Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Rabovka - načo sa ďaleko túlať ...

... keď to dobré sa nachádza tak blízko? V neskorom lete včely využijú každý nechránený zdroj potravy, aj u susedných rodín. Rozumný včelár si dá s tým rady - chráni včelstvá pred rabovkou.

V neskorom lete sa ľahko môže stať: Včelárske zásahy, ako odobratie medu, zúženie včelstva majú spravidla za následok zvýšenú sliedivosť včiel. Príčinou je kruhový tanec, ktorým včely dávajú svojim kolegyniam správu, že v blízkosti je zdroj potravy, bez toho, aby udali smer a vzdialenosť. O chvíľu je videť zvýšená letová premávka. Pozn. prekladateľa: Toto sa može stať napr. aj pri vložení krmiva do úľa - prvé včely nájdu zdroj potravy, kruhovým tancom tento zdroj oznamujú, ale nepovedia, že ten zdroj je priamo v úli, včely vyletia von z úľa a prehľadávajú okolie a pritom aj skúšajú vniknúť do iných úľov. Preto má opodstatnenie rada, kŕmiť čo najneskôr večer, keď už včely nelietajú. Niekedy sliedivosť zvýši aj včelár už len svojím príchodom na včelnicu.

Správne si vysvetliť správanie včiel
Rabujúce včely nemusia pochádzať z toho istého stanovišťa, môžu prilietať aj od inakadiaľ. Rabujúce a vyrabovávané včelstvá sú nápadné zvýšenou premávkou na letáči. Do vyrabovávaného včelstva vlieta veľa včiel na prázdno a vylieta von s "nákladom". U rabujúceho včelstva je to naopak. Ale tento rozdiel nie je ľahké rozpoznať. Nasledujúce príznaky sa občas vyskytujú a môžu pomôcť odhaliť rabovku:
 • Letáč vyrabovávaného včelstva nie je čistený, ale je trvalo znečistený.
 • Keď sa vloží pod zasieťované dno podložka, zakrátko sa na nej vyskytnú kúsky plástov, alebo viac meliva, ako bežne býva. Najmä je to zjavné medzi uličkami zásobných plástov.
 • Krmivo je spotrebované a nie sú vidieť žiadne zásoby v plástoch.
 • Po otvorení vyrabovávaného včelstva vyletia rabujúce včely rýchlo von. Reagujú hekticky na náhle svetlo, ktoré vniklo do úľa. Ak je na rámikoch položená priehľadná fólia, narážajú zo spodu do nej.


 • Čo robiť, keď to vypukne?
  Podľa stavu a situácie sú možné protiopatrenia:
 • zúženie letáča na veľkosť pre jednu až dve včely
 • sťažiť rabujúcim včelám priamy prístup do úľa pomocou dosky, skla atď.
 • Vyrabovávané včelstva premiestniť mimo letového dosahu (viac ako 2km).

 • Keď odtránime vyrabovávané včelstvo, rabujúce včely sa vrhnú na susedné úľe. Preto sa odporúča ponechať na mieste prázdny úľ, až kým rabovka neustane.

  Na vine nie sú rabujúce včely
  Včelár si musí dávať pozor, aby nedal žiaden podnet na vznik rabovky. Každej rabovke predchádza chyba včelára - to sa týka včelára vyrabovaných včelstiev a nie včelára, ktorého včely rabujú. Nasledujúcimi opatreniami možno rabovke predchádzať:
 • Počas obdobia podávania zásob zúžiť letáč na malú špáru.
 • Podávať krmivo len večer, keď už sa stmieva a včely už nelietajú.
 • Používať bezpečné a tesné kŕmidlá.
 • Nerozlievať/nerosýpať krmivo, ak sa predsa stane, dôkladne odstrániť.
 • Nenechávať voľne pohodené plásty, kŕmidla (napr. na dočistenie) a pod.
 • Vyvarovať sa zbytočnému dlhodobému otváraniu uľov.

 • Byť opatrný a "mať včely na očiach" stojí menej času ako evakuovanie včelnice. Zúženie letáčov tiež nezaberie až tak veľa času. Rabovkou možno nejaké rodiny stratit a to stojí peniaze - určite viac, ako trochu molitanu, alebo kúsok dosky, ktorá pasuje do letáčového otvoru.


  Foto 1: Dve rodiny so zúženým letáčovým otvorom. Občas dôjde k zápche premávky.
  Foto 2: Takto zúžený letáč môžu včely ľahko obrániť. Tu neprejde do úľa žiadna rabujúca včela.
  Foto 3: Takto zúžený letáč síce chráni proti vniknutiu myši, ale len čiastočne pred rabovkou.

  Dr. Gerhard Liebig, Deutsches Bienenjournal 08/2009

  Dr. sc. agr. Gerhard Liebig, včelár a bývalý dlhoročný vedecký pracovník včelárskych vied na Univerzite v Hohenheime. V súčastnosti je už na dôchodku. Okrem iného dlhé roky skúmal vývoj včelstiev, včelárske zásahy a postupy, dopodrobna rozoberal rôzne spôsoby a metodiky vedenia chovu. Intenzívne sa vedecky zaoberal aj aplikáciou organických kyselín v boji proti klieštikovi. Okrem vedeckej činnosti nikdy nezabudol na praktické včelárstvo, staral sa o nespočítateľné množstvo včiel, radil a stále radí včelárom ako efektívne chovať včely. Autor niekoľkých publikácií a veľkého počtu článkov o praktickom včelárstve. V roku 2012 vyšlo 3. upravené vydanie jeho knihy 'Einfach imkern' (Jednoduše vcelarit), kde zhrnul najnovšie poznatky a svoje dlhoročné skúsenosti.


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768