Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Vysťahuje sa včelstvo, alebo ostane doma?

Kto chce zabrániť rojeniu, musí odstrániť jeho príčiny - ako napr. nedostatok miesta, prebytok kŕmnej kašičky, ktorú produkuje veľa mladých včiel. V nasledujúcom článku autor porovnáva rôzne spôsoby protirojových opatrení.


Odloženec s plodom sa vytvára z plástov s plodom
a na pláste sediacimi včelami.Odloženec s plodom sa vytvára z plástov s plodom
a na pláste sediacimi včelami.
Od kedy sa sa skončilo s včelárením v košoch a rojovým chovom včiel, kedy bolo rojenie ako jediná metóda rozmnožovania včelstiev, sa táto téma preberá čoraz častejšie. Ešte dnes sa včelári obávajú problémov so susedmi, keď sa im včely vyroja. Iný zasa zvolajú susedov, najmä deti, aby im prezentovali túto hru prírody. Ale pre včelárov, ktorý sa neradi trápia na rebríku zberom rojov, sú protirojové opatrenia nutnosťou. Za týmto účelom sa používajú rôzne spôsoby, z ktorých niektoré sú porovnané v tomto článku.

Pristrihnutie krídla

Keď sa matke pristrihne jedno krídlo, pri vyrojení matka padne nedaľeko úľa na zem, nie je schopná letu a vyrojené včely sa zakrátko vrátia do svojho úľa. Matka sa pritom väčšinou stratí. Bez zásahu včelára sa včelstvo opät vyrojí, akonáhle sa vyhliahne nová matka. Keďže sa liahne viac matiek, môže zo včelstva odletieť viacej rojov a v úli zostane rodina, ktorá je sotva prežitia schopná.
Pristrihnutie krídla nie je účinné protirojové opatrenie.

Odloženec s plodom

Odobratím 4-5 plástov so zaviečkovaným plodom a so včelami, ktoré na týchto plástoch sedia, výrazne zníži prírastok mladých včiel a prebytok kŕmnej kašičky vo včelstve. Produkčná rodina tým dostanie viac miesta a príležitosť vystavať nové medzistienky (obnova plástov). Keď sa tvorba odloženca vykoná v správnom čase, neovplyvní to výrazne medný výnos. Z plástov s plodom, zásobami a otvoreným plodom sa vytvárajú odložence, ktoré umiestnime do úlikov pre odložence, alebo do normálneho nádstavkového úľa, ktorý predelíme pre viacej odložencov. Odložence si vychovajú matku, ktorá po oplodnení začne klásť vajíčka.
Keď sa pri tvorbe odloženca odoberú produkčnému včelstvu tmavé plásty, podporí sa v ňom obnova diela.
Odloženec má relatívne vysokú populáciu klieštika, o ktorú je menej v produkčnom včelstve. Preto je nutné odloženec ošetriť proti klieštikovi včeliemu. Ošetríme buď kyselinou mravčou, keď už odloženec ploduje, alebo pred plodovaním pokvapkaním kyselinou štavelovou.

Alternatívne sa môže vytvoriť zozbieraný odloženec s plodom, kde sa odoberú plásty s plodom a včelami z viacerých produkčných včelstiev a vytvorí sa z toho jeden silnejší odloženec, ktorý umiestnime do normálneho nádstavkového úľa. Po vyliahnutí mladých včiel môžeme tento odloženec použiť ako umelý roj, alebo plniť oplodňovacie jednotky (tzv. oplodniačiky). Upozornenie: u takejto mladej silnej rodiny, vytvorenej ako zozbieraný odloženec, je pomerné vysoké riziko, že sa vyrojí (pozn. prekladateľa: preto o 9 dní vylámať všetky materské bunky a ponechať len jednu).
Keď sa umiestni odloženec na tom istom stanovisku, ako produkčné včelstvo, odletia z neho všetky lietavky a môže byť aj vyrabovaný. Preto je lepšie ho umiestniť mimo letového dosahu pôvodného včelstva. Odložencom zúžiť letáč! Prikrmovať!
Tvorba odložencov je efektívne protirojové opatrenie, ktoré nám zaroveň poskytuje mladé včelstvá, alebo ho môžeme použiť na tvorbu oplodňovacích jednotiek. Produkčné včeltvo bude odľahčené od klieštika včelieho a dostane priestor pre vystavnie nových plástov.

