Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Obnova diela začína už skoro na jar

Každý včelár by sa mal snažiť, aby včely vystavali každý rok v plodisku čo najviac medzistien a staré, tmavé plásty vyradiť. To znamená, skoro začať s obnovou diela.


Včelári využívajú pekné počasie na konci marca k prehliadke včelstiev.


Spodný nádstavok sa odoberie, horný sa posadí na úľové dno. Potom bývalý spodný nádstavok vyložiť hore a včely s plástov striať do spodného.


Medzistena bola vložená do spodného nádstavku 1. apríla pri dobrej znáške, o 19 dní neskoršie už bola zakladená plodom.

Starého včelárskeho pravidla "Neotvárať úľ pred kvitnutím egrešov" sa už dávno nedržím. Ihneď, keď je prvé pekné počasie s teplotou nad 14°C so žiadnym, alebo slabým vetrom a včely lietajú, urobím prvú krátku prehliadku. V úli to len tak bzuní, včely sú zamestnané upratovaním a znášaním peľu a nektáru.
Pri prvej prehliadke kontrolujem prítomnosť matky, veľkosť rodiny, stav zásob, poprípade odoberiem nádstavok, ak treba dodám zásoby a začínam s obnovou diela. Kontrola prítomnosti matky, stavu zásob a odobranie zbytočného nádstavku urobím automaticky ihneď po otvorení úľa. Na základe hmotnosti nádstavku zistím stav zásob a keď vidím plod, viem, ža matka je tam a nestrácam čas jej hľadaním.
Už posledný marcový týždeň, alebo prvý aprílový začínam s výmenou plástov. Najmä v spodnom nádstavku nájdem plásty, ktoré nie sú včelami obsadené. Na týchto môže byť pleseň, alebo sú tmavé, čím sú potencionálny nositelia infekcie. Tieto ihneď odstránim. Mojím cieľom je skorá výmena plástov, aby rodina za rok vystavala 15 medzistien.


Zaplesnené dielo. Keď včely nezimujú nad otvoreným zasieťovaným dnom, tak sa často naskytne pri prvej prehliadke takýto pohľad.

Vložiť medzisteny

Po preklopení horného nádstavku je hneď vidieť, či včely dostatočne obsadzujú spodný nádstavok, kde sa nachádza plodisko a ktoré rámiky včely neobsadzujú. Pretože v tomto čase sa včely hlavne zaoberajú ošetrovaním plodu a zdržujú sa v plodisku, môžeme pohodlne vybrať neosadené rámiky, prípadne odobrať neobsadený spodný nádstavok. Prázdne miesto po vybraných rámikoch doplníme medzistenami. Horný nádstavok si pritom odložíme bokom, fóliu na ňom ponecháme, aby zbytočne neunikalo teplo. Zo spodného nádstavku povyberáme zaplesnené a tmavé plásty a na ich miesto vložíme medzisteny. Ak je v spodnom nádstavku plod, nikdy nevkladáme medzisteny medzi plásty s plodom. V priemere sa nám podarí vložiť tri medzisteny do každej rodiny. Keď bude znáška, včely rýchlo tieto medzisteny vystavajú. Do tej tej doby im nebudú prekážať, lebo sa väčšinou zdržujú pri plode.
V hornom nádstavku mám plásty, ktoré pochádzajú z minulého roku, tie netreba ešte meniť. Na konci minulého leta som do horného nádstavku vložil len svetlé plásty. Ak je v hornom nádstavku veľa zásobných plástov, môžu sa dva vybrať a nahradiť medzistenami.

U mňa spravidla po odkvitnutí čerešne vtáčej sú medzisteny vystavané a zaplodované. Pritom je včelám jedno, či sa medzisteny nachádzajú v hornom, alebo spodnom nádstavku. Dôležité je, aby bola rodina silná a bola znáška.
Kto akým spôsobom obmieňa dielo je jedno, dôležité je aby sa v plodisku vymenilo za rok priemerne 11 plástov za medzisteny a aby sa v plodisku nenachádzali viacročné čierne plásty.

Geert Staemmler, Imkerfreund 03/2008

Greet Staemmler, včelársky majster. Po skončení včelárskej školy v roku 1971 v Bad Segeberg (Nemecko) nastúpil do Včelárskeho inštitútu v Kirchhaine, kde zložil skúšku na majstra včelára. Od roku 1978 pracoval na Univerzite v Tübingene, kde sa staral o pokusné včelnice. Od roku 1983 pracoval ako poradca chovu včiel Poľohospodárskej komory v Schleswig-Holstein. Zaoberal sa chovom, šlachtením, umelým oplodňovaním, experimentovaním. Robil poradenstvo, školenia. Od roku 2004 je na dôchodku.Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768