodom (3), až kým nie je nádstavok plný a zaplodovaný (4). Mladá rodina sa pri rozširovaní plástami rozrastá rýchlejšie, ako pri rozširovaní medzistienskami.


Pridanie druhého nádstavku:

Najneskoršie koncom júla je nádstavok plný plodu a nie je miesto na zimné zásoby. Preto dobre vyvinuté mladé rodiny rozšírime o druhý nádstavok, aby kvôli ukladaniu zimných zásob neobmedzovali plodisko. V tomto čase máme dostatok prázdnych plástov z medníkov produkčných rodín. Odporúčam pridávaný nádstavok nevyplniť celý plástami, ale len do stredu nádstavku vložiť tak zo 5 plástov (1). Podľa veľkosti rodiny a vitality matky sa plodisko roztiahne do pridaného nádstavku. Potom vložíme zvyšné plásty tak, že budú striedavo s plástami s plodom (2) a môžme zvýšiť kŕmne dávky - vzniknú pekné zásobné vence.
Ku koncu sezóny treba skontrolovať spodný nádstavok, či sa v ňom nenachádzajú nedostavané medzistienky a nezaplodované plásty, ktoré pôsobia rušivo na zimný chumáč (3). Všetky nezaplodované plásty spodného nádstavku (okrem krajných) vymeníme za plásty s plodom z horného nádstavku. V hornom nádstavku zvyšné plásty s plodom umiestnime do stredu - v hornom nádstavku ponechávame prednostne plásty s plodom, ktoré majú hrubý zásobný veniec. Mladá rodina je dobre pripravená na zimu, keď 5 stredných plástov v hornom nádstavku sú plné zaviečkovaných zásob (4).

Armin Spürgin, Imkerfreund 07/2010

Armin Spürgin, odborný poradca pre včelárstvo vo Freiburgu (Nemecko), autor niekoľkých kníh a mnohých článkov o včelárstve.


Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768