Odloženec s matkou

Pri tomto spôsobe sa z produkčného včelstva odoberie matka s niekoľkými plástami so včelami a trochu zaviečkovaného plodu. Pôvodné včelstvo vytiahne materské bunky, z ktorých sa ponechá len jedna, ostatné sa po 9 dňoch vylámu, inak by sa mohli včely vyrojiť. Včely si vychovajú novú matku, ktorá po oplodnení začne plodovať. Táto rodina je ešte stále dosť silná, takže sa môže opäť dostať do rojovej nálady. Odloženec so starou matkou treba prikrmovať, aby matka neobmedzila kladenie - takto máme včelstvo do rezervy.
Tvorba odložencov s matkou je len čiastočne vhodná ako protirojové opatrenie. Rezervné včelstvo má starú matku. Takmer žiadna obnova diela.

U metódy 2 x 9 dní smie ostať po druhom zákroku len
jedna materská bunka. Zvyšné sa musia vylámať, alebo ich
možno použiť do oplodňovacích jednotiek.

Metóda 2 x 9 dní (podľa Golza)

Tento spôsob protirojového opatrenia možno označiť ako "predĺženie" odloženca s matkou, lebo produkčné včelstvo ostane bez matky o 9 dní dlhšie. Tento spôsob je málo známy, preto ho popíšem podrobnejšie:
0. deň: V produkčnom včelstve odstránime matku. Buď ju rozpučíme, alebo urobíme odloženec s matkou, s 3-5 plástami s plodom (závisí od znášky, počasia a veľkosti včelstva) a plus plásty so zásobami.
9. deň: Vylámať všetky materské bunky. Treba dôkladne prezrieť všetky plásty, aj na pláste s trúdim plodom môže byť vytiahnutá materská bunka. Ak je na pláste veľa včiel, tak že sa nedá spoľahlivo prezrieť, včely ometieme a potom plást prezrieme. Vyhliadneme si najlepšie včelstvo s matkou, od ktorej chceme odchovať dcéry, vyberieme plást, na ktorom sa nachádzajú čertvo nakladené vajíčka (min. 3-5) a tento plást vložíme do rodiny, ktorej sme vylámali všetky materské bunky. Plást si poznačíme, aby sme ho mohli rýchlo nájsť. Alebo použijeme chovný rámik, ak potrebujeme viac matiek.
18. deň: Včelstvo bez matky opäť vytiahlo materské bunky na pláste, ktorý sme ta vložili pred deviatimi dňami. Znovu vylámeme všetky materské bunky, necháme len jednu.
asi po 32 dňoch: Pri vhodnom počasí kontrolujeme, či nová matka kladie. Ak nekladie, počkáme ešte jeden týždeň a ak ani potom nenájdeme plod, pridáme inú mladú, alebo starú matku.
Táto metóda je síce prácnejšia, ale súčastne sa dajú popri tom odchovať mladé matky a vytvárať mladé rodiny. Žiadna obnova diela.

Tvorba medziodloženca spočíva v oddelení lietaviek od
pôvodnej rodiny. Na pôvodné dno na pôvodnom mieste
sa položí nový nádstavok s medzistienkami, plodom a zá-
sobami. Na vrch sa umiestni medzidno (stačí aj sieť a
letáč) a na to príde pôvodné včelstvo, v ktorom ostala
matka.

Pôvodné včelstvo sedí na medziodloženci, oddelené me-
dzidnom. Lietavky lietajú na pôvodný letáč.

