Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Pristrihnúť kráľovnej krídlo?

ÁNO,... lebo pre blaho včiel je to úplne bezvýznamné!
5 včelárov - 6 názorov! Naštastie sporné otázky možno vysvetliť porovnávacím pokusom. Na túto často kladenú otázku: "Uškodím včelstvu, keď pristrihnem matke krídlo?" sa prizrel Dr. Gerhard Liebig v našom výskumnom ústave - niekoľko tuctov matiek boli po celý svoj život nedotknuté (nepristrihnuté a neoznačkované), zvyšok matiek nosili označkovanie a mali pristrihnuté krídlo. Pritom sa potvrdil subjektívny dojem veľkého počtu včelárov: pristrihnutie krídla neškodí ani matke a ani včelstvu. Pri pozorovaní matiek hneď po zákroku (v špeciálnych úľoch upravených na pozorovanie) sú matky ošetrované včelami tak, ako aj matky, ktoré sú nedoktnuté. Pozorovania ukázali, že matky s pristrihnutým krídlom podávajú normálny výkon a majú bežnú životnosť. Včelstvá s matkami s pristrihnutým krídlom sa v porovnaní so včelstvami s nedotknutou matkou nijako neodlišovali v plodovaní, sile, rojovej nálady, agresivite, mednom výnose, alebo v náchylnosti na tichú výmenu matky. Veď keď vlastné poddané ohryzú matke krídla na malé pahýľe, čo možno často vidieť u starších matiek (viď obrázok dolu), má tiež žiadne negatívne dôsledky. Neporušené krídla matky majú zjavne žiaden vplyv na blaho včelstva.
Kto chce, môže bezstarosti využívať výhody pristrihnutého krídla. Síce sa tým nedá zabrániť vyrojeniu, lebo ak sa stará matka pri vyrojení stratí, včely sa vrátia do úľa a vyroja sa neskoršie (väčšinou o 10dní) s prvou vyliahnutou matkou (alebo prvými vyhliahnutými matkami). Kto má včely blízko domu, podarí sa mu starú matku nájsť v tráve s malým klbkom včiel. Túto matku môžme vrátiť v klietočke späť do úľa, potom čo vylámeme všetky matečníky. Keď sa mi matku nepodarí nájsť, rozdelím včely a plásty pomocou preletáča na dve silné mladé rodiny, rojová nálada sa tým vytratí.
Dr. Pia Aumeier
NIE,... pretože sa jedná o zmrzačenie a trpí tým celé včelstvo!
Sú dva dôvody, prečo sa pristrihuje krídlo: aby sa zabránilo rojeniu a aby sa nestratila hodnotná matka. Táto prax sa veľmi medzi včelármi rozšírila, bez toho, aby sa niekto zamyslel na tým, aké to má eventuálne následky pre matku a včelstvo. Najnovšie výskumy ukazujú, že krídla matka nepotrebuje len k lietaniu, ale je to jej časť organizmu. Na krídlach sú voľným okom viditeľné čiarky - to sú v skutočnosti žilky, v ktorých prúdi krv včely - hemolymfa. Krídla sú "živý orgán", ktorý nemá byť zmrzačený. Predpokladá sa, že dochádza k výmene medzi hemlymfou v krídlach a svetlom a vzduchom. Poškodené krídlo matky je tým poškodenie celému včelstvu, lebo matka je "centrálny orgán" včelstva. Popri tom je strihanie krídiel to najnezmyselnejšie protirojové opatrenie, aké si možno predstaviť a nebolo to nikdy skúmané so správnym formulovaním problému. Tento zločin sa robí len z pohodlnosti a pritom to nie je vôbec potrebné, keď sa vie, ako chovať včely. Pre včely, ktoré sa už vyrojili, je návrat do úľa poriadne krutý - je to pre ne šok, stres a zaťažuje to ich zdravie. Keď sa hovorí o tejto téme s odborníkmi, tí hneď odpovedajú: "To včelám vôbec nevadí!". Prof. Tautz z Würzburgu sa nad tým zamýšla: "Nemožno vylúčiť, že tento zásah má negatívny vplyv na látkovú výmenu celého včelstva.". Rudolf Steiner je názoru, v krídlach prebieha výmena k "éterike", teda k "vitálnej sile" prírody.
Georg Peukert, Maintal

Imkerfreund 07/2009

Fotky: R. Heilmann a P. Aumeier

Pani Dr.rer.nat Pia Aumeier, študovala biológiu na Univerzite Erlangen-Nümberg (Nemecko), zameranie zoólogia/parazitológia. Diplomovú prácu robila na Bavorskom včelárskom ústave v Erlangene. Dizertáciu vo včelárskom výskumnom ústave Univerzity Hohenheim, v ktorej sa zaoberala klieštikom včelím a nadaľej sa tejto téme vedecky venuje. Vo svojom výskume sa jej podarilo izolovať niektoré aromatické látky, pomocou ktorých klieštik hľadá svojho hostiteľa. Okrem vedeckej práce sa venuje praktickému včeláreniu, poriada mnoho kurzov pre začiatočníkov a pokročilých. Spoluatorka niekoľkých včelárskych kníh a autorka nespočetných článkov.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768