Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Zakladanie mladých rodín odsávaním z produkčných včelstiev

Koncom mája je produkčným rodinám v úli už tesno. Všetky rámiky sú obsadené včelami, v úli je dostatok zásob, rojová nálada pred dverami - najvyšší čas takýmto rodinám "pustiť žilou" a vytvoriť nové mladé rodiny. Tvorbou mladých rodín spolu so systematickým vyrezávaním stavebného rámika znižujeme populáciu klieštika včelieho.


Koniec mája v repkovej znáške - z takýchto rodín môžeme odsávať bez toho, aby tým utrpel medný výnos.
Zozbierať plásty s plodom: Spravidla vytváram odložence tak, že každý má tri zaplodované plásty + na nich sediace včely, 2 zásobné plásty (ak nemám v zásobe, tak vyberiem z produkčnej rodiny), jedného plástu s peľovými zásobami a 5-6 prázdnych svetlých plástov a/alebo medzisteny. Pri tvorbe odloženca, keď sa vyberajú z produkčnej rodiny zaplodované plásty, treba dávať pozor, aby sme z produkčnej rodiny nevybrali aj matku - ta musí ostať vo svojej pôvodnej rodine!
Z produkčnej rodiny vyberám 1-3 zaplodované plásty aj so včelami, ktoré na nich sedia. Koľko plodových plástov produkčnej rodiny vyberiem, závisí od jej veľkosti a prípadnej rojovej nálady. Vybrané plodové plásty so včelami umiestnim do stredu pripraveného nádstavku a zvyšok vyplním 2 plástami so zásobami, 1 plástom s peľom, svetlými plástami a medzistenami. Ak nemám v zásobe žiadne prázdne svetlé plásty, tak vkladám len medzisteny. Z ekonomických dôvodov nepoužívam pre odložence iné (menšie) úle, ale umiestnňujem ich rovno do nádstavkov, ktoré používam aj pri produkčných rodinách. Letáčový otvor odložencom zúžim.
Po 9 dňoch vylámem v odložencoch všetky matečníky a pridám v klietočke mladú neoplodnenú matku. Ak má niekto materkú bunku krátko pred vyliahnutím, nemusí čakať 9 dní, ale môže ju vložiť do odloženca už na 4 deň.
Pri tomto spôsobe tvorby odloženca považujem hľadanie matky za veľkú nevýhodu a niekedy to zaberie dosť času aj skúsenému včelárovi.


Správny okamih k rozšíreniu o 4. nádstavok a k jemnému odsatiu.
Vytvoriť odloženec odsávaním: je jednoduchší a rýchlejší spôsob, pri ktorom sa matka v produkčnej rodine nemusí hľadať. Túto činnosť robím ihneď po vytáčaní repkového medu.
Pre každú rodinu, z ktorej budem odsávať (odoberať robotnice a plod) si pripravím jeden tzv. "odsávací" nádstavok. Z produkčnej rodiny vyberiem zo spodných dvoch plodiskových nádstavkov 1-3 plásty s plodom a zásobné plásty (takisto, ako je popísané vyššie), ale bez včiel (tie strasiem, alebo ometiem) a vložím do pripraveného nádstavku. Do toho nádstavku vložím aj jeden prázdny plást z medníka, z ktorého som vytáčal med. Prázdne miesto po vybraných plástoch v plodisku produkčnej rodiny doplním medzistenami a/alebo svetlými plástami a na horný plodiskový nádstavok položím naspäť materskú mriežku. Podotýkam, že u produkčných rodín mám stále oddelené plodisko od medníka materskou mriežkou. Na materskú mriežku položím pripravený "odsávací" nádstavok a na vrch položím medník.
Po 3-5 hodinách je v "odsávaciom" nádstavku dostatok včiel všetkých vekových kategórií. Nádstavok potom zložím a položím na úľové dno, ktoré má uzavretý letáč. Odložence prenesiem na iné stanovište mimo letový dosah včiel.
Najvhodnejší okamih na odsávanie je neskoro poobede, lebo k večeru sú všetky lietavky doma a tým je odloženiec silnejší.
Kým je odloženec bez matky, môže sa ošetriť proti klieštikovi, ale nie je to nevyhnutné. Odložence nie sú zaťažené veľkou populáciu klieštika, preto ich ošetrujem až koncom júla - naraz všetky rodiny.


Jednoduchá tvorba odložencov odsávaním v 3 krokoch:
1. Podsunutie nádstavku medzi materskú mriežku a medník, ak je produkčná rodina po repkovej znáške dostatočne silná.
2. Včely z plodiska a medníka obsadia plásty v podstrčenom nádstavku. Matka sa do toho nádstavku cez materskú mriežku nedostane.
3. Po 3-5 hodinách sa podstrčený nádstavok vyberie, položí na úľové dno (uzavretý letáčový otvor) a premiestni sa na iné stanovište (mimo letového dosahu včiel).
Vysvetlivky:
  ZP - zásobné plásty
  MS - medzisteny
  SP - svetlé plásty z medníka
  PP - plásty s plodom
  MM - materská mriežka

Geert Staemmler, Imkerfreund 04/2008

Greet Staemmler, včelársky majster. Po skončení včelárskej školy v roku 1971 v Bad Segeberg (Nemecko) nastúpil do Včelárskeho inštitútu v Kirchhaine, kde zložil skúšku na majstra včelára. Od roku 1978 pracoval na Univerzite v Tübingene, kde sa staral o pokusné včelnice. Od roku 1983 pracoval ako poradca chovu včiel Poľohospodárskej komory v Schleswig-Holstein. Zaoberal sa chovom, šlachtením, umelým oplodňovaním, experimentovaním. Robil poradenstvo, školenia. Od roku 2004 je na dôchodku.Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768