Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Sklonok leta - čas dodania zásob

Dostatočné "energetické" kŕmenie podnecuje včely k usilovnej znáške peľu.


"Keď sa včely na jar nedostanú k pastve, potom to bude ťažký rok" povedal už nebohý včelársky majster Walter Götz, ktorý pôsobil na Včelárskom inštitúte v Oberursele (Nemecko). Na jar 2008 sa to potvrdilo. Silný úbytok zimných včiel, nedostatok mladých včiel, veľké plody plodu, ktoré ale boli obsadené nedostatočným počtom včiel - to bol nedobrý štart do sezóny 2008.
"Včely sa nemôžu rozbehnúť", opakovane ohlasovali včelári. Oneskorené včelstvá ešte ku koncu júna neodpovedali očakávaniam. Klieštik včelí a v poslednom čase pribúdajúca nozéma, ako aj nie najlepšie poveternostné podmienky počas znášky na jar a v skorom lete, ovplyvňovali negatívne rast včelstiev.

Odobratie medu - "šok" pre včely

Kto vytáča med, teda včelám odoberie ich zásoby medu, musí si byť vedomý aj následkov. Dnešné monokultúrne poľnohospodárstvo s jednotvárnym striedaním plodín a nasadenie herbicídov má za následok razantný úbytok rozmanitosti rastlín. Rozkvitnutie nekultúrnych rastlín v neskorom lete je potlačované poľnohospodármi, ktorí starostlivo zlikvidujú všetku burinu. Zriedkavo sa vyskytújuce ladom ležiace plochy, ako aj okraje polí a ciest, ktoré by mohli poskytovať rozmanité kvetenstvo, padnú za obeť nezmyselným miestnym nariadeniam* (viď pozn. prekladateľa dole).
Včela medonosná a veľa jej príbuzných nie je ale špecializovaná na jeden druh rastliny, ale potrebuje široké spektrum rastlín, to znamená, že je závislá od pestrej ponuky rastlín, aby sa mohla plnohodnotne vyživovať. Dnešné poľnohospodárstvo a rôzne nariadenia vlády, či miestnych samospráv privádzajú hymz, ktorý je závislý od kvetov, do tiesne. Narastajúca sliedivosť, rabovačky a agresivita včiel signalizuje: "Máme hlad!"

Všímať si znáškové pomery

Keď sa na začiatku augusta pozrieme do úľa, uvidíme veľké zaplodované plochy - budúce zimné včely. Na výchovu týchto zimných včiel je ešte potrebná veľká potreba energetickej a bielkovinovej potravy. Ale v tomto čase je tak potrebná znáška peľu takmer nedostupná. Keď sa na letáči vyskytuje málo včiel s peľom, znamená to, že včely žijú "z ruky do úst". Na niektorých miestach ohlasovali profesionálny včelári (rok 2008), že už v júni museli prikrmovať medom - čo je vlastne na toto ročné obdobie priskoro.
Na tomto mieste vyzývam včelárov, aby sa poobzerali po okolí svojích stanovíšť, či majú včely dostatočnú ponuku peľu (a nektáru). V staršej literatúre sa často uvádza dodávanie rôzneho náhradného peľu, ktorý je vyrobený z rozličných látok. Ak sa z toho ukázal nejaký účinok, tak len nejaký pochybný. Vitálne a zdravé včelstvá môžme očakávať, keď je v prírode dostatočná a pestrá ponuka pre včely. Záver: vyhľadávať miesta pre včely, ktoré ponúkajú dostatočnú pastvu a počet rodín na jednom stanovišti prispôsobiť miestnym podmienkam!

Kto zoberie, musí dať!

Po jarnej znášky, kedy včelstvá maximálne plodujú, príde čas rojenia (ako prirodzený spôsob rozmnožovania druhu) a potom nasleduje regenerácia včelstviev a ukladanie zimných zásob. Odoberieme im med, musíme sa postarať o náhradu. Ešte nemáme pre včely žiadnu náhradu za bielkovinovú stravu (peľ). Tú si musia včely zabezpečiť z prirodzených zdrojov. Ale energetickú (sacharidovú) stravu im vieme dodať. Už viac ako 100 ročné skúsenosti nám ukazujú, že môžme bez problémov včely kŕmiť cukrom. V podstate je prezimovanie včiel na mede tiež možné, veď tak včely prežili niekoľko miliónov rokov a včelára k tomu nepotrebovali. Ale je známe, že nie všetky druhy medu sú vhodné ako zimné zásoby. Medy s vysokým obsahom vlákniny a minerálov (medovicové a vresoviskové medy) môžu zapríčiniť včelám počas zimovania tráviace problémy, čo môže vyústiť k hnačke, zápche, nozéme alebo meňavkovej nákaze včiel. Medy s vysokým obsahom glukózy, melicitózne medy a krmivo s vysokým poddielom maltózy (sladový cukor) sú náchylné na kryštalizáciu. Počas zimy si včely nemôžu doniesť vodu, aby rozpúštali zkryštalizované zásoby a vyhladujú na plných plástoch. Takéto zásoby (asi tak 5kg) nepredstavujú nebezpečenstvo, ak sú uložené na krajoch plástov a včely na ne narazia až na jar, keď už lietajú.
Cukrové cesto je neprerušovaný prísun zásob,
aj keď je včelár na dovolenke.

Pri kŕmení cukrovým roztokom, alebo kúpe-
ným sirupom sa dá zakŕmiť v dvoch dávkach.

Tuhé alebo tekuté?