Medziodloženec/Preletáč

Princíp tejto metódy spočíva v oddelení lietaviek od produkčného včelstva. Po tomto zásahu rojová nálada upadne. Základný postup je:
1. Počas pekného dňa, keď včely lietajú, sa preloží úľ s produkčným včelstvom niekde stranou, na pôvodnom mieste ostane len dno, na ktoré sa položí nádstavok s medzistienkami, jedným plástom s otvoreným plodom (aj so včelami na tom pláste) a jedným plástom so zásobami. Na tento nový nádstavok položíme úľové veko, alebo medzidno.
2. Nádstavky pôvodného včelstva vyložíme na ten nový nádstavok. Ak sme nepoužili medzidno, najprv podložíme nové dno, na ktoré osadíme nádstavky pôvodného včelstva.
3. Po deviatich dňoch sa musia v spodnom nádstavku vylámať všetky materské bunky, ten plást s plodom sa môže vložiť do iného odloženca a pridáme nový plást s plodom, alebo chovný rámik. Ak je nádstavok plný medu, buď pridáme nový nádstavok, alebo plásty s medom ometieme od včiel a pridáme do pôvodného včelstva. Pôvodné včelstvo ostáva na medzidne, treba mu kontrolovať rojovú náladu.
4. Po daľších deviatich dňoch sa musíme rozhodnúť pre jednu z nasledujúcich možností:
 • Medziodloženec spojíme s pôvodným včelstvom, predtým sa musia vylámať všetky materské bunky, alebo vybrať a použiť pre iné odložence.
 • Počkáme, kým sa nová mladá matka rozkladie, starú matku z pôvodného včelstva odstránime a medziodloženec spojíme s pôvodným včelstvom.
 • V medziodloženci odstránime všetky materské bunky, necháme len jednu, včely si vychovajú novú matku, tá keď sa rozkladie, ponecháme medziodloženec ako novú mladú rodinu. Umiestnime ho na iné miesto.
 • Tento postup utlmí rojovú náladu, lietavky v medziodloženci aktívne vystavajú medzistienky a využívajú dostupnú znášku. Tento postup sa môže použiť na chov matiek.

  Umelý roj

  Roj možno spraviť umýselne a to tak, že ometieme včely z plástov, vytvoríme z nich novú rodinu a pridáme oplodnenú matku. Včely ometáme do rojnice, pridáme matku v klietočke a umiestnime na jednu noc v tme a chlade a potom ich presypeme do nového úľa na medzistienky. Úľ umiestnime mimo ich pôvodného letového dosahu. Prikrmujeme. Je výhodné tvorbu umelých rojov spojiť s vytáčaním medu, kedy môžme včely s medníkov ometať do rojnice.
  Ale v praxi sa ukázalo, že keď sa čaká s tvorbou umelých rojov až do vytáčania, včely sú často už v rojovej nálade - potom je už neskoro. Preto by sa malo s tvorbou umelých rojov začať skôr, ale na druhej strane nie každý včelár má už v tom čase k dispozícii mladé oplodnené matky. Preto tento postup nie je vhodný ako protirojové opatrenie.
  Tvorba umelých rojov ako protirojové opatrenie je účinné, len keď sa vykoná zavčasu a vyžaduje si už mať v tom skorom čase dostatok mladých oplodnených matiek.

  Chov matiek a klieštik včelí

  Vo včelstve bez plodu môže klieštik vojsť aj do materskej bunky - čím vyššia populácia klieštika, tým pravdepodobnejšie. Ako biotechnické opatrenie nám poslúži pridanie plástu z trúdim otvoreným plodom z inej rodiny. Keď pridávávame trúdi plást z inej rodiny, ometieme všetky včely!

  Dr. Friedrich Pohl, Deutsches Bienen-Journal 05/2008

  Dr.rer.nat Friedrich Pohl, biológ, včelár a autor niekoľkých včelárskych kníh a mnohých článkov. Narodený v r. 1963, študoval na Univerzite v Bochume (Nemecko) a Groningene (Holandsko).Včely chová od svojich 14 rokov. Včelami sa zaoberá nielen ako včelár, ale aj profesionálne ako biológ a zamestnanec veterinárnej služby v Brémach (Nemecko).


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768