Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Včelstvá spojiť - ako na to?

Včelári spájajú včelstvá, keď je nejaká rodina bez matky, alebo keď treba nejakú rodinu posilniť. Mladá rodina, aby prezimovala, mala by v strede júla ošetrovať 6-8 plástov s plodom a obsadzovať asi 18 rámikov. Mladá rodina v takejto sile potom prezimuje a na jar bude mať dostatok včiel, ktoré odchovajú nasledujúcu generáciu. Ak sú rodiny slabšie, mali by sa pospájať. Ten správny okamih k tomu je v strede júla ešte pred zakŕmením včelstiev, aby rodiny stihli podávané zásoby správne spracovať a uskladniť.


Novinový papier medzi nádstavky spájaných rodín a narobiť trochu dier.


Pivná podložka s trochou pálenky sa položí na rámiky spodnej rodiny a hore sa vyloží rodina s lepšou matkou, ktorú si chceme ponechať.

Osvedčená metóda

Sú dva spôsoby, ako včelstvá spojiť: cez noviny, ktoré sú medzi nádstavkami spájaných rodín a bez novín pomocou pálenky.

Ak je nejaká rodiny bez matky a máme odloženec s dobrou matkou, položíme na rodinu bez matky noviny, včelárskym rozperákom narobíme diery a rodinu s matkou vyložíme na vrch - rodinu s matkou vyložíme na rodinu bez matky! Obe rodiny si na seba budú cez noviny postupte zvykať a prekúšu sa cez papier k sebe. Toto ale nefunguje vždy, preto sa musia do novín narobiť dierky, aby aj slabé rodiny cítili pach novej matky a tým boli motivované sa prekúsať cez papier.

Trochu pálenky pomôže

Pri spájaní produkčných rodín, alebo odložencov na jar, v lete, alebo v jeseni sa mi nechce strácať čas hľadaním matky. Keď spájam dve rodiny, ktoré majú matky, tak rodinu s matkou, ktorú si chcem ponechať vykladám hore na tú druhú rodinu. Matka, ktorú si chcem ponechať je chránená svojími dvornými včelami, väčšinou má okolo seba silnejšiu rodinu a je aktraktívnejšia ako matka v spodnom nádstavku, preto je akzeptovaná aj včelami zo spodného nádstavku. Matku v spodnom nádstavku včely usmrtia. Aby sme prekryli pach feromónov oboch matiek, môžeme na pivnú podložku naliať trochu pálenky (juhonemecká varianta) a položíme na rámiky medzi obe rodiny. Keď sa zápach pálenky pominie, včely vnímajú len pach novej matky.

Obidve metódy sú jednoduché a úspešnosť sa pohybuje okolo 90%.

Geert Staemmler, Deutsches Bienen-Journal 07/2008

Greet Staemmler, včelársky majster. Po skončení včelárskej školy v roku 1971 v Bad Segeberg (Nemecko) nastúpil do Včelárskeho inštitútu v Kirchhaine, kde zložil skúšku na majstra včelára. Od roku 1978 pracoval na Univerzite v Tübingene, kde sa staral o pokusné včelnice. Od roku 1983 pracoval ako poradca chovu včiel Poľohospodárskej komory v Schleswig-Holstein. Zaoberal sa chovom, šlachtením, umelým oplodňovaním, experimentovaním. Robil poradenstvo, školenia. Od roku 2004 je na dôchodku.Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768