Bežne sa dodáva cukor včelám vo forme cukrového sirupu v rôznych koncentráciach. Alternatívne ponúkajú včelárske obchody rôzne invertované cukrové sirupy, ako napr. ApiInvert (výrobca Südzucker, Nemecko), alebo Ambrosia-Sirup (výrobca Nordzucker, Nemecko), ktoré sú vyrobené na báze cukru z cukrovej repy. V posledných rokoch sa ponuka doplnila a rôzne sirupy, vyrobené z obilného alebo kukuričného škrobu. Pri všetkých týchto sirupoch sa môže rátať s 1kg cukru na 1 liter sirupu.
V zásade je kŕmenie sirupom vhodné ako rýchle zakŕmenie na zimu, pričom kŕmenie cukrovou vodou nie je náročnejšie len pre včelára, ale aj viac zaťažuje včely, ktoré musia cukor invertovať. Keď sa začne so zakrmovaním zavčasu, využijú sa na spracovanie krmiva ešte letné včely a zimné ostanú tejto namáhavej roboty ušetrené. Pri zakrmovaní hotovými invertovanými sirupmi nie sú včely tak silne zaťažované a stojí ich to menej energie.
Kŕmenie cukrovým cestom má tú výhodu, že dáva včelám nepretržitý zdroj krmiva. Kto chce ísť v lete na zaslúženú dovolenku, s 10-15kg cukrového cesta bude postarané o včely. Neprerušovaný zdroj krmiva podporuje u včiel plodovanie a aj znášanie zásob z vonku. Pri nedostačnom prísune potravy včely šetria energiou, obmedzujú plodovanie a menej lietajú.

Hustejší alebo redší?

Na preklenutie beznáškového obdobia sa osvedčili cukrové sirupy v pomere 1:1. Na zakrmovanie na zimu sa používajú roztoky 3:2 (cukor:voda), alebo 2:1, aby sa včelám uľahčilo zahusťovanie. Pomer kg cukru v litroch vody

 • 1:1 dá 1,6l roztoku s obsahom cukru 625g na 1 liter,
 • 3:2 dá 3,7l roztoku s obsahom cukru 810g na 1 liter,
 • 2:1 dá 2,25l roztoku s obsahom cukru 890g na 1 liter.
 • Hotové kúpené invertované sirupy pre včely obsahujú 1kg cukru na 1 liter.

  Pre zhotovenie cukrového sirupu postačuje jednoducho do teplej vody sypať cukor (nie opačne!), až kým sa objem zdvojnásobí - vtedy dosiahneme roztok, ktorý je trochu silnejší ako 3:2. Keď si chceme pripraviť roztok 2:1, tak do nádoby vysypeme najskôr cukor a zalejeme ho vodou, tak aby hladina vody trochu presiahla výšku cukru v nádobe.
  Na spracovanie riedkych roztokov spotrebujú včely viac energie ako pri koncentrovaniejších. Najmenej energie minú včely pri spracovaní hotových invertovaných sirupov.

  Predchádzať rabovke

  Aby sme sa vyhli vypuknutiu rabovačky, musíme si dávať pozor, aby sme nevylievali sirup, nechávať voľne prístupné plásty s medom, alebo otvorené nádoby s medom. Porozlievaný sirup okažite odstrániť! Krmivo včelám dávať pokiaľ možno čo najneskôr večer. Osvedčené je kŕmenie z hora, v prázdnom nádstavku, v ktorom je nádoba so sirupom, alebo cukrové cesto. Ak používame nadstavkové kŕmitka, ktoré majú oddeleným prístup pre včely, môžme kŕmiť aj cez deň.

  Odhadnúť potrebné množstvo

  Hneď po poslednom vytáčaní medu treba dať včelám cukrové cesto, alebo malé porcie sirupu (do 5 litrov). Vlastné dodanie zimných zásob väčšími porciami nasleduje začiatkom/v strede septembra. V praxi sa dáva jednonádstavkovým včelstvám 14-16kg, dvojnádstavkovým 18-22kg. Stav zásob možno poľahky kontrolovať pružinovou váhou. Predtým si treba ale zistiť vlastnú váhu včelstva a to porovnaním hmotnosti prázdneho a obsadeného úľa.
  Stav zásob a potrebné množstvo k dodaniu sa dá zistiť vizuálne prehliadkou plástov. Jeden krajný plást, ktorý je už zaviečkovaný na oboch stranách, obsahuje približne

 • rozmer nemecky normál (394x223mm) 2kg
 • zanderová miera (477x220mm) 2,2-2,5kg
 • dadant (482x285mm) 3,0-3,5kg
 • zásob na zimu.
  Pri zakrmovaní na zimu sa neoplatí byť lakomý, aby potom nebolo nutné skoro na jar prikrmovať. Jednoduchšie je odobrať na jar prebytočné zásoby a použiť ich pre odložence.

  Dr.Alfred Schulz, Imkerfreund 08/2008

  Dr. Alfred Schulz, študoval biológiu na Joh.-Wolfgangs-Goethe-Univerzite vo Franfurkte. V roku 1987 prišiel do kontaktu so včelami, keď sa začal rozširovať klieštik včelí. Bol jedným z prvých vedcov, ktorí sa začal zaoberať biológiou klieštika. V rokoch 1984-2006 pracoval vo Včelárskom odbornom centra v Mayen (Nemecko), bol jeho riaditeľom.

  Poznámky prekladateľa:
  * V Nemecku je rôznymi miestnymi nariadeniami upravovaná povinosť pravidelne kosiť neobrábané pozemky, trávniky a hrdo to označujú ako "zelená krajina". Ona je skutočne pekná zelená, ale buhožiaľ len zelená. Keď včela letí nad takouto "zelenou" krajinou, to ako keby letela nad púštou.


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768