Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Čo s plástami po uhynutých rodinách?

Často sa stáva, že najmä pod veľkým zaťažením klieštikom včelím, rodina už jeseni veľmi zoslabne. V úli ostalo okrem matky a niekoľko stoviek robotníc aj odumretý plod, ktorý nebol ošetrovaný a plné zásobné plásty. Na jar po otvorení úľa vystáva otázka: Čo s tým teraz?


Všetky rámiky, ktoré sú okalené trusom, vytriediť - nevkladať do inej rodiny!


Plást je síce svetlý a so zásobami, a je na ňom vidieť výkaly - roztopiť!


Na pláste je síce ešte dosť zaviečkovaných zásob, ale aj odumretý plod - roztopiť!


Na pláste je vidieť stopy trusu a v bunkách mŕtve včely. Aj napriek tomu, že je v ňom dosť zásob - roztopiť!
Nezabudnúť na riziko šírenia chorôb:
Použitie plástov po uhynutej rodine je závislé od príčiny úhynu (viď tabuľku dole), ale pritom je to treba posudzovať radšej prísnejšie, ako sa ulakomiť na vystavané plásty a zásoby. Najmä, keď vidieť, že bola včelami zanedbaná hygiena plástov. Čím je rodina slabšia, tým viac zanedbáva starostlivosť o dielo. Z toho potom vyplýva zvýšená pravdepodobnosť vypuknutia chorôb, najmä nozémovej nákazy, často sprevádzané hnačkou, čo možno rozpoznať podľa výskytu výkalov na stenách úľa, rámikov a plástov.

Plásty pri zatrieďovaní prísne posudzovať:
Všetky plásty, ktoré sú čierne, zaplesnené, alebo je v nich plod, roztaviť - aj keď sa v nich náchádzajú hrubé zásobné vence! To isté platí aj pre plásty, na ktorých videť výkaly.
Síce v praxi sa často odporúča, plásty po uhynutých rodinách dezinfikovať 60% kyselinou octovou, ale spóry Nosema apis sa nenachádzajú len na povrchu, ale aj v zásobách.

Zásobné plásty:
ponechať a ďalej použiť, keď ste si istý, že uhynutá rodina netrpela nozémou, alebo hnačkou. Plásty so zvyškami zásob nikdy nenechávať voľne dostupné, aby ich včely vyčistili - veľké riziko šírenia nákazy! Takisto aj zásoby, ktoré ostali po roztavení plástov, treba vyhodiť. Vysokou teplotou v nich stúpol HMF (hydroxyd- metylfurfural), ktorý je pre včely jedovatý.
Plásty so zásobami, ktorí sme vytriedili ako vhodné, skladujume tak, aby boli chránené proti vijačke, až kým ich nepoužijeme pre odložence. Ak nemáme možnosť tieto plásty vhodne skladovať, tak tie s neskryštalovanými zásobami môžme vytočiť a použiť na výrobu cukrovo-medového cesta. Alebo v čase kŕmenia podávať včelám zriedené vodou.

A poučiť sa:
Prácnosť na pravidelnú a včasnú obnovu diela, diagnózu a správne ošetrenie proti klieštikovi je menšia, ako likvidácia a dezinfekcia po uhynutej rodine. Takisto, kto neprimerane šetrí na podávaní zimných zásob, nakoniec viac prerobí, ak rodina uhynie hladom, lebo z nej nemá žiadny medný výnos a musí si zadovážiť novú rodinu. Dôležité je aj správne posúdenie rodín pred zazimovaním - nemá zmysel investovať čas a prostriedky do rodiny, u ktorej nie je isté či prezimuje v dostatočnej sile, alebo či vôbec prezimuje.
Už na konci leta a v jeseni si staroslivosťou o včely včelár sám určí úspešnosť v nasledujúcej sezóne.

Príčina Využitie plástu
Uhynutie hladom kvôli nedostatku zásob Ponechať si len dobre vystavané nové a čisté svetlé plásty, bez plodiska
Uhynutie zásob, lebo sa včely nepresunuly k zásobám, alebo zásoby im skryštalizovali Zachovať len čisté, svetlé plásty a zásobné plásty, ale bez plodiska
Bezmatečná rodiny po zime
Rodina uhynula ešte počas podávania zásob (na sklonku leta/v jeseni), mŕtve včely sa nenachádzajú v úli
Slabá, alebo odumretá rodina v skorej jari; mŕtve včely na dne; podozrenie na nozému, alebo hnačku Plásty roztaviť, rámiky vydenzifikovať.
Vyrušovanie včiel v zimnom chumáči myšami, ďatlom a pod; podozrenie na nozému, alebo hnačku
Nevhodné zásoby (napr. zimovanie na mede s vysokým obsahom balastných látok) - riziko hnačky.

Werner Gekeler, včelársky majster
Imkerfreund 03/2008Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768