Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Z odloženca vychovať silnú mladú rodinu

Tvorba odloženca je síce jednoduchá záležitosť, pri ktorej sa prevesí zopár plástov s plodom a včelami, pridá matka, ale aby sa vyvinul do riadnej silnej mladej rodiny, potrebuje čas a správne prikrmovanie.


Asi 6 týždňov po založení odloženca, ak sa dobre vyvíja, môžeme ho rozšíriť o ďalší nádstavok. Po pridaní nádstavku zakŕmime a ošetríme proti klieštikovi rovnakým spôsobom, ako aj ostatné produkčné rodiny.


Odloženec potrebuje neustály prísun cukrového krmiva. Položenie cukrového cesta na rámiky je jednoduché a rýchle riešenie.


Na rámiky môžeme položiť väčší kus cukrového cesta, nadkryjeme igelitom a nadstavíne prázdny nádstavok. Igelit voliť tak veľký, aby zabraňoval unikaniu tepla a vysychaniu cesta.


Keď používame kŕmidlový nádstavok, alebo kŕmidlový rámik a je ďaleko od plodiska, môžu včely v prípade ochladenia prestať odoberať krmivo.
Vytvoriť odloženec je jednoduchý úkon, vychovať z neho silnú mladú rodinu tiež nie je problém, keď sa dbá na niektoré základné pravidlá:
 • odloženec vytvoriť zavčasu (najneskoršie koncom mája), aby sa stihol do konca júla rozrásť na silnú, prezimovania schopnú rodinu,
 • neprerušovaný dostatočný prísun zásob, t.j. dostatočnú ponuku peľu v okolí a neprerušovaný prísun nektáru, alebo prikrmovanie.


 • Iba vloženie plástov so zásobami nepostačuje. Odložencom musíme predstierať znášku, aby mladá matka neobmedzovala kladenie. Len zosúladenie peľovej znášky (tá býva v polovici júla ešte väčšinou dostatočná) a neprerušovaný prísun cukrových zásob (cukrové cesto, alebo sirup) nám zaručí, že mladá rodina sa bude želane vyvíjať.
  V máji je prísun zásob bezproblémový, lebo je v okolí veľa kvetov, ale od júna znáška peľu upadá - to chce, aby včelár našiel pre odloženece miesto, kde pretrváva ponuka peľu čo najdlhšie (do jesene). Prísun cukrových zásob je menej problematický, stačí podľa potreby vrecko cukru z obchodu a podávať včelám ako sirup v pomere 3:2 (3 diely cukru a 2 diely vody), alebo sa kúpi hotový sirup (napr. Apiinvert).

  Odložence sa vytvárajú v druhej polovici mája (skôr sa to u nás na severe Nemecka nedá, včely ešte nie sú natoľko vyvinuté) z troch plástov s plodom a na nich sediacimi včelami (ale bez matky!!). Na tých plástoch by sa mal nachádzať plod vo všetkých vývojových štádiach, tak aby sa v priebehu nasledujúcich 3 týždňoch v odloženci stále liahli mladé včely. Ja do odloženca ešte ometiem trochu včiel z 3 plástov s otvoreným plodom (pozor na matku!). Každý odloženec dostane 2-3 tažké plásty so zásobami a jeden plást s peľom. Je zbytočné zásobné plásty odviečkovaváť, to včely hravo zvládnu samé. Zvyšný priestor nádstavku doplním medzistienkami, alebo vystavanými svetlými plástami (ak nejaké mám). Letáčový otvor zúžim tak na dve tretiny, neskoršie ho podľa potreby rozšírim.
  Zásobné plásty pre odložence sú buď so zimnými zásobami, ktoré som pred znáškou odobral produkčným rodinám, alebo plásty z medníka z rodín, ktoré sú práve v tom čase pri repke.

  9 dní po vytvorení odloženca, vylámem materské bunky, ktoré si včely vytiahli a pridám im matku. Keď vytváram odložence takto zavčasu, pridávam im mladé neoplodnené matky. O 10-14 dní kontrolujem, či sa v odloženci nachádza plod. Ak nenájdem žiadny plod, matka sa pravdepodobne nevrátila zo snubného letu a takýto odloženec spojím s iným odložencom.

  Dostatočne prikrmovať

  Keď začne mladá matka klásť plod, podávam odložencom nepretržite cukrové cesto, aby mladá rodina nepoľavila v aktivite. Môže sa prikrmovať aj sirupom, ale pre mňa je pohodlšie položiť na rámiky kus cukrového cesta. Ja používam hotové cukrové cesto Apifonda, ktoré je už predinvertované, takže včely nemajú s ním toľko roboty.

  Po 6 týždňoch pridať nádstavok

  Odložence sa vyvíjajú samé, postačuje každých 14 dní skontrolovať krmivo, poprípade ho dodať, inak nič iné. Asi 6 týždňov po ich založení obsadzuje odloženec celý nádstavok a majú 6-8 plástov s plodom. Vtedy im pridám druhý nádstavok a polovicu plodových plástov prevesím zo spodného nádstavku do stredu horného nádstavku. Zvyšný priestor v nádstavkoch vyplním vystavanými plástami, ktoré už boli zaplodované. Môžu sa vložiť aj medzistienky, ale musíme dbať na neustály prísun krmiva! Keď nie je znáška, včely nestavajú.
  Ja rozširujem odložence o nádstavok v čase, keď začínam prikrmovať produkčné rodiny (približne koncom júla). Potom podávam zásoby všetkým rodinám (produkčným a odožencom) rovnako.
  Takisto ošetrujem bez rozdielu všetky rodiny rovnakým spôsobom a v rovnakom čase proti klieštikovi včeliemu. Toto odporúčam aj tým včelárom, ktorý mladé rodiny ošetrili proti klieštikovi pri ich založení.

  Už niekoľko posledných rokov ešte niekedy koncom mája/začiatkom júna založím odložence tým istým spôsobom, ako som vyššie popísal. Tieto ale už nerozširujem, idú do zimy v jednom nádstavku - slúžia ako rezerva, aby som mal v jeseni matky na doplnenie (prípadné straty po ošetrení kyselinou mravčou) a na výmenu starých matiek. Prípadne s nimy posilním slabé rodiny.

  Geert Staemmler, Deutsches Bienen-Journal 07/2008

  Greet Staemmler, včelársky majster. Po skončení včelárskej školy v roku 1971 v Bad Segeberg (Nemecko) nastúpil do Včelárskeho inštitútu v Kirchhaine, kde zložil skúšku na majstra včelára. Od roku 1978 pracoval na Univerzite v Tübingene, kde sa staral o pokusné včelnice. Od roku 1983 pracoval ako poradca chovu včiel Poľohospodárskej komory v Schleswig-Holstein. Zaoberal sa chovom, šlachtením, umelým oplodňovaním, experimentovaním. Robil poradenstvo, školenia. Od roku 2004 je na dôchodku.  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768